Octa Space
PPLNS
SOLO
Мин. плащане
1
Такса
0.3%
Последно плащане
?
Онлайн
2
Хеш-скорост на пуула
281.55 Mh/s
Усилия
54%
Трудност за мрежата
14.316 T
Хеш-скорост на мрежата
1.06 Th/s
Цена
0.2178$
Блокове
Усилия
Orphan
Uncle
64
32%
0%
0%
128
32%
0%
0%
256
32%
0%
0%
512
32%
0%
0%
1024
32%
0%
0%
  0 h/s1 Th/s2 Th/s3 Th/s4 Th/s20.0921.09
  Блокове
  Миньори   [2]
  Готов
  В очакване
  Номер
  Блок
  Миньор
  Време
  Усилия
  Възнаграждение
  Номер: 3047550
  Блок: 0x44049060d0d984****5edd974f7b73be82f
  Миньор:0xc7****00D3F
  Време: 20.09.23, 01:26
  Усилия:62%
  Възнаграждение:2.317
  Номер: 3042963
  Блок: 0x6ee3407cc31c4d****01febcb283b8a8d24
  Миньор:0x42****DeB0e
  Време: 19.09.23, 08:49
  Усилия:121%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 3035747
  Блок: 0x85814c3e591867****edf2e446aa4ec3cee
  Миньор:0x42****DeB0e
  Време: 18.09.23, 07:30
  Усилия:44%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 3033387
  Блок: 0x36aea27bd0162c****342c0f721d37d6d39
  Миньор:0x71****F07b1
  Време: 17.09.23, 22:50
  Усилия:81%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 3029755
  Блок: 0x74d6d7197fc2d5****9f23afd9808e3dcc9
  Миньор:0x42****DeB0e
  Време: 17.09.23, 09:35
  Усилия:9%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 3029308
  Блок: 0xe2ef4e7c2e907b****1fafda9fa0f62f9f8
  Миньор:0x42****DeB0e
  Време: 17.09.23, 07:57
  Усилия:24%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 3028133
  Блок: 0x7d6cb927e04d00****00442d89cdbda2970
  Миньор:0x42****DeB0e
  Време: 17.09.23, 03:45
  Усилия:75%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 3023853
  Блок: 0x6ee9a14f0ea5df****db37e1b68838fa9e9
  Миньор:0x42****DeB0e
  Време: 16.09.23, 12:41
  Усилия:362%
  Възнаграждение:2.30
  Няма данни за показване