ماینر Trex. دانلود T-rex

آخرین نسخه

  • Add support for NVIDIA 40xx GPUs
  • Handle v520+ LHR-free video drivers correctly
دانلودها

T-rex نمونه هایی از فایل های bat

EthereumPOW (ETHW)

t-rex -a ethash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Ethereum Classic (ETC)

t-rex -a etchash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:35000 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Proof-of-Memes (POM)

t-rex -a ethash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3118 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Ravencoin (RVN)

t-rex -a kawpow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:55555 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Conflux (CFX)

t-rex -a octopus -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3094 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Ergo (ERG)

t-rex -a autolykos2 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3100 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Firo

t-rex -a firopow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3104 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Alephium (ALPH)

t-rex -a blake3 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3106 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

ETHW (POM...) + ALPH Dual Mining

t-rex -a ethash --dual-algo blake3 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3106 --user2 WALLET_ADDRESS_ALPH.WORKER_NAME --pass2 x

ETHW+ZIL

t-rex.exe -a ethash --coin eth+zil -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME --url2 stratum+tcp://POOL_ZIL:PORT --user2 WALLET_ADDRESS_ETH.WALLET_ADDRESS_ZIL.WORKER_NAME --extra-dag-epoch 0

ETHW+ERG Dual Mining for LHR GPU

t-rex -a ethash --dual-algo autolykos2 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3100 --user2 WALLET_ADDRESS_ERG.WORKER_NAME --pass2 x

ETHW+CFX Dual Mining for LHR GPU

t-rex -a ethash --dual-algo octopus -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3094 --user2 WALLET_ADDRESS_CFX.WORKER_NAME --pass2 x

ETHW+RVN Dual Mining for LHR GPU

t-rex -a ethash --dual-algo kawpow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:55555 --user2 WALLET_ADDRESS_RVN.WORKER_NAME --pass2 x

ETHW+FIRO Dual Mining for LHR GPU

t-rex -a ethash --dual-algo firopow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3104 --user2 WALLET_ADDRESS_FIRO.WORKER_NAME --pass2 x

تنظیم / نحوه راه اندازی Trex

را از لینک بالا دانلود کنید. پس از آن، آرشیو را استخراج کنید و Trex. پس از آن، آرشیو را استخراج کنید و به پوشه با ماینر بروید. سکه مورد نظر خود را برای استخراج انتخاب کنید و فایل bat را ویرایش کنید. اگر هنوز چیزی را که می خواهید استخراج کنید انتخاب نکرده اید، توصیه می کنیم ابتدا به ماشین حساب ماینینگ ما بروید، جایی که می توانید کارت گرافیک خود را مشخص کنید و سودآورترین سکه را برای روز جاری دریافت کنید. در بالا نمونه های آماده ای از فایل های خفاش را برای هر سکه که می توانید در استخر ما استخراج کنید، پیدا خواهید کرد. فقط باید آدرس کیف پول خود و در صورت تمایل نام کارگر (ریگ) را مشخص کنید.

Trex شروع نمی شود

اگر سیستم‌عامل ویندوز دارید و ماینر بلافاصله هنگام راه‌اندازی از کار می‌افتد، مکث را به خط دوم ماینر اضافه کنید. بعد، ماینر را راه اندازی کنید و خطا را بخوانید. پس از آن، تنظیمات ماینر خود را دوباره بررسی کنید. اگر HiveOS یا هر سیستم‌عامل دیگری دارید - به کنسول ماینر بروید و به گزارش‌های آنچه در ماینر اتفاق می‌افتد نگاه کنید. پس از آن، تنظیمات ماینر خود را دوباره بررسی کنید.