Pyrin
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
2
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
185
Hashrate của mỏ
4.45 Th/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
27.971 K
Hashrate của mạng
123.32 Th/s
Giá
0.01$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
28%
1%
0%
128
29%
1%
0%
256
30%
1%
0%
512
31%
1%
0%
1024
33%
1%
0%
  0 h/s100 Th/s200 Th/s300 Th/s400 Th/s20.0721.07
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 20769831
  Khối: 078d0e5205b19cc8****35cf381135f72d76
  Trình khai thác:pyrin:****a22jqu43
  Thời gian: 21.07.24, 19:07
  Nỗ lực:214%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769770
  Khối: c06bcae48b329525****9272b650c60b9cf7
  Trình khai thác:pyrin:****fpn9f8l4
  Thời gian: 21.07.24, 19:06
  Nỗ lực:104%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769739
  Khối: e6d7916e641b16ae****dddc80d53908683f
  Trình khai thác:pyrin:****6fk4jrhm
  Thời gian: 21.07.24, 19:05
  Nỗ lực:33%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769731
  Khối: ad0fa206fe8f4ed8****2f5041e14c8d67a4
  Trình khai thác:pyrin:****vumqlsyu
  Thời gian: 21.07.24, 19:05
  Nỗ lực:18%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769720
  Khối: 37dfc271e787dbab****08444e6a7b91a84c
  Trình khai thác:pyrin:****x6ehnxmr
  Thời gian: 21.07.24, 19:05
  Nỗ lực:133%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769685
  Khối: e1ae7a9fcd186c9a****e1f694baa3e04876
  Trình khai thác:pyrin:****khwgpw77
  Thời gian: 21.07.24, 19:04
  Nỗ lực:56%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769678
  Khối: a54dd99544ef3e8a****4bbb66e867a41f23
  Trình khai thác:WP****jb20
  Thời gian: 21.07.24, 19:04
  Nỗ lực:58%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769660
  Khối: 1380f9556e631ef8****6bc10e0791daa9ea
  Trình khai thác:pyrin:****7hafphya
  Thời gian: 21.07.24, 19:04
  Nỗ lực:16%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769652
  Khối: 5ef38ada8489bdce****5fcf4f3282a9a112
  Trình khai thác:pyrin:****lf22kpgr
  Thời gian: 21.07.24, 19:04
  Nỗ lực:49%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769644
  Khối: e7891ba42c46367e****fd00b613446fd0e5
  Trình khai thác:pyrin:****l7qsvvyy
  Thời gian: 21.07.24, 19:04
  Nỗ lực:57%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769628
  Khối: d1bc68de41aad209****efb487e8249aec0a
  Trình khai thác:pyrin:****5hjtmdhc
  Thời gian: 21.07.24, 19:03
  Nỗ lực:87%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769609
  Khối: a481defda62284eb****eee6688358d9e91f
  Trình khai thác:pyrin:****ukns84ga
  Thời gian: 21.07.24, 19:03
  Nỗ lực:177%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769564
  Khối: 003733f8fd0d1683****b6ef01cd6ab13c96
  Trình khai thác:pyrin:****fpn9f8l4
  Thời gian: 21.07.24, 19:02
  Nỗ lực:10%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769559
  Khối: c463b2584b81a051****c8dd00ce96258ee4
  Trình khai thác:pyrin:****s6f38dpf
  Thời gian: 21.07.24, 19:02
  Nỗ lực:28%
  Phần thưởng:13.214
  Con số: 20769552
  Khối: 874e81503a58905d****ad62ca33dc8b8838
  Trình khai thác:pyrin:****s8easj0u
  Thời gian: 21.07.24, 19:02
  Nỗ lực:215%
  Phần thưởng:13.214
  Không có dữ liệu để hiển thị