Flux
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
3
Chi phí
0.6%
Lần thanh toán cuối
Đang chờ
Trực tuyến
13
Hashrate của mỏ
2.24 KSol/s
Nỗ lực
42.07%
Độ khó về mạng
17.629 K
Hashrate của mạng
1.09 MSol/s
Giá
1.085$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
61%
0%
0%
128
62%
0%
0%
256
59%
0%
0%
512
57%
0%
0%
1024
57%
0%
0%
  0 Sol/s500 KSol/s1 MSol/s1.5 MSol/s2 MSol/s17.08
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 1188678
  Khối: 000000035ffba5b7****eeca98771f794b92
  Trình khai thác:t1N****toNQ
  Thời gian: 17.08.22, 17:22
  Nỗ lực:171%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1187789
  Khối: 0000001349fd97da****b836594344d3468d
  Trình khai thác:t1a****BZN5
  Thời gian: 16.08.22, 11:27
  Nỗ lực:44%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1187590
  Khối: 0000001966376169****06cad8028e8bee1b
  Trình khai thác:t1S****whUF
  Thời gian: 16.08.22, 05:02
  Nỗ lực:48%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1187347
  Khối: 0000001396641528****bc85b1be8efede10
  Trình khai thác:t1f****d2UV
  Thời gian: 15.08.22, 20:45
  Nỗ lực:168%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1186393
  Khối: 00000002594ca744****766ebe96e5251dcc
  Trình khai thác:t1S****whUF
  Thời gian: 14.08.22, 12:29
  Nỗ lực:37%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1186181
  Khối: 0000000dd5d5aa15****e2f646b399b1840b
  Trình khai thác:t1a****BZN5
  Thời gian: 14.08.22, 05:26
  Nỗ lực:36%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1185916
  Khối: 0000000090c95a30****66e58389196aa555
  Trình khai thác:t1Y****HsJ9
  Thời gian: 13.08.22, 20:30
  Nỗ lực:171%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1184288
  Khối: 0000000b64c4866d****03c4945802b3ed4a
  Trình khai thác:t1R****C2N5
  Thời gian: 11.08.22, 14:13
  Nỗ lực:72%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1183611
  Khối: 0000002645c0267c****0852121da00d999c
  Trình khai thác:t1P****UJSu
  Thời gian: 10.08.22, 15:46
  Nỗ lực:26%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1183389
  Khối: 0000000ca757ff2e****aa09e4c1cf24b48b
  Trình khai thác:t1P****UJSu
  Thời gian: 10.08.22, 08:03
  Nỗ lực:347%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1180137
  Khối: 00000005d68d4c87****7270ca9077c2db48
  Trình khai thác:t1R****C2N5
  Thời gian: 05.08.22, 18:38
  Nỗ lực:262%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1177784
  Khối: 0000001d7dd7ab81****78e741cf2e21c5b2
  Trình khai thác:t1P****UJSu
  Thời gian: 02.08.22, 11:32
  Nỗ lực:6%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1177737
  Khối: 0000000e61545b4d****c5dc798195acd4f7
  Trình khai thác:t1R****C2N5
  Thời gian: 02.08.22, 09:57
  Nỗ lực:113%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1176800
  Khối: 00000008624a2b4b****f4181f8db1abc9f2
  Trình khai thác:t1a****7CMa
  Thời gian: 01.08.22, 02:10
  Nỗ lực:49%
  Phần thưởng:37.50
  Con số: 1176397
  Khối: 0000000312b6af15****b66abd08bcd1949e
  Trình khai thác:t1a****7CMa
  Thời gian: 31.07.22, 12:42
  Nỗ lực:87%
  Phần thưởng:37.50
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Flux

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Flux (ticker - Flux or Zel) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Flux Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  1060 3GB - 21 Sol/s
  1060 5GB - 20 Sol/s
  1060 6GB - 22 Sol/s
  1650S - 16 Sol/s
  1650ti - 18 Sol/s
  1660 - 20 Sol/s
  1660S - 24 Sol/s
  1660ti - 27 Sol/s
  1070 - 33 Sol/s
  1070ti - 40 Sol/s
  1080 - 43 Sol/s
  1080ti - 57 Sol/s
  2060 - 36 Sol/s
  2060S - 46 Sol/s
  2070 - 46 Sol/s
  2070S - 49 Sol/s
  2080 - 59 Sol/s
  2080ti - 72 Sol/s
  3050 8GB - 25 Sol/s
  3060 - 39 Sol/s
  3060ti - 55 Sol/s
  3060ti LHR - 48 Sol/s
  3070 - 55 Sol/s
  3070ti - 53 Sol/s
  3080 - 73 Sol/s
  3080 12GB LHR - 79 Sol/s
  3080ti - 85 Sol/s
  3090ti - 89 Sol/s
  50HX - 65 Sol/s
  70HX - 55 Sol/s
  AMD:
  RX470 4GB - 13 Sol/s
  RX470 8GB - 13 Sol/s
  RX480 4GB - 14 Sol/s
  RX480 8GB - 14 Sol/s
  Vega56 - 24 Sol/s
  Vega64 - 29 Sol/s
  RX5600 - 31 Sol/s
  RX6500 - 9 Sol/s
  RX6700 - 47 Sol/s
  RX6800 - 68 Sol/s
  RX6900 - 68 Sol/s
  VII - 36 Sol/s

  Flux Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác Flux không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  Flux Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.