Octa Space
PPLNS
SOLO
Мин. плащане
1
Такса
0.3%
Последно плащане
?
Онлайн
4
Хеш-скорост на пуула
1.06 Gh/s
Усилия
4.43%
Трудност за мрежата
46.133 T
Хеш-скорост на мрежата
3.36 Th/s
Цена
1.0208$
Блокове
Усилия
Orphan
Uncle
64
28%
1%
0%
128
30%
1%
0%
256
31%
1%
0%
512
31%
1%
0%
1024
30%
1%
0%
  0 h/s5 Th/s10 Th/s15 Th/s20 Th/s21.06
  Блокове
  Миньори   [2]
  Готов
  В очакване
  Номер
  Блок
  Миньор
  Време
  Усилия
  Възнаграждение
  Номер: 4898054
  Блок: 0x81a2c717dbf705****ce3b584d4cce2f4c9
  Миньор:0x36****ecd95
  Време: 22.06.24, 01:31
  Усилия:19%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4897492
  Блок: 0x73e8beb16c88a0****f4edb33a4b82cf5a5
  Миньор:0xe5****23621
  Време: 21.06.24, 23:20
  Усилия:54%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4895704
  Блок: 0xbe0ac09cb383b8****a1bce626c134fce76
  Миньор:0xe2****1B1dE
  Време: 21.06.24, 17:07
  Усилия:58%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4893947
  Блок: 0x14e399207a4928****34a14c55fc1c6220b
  Миньор:0xe5****23621
  Време: 21.06.24, 10:49
  Усилия:37%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4893066
  Блок: 0x6d2d4bd62800b4****d6b6eb2ee15f83bc8
  Миньор:0xe2****1B1dE
  Време: 21.06.24, 07:55
  Усилия:287%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4885460
  Блок: 0x41763d4ea7c591****fe358441466d00738
  Миньор:0x7E****70d2f
  Време: 20.06.24, 04:20
  Усилия:45%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4884367
  Блок: 0xa448308630ab36****21ab1babfdef15b3a
  Миньор:0xe2****1B1dE
  Време: 20.06.24, 00:21
  Усилия:38%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4883456
  Блок: 0x44f0bffd849dec****69189dcf958a0c4a9
  Миньор:0x2d****5B9fc
  Време: 19.06.24, 21:11
  Усилия:39%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4882543
  Блок: 0x33fe6a9c35bb29****20e406bd52108581b
  Миньор:0x78****37c48
  Време: 19.06.24, 17:48
  Усилия:109%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4879684
  Блок: 0xa16721c463dfd3****c9e40395028463f84
  Миньор:0x7E****70d2f
  Време: 19.06.24, 07:50
  Усилия:157%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4875655
  Блок: 0xb5b9c42929221f****d2a878fc16901bef2
  Миньор:0x7E****70d2f
  Време: 18.06.24, 17:15
  Усилия:7%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4875454
  Блок: 0xcf087ee4b410ef****6a0a31b7573fb7658
  Миньор:0xe2****1B1dE
  Време: 18.06.24, 16:32
  Усилия:29%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4874715
  Блок: 0xb866fcc1638808****0084d7c2bd49659d1
  Миньор:0x7E****70d2f
  Време: 18.06.24, 13:51
  Усилия:31%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4873866
  Блок: 0xcd68b7b2e6fe6e****1a55f6065c900fdfe
  Миньор:0x7B****6aB47
  Време: 18.06.24, 10:52
  Усилия:22%
  Възнаграждение:1.85
  Номер: 4873285
  Блок: 0xaa37511f5d1a18****743edc24772d13df1
  Миньор:0x2d****5B9fc
  Време: 18.06.24, 08:43
  Усилия:8%
  Възнаграждение:1.85
  Няма данни за показване