คนงานเหมือง Trex ดาวน์โหลด T-rex

รุ่นล่าสุด

  • Add support for NVIDIA 40xx GPUs
  • Handle v520+ LHR-free video drivers correctly
ดาวน์โหลด

T-rex ตัวอย่างไฟล์ .bat

EthereumPOW (ETHW)

t-rex -a ethash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u ที่อยู่กระเป๋าเงิน.ชื่อคนงาน -p x

Ethereum Classic (ETC)

t-rex -a etchash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:35000 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน.ชื่อคนงาน -p x

Ravencoin (RVN)

t-rex -a kawpow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:55555 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน.ชื่อคนงาน -p x

Veil

t-rex -a progpow-veil -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3098 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน.ชื่อคนงาน -p x

Conflux (CFX)

t-rex -a octopus -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3094 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน.ชื่อคนงาน -p x

Ergo (ERG)

t-rex -a autolykos2 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3100 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน.ชื่อคนงาน -p x

Firo

t-rex -a firopow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3104 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน.ชื่อคนงาน -p x

Alephium (ALPH)

t-rex -a blake3 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3106 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน.ชื่อคนงาน -p x

ETHW+ALPH

t-rex -a ethash --dual-algo blake3 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน_ETH.ชื่อคนงาน -p x--url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3106 --user2 ี่อยู่กระเป๋าเงิน_ALPH.ชื่อคนงาน --pass2 x

การขุดแบบคู่ ETHW+ERG สำหรับการ์ดจอ LHR

t-rex -a ethash --dual-algo autolykos2 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน_ETH.ชื่อคนงาน -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3100 --user2 ี่อยู่กระเป๋าเงิน_ERG.ชื่อคนงาน --pass2 x

การขุดแบบคู่ ETHW+CFX สำหรับการ์ดจอ LHR

t-rex -a ethash --dual-algo octopus -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน_ETH.ชื่อคนงาน -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3094 --user2 ี่อยู่กระเป๋าเงิน_CFX.ชื่อคนงาน --pass2 x

การขุดแบบคู่ ETHW+RVN สำหรับการ์ดจอ LHR

t-rex -a ethash --dual-algo kawpow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน_ETH.ชื่อคนงาน -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:55555 --user2 ี่อยู่กระเป๋าเงิน_RVN.ชื่อคนงาน --pass2 x

การขุดแบบคู่ ETHW+FIRO สำหรับการ์ดจอ LHR

t-rex -a ethash --dual-algo firopow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน_ETH.ชื่อคนงาน -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3104 --user2 ี่อยู่กระเป๋าเงิน_FIRO.ชื่อคนงาน --pass2 x

การตั้งค่า Trex

ดาวน์โหลด Trex miner ล่าสุดจากลิงค์ด้านบน หลังจากนั้นให้แตกไฟล์เก็บถาวรและไปที่โฟลเดอร์ที่มีตัวขุด เลือกเหรียญที่คุณสนใจเพื่อทำการขุดและแก้ไขไฟล์ .bat หากคุณยังไม่ได้เลือกสิ่งที่คุณต้องการขุด เราขอแนะนำให้คุณไปที่ เครื่องคำนวณการขุด ซึ่งคุณสามารถระบุการ์ดวิดีโอและรับเหรียญที่ทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับวันปัจจุบัน ด้านบนคุณจะพบตัวอย่างไฟล์ bat สำเร็จรูปสำหรับแต่ละเหรียญที่คุณสามารถขุดได้ในพูลของเรา คุณจะต้องระบุที่อยู่กระเป๋าเงินของคุณ และหากต้องการ ให้ระบุชื่อคนงาน (แท่นขุดเจาะ)

Trex ไม่เริ่ม

หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows และตัวขุดหยุดทำงานทันทีเมื่อเริ่มต้นระบบ ให้เพิ่มการหยุดชั่วคราวในบรรทัดที่สองของตัวขุด ถัดไป เริ่มการขุดและอ่านข้อผิดพลาด หลังจากนั้น ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องขุดของคุณอีกครั้ง หากคุณมี HiveOS หรือระบบปฏิบัติการอื่นใด - ไปที่คอนโซลผู้ขุดและดูบันทึกของสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวขุด หลังจากนั้น ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องขุดของคุณอีกครั้ง