POM
PPLNS
SOLO
Мин. плащане
0
Такса
0.3%
Последно плащане
?
Онлайн
326
Хеш-скорост на пуула
90.98 Gh/s
Усилия
28.69%
Трудност за мрежата
3.719 T
Хеш-скорост на мрежата
273.84 Gh/s
Цена
0.0194$
Блокове
Усилия
Orphan
Uncle
64
41%
0%
1%
128
54%
0%
2%
256
51%
0%
2%
512
49%
0%
2%
1024
49%
0%
2%
  0 h/s500 Gh/s1 Th/s1.5 Th/s2 Th/s29.1130.11
  Блокове
  Миньори   [37]
  Готов
  В очакване
  Номер
  Блок
  Миньор
  Време
  Усилия
  Възнаграждение
  Номер: 329177
  Блок: 0xe79cd4c39dda02****30bada6e9e2ccfe61
  Миньор:0x91****728E3
  Време: 30.11.22, 12:29
  Усилия:128%
  Възнаграждение:9
  Номер: 329174
  Блок: 0x470210e2d10ff4****4a3d246a13c8e771e
  Миньор:0x4a****71898
  Време: 30.11.22, 12:28
  Усилия:11%
  Възнаграждение:9
  Номер: 329173
  Блок: 0x66bf9e360f1e7b****2eb4030767060201b
  Миньор:0x3D****31432
  Време: 30.11.22, 12:28
  Усилия:31%
  Възнаграждение:9.001
  Номер: 329171
  Блок: 0x676a2ecdca80d0****6d0dc110d14a6e0da
  Миньор:0x5c****04000
  Време: 30.11.22, 12:28
  Усилия:13%
  Възнаграждение:9
  Номер: 329170
  Блок: 0x7234e212a30d32****fbcdbfe6fdfca9cf9
  Миньор:0xd9****604bf
  Време: 30.11.22, 12:28
  Усилия:16%
  Възнаграждение:9
  Номер: 329168
  Блок: 0xed89bcbbda9836****2471b51460fd3a675
  Миньор:0xbc****C323F
  Време: 30.11.22, 12:28
  Усилия:77%
  Възнаграждение:9.007
  Номер: 329166
  Блок: 0xb648260894a186****035a8ea4f416043a4
  Миньор:0xfa****cd55e
  Време: 30.11.22, 12:27
  Усилия:152%
  Възнаграждение:9
  Номер: 329159
  Блок: 0x6fb36535a550e8****d078f15b629d60726
  Миньор:0x64****2c100
  Време: 30.11.22, 12:26
  Усилия:22%
  Възнаграждение:9
  Номер: 329157
  Блок: 0x4fd6da869b42a8****0fcb24f7b25a52860
  Миньор:0x65****de7bc
  Време: 30.11.22, 12:26
  Усилия:349%
  Възнаграждение:9.005
  Номер: 329144
  Блок: 0x6f7f6c88f98e35****c277892eac37a46a6
  Миньор:0x2a****4c523
  Време: 30.11.22, 12:24
  Усилия:183%
  Възнаграждение:9
  Номер: 329136
  Блок: 0x280dc487a5c2b7****4a5eb5ba0b8639069
  Миньор:0x4e****61e70
  Време: 30.11.22, 12:22
  Усилия:108%
  Възнаграждение:9.01
  Номер: 329134
  Блок: 0xce5034a8320ba4****f5792cbf32f83f13d
  Миньор:WP****29t
  Време: 30.11.22, 12:22
  Усилия:102%
  Възнаграждение:9.002
  Номер: 329131
  Блок: 0x7725a460ecfcd2****cef55cc1d29aeac10
  Миньор:0x8e****76b44
  Време: 30.11.22, 12:21
  Усилия:57%
  Възнаграждение:9.018
  Номер: 329130
  Блок: 0x7f8c7fbb535be2****1955ace33702e1353
  Миньор:0x6e****ddb4d
  Време: 30.11.22, 12:21
  Усилия:39%
  Възнаграждение:9.013
  Номер: 329128
  Блок: 0x57109c5599d0bf****f93fd719cb33351d2
  Миньор:0xbc****C323F
  Време: 30.11.22, 12:20
  Усилия:109%
  Възнаграждение:9.011
  Няма данни за показване