Neurai
PPLNS
SOLO
Мин. плащане
383
Такса
0.3%
Последно плащане
22.02.24, 08:37
Онлайн
355
Хеш-скорост на пуула
38.04 Gh/s
Усилия
31.45%
Трудност за мрежата
14.955 K
Хеш-скорост на мрежата
1.04 Th/s
Цена
0.0023$
Блокове
Усилия
Orphan
Uncle
64
47%
0%
0%
128
44%
0%
0%
256
43%
0%
0%
512
42%
0%
0%
1024
39%
0%
0%
  0 h/s1 Th/s2 Th/s3 Th/s4 Th/s21.0222.02
  Блокове
  Миньори   [11]
  Готов
  В очакване
  Номер
  Блок
  Миньор
  Време
  Усилия
  Възнаграждение
  Номер: 443469
  Блок: 0000000000000913****893e89a877e0e705
  Миньор:Nfy****zTGv
  Време: 22.02.24, 06:32
  Усилия:16%
  Възнаграждение:10731.938
  Номер: 443464
  Блок: 00000000000039f8****e57e6ced1012ca7f
  Миньор:Na5****Go7Y
  Време: 22.02.24, 06:27
  Усилия:143%
  Възнаграждение:10732.049
  Номер: 443410
  Блок: 0000000000012a06****fcd2b75afbb70208
  Миньор:Ngr****2rq4
  Време: 22.02.24, 05:46
  Усилия:205%
  Възнаграждение:10731.945
  Номер: 443349
  Блок: 0000000000014fc0****89104b09d629b430
  Миньор:NcA****YfBe
  Време: 22.02.24, 04:47
  Усилия:241%
  Възнаграждение:10731.951
  Номер: 443284
  Блок: 0000000000015127****56843ec2c8d88d06
  Миньор:NU3****Xynr
  Време: 22.02.24, 03:36
  Усилия:217%
  Възнаграждение:10731.938
  Номер: 443217
  Блок: 0000000000005c88****ab8184a988087ef2
  Миньор:NLY****LvKh
  Време: 22.02.24, 02:31
  Усилия:167%
  Възнаграждение:10731.938
  Номер: 443160
  Блок: 0000000000001f8d****97c438089148417b
  Миньор:NfZ****q8nF
  Време: 22.02.24, 01:45
  Усилия:69%
  Възнаграждение:10732.942
  Номер: 443134
  Блок: 0000000000007780****b0716ab30660a223
  Миньор:NNV****BREN
  Време: 22.02.24, 01:26
  Усилия:43%
  Възнаграждение:10731.941
  Номер: 443125
  Блок: 0000000000017938****f57965a157760233
  Миньор:NNf****jbUD
  Време: 22.02.24, 01:14
  Усилия:134%
  Възнаграждение:10731.938
  Номер: 443093
  Блок: 0000000000013601****b3cfdf511f2e43f0
  Миньор:NdQ****g85G
  Време: 22.02.24, 00:35
  Усилия:12%
  Възнаграждение:10731.938
  Номер: 443087
  Блок: 00000000000124d3****495a5a1a84f111c3
  Миньор:Ndc****eZEK
  Време: 22.02.24, 00:32
  Усилия:172%
  Възнаграждение:10773.736
  Номер: 443057
  Блок: 0000000000001586****e079943faa3398f8
  Миньор:NYD****SHat
  Време: 21.02.24, 23:39
  Усилия:132%
  Възнаграждение:10732.938
  Номер: 443006
  Блок: 000000000000fcd8****0228c646075035cb
  Миньор:NL2****HQZt
  Време: 21.02.24, 22:58
  Усилия:127%
  Възнаграждение:10732.041
  Номер: 442972
  Блок: 0000000000003e67****c96d49020f0280c3
  Миньор:Nhb****HaRF
  Време: 21.02.24, 22:17
  Усилия:61%
  Възнаграждение:10731.945
  Номер: 442943
  Блок: 0000000000010267****1f110a9cfab814bd
  Миньор:NSL****sA5y
  Време: 21.02.24, 21:57
  Усилия:69%
  Възнаграждение:10731.938
  Няма данни за показване