Karlsen
PPLNS
SOLO
Мин. плащане
10
Такса
0.3%
Последно плащане
25.02.24, 06:07
Онлайн
1880
Хеш-скорост на пуула
8.77 Th/s
Усилия
25.89%
Трудност за мрежата
13.109 K
Хеш-скорост на мрежата
57.38 Th/s
Цена
0.0086$
Блокове
Усилия
Orphan
Uncle
64
29%
1%
0%
128
29%
0%
0%
256
33%
0%
0%
512
34%
0%
0%
1024
37%
0%
0%
  0 h/s50 Th/s100 Th/s150 Th/s200 Th/s24.0225.02
  Блокове
  Миньори   [11]
  Готов
  В очакване
  Номер
  Блок
  Миньор
  Време
  Усилия
  Възнаграждение
  Номер: 9650658
  Блок: 4ad5d2063f893239****69d592a7613248d6
  Миньор:karlse****taztwzcg
  Време: 25.02.24, 06:05
  Усилия:18%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650658
  Блок: 0785fd33b70d7f65****948a9527bb8c35a2
  Миньор:karlse****ddnh78k9
  Време: 25.02.24, 06:05
  Усилия:16%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650657
  Блок: 399034c2ed5b35bd****69eca0235607b2ad
  Миньор:karlse****antm3uge
  Време: 25.02.24, 06:05
  Усилия:84%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650652
  Блок: fd11a832dd25d85c****ffbf0294ef158532
  Миньор:karlse****parhds7j
  Време: 25.02.24, 06:04
  Усилия:53%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650646
  Блок: a64c187e53d8595b****bba271fff7a4fb22
  Миньор:karlse****tkafnyfx
  Време: 25.02.24, 06:04
  Усилия:176%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650636
  Блок: e47e90d97daf630a****0b160ca56951ebfd
  Миньор:karlse****y2cz3ddl
  Време: 25.02.24, 06:04
  Усилия:95%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650632
  Блок: 3af5df7a4f12819b****9ceb8115dd8d664b
  Миньор:karlse****3neh7r4j
  Време: 25.02.24, 06:04
  Усилия:143%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650626
  Блок: 22a12f463109d71e****a793c17cdc48d358
  Миньор:karlse****t4gtcgwr
  Време: 25.02.24, 06:04
  Усилия:262%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650609
  Блок: a860cec981cab17c****00d3fc8a5e41724d
  Миньор:karlse****yycvmn0a
  Време: 25.02.24, 06:04
  Усилия:80%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650603
  Блок: 204b82755f49ffd0****8330d43bbec54840
  Миньор:karlse****95yfvpc5
  Време: 25.02.24, 06:04
  Усилия:19%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650602
  Блок: 3607614376e38304****b8719b5e26a2e1cd
  Миньор:karlse****92afzutq
  Време: 25.02.24, 06:04
  Усилия:105%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650600
  Блок: 3b42287c2964963b****ffc04fd8bf1aa9ca
  Миньор:karlse****6ee5vcnk
  Време: 25.02.24, 06:03
  Усилия:53%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650594
  Блок: 28316275a2e6fc7e****37db5ce51c823369
  Миньор:karlse****gvdunuf2
  Време: 25.02.24, 06:03
  Усилия:124%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650582
  Блок: a18d9be6d40d16f5****1d4629b074dc73d5
  Миньор:karlse****f8fvc94t
  Време: 25.02.24, 06:03
  Усилия:20%
  Възнаграждение:50
  Номер: 9650581
  Блок: 3ee3766ff56a309b****e5735131b19a31a2
  Миньор:karlse****aw2rpyjr
  Време: 25.02.24, 06:03
  Усилия:8%
  Възнаграждение:50
  Няма данни за показване