Thợ mỏ Trex. Tải xuống T-rex

Bản phát hành mới nhất

  • Add support for NVIDIA 40xx GPUs
  • Handle v520+ LHR-free video drivers correctly
Tải xuống

T-rex ví dụ về tệp .bat

EthereumPOW (ETHW)

t-rex -a ethash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Ethereum Classic (ETC)

t-rex -a etchash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:35000 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Proof-of-Memes (POM)

t-rex -a ethash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3118 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Ravencoin (RVN)

t-rex -a kawpow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:55555 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Conflux (CFX)

t-rex -a octopus -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3094 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Ergo (ERG)

t-rex -a autolykos2 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3100 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Firo

t-rex -a firopow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3104 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Alephium (ALPH)

t-rex -a blake3 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3106 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

ETHW (POM...) + ALPH Dual Mining

t-rex -a ethash --dual-algo blake3 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3106 --user2 WALLET_ADDRESS_ALPH.WORKER_NAME --pass2 x

ETHW+ZIL

t-rex.exe -a ethash --coin eth+zil -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME --url2 stratum+tcp://POOL_ZIL:PORT --user2 WALLET_ADDRESS_ETH.WALLET_ADDRESS_ZIL.WORKER_NAME --extra-dag-epoch 0

ETHW+ERG Dual Mining for LHR GPU

t-rex -a ethash --dual-algo autolykos2 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3100 --user2 WALLET_ADDRESS_ERG.WORKER_NAME --pass2 x

ETHW+CFX Dual Mining for LHR GPU

t-rex -a ethash --dual-algo octopus -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3094 --user2 WALLET_ADDRESS_CFX.WORKER_NAME --pass2 x

ETHW+RVN Dual Mining for LHR GPU

t-rex -a ethash --dual-algo kawpow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:55555 --user2 WALLET_ADDRESS_RVN.WORKER_NAME --pass2 x

ETHW+FIRO Dual Mining for LHR GPU

t-rex -a ethash --dual-algo firopow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETH.WORKER_NAME -p x --url2 stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3104 --user2 WALLET_ADDRESS_FIRO.WORKER_NAME --pass2 x

Thiết lập Trex

Tải xuống trình khai thác Trex mới nhất từ ​​liên kết ở trên. Sau đó, giải nén kho lưu trữ và chuyển đến thư mục có trình khai thác. Chọn đồng tiền bạn quan tâm để khai thác và chỉnh sửa tệp .bat. Nếu bạn vẫn chưa chọn thứ mình muốn khai thác, thì trước tiên chúng tôi khuyên bạn nên truy cập máy tính khai thác, nơi bạn có thể chỉ định thẻ video của mình và nhận được đồng tiền sinh lời cao nhất cho ngày hiện tại. Ở trên, bạn sẽ tìm thấy các ví dụ làm sẵn về tệp dơi cho mỗi đồng tiền mà bạn có thể khai thác trên nhóm của chúng tôi. Bạn sẽ chỉ phải xác định địa chỉ ví của mình và nếu muốn, tên của công nhân (giàn khoan).

Trex không bắt đầu

Nếu bạn có Hệ điều hành Windows và trình khai thác gặp sự cố ngay lập tức khi khởi động, hãy thêm tạm dừng vào dòng thứ hai của trình khai thác. Tiếp theo, khởi động trình khai thác và đọc lỗi. Sau đó, hãy kiểm tra kỹ cài đặt công cụ khai thác của bạn. Nếu bạn có HiveOS hoặc bất kỳ hệ điều hành nào khác - hãy truy cập bảng điều khiển dành cho người khai thác và xem nhật ký những gì đang xảy ra trong trình khai thác. Sau đó, hãy kiểm tra kỹ cài đặt công cụ khai thác của bạn.