Hoosat
PPLNS
SOLO
Мин. плащане
37
Такса
0.3%
Последно плащане
?
Онлайн
53
Хеш-скорост на пуула
1.25 Th/s
Усилия
41.24%
Трудност за мрежата
10.16 K
Хеш-скорост на мрежата
44.59 Th/s
Цена
0.0008$
Блокове
Усилия
Orphan
Uncle
64
29%
0%
0%
128
32%
0%
0%
256
34%
0%
0%
512
35%
0%
0%
1024
36%
0%
0%
  0 h/s50 Th/s100 Th/s150 Th/s200 Th/s11.0412.04
  Блокове
  Миньори   [11]
  Готов
  В очакване
  Номер
  Блок
  Миньор
  Време
  Усилия
  Възнаграждение
  Номер: 3047285
  Блок: 602edafc551a2bde****a7cfd7f91abf6275
  Миньор:hoosat****dfsye5ua
  Време: 12.04.24, 12:35
  Усилия:151%
  Възнаграждение:100
  Номер: 3047238
  Блок: 71672d3bcfda59f6****f5a6d21c6029785a
  Миньор:hoosat****z5wgevjn
  Време: 12.04.24, 12:34
  Усилия:4%
  Възнаграждение:100
  Номер: 3047237
  Блок: 492d41aa9d589b48****7b7390c881c3bc19
  Миньор:hoosat****dfsye5ua
  Време: 12.04.24, 12:34
  Усилия:5%
  Възнаграждение:100
  Номер: 3047235
  Блок: 72280a93ffa6b759****5c4c125e1e8cb40c
  Миньор:hoosat****f5ewh3cs
  Време: 12.04.24, 12:34
  Усилия:103%
  Възнаграждение:100
  Номер: 3047206
  Блок: bae4ce3c30fe27f5****d4ca3508c7d9a8c3
  Миньор:hoosat****dfsye5ua
  Време: 12.04.24, 12:33
  Усилия:76%
  Възнаграждение:100
  Номер: 3047182
  Блок: 248f0f3e6c0afb17****191486d4d59c9394
  Миньор:hoosat****dfsye5ua
  Време: 12.04.24, 12:33
  Усилия:20%
  Възнаграждение:100
  Номер: 3047171
  Блок: 06712408eeb3b943****88a97e07d7bb80d8
  Миньор:hoosat****8eamut9c
  Време: 12.04.24, 12:33
  Усилия:12%
  Възнаграждение:100
  Номер: 3047164
  Блок: 2b9c2a394884d511****ce31a9ca0be9f665
  Миньор:hoosat****dfsye5ua
  Време: 12.04.24, 12:33
  Усилия:104%
  Възнаграждение:100
  Номер: 3047133
  Блок: 239dc61f71b0e8a1****76a91e495b057eb4
  Миньор:hoosat****8eamut9c
  Време: 12.04.24, 12:32
  Усилия:56%
  Възнаграждение:100.002
  Номер: 3047114
  Блок: f979e467770c66a0****22d6b3c16724557c
  Миньор:hoosat****dfsye5ua
  Време: 12.04.24, 12:32
  Усилия:58%
  Възнаграждение:100
  Номер: 3047093
  Блок: ff5e425c1672ae4f****a8cdb251e278f1f1
  Миньор:hoosat****f5ewh3cs
  Време: 12.04.24, 12:31
  Усилия:24%
  Възнаграждение:100
  Номер: 3047082
  Блок: dc358bb11dc7287a****2937394afe804e71
  Миньор:hoosat****dfsye5ua
  Време: 12.04.24, 12:31
  Усилия:30%
  Възнаграждение:100.002
  Номер: 3047073
  Блок: d5aba45db70662ca****32331f26bb9cfa4e
  Миньор:hoosat****dfsye5ua
  Време: 12.04.24, 12:31
  Усилия:74%
  Възнаграждение:100
  Номер: 3047041
  Блок: dc885b7ed2259aef****4c53a6a54030b73c
  Миньор:hoosat****e3ym25sa
  Време: 12.04.24, 12:31
  Усилия:6%
  Възнаграждение:100
  Номер: 3047038
  Блок: 0c317c64890b16a7****b335c24c6a487973
  Миньор:hoosat****pp3vfqul
  Време: 12.04.24, 12:31
  Усилия:25%
  Възнаграждение:100
  Няма данни за показване