Octa Space
PPLNS
SOLO
Мин. плащане
1
Такса
0.3%
Последно плащане
?
Онлайн
3
Хеш-скорост на пуула
0.39 Gh/s
Усилия
49.01%
Трудност за мрежата
25.77 T
Хеш-скорост на мрежата
1.86 Th/s
Цена
0.74$
Блокове
Усилия
Orphan
Uncle
64
36%
2%
0%
128
33%
2%
0%
256
33%
1%
0%
512
35%
1%
0%
1024
35%
1%
0%
  0 h/s2 Th/s4 Th/s6 Th/s8 Th/s21.0222.02
  Блокове
  Миньори   [2]
  Готов
  В очакване
  Номер
  Блок
  Миньор
  Време
  Усилия
  Възнаграждение
  Номер: 4082502
  Блок: 0x25f81b8e077eac****a121e93079bd03556
  Миньор:0xe2****1B1dE
  Време: 21.02.24, 18:16
  Усилия:83%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4079558
  Блок: 0xecbc4d824c992c****3503d850dd9145854
  Миньор:0xe2****1B1dE
  Време: 21.02.24, 08:07
  Усилия:252%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4071520
  Блок: 0xf65f2aa193a61b****b600c98deb35ee4ec
  Миньор:0xe2****1B1dE
  Време: 20.02.24, 02:40
  Усилия:1%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4071465
  Блок: 0x2407b428377fea****8069362f47ef70b1f
  Миньор:0xe2****1B1dE
  Време: 20.02.24, 02:28
  Усилия:82%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4068458
  Блок: 0x1bbb1ff890200d****d0b1c07591168efae
  Миньор:0x28****09E2d
  Време: 19.02.24, 16:19
  Усилия:34%
  Възнаграждение:-
  Номер: 4067510
  Блок: 0x65521b1a18e2ff****580dbb8ae259dd116
  Миньор:0xe2****1B1dE
  Време: 19.02.24, 13:05
  Усилия:63%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4065753
  Блок: 0x61343af15260ae****98d64d48c2c56c862
  Миньор:0xe2****1B1dE
  Време: 19.02.24, 06:40
  Усилия:536%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4049241
  Блок: 0x5f8217bece693d****f35568858206b0b14
  Миньор:0xe2****1B1dE
  Време: 16.02.24, 21:09
  Усилия:125%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4045752
  Блок: 0x60551567b33661****cc4e5473b0718e8ea
  Миньор:0xaf****3dff3
  Време: 16.02.24, 09:05
  Усилия:98%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4043449
  Блок: 0x0ec549fed4591b****ccb0f23c8e1c3cf26
  Миньор:0xC4****0B39C
  Време: 16.02.24, 00:47
  Усилия:82%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4041700
  Блок: 0x3507bbe31cd777****21d7d8d15852e96b3
  Миньор:0xaf****3dff3
  Време: 15.02.24, 18:35
  Усилия:34%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4041080
  Блок: 0xffc06ad81495db****f0a9148caee3f1bf1
  Миньор:WP****1YQ
  Време: 15.02.24, 16:20
  Усилия:129%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4038768
  Блок: 0xe6e4900658f418****0ef77043dbf566ad3
  Миньор:0xe2****1B1dE
  Време: 15.02.24, 08:08
  Усилия:81%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4037191
  Блок: 0x50b38d6c7eaeaf****d914b785698e4d7c9
  Миньор:0x28****09E2d
  Време: 15.02.24, 02:46
  Усилия:207%
  Възнаграждение:2.30
  Номер: 4033442
  Блок: 0xb94386972246f7****e71f46c3b0c76634c
  Миньор:WP****1YQ
  Време: 14.02.24, 13:37
  Усилия:66%
  Възнаграждение:2.30
  Няма данни за показване