Ethereum Classic
PPLNS
SOLO
รับที่อยู่
เชื่อมต่อ
ขั้นต่ำการจ่าย
0.03
ค่าธรรมเนียม
0.3%
จ่ายล่าสุด
?
ออนไลน์
96
Pool hashrate
21.49 Gh/s
พยายาม
47.62%
ปัญหาเครือข่าย
0.654 P
Network hashrate
47.06 Th/s
ราคา
9.6136$
บล็อก
พยายาม
Orphan
Uncle
64
30%
1%
1%
128
31%
1%
1%
256
34%
1%
0%
512
35%
1%
1%
1024
38%
1%
1%
  0 h/s50 Th/s100 Th/s150 Th/s200 Th/s24.0925.09
  พร้อม
  รอสักครู่
  จำนวน
  บล็อก
  นักขุด
  เวลา
  พยายาม
  Reward
  จำนวน: 18390283
  บล็อก: 0xf92620c69b99e4****0f72f2b1166f279d5
  นักขุด:0x80****Aa1d2
  เวลา: 25.09.23, 03:20
  พยายาม:9%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18390063
  บล็อก: 0x2d763ac7c3f1d0****3cc0b2428aa8d5a02
  นักขุด:0x78****75441
  เวลา: 25.09.23, 02:34
  พยายาม:81%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18388254
  บล็อก: 0x79887b5d9264cd****294bf1bdda89f3c5e
  นักขุด:0xbE****8F6Ab
  เวลา: 24.09.23, 19:56
  พยายาม:51%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18387164
  บล็อก: 0xa1cdfd39390c99****494799b03a14a5937
  นักขุด:0x72****FB0C5
  เวลา: 24.09.23, 15:49
  พยายาม:42%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18386273
  บล็อก: 0x33374ffdf59727****6f2f945f5b9ce2825
  นักขุด:0x13****936b8
  เวลา: 24.09.23, 12:22
  พยายาม:74%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18384544
  บล็อก: 0x90973b7e702388****243300352de762285
  นักขุด:0x3c****f08d4
  เวลา: 24.09.23, 06:11
  พยายาม:32%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18383861
  บล็อก: 0xa8c3018add3e19****d7314a82c84bf29c7
  นักขุด:0x17****909ef
  เวลา: 24.09.23, 03:38
  พยายาม:5%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18383758
  บล็อก: 0x7a2e0f30c6e3ee****53c05deae765bd5ce
  นักขุด:0x75****c4e0f
  เวลา: 24.09.23, 03:15
  พยายาม:41%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18382859
  บล็อก: 0x07e6440ab4cc31****4636abc1644fc2427
  นักขุด:0x72****FB0C5
  เวลา: 23.09.23, 23:54
  พยายาม:414%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18374196
  บล็อก: 0x1b63326bfdfb6e****d9862939d22c0563f
  นักขุด:0xdE****74e99
  เวลา: 22.09.23, 16:15
  พยายาม:75%
  Reward:2.562
  จำนวน: 18372759
  บล็อก: 0x61c23e4e306b8f****e96839266bf092d85
  นักขุด:0xbE****8F6Ab
  เวลา: 22.09.23, 10:51
  พยายาม:126%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18370287
  บล็อก: 0x9cbf0d1e9914ef****533dd221dcc6e9ab4
  นักขุด:0xc4****ACaf0
  เวลา: 22.09.23, 01:23
  พยายาม:11%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18370079
  บล็อก: 0xd797fdac0fb8a9****1de9dfd8460017020
  นักขุด:0x72****FB0C5
  เวลา: 22.09.23, 00:35
  พยายาม:49%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18369036
  บล็อก: 0x22d79adfd559ce****31e72d911e3169743
  นักขุด:0x72****FB0C5
  เวลา: 21.09.23, 20:43
  พยายาม:89%
  Reward:2.56
  จำนวน: 18367159
  บล็อก: 0xe859b3c93ffe9a****6a45d3017da8c80d4
  นักขุด:0x72****FB0C5
  เวลา: 21.09.23, 13:47
  พยายาม:42%
  Reward:2.56
  No data to display

  ขุดเหรียญ Ethereum Classic (ETC)

  การขุด Ethereum Classic

  Ethereum Classic คือหนึ่งในคริปโทเคอร์เรนซี่ที่สนับสนุนการขุดด้วยการ์ดจอ 4GB รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

  โปรแกรมการขุดที่ดีที่สุด(นักขุด)

  T-rex (สำหรับ Nvidia)
  TeamRedMiner (สำหรับ AMD)

  ETC รายชื่อ Hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 23 MH/s
  P104-100 - 39 MH/s
  1050ti Micron GDDR5 - 15.15 MH/s
  1050ti Samsung GDDR5 - 14.02 MH/s
  1060 3GB Micron GDDR5 - 22.34 MH/s
  1060 5GB - 19.5 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 23 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 23 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 23 MH/s
  1650 - 18 MH/s
  1650S - 19.9 MH/s
  1650ti - 20 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 24.5 MH/s
  1660S - 31 MH/s
  1660S - 31 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 34.3 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 28 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 28 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 32 MH/s
  1070 - 29 MH/s
  1070ti - 30 MH/s
  1080 - 37 MH/s
  1080ti Micron GDDR5X - 51.91 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 33.65 MH/s
  2060 - 32 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 33.75 MH/s
  2060 12GB - 37 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 42 MH/s
  2060S - 42 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 42 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 44 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 44 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  2080S - 44 MH/s
  2080ti - 60 MH/s
  3050 8GB - 27 MH/s
  3060 - 49 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 49.1 MH/s
  3060 6GB Laptop - 49 MH/s
  3060 LHR - 49 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.1 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 78.1 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.6 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 108 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 119 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 123 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 130 MH/s
  4050 - 30 MH/s
  4070ti - 64 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 93 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 133 MH/s
  30HX - 31 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 54 MH/s
  70HX - 82 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 97.2 MH/s
  170HX - 165 MH/s
  A2000 - 40 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 62.5 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 106 MH/s
  A6000 - 130 MH/s
  RTX 4000 - 37 MH/s
  RTX 5000 - 37 MH/s
  RTX 6000 - 53 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 27 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 29.38 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 29.38 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 30.34 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 28.09 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 31.39 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 27.63 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 29.38 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 29.38 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 30.34 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 28.09 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 31.39 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 27.63 MH/s
  RX480 4GB - 29 MH/s
  RX480 8GB - 29 MH/s
  RX480 8GB - 29 MH/s
  RX560 - 14.5 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 30.88 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 31.89 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 30.64 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.4 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 28.67 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 29.43 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 32.57 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 32.05 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 30.88 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 31.89 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 30.64 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.4 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 28.67 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 29.43 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 32.57 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 32.05 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 30.92 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 31.84 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 30.07 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 31.35 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 32.16 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 30.72 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 30.89 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.26 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 29.6 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 30.92 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 31.84 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 30.07 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 31.35 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 32.16 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 30.72 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 30.89 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.26 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 29.6 MH/s
  RX590 8GB - 34 MH/s
  Vega56 Hynix HBM2 - 45.58 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 49.98 MH/s
  Vega64 - 53 MH/s
  RX5500 - 27 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 41.39 MH/s
  RX5700 - 58 MH/s
  RX5700 - 58 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 54.48 MH/s
  RX5700XT Micron GDDR6 - 53.67 MH/s
  RX6500 - 14 MH/s
  RX6600 - 30 MH/s
  RX6600 - 30 MH/s
  RX6600XT - 30 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 33.31 MH/s
  RX6700 - 47 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 46.36 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 58.9 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 61.62 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 61.3 MH/s
  RX6950XT - 63 MH/s
  RX6950 - 56 MH/s
  RX7900XT - 97 MH/s
  W5500 - 29 MH/s
  V520 - 72 MH/s
  VII - 95 MH/s

  วิธีการได้รางวัลจาก pool

  การขุดเหรียญ ETC มีรางวัลของ PPLNS และ SOLO เรามีเวอร์ชันปรับปรุงของ PPLNS โปรดอ่านหัวข้อคำถามที่พบบ่อยเพื่อข้อมูล

  ค่าธรรมเนียม ETC Pool

  ค่าธรรมเนียมในการขุดต่ำสุด 0.9% และสามารถใช้รางวัลบล็อกได้ คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอน

  Pool Ping

  พวกเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั่วโลก สหรัฐอเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งค่าเฉลี่ย ping ในการขุด ETC ไม่เกิน 100 ms

  Shares Diff

  ปริมาณค่า diff ของเราจะถูกตั้งค่าอัตโนมัติเฉพาะ rig ขอบคุณสำหรับ Vardiff feature

  จ่าย

  ETC ทำการจ่ายอย่างอัตโนมัติเมื่อถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ การจ่ายจะไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาแต่จะจ่ายเมื่อไรก็ได้ที่คุณต้องการ