Neurai
PPLNS
SOLO
Мин. плащане
267
Такса
0.2%
Последно плащане
?
Онлайн
89
Хеш-скорост на пуула
8.75 Gh/s
Усилия
21.73%
Трудност за мрежата
3.079 K
Хеш-скорост на мрежата
227.92 Gh/s
Цена
0.0008$
Блокове
Усилия
Orphan
Uncle
64
24%
0%
0%
128
25%
0%
0%
256
29%
0%
0%
512
27%
0%
0%
1024
27%
0%
0%
  0 h/s200 Gh/s400 Gh/s600 Gh/s800 Gh/s1 Th/s14.0615.06
  Блокове
  Миньори   [8]
  Готов
  В очакване
  Номер
  Блок
  Миньор
  Време
  Усилия
  Възнаграждение
  Номер: 607071
  Блок: 0000000000001bb9****b3ac21b1f6633266
  Миньор:Nev****9n8v
  Време: 15.06.24, 16:55
  Усилия:39%
  Възнаграждение:5000
  Номер: 607067
  Блок: 0000000000001bb2****198d7715ed492a4a
  Миньор:NP7****6vvS
  Време: 15.06.24, 16:46
  Усилия:124%
  Възнаграждение:5000.015
  Номер: 607041
  Блок: 0000000000035edf****24c66a2981ffee12
  Миньор:Ngg****Fad5
  Време: 15.06.24, 16:18
  Усилия:18%
  Възнаграждение:5000.867
  Номер: 607039
  Блок: 000000000005a53c****7ca97b291dd82a55
  Миньор:NNJ****H6fL
  Време: 15.06.24, 16:14
  Усилия:44%
  Възнаграждение:5000.004
  Номер: 607031
  Блок: 000000000001a6f5****1fb7f6ee5eb0cebb
  Миньор:NSV****cjb5
  Време: 15.06.24, 16:04
  Усилия:24%
  Възнаграждение:5000.889
  Номер: 607028
  Блок: 0000000000001765****bb5e7bca1e559b93
  Миньор:NZQ****7GKt
  Време: 15.06.24, 15:58
  Усилия:159%
  Възнаграждение:5000.026
  Номер: 606983
  Блок: 0000000000046859****56f960bc8b6b82e8
  Миньор:NSr****g9A8
  Време: 15.06.24, 15:21
  Усилия:59%
  Възнаграждение:5000
  Номер: 606967
  Блок: 00000000000547cd****c36198e07dc10de7
  Миньор:NbK****EduT
  Време: 15.06.24, 15:08
  Усилия:72%
  Възнаграждение:5000.87
  Номер: 606955
  Блок: 000000000003e4d3****560b38e410fea21f
  Миньор:NhZ****QWvj
  Време: 15.06.24, 14:52
  Усилия:11%
  Възнаграждение:5000.884
  Номер: 606952
  Блок: 0000000000039be6****65b681f468e7e51b
  Миньор:NaS****6KDu
  Време: 15.06.24, 14:49
  Усилия:273%
  Възнаграждение:5000
  Номер: 606895
  Блок: 00000000000354fd****946373b2ba2a9d6f
  Миньор:Ni8****d1Lt
  Време: 15.06.24, 13:45
  Усилия:160%
  Възнаграждение:5000
  Номер: 606857
  Блок: 000000000005e48f****ce80d353393abef8
  Миньор:Na2****Zs9y
  Време: 15.06.24, 13:07
  Усилия:121%
  Възнаграждение:5012.491
  Номер: 606827
  Блок: 000000000000fadf****cfe7371012be2a33
  Миньор:NWR****AsLZ
  Време: 15.06.24, 12:39
  Усилия:11%
  Възнаграждение:5000.327
  Номер: 606826
  Блок: 000000000001fade****6ea6ade30d71b34d
  Миньор:NYW****uGjy
  Време: 15.06.24, 12:36
  Усилия:71%
  Възнаграждение:5012.518
  Номер: 606808
  Блок: 00000000000548cc****219c2abb508d7769
  Миньор:NSV****cjb5
  Време: 15.06.24, 12:20
  Усилия:156%
  Възнаграждение:5000.063
  Няма данни за показване