Nhóm khai thác tiền điện tử GPU tốt nhất

ETHW
ETHW
Thuật toán
Ethash
Trực tuyến
?
Hashrate
3.75 ?
Giá
2.41$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
ETC
Thuật toán
Etchash
Trực tuyến
?
Hashrate
10.78 ?
Giá
23.57$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
KAS
Thuật toán
HeavyHash
Trực tuyến
?
Hashrate
0.30 ?
Giá
0.1464$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
RVN
Thuật toán
Kawpow
Trực tuyến
?
Hashrate
13.41 ?
Giá
0.0198$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
A
A
d
Adv.MEXC.Navigate
CFX
Thuật toán
Octopus
Trực tuyến
?
Hashrate
91.95 ?
Giá
0.1463$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
ERGO
Thuật toán
Autolykos
Trực tuyến
?
Hashrate
69.56 ?
Giá
0.9584$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
CTXC
Thuật toán
Cuckoo
Trực tuyến
?
Hashrate
1.73 ?
Giá
0.227$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
Bybit Card
Bybit Card
Apply Now
AE
Thuật toán
Cuckoo
Trực tuyến
?
Hashrate
2.28 ?
Giá
0.0336$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
VTC
Thuật toán
Verthash
Trực tuyến
?
Hashrate
0.42 ?
Giá
0.0577$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
FIRO
Thuật toán
FiroPow
Trực tuyến
?
Hashrate
1.06 ?
Giá
1.24$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
ALPH
Thuật toán
Blake 3
Trực tuyến
?
Hashrate
0.79 ?
Giá
1.52$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
RTM
Thuật toán
GhostRider
Trực tuyến
?
Hashrate
164.32 ?
Giá
0.0009$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
MEWC
Thuật toán
Meowpow
Trực tuyến
?
Hashrate
5.69 ?
Giá
0.0001$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
RXD
Thuật toán
Sha512256d
Trực tuyến
?
Hashrate
0.42 ?
Giá
0.001$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
NEXA
Thuật toán
NexaPow
Trực tuyến
?
Hashrate
240.71 ?
Giá
0$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
CLORE
Thuật toán
Kawpow
Trực tuyến
?
Hashrate
11.81 ?
Giá
0.117$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
XNA
Thuật toán
Kawpow
Trực tuyến
?
Hashrate
9.89 ?
Giá
0.0011$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
OCTA
Thuật toán
Ethash
Trực tuyến
?
Hashrate
2.17 ?
Giá
1.75$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
KLS
Thuật toán
Karlsen
Trực tuyến
?
Hashrate
1.16 ?
Giá
0.0024$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
NOVO
Thuật toán
Sha256dt
Trực tuyến
?
Hashrate
171.37 ?
Giá
3.8302$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
PYI
Thuật toán
Pyrin
Trực tuyến
?
Hashrate
6.10 ?
Giá
0.0263$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
WART
Thuật toán
PoBW
Trực tuyến
?
Hashrate
184.48 ?
Giá
0.1705$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
HTN
Thuật toán
Pyrin
Trực tuyến
?
Hashrate
0.63 ?
Giá
0.0001$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
SDR
Thuật toán
HeavyHash
Trực tuyến
?
Hashrate
0.45 ?
Giá
0.0001$
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Kết nối
Chúng tôi mang lại tiền bạc
Chúng tôi mang lại tiền bạc
WoolyPooly là một trong những mỏ sinh lời cao nhất, nhờ hệ thống phần thưởng PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.
Đội ngũ
Đội ngũ
Chúng tôi là: những nhà hỗ trợ mỏ khai thác, thợ đào, doanh nhân, nhà phát triển có kinh nghiệm.
Máy chủ chuyên dụng
Máy chủ chuyên dụng
Các máy chủ hiệu suất cao, chuyên dụng với kết nối băng thông cao và độ trễ cực kỳ thấp.
Coin sinh lời
Coin sinh lời
Chúng tôi tập trung vào các đồng coin sinh lời với sự phát triển tích cực và có triển vọng dài hạn. Việc có thể tiếp cận khối lượng tốt, đội ngũ tuyệt vời và sàn giao dịch là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Cách đào tiền mã hoá

Chúng tôi thực sự có rất nhiều loại tiền điện tử - ETH, ETC, CFX, Ergo, Cortex. Tất cả chúng đều đáng để khai thác với phần mềm GPU của bạn. Điều gì là tốt nhất cho các giàn cụ thể của bạn? Kiểm tra bản gốc của chúng tôi máy tính khai thác.

Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

WoolyPooly là một trong những mỏ sinh lời tốt nhất với trọng tâm là giảm thiểu tối đa phí hoa hồng cho hệ thống phần thưởng PPLNS & SOLO.

Mỏ PPLNS

PPLNS có nghĩa là Trả cho n cổ phần cuối cùng. Phương pháp này tính toán các khoản thanh toán của bạn dựa trên số lượng cổ phần bạn đã gửi trong một ca làm việc. Bạn chỉ được thanh toán khi một khối thực sự được tìm thấy. PPLNS là một phương pháp hoàn hảo cho các thành viên mỏ trung thành so với những thành viên thời vụ.

Mỏ SOLO

SOLO có nghĩa là khai thác mà không có các thợ đào khác. Chúng tôi cung cấp cho bạn kết nối độc lập với node và tính toán các khoản thanh toán của bạn dựa trên các khối bạn tìm thấy.

Phí mỏ

Mỏ khai thác WoolyPooly có các chi phí mỏ khai thác thấp. Phí dao động từ 0,9% và khấu trừ vào phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

Ping của mỏ

Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình của chúng tôi không quá 100 ms.

Độ khó của cổ phần

Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

Các loại khối

Trên mỏ của chúng tôi, bạn có thể gặp ba loại khối khác nhau.

Khối chú

Tô sáng bằng màu xanh lam. Đó là khối được lập ít hơn vài ms bởi một mỏ hoặc trình khai thác khác. Tuy nhiên, chúng tôi có khoản thưởng nhất định. Điều này là bình thường.

Khối mồ côi

Tô sáng bằng màu đỏ. Đó là khối bị mạng từ chối. Đôi khi không may thì bị vậy.

Khối đơn giản

Không được tô sáng. Các khối coin tiêu chuẩn. Phần thưởng khối có thể khác nhau.

Thanh toán

Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.