Ethash
MH/s
W
Etchash
MH/s
W
Kawpow
MH/s
W
Octopus
MH/s
W
Autolykos
MH/s
W
Cuckoo
p/s
W
Cuckoo (AE)
Gp/s
W
Verthash
kH/s
W
FiroPow
MH/s
W
Blake 3
GH/s
W
Heavyhash
MH/s
W
Ghostrider
kH/s
W
Sha512256d
MH/s
W
NexaPow
MH/s
W
Cài lại
Đồng tiền
Phần thưởng
Giá
Nicehash
Whattomine
Khối lượng<br>giao dịch
Mạng
Lợi nhuận ròng
Đồng tiền:
Phần thưởng:
0.841$
2.31 octa
Giá:
0.364$
-0.01$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 30.504K $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 octa
Đồng tiền:
Ghostrider
Phần thưởng:
3.168$
3705 rtm
Giá:
0$
-0$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 244.821K $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 rtm
Đồng tiền:
Heavyhash
Phần thưởng:
8.604$
174.614 kas
Giá:
0.049$
-0.003$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 20.943M $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 kas
Đồng tiền:
Blake 3
Phần thưởng:
0.408$
2.60 alph
Giá:
0.156$
-0$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 24.148K $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 alph
Đồng tiền:
FiroPow
Phần thưởng:
2.313$
1.562 firo
Giá:
1.48$
-0.022$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 384.531K $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 firo
Đồng tiền:
Verthash
Phần thưởng:
0.549$
12.50 vtc
Giá:
0.043$
-0$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 22.646K $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 vtc
Đồng tiền:
Cuckoo (AE)
Phần thưởng:
1.254$
57.024 ae
Giá:
0.021$
-0$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 187.86K $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 ae
Đồng tiền:
Cuckoo
Phần thưởng:
0.428$
3.50 ctxc
Giá:
0.122$
0$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 906.505K $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 ctxc
Đồng tiền:
Autolykos
Phần thưởng:
34.917$
36 erg
Giá:
0.97$
+0.038$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 401.797K $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 erg
Đồng tiền:
Octopus
Phần thưởng:
0.127$
1.005 cfx
Giá:
0.126$
-0.003$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 26.125M $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 cfx
Đồng tiền:
Kawpow
Phần thưởng:
38.651$
2500 rvn
Giá:
0.015$
0$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 5.136M $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 rvn
Đồng tiền:
Kawpow
Phần thưởng:
7.513$
23164.561 xna
Giá:
0$
-0$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 8.599K $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 xna
Đồng tiền:
Kawpow
Phần thưởng:
4.668$
228.525 clore
Giá:
0.02$
-0.002$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 1.249M $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 clore
Đồng tiền:
Kawpow
Phần thưởng:
0.398$
3000 mewc
Giá:
0$
-0$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 53.191K $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 mewc
Đồng tiền:
Phần thưởng:
39.605$
2.56 etc
Giá:
15.46$
-0.142$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 53.886M $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 etc
Đồng tiền:
Phần thưởng:
2.658$
2.013 ethw
Giá:
1.31$
+0.016$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 2.987M $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 ethw
Đồng tiền:
Sha512256d
Phần thưởng:
68.276$
50000 rxd
Giá:
0.001$
0$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 22.948K $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 rxd
Đồng tiền:
NexaPow
Phần thưởng:
49.10$
10000000 nexa
Giá:
0$
-0$
Nicehash:
Whattomine:
Khối lượng<br>giao dịch: 269.622K $
Mạng:
Lợi nhuận ròng:
0$
0 nexa

Cách đào Hash Máy tính trực tuyến

Chúng ta đếm những gì?

Trong máy tính của mình, chúng tôi tính toán lợi nhuận khai thác theo tỷ lệ băm cho năm 2022. Chúng tôi thực hiện việc tính toán dễ dàng. Chỉ cần nhập mã băm vào thuật toán mà bạn quan tâm - bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ việc khai thác bằng các loại tiền tệ khác nhau.

Làm cách nào tôi có thể tìm ra tỷ lệ băm của mình?

Có thể bạn đang khai thác thứ gì đó, cho dù bạn đã xem xét kỹ thiết bị khai thác cụ thể (có thể là card màn hình (GPU), bộ xử lý (CPU) hoặc ASIC) và bạn biết tỷ lệ băm của chúng. Chỉ cần nhập nó vào trường hashrate của một thuật toán cụ thể và máy tính sẽ tự hiển thị kết quả.

Vào khai thác có khó không?

Điều này dễ hơn gặp mắt. Hãy tạm dừng công việc, tìm kiếm thông tin khai thác tiền điện tử mà bạn quan tâm - và trong một hoặc hai tuần, bạn sẽ có được bức tranh toàn cầu.