Ergo
PPLNS
SOLO
รับที่อยู่
เชื่อมต่อ
ขั้นต่ำการจ่าย
0
ค่าธรรมเนียม
0.3%
จ่ายล่าสุด
?
ออนไลน์
159
Pool hashrate
109.09 Gh/s
พยายาม
154.18%
ปัญหาเครือข่าย
0.43 P
Network hashrate
3.53 Th/s
ราคา
0.7585$
บล็อก
พยายาม
Orphan
Uncle
64
28%
1%
0%
128
33%
1%
0%
256
32%
1%
0%
512
30%
1%
0%
1024
32%
1%
0%
  0 h/s5 Th/s10 Th/s15 Th/s20 Th/s23.0524.05
  พร้อม
  รอสักครู่
  จำนวน
  บล็อก
  นักขุด
  เวลา
  พยายาม
  Reward
  จำนวน: 1271291
  บล็อก: a5b606811dba71c3****4237ebf09133d1dc
  นักขุด:9i4VN****iSABJs
  เวลา: 24.05.24, 09:13
  พยายาม:354%
  Reward:27.027
  จำนวน: 1271150
  บล็อก: d18885a90548345e****4e0c3420deccdd77
  นักขุด:9hcdQ****KgUo7X
  เวลา: 24.05.24, 04:25
  พยายาม:155%
  Reward:27.003
  จำนวน: 1271087
  บล็อก: 4183cbf38af60c7b****daab3729b72f9489
  นักขุด:9hrmk****vjFXj1
  เวลา: 24.05.24, 01:52
  พยายาม:152%
  Reward:27
  จำนวน: 1271022
  บล็อก: f53335f1b105117f****9f4dc8b5f33f602e
  นักขุด:9hcpr****DPPSDV
  เวลา: 23.05.24, 23:24
  พยายาม:171%
  Reward:27.002
  จำนวน: 1270948
  บล็อก: bea2d76c873d828d****89da49328ec980b6
  นักขุด:9g8hC****vbJUxD
  เวลา: 23.05.24, 20:54
  พยายาม:13%
  Reward:27
  จำนวน: 1270936
  บล็อก: 0bea6f8cd3342906****63bf93c20e1904af
  นักขุด:9gF6W****rKp8TL
  เวลา: 23.05.24, 20:43
  พยายาม:21%
  Reward:27.03
  จำนวน: 1270924
  บล็อก: f06654935b5574d5****76a1494bae4bd6ba
  นักขุด:9hJZz****cceFah
  เวลา: 23.05.24, 20:24
  พยายาม:98%
  Reward:27.01
  จำนวน: 1270876
  บล็อก: 3909b87a463a36b8****b64ffdefca5d5d04
  นักขุด:9iKhz****4PBDAB
  เวลา: 23.05.24, 18:59
  พยายาม:34%
  Reward:28.055
  จำนวน: 1270860
  บล็อก: 40e92de318745f32****233ca99b825f4526
  นักขุด:9fGRY****U929k5
  เวลา: 23.05.24, 18:29
  พยายาม:56%
  Reward:27
  จำนวน: 1270835
  บล็อก: 164eef378743c9dd****549511653a93463f
  นักขุด:9g2DB****9C91PH
  เวลา: 23.05.24, 17:39
  พยายาม:183%
  Reward:27.008
  จำนวน: 1270753
  บล็อก: 7ee2838c71d798b0****ddbc33432e8d6abd
  นักขุด:9iM9b****69PMWL
  เวลา: 23.05.24, 15:01
  พยายาม:6%
  Reward:27.017
  จำนวน: 1270752
  บล็อก: 1f103b0e3ceb150d****3f15ce81fbf3d3dd
  นักขุด:9gJXF****g7QwHq
  เวลา: 23.05.24, 14:56
  พยายาม:1%
  Reward:27
  จำนวน: 1270751
  บล็อก: 31224197ba1073bb****f4989dae3a497826
  นักขุด:9ebo2****ZXSfTf
  เวลา: 23.05.24, 14:55
  พยายาม:87%
  Reward:27.017
  จำนวน: 1270712
  บล็อก: bfa13191275828b0****7292c0d5ee61ada8
  นักขุด:9gkVy****kJTty3
  เวลา: 23.05.24, 13:44
  พยายาม:243%
  Reward:27.009
  จำนวน: 1270608
  บล็อก: 467ce67ec741f88b****ff2b1573e31a5332
  นักขุด:9eu1N****GuHDsH
  เวลา: 23.05.24, 10:26
  พยายาม:58%
  Reward:27.006
  No data to display

  ขุดเหรียญ Ergo (ERG)

  การขุด ERGO

  ERG เหมาะกับการ์ดจอ 4GB AMD และดีสำหรับ Nvidia และ AMD

  โปรแกรมการขุดที่ดีที่สุด(นักขุด)

  TeamRedMiner (สำหรับ AMD)
  T-rex (สำหรับ Nvidia, memory tweak support)

  ERG รายชื่อ Hashrate

  NVIDIA:
  P106-90 - 47 MH/s
  P106-100 - 53 MH/s
  P104-100 - 80 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1060 3GB - 53 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 53 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 53 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 53 MH/s
  1650 - 33 MH/s
  1650S - 38.5 MH/s
  1650ti - 40 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 49 MH/s
  1660S - 67.2 MH/s
  1660S - 67.2 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 67.2 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 62.8 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 62.8 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 62.8 MH/s
  1070 - 70 MH/s
  1070ti - 72 MH/s
  1080 - 73 MH/s
  1080ti - 115 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 64 MH/s
  2060 - 64 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 64 MH/s
  2060 12GB - 70 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 85 MH/s
  2060S - 85 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 80 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 80 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 80 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 84.8 MH/s
  2080S - 85 MH/s
  2080ti - 120 MH/s
  3050 8GB - 45 MH/s
  3060 - 124 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 124 MH/s
  3060 6GB Laptop - 110 MH/s
  3060 LHR - 107 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 130 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 130 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 171 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 165 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 171 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 175 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 220 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 220 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 239 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 264 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 250 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 261 MH/s
  4050 - 48 MH/s
  4070ti - 135 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 182 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 281 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 105 MH/s
  70HX - 170 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 218.5 MH/s
  170HX - 395 MH/s
  A2000 - 105 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 144 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 250 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 50 MH/s
  R9 390 - 52 MH/s
  RX460 - 6 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 57.55 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.55 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 59.43 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 55.02 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 61.49 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 54.12 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 55.02 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 57.55 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.55 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 59.43 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 61.49 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 54.12 MH/s
  RX480 4GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX550 - 6 MH/s
  RX560 - 6 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 56.26 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 58.1 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 55.82 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.2 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 52.23 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 53.61 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 59.33 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 58.39 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 59.33 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 56.26 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 58.1 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 55.82 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.2 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 52.23 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 53.61 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 58.39 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 60.57 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 62.37 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 58.9 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 61.41 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 63 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 60.18 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 60.51 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 61.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 57.98 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 58.9 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 61.23 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 60.57 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 62.37 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 61.41 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 63 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 60.18 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 60.51 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 57.98 MH/s
  RX590 8GB - 64 MH/s
  Vega56 - 134 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 134 MH/s
  Vega64 - 135 MH/s
  RX5500 - 56 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 79.9 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 103.5 MH/s
  RX5700XT - 103.5 MH/s
  RX6500 - 27 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6600XT - 63 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 63 MH/s
  RX6700 - 86 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 90.7 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 115 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 123 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 119 MH/s
  RX6950XT - 125 MH/s
  RX6950 - 110 MH/s
  W5500 - 57 MH/s
  V520 - 140 MH/s
  VII - 245 MH/s

  จ่าย

  ERG ทำการจ่ายอย่างอัตโนมัติเมื่อถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ การจ่ายจะไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาแต่จะจ่ายเมื่อไรก็ได้ที่คุณต้องการ

  ขาย ERGO ได้ที่ไหน

  Coinex.com - without KYC (verification)

  วิธีการได้รางวัลจาก pool

  การขุดเหรียญ Ergo มีรางวัลของ PPLNS และ SOLO เรามีเวอร์ชันปรับปรุงของ PPLNS โปรดอ่านหัวข้อคำถามที่พบบ่อยเพื่อข้อมูล

  ค่าธรรมเนียม ERG Pool

  ค่าธรรมเนียมในการขุดต่ำสุด 0.9% และสามารถใช้รางวัลบล็อกได้ คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอน

  Pool Ping

  พวกเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั่วโลก สหรัฐอเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งค่าเฉลี่ย ping ในการขุด ERG ไม่เกิน 100 ms

  Shares Diff

  ปริมาณค่า diff ของเราจะถูกตั้งค่าอัตโนมัติเฉพาะ rig ขอบคุณสำหรับ Vardiff feature