ماینر لولمینر. Lolminer را دانلود کنید

آخرین نسخه

Changes

  • Significantly improved performance of Gram / Chapa mining on Nvidia Turing and newer gpus. Turing cards gain approximately 15%, Amperes even up to 22%). Note: because the new kernel also uses more energy, the old kernel is still available as an option by adding parameter --mode a. The new kernel can be found via --mode b and is default.
  • Significantly improved performance of dual mining Fishhash + Gram / Chapa mining on Nvidia Turing and newer gpus. Note: because the new kernel also uses more energy, the old kernel is still available as an option by adding parameter --mode a. The new kernel can be found via --mode b and is default.

Fixes

  • Fixed a hashrate degradation on RDNA3 gpus mining Gram / Chapa introduced in 1.86
  • Fixed a bug causing dual mining Fishhash and Gram / Chapa not to work on AMD Vega and VII gpus. Note: this still needs manual set --dualfactor.

Raveos Open console and write in it:

stop && wget https://github.com/Lolliedieb/lolMiner-releases/releases/download/1.88/lolMiner_v1.88_Lin64.tar.gz && tar -xvf lolMiner_v1.88_Lin64.tar.gz && cp -adpR 1.88/lolMiner /app-data/miners/lolminer-1.87 && start

HiveOS Open console and write in it:

wget https://github.com/Lolliedieb/lolMiner-releases/releases/download/1.88/lolMiner_v1.88_Lin64.tar.gz && tar -xvf lolMiner_v1.88_Lin64.tar.gz && pidof -x SCREEN && miner stop || echo lolminer && cp -adpR 1.88/lolMiner $(ls -d1 /hive/miners/lolminer/*/ | tail -1) && miner start

دانلودها

نمونه فایل Miner .bat Lolminer

EthereumPOW (ETHW)

lolMiner.exe --algo ETHASH --pool pool.woolypooly.com:3096 --user WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME

Ethereum Classic (ETC)

lolMiner.exe --algo ETCSHASH --pool pool.woolypooly.com:35000 --user WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME

EthereumPOW (ETHW) + Alephium Dual Mining

lolMiner.exe --algo ETHASH --pool pool.woolypooly.com:3096 --user WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME --dualmode ALEPHDUAL --dualpool pool.woolypooly.com:3106 --dualuser WALLET_ADDRESS_ALPH.WORKER_NAME

EthereumPOW (ETHW) + Kaspa Dual Mining

lolMiner.exe --algo ETHASH --pool pool.woolypooly.com:3096 --user WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME --dualmode KASPADUAL --dualpool pool.woolypooly.com:3112 --dualuser WALLET_ADDRESS_KAS.WORKER_NAME

Ethereum Classic (ETC) + Kaspa Dual Mining

lolMiner.exe --algo ETCHASH --pool pool.woolypooly.com:35000 --user WALLET_ADDRESS_ETC.WORKER_NAME --dualmode KASPADUAL --dualpool pool.woolypooly.com:3112 --dualuser WALLET_ADDRESS_KAS.WORKER_NAME

Kaspa

lolMiner.exe --algo KASPA --pool pool.woolypooly.com:3112 --user WALLET_ADDRESS_KAS.WORKER_NAME

NEXA

lolMiner.exe --algo NEXA --pool pool.woolypooly.com:3124 --user WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME

Aeternity (AE)

lolMiner.exe --algo C29AE --pool pool.woolypooly.com:20000 --user WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME

Cortex (CTXC)

lolMiner.exe --coin CTXC --pool pool.woolypooly.com:40000 --user WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME

Ergo (ERG)

lolMiner.exe --algo AUTOLYKOS2 --pool pool.woolypooly.com:3100 --user WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME

تنظیم / نحوه راه اندازیLolminer

را از لینک بالا دانلود کنید. پس از آن، آرشیو را استخراج کنید و Lol miner. پس از آن، آرشیو را استخراج کنید و به پوشه با ماینر بروید. سکه مورد نظر خود را برای استخراج انتخاب کنید و فایل bat را ویرایش کنید. اگر هنوز چیزی را که می خواهید استخراج کنید انتخاب نکرده اید، توصیه می کنیم ابتدا به ماشین حساب ماینینگ ما بروید، جایی که می توانید کارت گرافیک خود را مشخص کنید و سودآورترین سکه را برای روز جاری دریافت کنید. در بالا نمونه های آماده ای از فایل های خفاش را برای هر سکه که می توانید در استخر ما استخراج کنید، پیدا خواهید کرد. فقط باید آدرس کیف پول خود و در صورت تمایل نام کارگر (ریگ) را مشخص کنید.

Lolminer شروع نمی شود

اگر سیستم‌عامل ویندوز دارید و ماینر بلافاصله هنگام راه‌اندازی از کار می‌افتد، مکث را به خط دوم ماینر اضافه کنید. بعد، ماینر را راه اندازی کنید و خطا را بخوانید. پس از آن، تنظیمات ماینر خود را دوباره بررسی کنید. اگر HiveOS یا هر سیستم‌عامل دیگری دارید - به کنسول ماینر بروید و به گزارش‌های آنچه در ماینر اتفاق می‌افتد نگاه کنید. پس از آن، تنظیمات ماینر خود را دوباره بررسی کنید.