Ethereum Classic
PPLNS
SOLO
รับที่อยู่
เชื่อมต่อ
ขั้นต่ำการจ่าย
0.04
ค่าธรรมเนียม
0.4%
จ่ายล่าสุด
03.02.23, 07:21
ออนไลน์
352
Pool hashrate
87.51 Gh/s
พยายาม
3.51%
ปัญหาเครือข่าย
0.744 P
Network hashrate
56.95 Th/s
ราคา
16.2012$
บล็อก
พยายาม
Orphan
Uncle
64
63%
1%
1%
128
61%
0%
0%
256
54%
1%
1%
512
56%
1%
0%
1024
57%
1%
1%
  0 h/s50 Th/s100 Th/s150 Th/s200 Th/s02.0203.02
  พร้อม
  รอสักครู่
  จำนวน
  บล็อก
  นักขุด
  เวลา
  พยายาม
  Reward
  จำนวน: 16866700
  บล็อก: 0x9eb6ba8f30297e****36a163e6285fea556
  นักขุด:0x6a****5b993
  เวลา: 03.02.23, 03:18
  พยายาม:226%
  Reward:2.56
  จำนวน: 16865186
  บล็อก: 0x3a4f50f4df9597****338432808d4eec522
  นักขุด:0x01****eBe03
  เวลา: 02.02.23, 21:45
  พยายาม:87%
  Reward:2.56
  จำนวน: 16864594
  บล็อก: 0x37db76ca0183b8****fc2e2e70005c793c6
  นักขุด:0x64****53d69
  เวลา: 02.02.23, 19:36
  พยายาม:15%
  Reward:-
  จำนวน: 16864498
  บล็อก: 0x0a2c44bf04636d****f37dd47fb1ccb016e
  นักขุด:0xC8****e2b99
  เวลา: 02.02.23, 19:15
  พยายาม:55%
  Reward:0.08
  จำนวน: 16864138
  บล็อก: 0x8f1250503aa49f****49af63f63e276a09e
  นักขุด:0xa3****a4d00
  เวลา: 02.02.23, 17:54
  พยายาม:27%
  Reward:2.56
  จำนวน: 16863936
  บล็อก: 0xab0a6e83f500f9****6e822542e24c699ba
  นักขุด:0xB4****5FFec
  เวลา: 02.02.23, 17:15
  พยายาม:133%
  Reward:2.56
  จำนวน: 16863086
  บล็อก: 0x637e708c3a75ac****1006c9fceba0fe0ff
  นักขุด:0xd9****5eEd5
  เวลา: 02.02.23, 14:00
  พยายาม:109%
  Reward:2.561
  จำนวน: 16862320
  บล็อก: 0x8bacc0278a27d9****8a185c10a39baa161
  นักขุด:0xf8****fea4f
  เวลา: 02.02.23, 11:19
  พยายาม:89%
  Reward:2.56
  จำนวน: 16861744
  บล็อก: 0x0826f3cf469ad4****66a0bd0bc72786da1
  นักขุด:0xa5****01AC5
  เวลา: 02.02.23, 09:10
  พยายาม:134%
  Reward:2.56
  จำนวน: 16860793
  บล็อก: 0x40d60d2caa74df****6a3eac311912249f0
  นักขุด:0xeb****744f1
  เวลา: 02.02.23, 05:47
  พยายาม:539%
  Reward:2.563
  จำนวน: 16857273
  บล็อก: 0x60cf66175107cd****d5c67178dbfc75a22
  นักขุด:0xeb****dD9e0
  เวลา: 01.02.23, 16:45
  พยายาม:116%
  Reward:2.564
  จำนวน: 16856527
  บล็อก: 0xcd2cb79af57bf8****73ab971e3558817f9
  นักขุด:0x59****c6259
  เวลา: 01.02.23, 14:00
  พยายาม:0%
  Reward:2.56
  จำนวน: 16856523
  บล็อก: 0xea7eaeb47fc472****649c8d94d49a7e0af
  นักขุด:0xbe****c1f9a
  เวลา: 01.02.23, 13:59
  พยายาม:9%
  Reward:2.56
  จำนวน: 16856465
  บล็อก: 0x83ae874bc9bc4a****3dc560e1e42f61096
  นักขุด:0x75****4962e
  เวลา: 01.02.23, 13:47
  พยายาม:219%
  Reward:2.56
  จำนวน: 16855026
  บล็อก: 0x8248fbbf935ab4****0ecbd0110f656cc55
  นักขุด:0x3b****72b49
  เวลา: 01.02.23, 08:24
  พยายาม:134%
  Reward:2.56
  No data to display

  ขุดเหรียญ Ethereum Classic (ETC)

  การขุด Ethereum Classic

  Ethereum Classic คือหนึ่งในคริปโทเคอร์เรนซี่ที่สนับสนุนการขุดด้วยการ์ดจอ 4GB รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

  โปรแกรมการขุดที่ดีที่สุด(นักขุด)

  T-rex (สำหรับ Nvidia)
  TeamRedMiner (สำหรับ AMD)

  ETC รายชื่อ Hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 23 MH/s
  P104-100 - 39 MH/s
  1050ti Micron GDDR5 - 15.15 MH/s
  1050ti Samsung GDDR5 - 14.02 MH/s
  1060 3GB Micron GDDR5 - 22.34 MH/s
  1060 5GB - 19.5 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 23 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 23 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 23 MH/s
  1650 - 18 MH/s
  1650S - 19.9 MH/s
  1650ti - 20 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 24.5 MH/s
  1660S - 34.3 MH/s
  1660S - 34.3 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 34.3 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 32 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 32 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 32 MH/s
  1070 - 29 MH/s
  1070ti - 30 MH/s
  1080 - 37 MH/s
  1080ti Micron GDDR5X - 51.91 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 33.65 MH/s
  2060 - 33.75 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 33.75 MH/s
  2060 12GB - 37 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 42 MH/s
  2060S - 42 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 42 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 44 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 44 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  2080S - 44 MH/s
  2080ti - 60 MH/s
  3050 8GB - 27 MH/s
  3060 - 49.1 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 49.1 MH/s
  3060 6GB Laptop - 49 MH/s
  3060 LHR - 49 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.1 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 78.1 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.6 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 108 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 119 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 123 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 130 MH/s
  4050 - 30 MH/s
  4070ti - 64 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 93 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 133 MH/s
  30HX - 31 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 54 MH/s
  70HX - 82 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 97.2 MH/s
  170HX - 165 MH/s
  A2000 - 40 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 62.5 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 106 MH/s
  A6000 - 130 MH/s
  RTX 4000 - 37 MH/s
  RTX 5000 - 37 MH/s
  RTX 6000 - 53 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 27 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 29.38 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 29.38 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 30.34 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 28.09 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 31.39 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 27.63 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 29.38 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 29.38 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 30.34 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 28.09 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 31.39 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 27.63 MH/s
  RX480 4GB - 29 MH/s
  RX480 8GB - 29 MH/s
  RX480 8GB - 29 MH/s
  RX560 - 14.5 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 30.88 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 31.89 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 30.64 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.4 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 28.67 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 29.43 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 32.57 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 32.05 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 30.88 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 28.67 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 32.57 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 31.89 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 30.64 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.4 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 29.43 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 32.05 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 30.92 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 31.84 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 30.07 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 31.35 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 32.16 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 30.72 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 30.89 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.26 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 29.6 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 30.92 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 31.84 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 30.07 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 31.35 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 32.16 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 30.72 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 30.89 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.26 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 29.6 MH/s
  RX590 8GB - 34 MH/s
  Vega56 Hynix HBM2 - 45.58 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 49.98 MH/s
  Vega64 - 53 MH/s
  RX5500 - 27 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 41.39 MH/s
  RX5700 - 58 MH/s
  RX5700 - 58 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 54.48 MH/s
  RX5700XT Micron GDDR6 - 53.67 MH/s
  RX6500 - 14 MH/s
  RX6600 - 30 MH/s
  RX6600 - 30 MH/s
  RX6600XT - 33.31 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 33.31 MH/s
  RX6700 - 47 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 46.36 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 58.9 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 61.62 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 61.3 MH/s
  RX6950XT - 63 MH/s
  RX6950 - 56 MH/s
  RX7900XT - 97 MH/s
  W5500 - 29 MH/s
  V520 - 72 MH/s
  VII - 95 MH/s

  วิธีการได้รางวัลจาก pool

  การขุดเหรียญ ETC มีรางวัลของ PPLNS และ SOLO เรามีเวอร์ชันปรับปรุงของ PPLNS โปรดอ่านหัวข้อคำถามที่พบบ่อยเพื่อข้อมูล

  ค่าธรรมเนียม ETC Pool

  ค่าธรรมเนียมในการขุดต่ำสุด 0.9% และสามารถใช้รางวัลบล็อกได้ คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอน

  Pool Ping

  พวกเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั่วโลก สหรัฐอเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งค่าเฉลี่ย ping ในการขุด ETC ไม่เกิน 100 ms

  Shares Diff

  ปริมาณค่า diff ของเราจะถูกตั้งค่าอัตโนมัติเฉพาะ rig ขอบคุณสำหรับ Vardiff feature

  จ่าย

  ETC ทำการจ่ายอย่างอัตโนมัติเมื่อถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ การจ่ายจะไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาแต่จะจ่ายเมื่อไรก็ได้ที่คุณต้องการ