Veil
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
2
Chi phí
0.8%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
13
Hashrate của mỏ
1.73 Gh/s
Nỗ lực
7.25%
Độ khó về mạng
87.055
Hashrate của mạng
2.17 Gh/s
Giá
0.0021$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
33%
0%
0%
128
34%
0%
0%
256
34%
1%
0%
512
34%
0%
0%
1024
34%
0%
0%
  1 Gh/s3 Gh/s5 Gh/s7 Gh/s9 Gh/s29.09
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 1937298
  Khối: 8a2ca0bd99820ac9****4e4be379eeec3ebb
  Trình khai thác:bv1q****206je
  Thời gian: 30.09.22, 00:34
  Nỗ lực:98%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937296
  Khối: 846db06cbb064d89****e15f2e4df4235791
  Trình khai thác:bv1q****506pa
  Thời gian: 30.09.22, 00:31
  Nỗ lực:14%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937295
  Khối: e388e98137a96afc****3e03a9cd4f917dd2
  Trình khai thác:bv1q****206je
  Thời gian: 30.09.22, 00:31
  Nỗ lực:107%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937290
  Khối: dc55247be603455c****d43737e35bc7ef0c
  Trình khai thác:bv1q****206je
  Thời gian: 30.09.22, 00:27
  Nỗ lực:113%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937287
  Khối: 72e2802fc8b5b6eb****d97d32b4751af177
  Trình khai thác:bv1q****2l6kv
  Thời gian: 30.09.22, 00:23
  Nỗ lực:70%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937285
  Khối: 0bc4336a52d72aae****a63c8c0ef09ae87e
  Trình khai thác:bv1q****r87cw
  Thời gian: 30.09.22, 00:20
  Nỗ lực:106%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937281
  Khối: f31b5d86204aff1b****28b0fec7a410de2f
  Trình khai thác:bv1q****axq5p
  Thời gian: 30.09.22, 00:17
  Nỗ lực:90%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937279
  Khối: 140e287490a204b0****a428c18064f7fa07
  Trình khai thác:bv1q****206je
  Thời gian: 30.09.22, 00:14
  Nỗ lực:263%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937266
  Khối: 8e71f010871a0355****55b08aa8cec53a3f
  Trình khai thác:bv1q****2l6kv
  Thời gian: 30.09.22, 00:05
  Nỗ lực:124%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937259
  Khối: eba50d66cbe73b03****c6b1efe66c72f8e9
  Trình khai thác:bv1q****206je
  Thời gian: 30.09.22, 00:00
  Nỗ lực:77%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937253
  Khối: 23c0850b751e3c20****33aa8df140362464
  Trình khai thác:bv1q****206je
  Thời gian: 29.09.22, 23:55
  Nỗ lực:277%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937242
  Khối: 7b493e5283647ad7****ce12b91d8afe903b
  Trình khai thác:bv1q****206je
  Thời gian: 29.09.22, 23:45
  Nỗ lực:44%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937240
  Khối: 94a5d5f68180622b****a87737afddc6f8ae
  Trình khai thác:bv1q****w7e36
  Thời gian: 29.09.22, 23:44
  Nỗ lực:61%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937237
  Khối: d5a3256ba8f1b7db****da63e08d75f89950
  Trình khai thác:bv1q****206je
  Thời gian: 29.09.22, 23:41
  Nỗ lực:168%
  Phần thưởng:20
  Con số: 1937234
  Khối: b01f9d5568624cb6****23036a2c260af7f1
  Trình khai thác:bv1q****206je
  Thời gian: 29.09.22, 23:36
  Nỗ lực:251%
  Phần thưởng:20
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Veil

  Khai thác VEIL

  Veil được khai thác trên nền ProgPow sửa đổi với GPU Nvidia và AMD. Thuật toán hot và tiêu tốn nhiều năng lượng với tệp dag hơn 4 GB.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  WildRigMiner (cho AMD)

  Veil Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 17 MH/s
  1070 - 14 MH/s
  1070ti - 15 MH/s
  1080 - 17 MH/s
  1080ti - 24 MH/s
  2060 12GB - 19 MH/s
  2060S - 21 MH/s
  2060S - 21 MH/s
  2070 - 21 MH/s
  2070S - 25 MH/s
  2070S - 25 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 25.2 MH/s
  2080S - 30 MH/s
  2080ti - 36 MH/s
  3050 8GB - 13.5 MH/s
  3060 - 23 MH/s
  3060 - 23 MH/s
  3060 LHR - 23 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 30 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 30 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 31.2 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 39 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 49 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 33 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 49 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 59 MH/s
  3080ti - 59 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 62 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 66 MH/s
  4050 - 16 MH/s
  4090 - 70 MH/s
  50HX - 33 MH/s
  70HX - 31 MH/s
  90HX - 40 MH/s
  A4000 - 22 MH/s
  A5000 - 45 MH/s
  RTX 4000 - 17 MH/s
  RTX 5000 - 24 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 11 MH/s
  RX470 8GB - 9 MH/s
  RX470 8GB - 9 MH/s
  RX470 8GB - 9 MH/s
  RX470 8GB - 9 MH/s
  RX470 8GB - 9 MH/s
  RX470 8GB - 9 MH/s
  RX480 8GB - 11 MH/s
  RX480 8GB - 11 MH/s
  RX570 8GB - 12 MH/s
  RX570 8GB - 12 MH/s
  RX570 8GB - 12 MH/s
  RX570 8GB - 12 MH/s
  RX570 8GB - 12 MH/s
  RX570 8GB - 12 MH/s
  RX570 8GB - 12 MH/s
  RX570 8GB - 12 MH/s
  Vega56 - 22 MH/s
  Vega56 - 22 MH/s
  Vega64 - 23 MH/s
  RX5500 - 7 MH/s
  RX5700 - 26 MH/s
  RX5700 - 26 MH/s
  RX5700XT - 26 MH/s
  RX5700XT - 26 MH/s
  RX6600 - 14 MH/s
  RX6600 - 14 MH/s
  RX6600XT - 14 MH/s
  RX6600XT - 14 MH/s
  RX6700 - 26 MH/s
  RX6700XT - 26 MH/s
  RX6800 - 31 MH/s
  RX6800XT - 31 MH/s
  RX6900XT - 31 MH/s
  RX6950XT - 31 MH/s
  RX6950 - 30 MH/s
  W5500 - 13 MH/s
  VII - 38 MH/s

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Veil (ticker - Veil) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Veil Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 2,4% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác VEIL không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  Veil Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.