Ethash
MH/s
W
Etchash
MH/s
W
Kawpow
MH/s
W
ProgPow
MH/s
W
Octopus
MH/s
W
Autolykos
MH/s
W
Cuckoo
p/s
W
Equihash 210,9
Sol/s
W
Cuckatoo 31
g/s
W
Cuckatoo 32
g/s
W
Equihash 125,4
Sol/s
W
Cuckoo (AE)
Gp/s
W
Verthash
kH/s
W
FiroPow
MH/s
W
Blake 3
GH/s
W
RandomX
kH/s
W
Ghostrider
kH/s
W
بازنشانی
سکه
جایزه
قیمت
نیچهاش
Whattomine
حجم معاملات
شبکه
سود خالص
سکه:
Cuckoo
جایزه:
1.067$
7 ctxc
قیمت:
0.152$
+0.032$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 52.752M $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 ctxc
سکه:
Blake 3
جایزه:
0.334$
3.321 alph
قیمت:
0.10$
-0.012$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 11.738K $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 alph
سکه:
FiroPow
جایزه:
10.438$
6.25 firo
قیمت:
1.67$
-0.017$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 966.047K $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 firo
سکه:
Verthash
جایزه:
2.014$
12.50 vtc
قیمت:
0.159$
-0.004$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 88.662K $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 vtc
سکه:
Autolykos
جایزه:
129.15$
63 erg
قیمت:
2.05$
-0.101$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 626.45K $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 erg
سکه:
Octopus
جایزه:
0.174$
1.999 cfx
قیمت:
0.086$
+0.001$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 14.978M $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 cfx
سکه:
ProgPow
جایزه:
0.116$
20 veil
قیمت:
0.005$
-0$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 26.066$
شبکه:
سود خالص:
0$
0 veil
سکه:
RandomX
جایزه:
113.34$
0.611 xmr
قیمت:
185.30$
-7.541$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 213.008M $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 xmr
سکه:
جایزه:
58.59$
2.56 etc
قیمت:
22.85$
+0.892$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 612.718M $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 etc
سکه:
Kawpow
جایزه:
66.573$
2500 rvn
قیمت:
0.026$
-0$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 9.383M $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 rvn
سکه:
Cuckoo (AE)
جایزه:
5.619$
79.299 ae
قیمت:
0.07$
-0.004$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 641.377K $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 ae
سکه:
Cuckatoo 32
جایزه:
5.476$
60 grin
قیمت:
0.091$
+0.003$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 207.903K $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 grin
سکه:
Cuckatoo 31
جایزه:
0.466$
0.15 mwc
قیمت:
3.13$
+0.216$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 382.656$
شبکه:
سود خالص:
0$
0 mwc
سکه:
Equihash 210,9
جایزه:
0.097$
2.88 aion
قیمت:
0.033$
-0.001$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 6.415M $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 aion
سکه:
Equihash 125,4
جایزه:
24.987$
37.50 zel
قیمت:
0.664$
-0.03$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 12.99M $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 zel
سکه:
Ethash
جایزه:
3.766K $
2.116 eth
قیمت:
1.778K $
-66.673$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 26.778G $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 eth
سکه:
Ghostrider
جایزه:
12.125$
3750 rtm
قیمت:
0.003$
-0$
نیچهاش:
Whattomine:
حجم معاملات: 27.269K $
شبکه:
سود خالص:
0$
0 rtm

بهترین ماشین حساب هش معدن آنلاین

چه چیزی را حساب می کنیم؟

در ماشین حساب ما ، سود استخراج را با نرخ هش برای 2022 محاسبه می کنیم. ما محاسبه را آسان می کنیم. فقط هش را وارد الگوریتم مورد علاقه خود کنید - از استخراج در ارزهای مختلف سود می برید.

چگونه می توانم نرخ هش خود را دریابم؟

احتمالاً شما در حال استخراج چیزی هستید ، چه تجهیزات دقیق ماینینگ را بررسی کرده باشید (کارت گرافیک (GPU) ، پردازنده (CPU) یا ASIC) و میزان هش آنها را می دانید. کافی است آن را در قسمت hashrate یک الگوریتم خاص تایپ کنید تا ماشین حساب خود نتیجه را نمایش دهد.

آیا ورود به معدن سخت است؟

این آسان تر از چیزی است که به نظر می رسد. از کار خود استراحت کنید ، اطلاعات استخراج ارزهای رمزنگاری شده مورد علاقه خود را جستجو کنید - و در یکی دو هفته آینده تصویر جهانی را در ذهن خواهید داشت.