Ergo
PPLNS
SOLO
รับที่อยู่
เชื่อมต่อ
ขั้นต่ำการจ่าย
0
ค่าธรรมเนียม
0.2%
จ่ายล่าสุด
?
ออนไลน์
351
Pool hashrate
0.22 Th/s
พยายาม
22.08%
ปัญหาเครือข่าย
0.736 P
Network hashrate
6.07 Th/s
ราคา
1.0893$
บล็อก
พยายาม
Orphan
Uncle
64
23%
1%
0%
128
24%
1%
0%
256
22%
1%
0%
512
21%
1%
0%
1024
21%
0%
0%
  0 h/s10 Th/s20 Th/s30 Th/s40 Th/s29.0130.01
  พร้อม
  รอสักครู่
  จำนวน
  บล็อก
  นักขุด
  เวลา
  พยายาม
  Reward
  จำนวน: 929668
  บล็อก: 001e82e01529736e****c25e4304ec42cb58
  นักขุด:9gJZG****NyQWcU
  เวลา: 30.01.23, 20:01
  พยายาม:6%
  Reward:42.11
  จำนวน: 929667
  บล็อก: dcbe227d654400d7****1d492a1ad37474f7
  นักขุด:9gJZG****NyQWcU
  เวลา: 30.01.23, 20:00
  พยายาม:131%
  Reward:42.028
  จำนวน: 929652
  บล็อก: fd449ffd5481dac9****7b53340a6d32a228
  นักขุด:9fJLb****2w7rnH
  เวลา: 30.01.23, 19:26
  พยายาม:65%
  Reward:42.011
  จำนวน: 929643
  บล็อก: 6d07dc5e4f2bd333****0f2e956a8d342519
  นักขุด:9euBJ****8Akjwo
  เวลา: 30.01.23, 19:10
  พยายาม:64%
  Reward:42.269
  จำนวน: 929639
  บล็อก: e08502d676423c1c****035a0490279a2678
  นักขุด:9fJLb****2w7rnH
  เวลา: 30.01.23, 18:53
  พยายาม:13%
  Reward:42.043
  จำนวน: 929637
  บล็อก: 97547309e5a9e567****d3872dc645228648
  นักขุด:9gJZG****NyQWcU
  เวลา: 30.01.23, 18:50
  พยายาม:12%
  Reward:42.019
  จำนวน: 929635
  บล็อก: c5012e5f94f0ab41****9b1adf9912940921
  นักขุด:9fJLb****2w7rnH
  เวลา: 30.01.23, 18:47
  พยายาม:57%
  Reward:42.088
  จำนวน: 929627
  บล็อก: 7f977c0abb881b0d****e4e6b624a3fd3df8
  นักขุด:9f1CA****sUkXJm
  เวลา: 30.01.23, 18:32
  พยายาม:52%
  Reward:42.021
  จำนวน: 929621
  บล็อก: e29682d5bfe2b0f2****3c94cd894ff5bb5e
  นักขุด:9fWnQ****d7QWH2
  เวลา: 30.01.23, 18:18
  พยายาม:168%
  Reward:-
  จำนวน: 929601
  บล็อก: 762235133088cd26****9e83d5a37d022dba
  นักขุด:9gJZG****NyQWcU
  เวลา: 30.01.23, 17:36
  พยายาม:188%
  Reward:42.026
  จำนวน: 929583
  บล็อก: 10467373aee6ade0****e5d7304cbed45a94
  นักขุด:9hb4B****jsRXaZ
  เวลา: 30.01.23, 16:38
  พยายาม:21%
  Reward:42.004
  จำนวน: 929577
  บล็อก: a57e36b849381bfb****1f766d1bfeab2a23
  นักขุด:9hnmL****bmxHWk
  เวลา: 30.01.23, 16:33
  พยายาม:95%
  Reward:42.012
  จำนวน: 929567
  บล็อก: 72539663856d3eb0****67e52df18db10511
  นักขุด:9hg21****MpVTsk
  เวลา: 30.01.23, 16:07
  พยายาม:18%
  Reward:42.025
  จำนวน: 929565
  บล็อก: 4aefcacc36d9d489****354f8dbd297cab68
  นักขุด:9fJLb****2w7rnH
  เวลา: 30.01.23, 16:03
  พยายาม:163%
  Reward:42.001
  จำนวน: 929550
  บล็อก: 200897576e929fa0****47c6d78e70fc45eb
  นักขุด:9gJZG****NyQWcU
  เวลา: 30.01.23, 15:22
  พยายาม:115%
  Reward:42.016
  No data to display

  ขุดเหรียญ Ergo (ERG)

  การขุด ERGO

  ERG เหมาะกับการ์ดจอ 4GB AMD และดีสำหรับ Nvidia และ AMD

  โปรแกรมการขุดที่ดีที่สุด(นักขุด)

  TeamRedMiner (สำหรับ AMD)
  T-rex (สำหรับ Nvidia, memory tweak support)

  ERG รายชื่อ Hashrate

  NVIDIA:
  P106-90 - 47 MH/s
  P106-100 - 53 MH/s
  P104-100 - 80 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1060 3GB - 53 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 53 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 53 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 53 MH/s
  1650 - 33 MH/s
  1650S - 38.5 MH/s
  1650ti - 40 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 49 MH/s
  1660S - 67.2 MH/s
  1660S - 67.2 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 67.2 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 62.8 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 62.8 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 62.8 MH/s
  1070 - 70 MH/s
  1070ti - 72 MH/s
  1080 - 73 MH/s
  1080ti - 115 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 64 MH/s
  2060 - 64 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 64 MH/s
  2060 12GB - 70 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 85 MH/s
  2060S - 85 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 80 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 80 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 80 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 84.8 MH/s
  2080S - 85 MH/s
  2080ti - 120 MH/s
  3050 8GB - 45 MH/s
  3060 - 124 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 124 MH/s
  3060 6GB Laptop - 110 MH/s
  3060 LHR - 107 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 130 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 130 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 171 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 165 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 171 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 175 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 220 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 220 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 239 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 264 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 250 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 261 MH/s
  4050 - 48 MH/s
  4070ti - 135 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 182 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 281 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 105 MH/s
  70HX - 170 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 218.5 MH/s
  170HX - 395 MH/s
  A2000 - 105 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 144 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 250 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 50 MH/s
  R9 390 - 52 MH/s
  RX460 - 6 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 57.55 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.55 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 59.43 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 55.02 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 61.49 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 54.12 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.55 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 57.55 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 59.43 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 55.02 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 61.49 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 54.12 MH/s
  RX480 4GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX550 - 6 MH/s
  RX560 - 6 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 56.26 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 58.1 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 55.82 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.2 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 52.23 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 53.61 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 59.33 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 58.39 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 56.26 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 55.82 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 52.23 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 59.33 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 58.1 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.2 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 53.61 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 58.39 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 60.57 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 58.9 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 62.37 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 61.41 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 63 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 60.18 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 60.51 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 61.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 57.98 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 60.57 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 62.37 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 58.9 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 61.41 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 60.18 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 61.23 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 63 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 60.51 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 57.98 MH/s
  RX590 8GB - 64 MH/s
  Vega56 - 134 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 134 MH/s
  Vega64 - 135 MH/s
  RX5500 - 56 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 79.9 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 103.5 MH/s
  RX5700XT - 103.5 MH/s
  RX6500 - 27 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6600XT - 63 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 63 MH/s
  RX6700 - 86 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 90.7 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 115 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 123 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 119 MH/s
  RX6950XT - 125 MH/s
  RX6950 - 110 MH/s
  W5500 - 57 MH/s
  V520 - 140 MH/s
  VII - 245 MH/s

  จ่าย

  ERG ทำการจ่ายอย่างอัตโนมัติเมื่อถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ การจ่ายจะไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาแต่จะจ่ายเมื่อไรก็ได้ที่คุณต้องการ

  ขาย ERGO ได้ที่ไหน

  Coinex.com - without KYC (verification)

  วิธีการได้รางวัลจาก pool

  การขุดเหรียญ Ergo มีรางวัลของ PPLNS และ SOLO เรามีเวอร์ชันปรับปรุงของ PPLNS โปรดอ่านหัวข้อคำถามที่พบบ่อยเพื่อข้อมูล

  ค่าธรรมเนียม ERG Pool

  ค่าธรรมเนียมในการขุดต่ำสุด 0.9% และสามารถใช้รางวัลบล็อกได้ คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอน

  Pool Ping

  พวกเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั่วโลก สหรัฐอเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งค่าเฉลี่ย ping ในการขุด ERG ไม่เกิน 100 ms

  Shares Diff

  ปริมาณค่า diff ของเราจะถูกตั้งค่าอัตโนมัติเฉพาะ rig ขอบคุณสำหรับ Vardiff feature