Ergo
PPLNS
SOLO
รับที่อยู่
เชื่อมต่อ
ขั้นต่ำการจ่าย
0
ค่าธรรมเนียม
0.3%
จ่ายล่าสุด
?
ออนไลน์
307
Pool hashrate
191.57 Gh/s
พยายาม
39.21%
ปัญหาเครือข่าย
1.013 P
Network hashrate
8.18 Th/s
ราคา
0.798$
บล็อก
พยายาม
Orphan
Uncle
64
36%
1%
0%
128
33%
0%
0%
256
34%
1%
0%
512
34%
1%
0%
1024
35%
1%
0%
  0 h/s10 Th/s20 Th/s30 Th/s04.0605.06
  พร้อม
  รอสักครู่
  จำนวน
  บล็อก
  นักขุด
  เวลา
  พยายาม
  Reward
  จำนวน: 1019074
  บล็อก: 7e18b762e279d428****95788f114602a02f
  นักขุด:9hJZz****cceFah
  เวลา: 05.06.23, 09:38
  พยายาม:151%
  Reward:39.007
  จำนวน: 1019012
  บล็อก: 26ad0dd4728c6579****f3a09eb9aded7428
  นักขุด:9fgxK****U6gFAF
  เวลา: 05.06.23, 07:26
  พยายาม:167%
  Reward:39.038
  จำนวน: 1018940
  บล็อก: 15faea1a3fa0a053****1d7cb775b89aafe7
  นักขุด:9fcu9****M9Tir3
  เวลา: 05.06.23, 04:49
  พยายาม:82%
  Reward:39.018
  จำนวน: 1018909
  บล็อก: 89fba7a90ace50be****617a721fd5fb8183
  นักขุด:9hAJJ****dihsbK
  เวลา: 05.06.23, 03:33
  พยายาม:22%
  Reward:39.002
  จำนวน: 1018901
  บล็อก: 8b0e29601651fe20****be433e9d07bd89c2
  นักขุด:9fkbZ****Q6z2XQ
  เวลา: 05.06.23, 03:13
  พยายาม:0%
  Reward:39.015
  จำนวน: 1018900
  บล็อก: a07804acfbfdea3b****e1559391b24b4e63
  นักขุด:9fgxK****U6gFAF
  เวลา: 05.06.23, 03:12
  พยายาม:104%
  Reward:39
  จำนวน: 1018857
  บล็อก: 99f88412ec5f6ba5****25c74b757b8acdcf
  นักขุด:9g2ph****V7Jr26
  เวลา: 05.06.23, 01:36
  พยายาม:79%
  Reward:39.006
  จำนวน: 1018815
  บล็อก: 56317a2173f3438a****9eb20296eef3a62b
  นักขุด:9fgxK****U6gFAF
  เวลา: 05.06.23, 00:25
  พยายาม:79%
  Reward:39.013
  จำนวน: 1018776
  บล็อก: 8b6595cfc4bd5de7****8bd5add343850b0f
  นักขุด:9fgxK****U6gFAF
  เวลา: 04.06.23, 23:15
  พยายาม:53%
  Reward:39.031
  จำนวน: 1018756
  บล็อก: 5de9dc784ed6fd3a****6ffcefa5a831dc53
  นักขุด:9hJZz****cceFah
  เวลา: 04.06.23, 22:28
  พยายาม:340%
  Reward:39.06
  จำนวน: 1018604
  บล็อก: 6b0b629ab052e403****aae9c42c1e76e56d
  นักขุด:9gyS4****U4i4f2
  เวลา: 04.06.23, 17:57
  พยายาม:41%
  Reward:39
  จำนวน: 1018590
  บล็อก: a17e1eb2b5328f01****052bd18c8d02b4ac
  นักขุด:9gMjp****9Wo4Lj
  เวลา: 04.06.23, 17:25
  พยายาม:46%
  Reward:39.018
  จำนวน: 1018565
  บล็อก: 5545bbc0e7a82f0e****08572faedecd059f
  นักขุด:9eyzf****xe53Jg
  เวลา: 04.06.23, 16:49
  พยายาม:222%
  Reward:39.079
  จำนวน: 1018490
  บล็อก: 982bb3f1c15dddf2****e0a5a261fe104734
  นักขุด:9er9s****YiNWvi
  เวลา: 04.06.23, 13:53
  พยายาม:96%
  Reward:39.02
  จำนวน: 1018450
  บล็อก: 3a6630098c7ac590****aebf28a6b64c5513
  นักขุด:9fgxK****U6gFAF
  เวลา: 04.06.23, 12:27
  พยายาม:36%
  Reward:39.022
  No data to display

  ขุดเหรียญ Ergo (ERG)

  การขุด ERGO

  ERG เหมาะกับการ์ดจอ 4GB AMD และดีสำหรับ Nvidia และ AMD

  โปรแกรมการขุดที่ดีที่สุด(นักขุด)

  TeamRedMiner (สำหรับ AMD)
  T-rex (สำหรับ Nvidia, memory tweak support)

  ERG รายชื่อ Hashrate

  NVIDIA:
  P106-90 - 47 MH/s
  P106-100 - 53 MH/s
  P104-100 - 80 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1060 3GB - 53 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 53 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 53 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 53 MH/s
  1650 - 33 MH/s
  1650S - 38.5 MH/s
  1650ti - 40 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 49 MH/s
  1660S - 67.2 MH/s
  1660S - 67.2 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 67.2 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 62.8 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 62.8 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 62.8 MH/s
  1070 - 70 MH/s
  1070ti - 72 MH/s
  1080 - 73 MH/s
  1080ti - 115 MH/s
  2060 - 64 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 64 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 64 MH/s
  2060 12GB - 70 MH/s
  2060S - 85 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 85 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 80 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 80 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 80 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 84.8 MH/s
  2080S - 85 MH/s
  2080ti - 120 MH/s
  3050 8GB - 45 MH/s
  3060 - 124 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 124 MH/s
  3060 6GB Laptop - 110 MH/s
  3060 LHR - 107 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 130 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 130 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 171 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 165 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 171 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 175 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 220 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 220 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 239 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 264 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 250 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 261 MH/s
  4050 - 48 MH/s
  4070ti - 135 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 182 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 281 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 105 MH/s
  70HX - 170 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 218.5 MH/s
  170HX - 395 MH/s
  A2000 - 105 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 144 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 250 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 50 MH/s
  R9 390 - 52 MH/s
  RX460 - 6 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 57.55 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.55 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 59.43 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 55.02 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 61.49 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 54.12 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 57.55 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.55 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 59.43 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 55.02 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 61.49 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 54.12 MH/s
  RX480 4GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX550 - 6 MH/s
  RX560 - 6 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 56.26 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 58.1 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 55.82 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.2 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 52.23 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 53.61 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 59.33 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 58.39 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 58.1 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 56.26 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 55.82 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.2 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 52.23 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 53.61 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 59.33 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 58.39 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 60.57 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 62.37 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 58.9 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 61.41 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 63 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 60.18 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 60.51 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 61.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 57.98 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 62.37 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 61.41 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 57.98 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 60.57 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 58.9 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 63 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 60.18 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 60.51 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 61.23 MH/s
  RX590 8GB - 64 MH/s
  Vega56 - 134 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 134 MH/s
  Vega64 - 135 MH/s
  RX5500 - 56 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 79.9 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 103.5 MH/s
  RX5700XT - 103.5 MH/s
  RX6500 - 27 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6600XT - 63 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 63 MH/s
  RX6700 - 86 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 90.7 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 115 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 123 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 119 MH/s
  RX6950XT - 125 MH/s
  RX6950 - 110 MH/s
  W5500 - 57 MH/s
  V520 - 140 MH/s
  VII - 245 MH/s

  จ่าย

  ERG ทำการจ่ายอย่างอัตโนมัติเมื่อถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ การจ่ายจะไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาแต่จะจ่ายเมื่อไรก็ได้ที่คุณต้องการ

  ขาย ERGO ได้ที่ไหน

  Coinex.com - without KYC (verification)

  วิธีการได้รางวัลจาก pool

  การขุดเหรียญ Ergo มีรางวัลของ PPLNS และ SOLO เรามีเวอร์ชันปรับปรุงของ PPLNS โปรดอ่านหัวข้อคำถามที่พบบ่อยเพื่อข้อมูล

  ค่าธรรมเนียม ERG Pool

  ค่าธรรมเนียมในการขุดต่ำสุด 0.9% และสามารถใช้รางวัลบล็อกได้ คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอน

  Pool Ping

  พวกเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั่วโลก สหรัฐอเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งค่าเฉลี่ย ping ในการขุด ERG ไม่เกิน 100 ms

  Shares Diff

  ปริมาณค่า diff ของเราจะถูกตั้งค่าอัตโนมัติเฉพาะ rig ขอบคุณสำหรับ Vardiff feature