คนขุดแร่ Xmrig. ดาวน์โหลด Xmrig

รุ่นล่าสุด

Notes

v6.18.1

  • #3129 Fix: protectRX flushed CPU cache only on MacOS/iOS.
  • #3126 Don't reset when pool sends the same job blob.
  • #3120 RandomX: optimized CFROUND elimination.
  • #3109 RandomX: added Blake2 AVX2 version.
  • #3082 Fixed GCC 12 warnings.
  • #3075 Recognize armv7ve as valid ARMv7 target.
  • #3132 RandomX: added MSR mod for Zen 4.
  • #3134 Added Zen4 to randomx_boost.sh.

SHA256SUMS

74eedd71adfd3bb42e2a8e69416f73d91a40be25301437220c5e098bfb72e7a1 *xmrig-6.18.1-bionic-x64.tar.gz
820618f9dde020591d811422fee9a980783073b4b42303a12d5756c147f7e7d6 *xmrig-6.18.1-focal-x64.tar.gz
2de993cee9f0ac4d7b6737634c886e3a0c272c950a25100595d2b95d8faee416 *xmrig-6.18.1-freebsd-static-x64.tar.gz
99a082f0d801be63e26bb96473409c2f9d98629b453d907554b3a107efd284fe *xmrig-6.18.1-linux-static-x64.tar.gz
e5c588f7cf9b177a58bb4dfc3410a984221d1cf2d95a1acc135e582020ac970e *xmrig-6.18.1-linux-x64.tar.gz
f3c7c3aa7ebb8b241e01250044b88e5b7e814723db2339a6226aa6370dddb976 *xmrig-6.18.1-macos-arm64.tar.gz
119c0c365697a98899493dc77dc6ea85b2ee6d08328845526f211a581f64b93b *xmrig-6.18.1-macos-x64.tar.gz
e12abacd392970ecd60e3ef32eaad5d17377b29be257ef2a2a1bd4cd2eda6176 *xmrig-6.18.1-gcc-win64.zip
8c231f2ebe719066ad3c85b8bea98e1a867af85643d4285c7d33f890d1d22338 *xmrig-6.18.1-msvc-win64.zip

SHA256SUMS.sig

GPG public key: xmrig.com + github

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAABCgAdFiEEmsTOqOZuNaXHzdwbRGpTY4vpRAkFAmNVIHcACgkQRGpTY4vp
RAnZwQf9FWbPSGA5p0f4mFYh4QChixOUiO5Z3MnwVP3+iC++EFmJoC1KvEK+DPwG
bfyTZ51AewK1wcXqiKnb+wwwbAJWbMN89lSMoGB34GDhY+TdqxMl60KuhVG4Uuqm
PFdxIM9DsPZI0m0XIK1TBWKuRUu3OFCsIKpUhpxJnfIEMg1hNR1y7clfuIjypjbB
qMv1fpUXv8/65efwMs9MIixgaJB9mFGZN1UnHzLoHMbAZo7v27vG77nAsNMxgGi4
nXGiMaCPXqLt64m7SEE+5lx1EToGqVXKSlT9fCeTu4ii0P8g8sQV3tvPucGDfnGc
v37KYifBlJesiMHgLgXjY01vwPgrBA==
=cYC9
-----END PGP SIGNATURE-----
ดาวน์โหลด

ตัวอย่างไฟล์ .bat Xmrig

Monero (XMR)

xmrig.exe -a rx/0 -o pool.woolypooly.com:3108 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน.ชื่อคนงาน -p x

Raptoreum (RTM)

xmrig.exe -a gr -o pool.woolypooly.com:3110 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน.ชื่อคนงาน -p x

Ravencoin (RVN)

xmrig.exe -a kawpow -o pool.woolypooly.com:55555 -u ี่อยู่กระเป๋าเงิน.ชื่อคนงาน -p x

การตั้งค่า Xmrig

ดาวน์โหลด Xmrig. ล่าสุดจากลิงค์ด้านบน หลังจากนั้นให้แตกไฟล์เก็บถาวรและไปที่โฟลเดอร์ที่มีตัวขุด เลือกเหรียญที่คุณสนใจเพื่อทำการขุดและแก้ไขไฟล์ .bat หากคุณยังไม่ได้เลือกสิ่งที่คุณต้องการขุด เราขอแนะนำให้คุณไปที่ เครื่องคำนวณการขุด ซึ่งคุณสามารถระบุการ์ดวิดีโอและรับเหรียญที่ทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับวันปัจจุบัน ด้านบนคุณจะพบตัวอย่างไฟล์ bat สำเร็จรูปสำหรับแต่ละเหรียญที่คุณสามารถขุดได้ในพูลของเรา คุณจะต้องระบุที่อยู่กระเป๋าเงินของคุณ และหากต้องการ ให้ระบุชื่อคนงาน (แท่นขุดเจาะ)

Xmrig ไม่เริ่ม

หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows และตัวขุดหยุดทำงานทันทีเมื่อเริ่มต้นระบบ ให้เพิ่มการหยุดชั่วคราวในบรรทัดที่สองของตัวขุด ถัดไป เริ่มการขุดและอ่านข้อผิดพลาด หลังจากนั้น ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องขุดของคุณอีกครั้ง หากคุณมี HiveOS หรือระบบปฏิบัติการอื่นใด - ไปที่คอนโซลผู้ขุดและดูบันทึกของสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวขุด หลังจากนั้น ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องขุดของคุณอีกครั้ง