ماینر Teamredminer. TRM را دانلود کنید

آخرین نسخه

Team Red Miner v0.10.21

This release adds support for the fishhash algo, incl A/B/C/R-mode like for TRM ethash. This first release only supports Vega family, Navi10, and Navi20 gpus. Polaris and RDNA3 will be added in a subsequent release, as well as support for dual mining.

README highlights:

 • GPU: Added fishhash support for Vega family, Navi10 and Navi20 (use -a fishhash).

HiveOS early update oneliner:

miner stop ; cd /hive/miners/teamredminer && . h-manifest.conf && cd $MINER_LATEST_VER && wget https://github.com/todxx/teamredminer/releases/download/v0.10.21/teamredminer-v0.10.21-linux.tgz -qO- |tar --strip-components=1 -zx ; miner start
----------------------------------------
Windows binary checksums
SHA256 teamredminer.exe f5db7224ab6463031015fb00d64e3eb4eade24b7e0c83a77cf5d79d6642e60bf
MD5   teamredminer.exe 101b0a40228752f533e95d0bb2371a71
Linux binary checksums
SHA256 teamredminer   b71c87e4689b5f2c185d59a4ca1ff7346f9b6f941b2ea5dc7dd8afe6057ae31d
MD5   teamredminer   4efe0345e0e9cd03ee8d21eef628f974
Linux armhf binary checksums
SHA256 teamredminer   56a90cb88480e15fc8a68f06245da3f6ca313a43e70081b49ae99e6a2fb29ad5
MD5   teamredminer   542c086468bbe6535c78fc5b4fd6448b
----------------------------------------
دانلودها

نمونه های فایل bat. Teamredminer (TRM).

EthereumPOW (ETHW)

teamredminer.exe -a ethash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Proof-of-Memes (POM)

teamredminer.exe -a ethash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3118 -u WALLET_ADDRESS_POM.WORKER_NAME_POM -p x

Ethereum Classic (ETC)

teamredminer.exe -a etchash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:35000 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Dual ETHW (POM...) + KAS

teamredminer.exe -a ethash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETHW.WORKER_NAME_ETHW -p x --kas -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3112 -u WALLET_ADDRESS_KAS.WORKER_NAME_KAS -p x --kas_end

Ravencoin (RVN)

teamredminer.exe -a kawpow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:55555 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Ergo (ERG)

teamredminer.exe -a autolykos2 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3100 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Firo

teamredminer.exe -a firopow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3104 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Vertcoin (VTC)

teamredminer.exe -a verthash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3102 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x --verthash_file=verthash.dat

تنظیم / نحوه راه اندازیTeamredminer

را از لینک بالا دانلود کنید. پس از آن، آرشیو را استخراج کنید و Teamredminer. پس از آن، آرشیو را استخراج کنید و به پوشه با ماینر بروید. سکه مورد نظر خود را برای استخراج انتخاب کنید و فایل bat را ویرایش کنید. اگر هنوز چیزی را که می خواهید استخراج کنید انتخاب نکرده اید، توصیه می کنیم ابتدا به ماشین حساب ماینینگ ما بروید، جایی که می توانید کارت گرافیک خود را مشخص کنید و سودآورترین سکه را برای روز جاری دریافت کنید. در بالا نمونه های آماده ای از فایل های خفاش را برای هر سکه که می توانید در استخر ما استخراج کنید، پیدا خواهید کرد. فقط باید آدرس کیف پول خود و در صورت تمایل نام کارگر (ریگ) را مشخص کنید.

Teamredminer شروع نمی شود

اگر سیستم‌عامل ویندوز دارید و ماینر بلافاصله هنگام راه‌اندازی از کار می‌افتد، مکث را به خط دوم ماینر اضافه کنید. بعد، ماینر را راه اندازی کنید و خطا را بخوانید. پس از آن، تنظیمات ماینر خود را دوباره بررسی کنید. اگر HiveOS یا هر سیستم‌عامل دیگری دارید - به کنسول ماینر بروید و به گزارش‌های آنچه در ماینر اتفاق می‌افتد نگاه کنید. پس از آن، تنظیمات ماینر خود را دوباره بررسی کنید.