Pyrin
PPLNS
SOLO
Мин. плащане
2
Такса
0.3%
Последно плащане
?
Онлайн
276
Хеш-скорост на пуула
6.96 Th/s
Усилия
0%
Трудност за мрежата
38.944 K
Хеш-скорост на мрежата
173.15 Th/s
Цена
0.0168$
Блокове
Усилия
Orphan
Uncle
64
35%
0%
0%
128
33%
1%
0%
256
33%
0%
0%
512
32%
0%
0%
1024
32%
1%
0%
  0 h/s200 Th/s400 Th/s600 Th/s14.0615.06
  Блокове
  Миньори   [10]
  Готов
  В очакване
  Номер
  Блок
  Миньор
  Време
  Усилия
  Възнаграждение
  Номер: 17660045
  Блок: 883add2e03e71b91****df87c98765de79c3
  Миньор:pyrin:****xgplhwyd
  Време: 15.06.24, 19:16
  Усилия:40%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17660037
  Блок: 6e164f6e420b5cfc****b3b8c2d03b49b11e
  Миньор:pyrin:****ygxv4h2t
  Време: 15.06.24, 19:15
  Усилия:22%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17660032
  Блок: bd43dfc39e676795****ff3779a24845863e
  Миньор:pyrin:****l3tg7cwt
  Време: 15.06.24, 19:15
  Усилия:54%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17660021
  Блок: b2f08656efd4bf3e****cd0e678f075b82d9
  Миньор:pyrin:****agavmsse
  Време: 15.06.24, 19:15
  Усилия:55%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17660007
  Блок: 243c541227c29ddc****c0eb90ff536c3d4e
  Миньор:pyrin:****agavmsse
  Време: 15.06.24, 19:15
  Усилия:253%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17659952
  Блок: d8b9b71fbc4c5494****f600d0a67be78713
  Миньор:pyrin:****dpzj7lkg
  Време: 15.06.24, 19:14
  Усилия:65%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17659935
  Блок: 46de2b5c6c5a9370****0328ed2401ec8f11
  Миньор:pyrin:****yzefm7qq
  Време: 15.06.24, 19:14
  Усилия:66%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17659920
  Блок: c5ff344c46b96bb7****51cf5a81ff3093f5
  Миньор:pyrin:****sc8akgk5
  Време: 15.06.24, 19:13
  Усилия:356%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17659826
  Блок: 2062c713a5e49c54****3fcb0cc14ae21e82
  Миньор:pyrin:****gxj2nrp0
  Време: 15.06.24, 19:12
  Усилия:200%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17659776
  Блок: 65adf828604572a0****062c7f82f79e5bd5
  Миньор:pyrin:****h35g2vgp
  Време: 15.06.24, 19:11
  Усилия:48%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17659770
  Блок: 32c7eedc62269fdb****658bd1162c2a636f
  Миньор:pyrin:****x6ehnxmr
  Време: 15.06.24, 19:11
  Усилия:4%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17659767
  Блок: bc68ca15438b8b62****24f40baf81d3c3e1
  Миньор:pyrin:****05fuf7ll
  Време: 15.06.24, 19:11
  Усилия:34%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17659761
  Блок: 6339d7b20b21f2cd****a848d03fffc05cbd
  Миньор:pyrin:****jdsn77v4
  Време: 15.06.24, 19:11
  Усилия:176%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17659708
  Блок: 6225449c161d3405****32f215b7b8f9bcb6
  Миньор:pyrin:****agavmsse
  Време: 15.06.24, 19:10
  Усилия:377%
  Възнаграждение:14
  Номер: 17659618
  Блок: 201b2d1698bd345a****dbda6052b0dcf8fe
  Миньор:pyrin:****77tel77r
  Време: 15.06.24, 19:09
  Усилия:53%
  Възнаграждение:14
  Няма данни за показване