Pyrin
PPLNS
SOLO
Мин. плащане
19
Такса
0.3%
Последно плащане
?
Онлайн
173
Хеш-скорост на пуула
3.99 Th/s
Усилия
11.44%
Трудност за мрежата
38.77 K
Хеш-скорост на мрежата
173.59 Th/s
Цена
0.0187$
Блокове
Усилия
Orphan
Uncle
64
43%
0%
0%
128
39%
0%
0%
256
36%
0%
0%
512
36%
0%
0%
1024
38%
0%
0%
  0 h/s100 Th/s200 Th/s300 Th/s400 Th/s500 Th/s24.0225.02
  Блокове
  Миньори   [11]
  Готов
  В очакване
  Номер
  Блок
  Миньор
  Време
  Усилия
  Възнаграждение
  Номер: 8027563
  Блок: 019b3c14a6f00e8c****0c1d866380cfcc1a
  Миньор:pyrin:****nczujh6p
  Време: 25.02.24, 07:55
  Усилия:62%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027534
  Блок: 0970652ae0ffbdec****7a0c2b5b52a5f282
  Миньор:pyrin:****gjhvts4n
  Време: 25.02.24, 07:55
  Усилия:63%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027509
  Блок: 065055150f8d3e6d****f0e6bd68329b8491
  Миньор:pyrin:****fm8st6nx
  Време: 25.02.24, 07:54
  Усилия:180%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027426
  Блок: b425a3e5931efcee****30d192df3697dce7
  Миньор:pyrin:****0lv4xlpq
  Време: 25.02.24, 07:53
  Усилия:0%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027426
  Блок: 21f156d0d3b8cb06****2e4e48bdffcb8907
  Миньор:pyrin:****pf43eqfs
  Време: 25.02.24, 07:53
  Усилия:189%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027334
  Блок: 2fbf721963c8ca3c****00ad602b20ca82d1
  Миньор:pyrin:****gqth8f88
  Време: 25.02.24, 07:52
  Усилия:288%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027214
  Блок: 6c662ffa28b073ff****19e46b286bd9f808
  Миньор:pyrin:****7q0t5xyl
  Време: 25.02.24, 07:50
  Усилия:90%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027182
  Блок: 72abed74832ae7d4****d6efcffbba2abb29
  Миньор:pyrin:****nczujh6p
  Време: 25.02.24, 07:49
  Усилия:27%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027171
  Блок: ae6c78ceedd5cb52****b73c4ac0265d1678
  Миньор:pyrin:****j2h9t9yl
  Време: 25.02.24, 07:49
  Усилия:21%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027159
  Блок: 9eec5634e0f32b80****f4aecdf33d7c4834
  Миньор:pyrin:****npjtq899
  Време: 25.02.24, 07:49
  Усилия:88%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027121
  Блок: 76bf2943f2aeeb34****974fac163ab87a45
  Миньор:pyrin:****7q0t5xyl
  Време: 25.02.24, 07:48
  Усилия:53%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027102
  Блок: 12d750950b9eded1****09a3c5e47218e7c0
  Миньор:pyrin:****mdjrk7ya
  Време: 25.02.24, 07:48
  Усилия:35%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027084
  Блок: d76a21d5d4bfa847****b8bfe12f7c1ad8db
  Миньор:pyrin:****7q0t5xyl
  Време: 25.02.24, 07:48
  Усилия:12%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027080
  Блок: 976fa38f0b94d32a****79394878394c3a1a
  Миньор:pyrin:****ncngh6cu
  Време: 25.02.24, 07:48
  Усилия:132%
  Възнаграждение:17
  Номер: 8027032
  Блок: cf53c40c016d49e6****93f314e252d7ca91
  Миньор:pyrin:****lzftnq33
  Време: 25.02.24, 07:47
  Усилия:236%
  Възнаграждение:17
  Няма данни за показване