Най -добрите видео карти за майнинг
Нулиране
Модел
Цена
Монета
Хешрейт
Енергия
Ефективност
Рентабилност
ROI
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
240 MH/s
Енергия:
85W
Ефективност:
2.82 MH/s
Рентабилност:
0.124$
14.064 kas
ROI:1377 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
410 kH/s
Енергия:
160W
Ефективност:
2.56 kH/s
Рентабилност:
0.086$
0.558 vtc
ROI:1402 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
300 kH/s
Енергия:
152W
Ефективност:
1.97 kH/s
Рентабилност:
0.063$
0.408 vtc
ROI:1517 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
11 MH/s
Енергия:
220W
Ефективност:
0.05 MH/s
Рентабилност:
0.106$
48.426 veil
ROI:1602 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Kawpow
Хешрейт:
15.3 MH/s
Енергия:
96W
Ефективност:
0.16 MH/s
Рентабилност:
0.124$
5.701 rvn
ROI:1700 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
175 kH/s
Енергия:
136W
Ефективност:
1.29 kH/s
Рентабилност:
0.037$
0.238 vtc
ROI:1725 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
500 MH/s
Енергия:
200W
Ефективност:
2.50 MH/s
Рентабилност:
0.257$
29.30 kas
ROI:1749 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
29.92 MH/s
117.5 MH/s
Енергия:
148W
Ефективност:
0.20 MH/s
0.79 MH/s
Рентабилност:
0.134$
ROI:1758 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
300 MH/s
Енергия:
120W
Ефективност:
2.50 MH/s
Рентабилност:
0.154$
17.58 kas
ROI:1814 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
535 kH/s
Енергия:
120W
Ефективност:
4.46 kH/s
Рентабилност:
0.112$
0.728 vtc
ROI:1881 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
380 MH/s
Енергия:
144W
Ефективност:
2.64 MH/s
Рентабилност:
0.196$
22.268 kas
ROI:1892 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
340 MH/s
Енергия:
120W
Ефективност:
2.83 MH/s
Рентабилност:
0.175$
19.924 kas
ROI:1943 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
30.3 MH/s
88.13 MH/s
Енергия:
120W
Ефективност:
0.25 MH/s
0.73 MH/s
Рентабилност:
0.119$
ROI:1967 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
340 MH/s
Енергия:
144W
Ефективност:
2.36 MH/s
Рентабилност:
0.175$
19.924 kas
ROI:2001 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
61.1 MH/s
351 MH/s
Енергия:
140W
Ефективност:
0.44 MH/s
2.51 MH/s
Рентабилност:
0.33$
ROI:2036 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
26 MH/s
140 MH/s
Енергия:
100W
Ефективност:
0.26 MH/s
1.40 MH/s
Рентабилност:
0.136$
ROI:2064 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
300 kH/s
Енергия:
40W
Ефективност:
7.50 kH/s
Рентабилност:
0.063$
0.408 vtc
ROI:2076 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
190 MH/s
Енергия:
96W
Ефективност:
1.98 MH/s
Рентабилност:
0.098$
11.134 kas
ROI:2148 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Octopus
Хешрейт:
46 MH/s
Енергия:
65W
Ефективност:
0.71 MH/s
Рентабилност:
0.218$
7.635 cfx
ROI:2244 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
190 MH/s
Енергия:
96W
Ефективност:
1.98 MH/s
Рентабилност:
0.098$
11.134 kas
ROI:2250 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Autolykos
Heavyhash
Хешрейт:
105 MH/s
210 MH/s
Енергия:
120W
Ефективност:
0.88 MH/s
1.75 MH/s
Рентабилност:
0.259$
ROI:2281 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Octopus
Хешрейт:
50.4 MH/s
Енергия:
140W
Ефективност:
0.36 MH/s
Рентабилност:
0.239$
8.365 cfx
ROI:2299 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
350 kH/s
Енергия:
120W
Ефективност:
2.92 kH/s
Рентабилност:
0.073$
0.476 vtc
ROI:2299 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
30 MH/s
Енергия:
140W
Ефективност:
0.21 MH/s
Рентабилност:
0.287$
130.954 veil
ROI:2342 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
31.9 MH/s
215 MH/s
Енергия:
128W
Ефективност:
0.25 MH/s
1.68 MH/s
Рентабилност:
0.189$
ROI:2385 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
440 MH/s
Енергия:
200W
Ефективност:
2.20 MH/s
Рентабилност:
0.226$
25.784 kas
ROI:2429 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
750 MH/s
Енергия:
200W
Ефективност:
3.75 MH/s
Рентабилност:
0.386$
43.95 kas
ROI:2436 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Octopus
Хешрейт:
40 MH/s
Енергия:
148W
Ефективност:
0.27 MH/s
Рентабилност:
0.19$
6.639 cfx
ROI:2475 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
23 MH/s
Енергия:
120W
Ефективност:
0.19 MH/s
Рентабилност:
0.221$
100.712 veil
ROI:2475 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
30 MH/s
Енергия:
200W
Ефективност:
0.15 MH/s
Рентабилност:
0.287$
130.954 veil
ROI:2489 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Blake 3
Хешрейт:
1.45 GH/s
Енергия:
172W
Ефективност:
0.01 GH/s
Рентабилност:
0.269$
3.756 alph
ROI:2502 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
850 MH/s
Енергия:
240W
Ефективност:
3.54 MH/s
Рентабилност:
0.437$
49.81 kas
ROI:2515 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
400 MH/s
Енергия:
128W
Ефективност:
3.13 MH/s
Рентабилност:
0.206$
23.44 kas
ROI:2526 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
29.92 MH/s
117.5 MH/s
Енергия:
148W
Ефективност:
0.20 MH/s
0.79 MH/s
Рентабилност:
0.134$
ROI:2544 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Octopus
Хешрейт:
52 MH/s
Енергия:
172W
Ефективност:
0.30 MH/s
Рентабилност:
0.247$
8.631 cfx
ROI:2552 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
190 MH/s
Енергия:
96W
Ефективност:
1.98 MH/s
Рентабилност:
0.098$
11.134 kas
ROI:2557 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
400 MH/s
Енергия:
128W
Ефективност:
3.13 MH/s
Рентабилност:
0.206$
23.44 kas
ROI:2575 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
190 MH/s
Енергия:
96W
Ефективност:
1.98 MH/s
Рентабилност:
0.098$
11.134 kas
ROI:2577 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Kawpow
Хешрейт:
15.3 MH/s
Енергия:
96W
Ефективност:
0.16 MH/s
Рентабилност:
0.124$
5.701 rvn
ROI:2590 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
500 MH/s
Енергия:
184W
Ефективност:
2.72 MH/s
Рентабилност:
0.257$
29.30 kas
ROI:2604 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
500 MH/s
Енергия:
184W
Ефективност:
2.72 MH/s
Рентабилност:
0.257$
29.30 kas
ROI:2604 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Octopus
Хешрейт:
47 MH/s
Енергия:
140W
Ефективност:
0.34 MH/s
Рентабилност:
0.223$
7.801 cfx
ROI:2644 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
1040 MH/s
Енергия:
240W
Ефективност:
4.33 MH/s
Рентабилност:
0.535$
60.944 kas
ROI:2672 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
300 kH/s
Енергия:
60W
Ефективност:
5.00 kH/s
Рентабилност:
0.063$
0.408 vtc
ROI:2714 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Autolykos
Heavyhash
Хешрейт:
141 MH/s
280 MH/s
Енергия:
140W
Ефективност:
1.01 MH/s
2.00 MH/s
Рентабилност:
0.346$
ROI:2729 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Autolykos
Heavyhash
Хешрейт:
206 MH/s
410 MH/s
Енергия:
230W
Ефективност:
0.90 MH/s
1.78 MH/s
Рентабилност:
0.506$
ROI:2765 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
23.5 MH/s
182 MH/s
Енергия:
96W
Ефективност:
0.24 MH/s
1.90 MH/s
Рентабилност:
0.151$
ROI:2779 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
40.7 MH/s
163 MH/s
Енергия:
120W
Ефективност:
0.34 MH/s
1.36 MH/s
Рентабилност:
0.183$
ROI:2780 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
60.6 MH/s
Енергия:
245W
Ефективност:
0.25 MH/s
Рентабилност:
0.572$
260.971 veil
ROI:2791 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
22 MH/s
Енергия:
168W
Ефективност:
0.13 MH/s
Рентабилност:
0.211$
96.376 veil
ROI:2794 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
420 kH/s
Енергия:
220W
Ефективност:
1.91 kH/s
Рентабилност:
0.088$
0.572 vtc
ROI:2794 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
61.1 MH/s
351 MH/s
Енергия:
140W
Ефективност:
0.44 MH/s
2.51 MH/s
Рентабилност:
0.33$
ROI:2799 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
30.3 MH/s
88.13 MH/s
Енергия:
120W
Ефективност:
0.25 MH/s
0.73 MH/s
Рентабилност:
0.119$
ROI:2812 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
535 kH/s
Енергия:
120W
Ефективност:
4.46 kH/s
Рентабилност:
0.112$
0.728 vtc
ROI:2865 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
30.8 MH/s
177 MH/s
Енергия:
100W
Ефективност:
0.31 MH/s
1.77 MH/s
Рентабилност:
0.166$
ROI:2884 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
59 MH/s
Енергия:
245W
Ефективност:
0.24 MH/s
Рентабилност:
0.557$
254.259 veil
ROI:2890 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Autolykos
Heavyhash
Хешрейт:
210 MH/s
425 MH/s
Енергия:
220W
Ефективност:
0.95 MH/s
1.93 MH/s
Рентабилност:
0.52$
ROI:2909 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
39 MH/s
Енергия:
200W
Ефективност:
0.20 MH/s
Рентабилност:
0.372$
169.56 veil
ROI:2939 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
32.5 MH/s
146 MH/s
Енергия:
100W
Ефективност:
0.33 MH/s
1.46 MH/s
Рентабилност:
0.155$
ROI:2975 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
100 kH/s
Енергия:
24W
Ефективност:
4.17 kH/s
Рентабилност:
0.021$
0.136 vtc
ROI:3018 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
100 kH/s
Енергия:
48W
Ефективност:
2.08 kH/s
Рентабилност:
0.021$
0.136 vtc
ROI:3018 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
26 MH/s
Енергия:
180W
Ефективност:
0.14 MH/s
Рентабилност:
0.249$
113.695 veil
ROI:3051 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
26 MH/s
Енергия:
180W
Ефективност:
0.14 MH/s
Рентабилност:
0.249$
113.695 veil
ROI:3051 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
23 MH/s
Енергия:
236W
Ефективност:
0.10 MH/s
Рентабилност:
0.221$
100.712 veil
ROI:3059 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Autolykos
Хешрейт:
47 MH/s
Енергия:
60W
Ефективност:
0.78 MH/s
Рентабилност:
0.067$
0.05 erg
ROI:3116 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Autolykos
Heavyhash
Хешрейт:
210 MH/s
425 MH/s
Енергия:
220W
Ефективност:
0.95 MH/s
1.93 MH/s
Рентабилност:
0.52$
ROI:3232 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
210 MH/s
Енергия:
40W
Ефективност:
5.25 MH/s
Рентабилност:
0.108$
12.306 kas
ROI:3239 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
30 MH/s
Енергия:
140W
Ефективност:
0.21 MH/s
Рентабилност:
0.287$
130.954 veil
ROI:3241 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
200 MH/s
Енергия:
80W
Ефективност:
2.50 MH/s
Рентабилност:
0.103$
11.72 kas
ROI:3265 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
13 MH/s
Енергия:
120W
Ефективност:
0.11 MH/s
Рентабилност:
0.125$
57.179 veil
ROI:3352 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Blake 3
Хешрейт:
0.45 GH/s
Енергия:
60W
Ефективност:
0.01 GH/s
Рентабилност:
0.083$
1.166 alph
ROI:3358 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
120 MH/s
Енергия:
60W
Ефективност:
2.00 MH/s
Рентабилност:
0.062$
7.032 kas
ROI:3401 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
180 kH/s
Енергия:
60W
Ефективност:
3.00 kH/s
Рентабилност:
0.038$
0.245 vtc
ROI:3592 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
38 MH/s
Енергия:
236W
Ефективност:
0.16 MH/s
Рентабилност:
0.362$
165.286 veil
ROI:3714 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
62 MH/s
Енергия:
300W
Ефективност:
0.21 MH/s
Рентабилност:
0.585$
266.836 veil
ROI:3879 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
190 MH/s
Енергия:
180W
Ефективност:
1.06 MH/s
Рентабилност:
0.098$
11.134 kas
ROI:3886 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Kawpow
Хешрейт:
27 MH/s
Енергия:
160W
Ефективност:
0.17 MH/s
Рентабилност:
0.218$
10.06 rvn
ROI:4128 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
42 MH/s
Енергия:
200W
Ефективност:
0.21 MH/s
Рентабилност:
0.40$
182.361 veil
ROI:4205 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Verthash
Хешрейт:
190 kH/s
Енергия:
60W
Ефективност:
3.17 kH/s
Рентабилност:
0.04$
0.259 vtc
ROI:4235 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Blake 3
Хешрейт:
0.9 GH/s
Енергия:
130W
Ефективност:
0.01 GH/s
Рентабилност:
0.167$
2.331 alph
ROI:4366 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
66 MH/s
Енергия:
360W
Ефективност:
0.18 MH/s
Рентабилност:
0.621$
283.553 veil
ROI:4394 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Autolykos
Хешрейт:
56 MH/s
Енергия:
104W
Ефективност:
0.54 MH/s
Рентабилност:
0.08$
0.059 erg
ROI:4421 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
30 MH/s
Енергия:
270W
Ефективност:
0.11 MH/s
Рентабилност:
0.287$
130.954 veil
ROI:4635 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
24 MH/s
Енергия:
185W
Ефективност:
0.13 MH/s
Рентабилност:
0.23$
105.043 veil
ROI:6235 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Хешрейт:
49 MH/s
Енергия:
160W
Ефективност:
0.31 MH/s
Рентабилност:
0.117$
3.735 pom
ROI:6480 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Хешрейт:
130 MH/s
Енергия:
300W
Ефективност:
0.43 MH/s
Рентабилност:
0.318$
0.016 etc
ROI:8803 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Хешрейт:
53 MH/s
Енергия:
210W
Ефективност:
0.25 MH/s
Рентабилност:
0.13$
0.006 etc
ROI:21593 ден
Модел:
Цена:
$
Монета:
Sha512256d
Хешрейт:
3350 MH/s
Енергия:
360W
Ефективност:
9.31 MH/s
Рентабилност:
1.205$
1.061K rxd
ROI:Информацията не е налична
Модел:
Цена:
$
Монета:
Autolykos
Heavyhash
Хешрейт:
160 MH/s
325 MH/s
Енергия:
115W
Ефективност:
1.39 MH/s
2.83 MH/s
Рентабилност:
0.397$
ROI:Информацията не е налична
Модел:
Цена:
$
Монета:
Sha512256d
Хешрейт:
2000 MH/s
Енергия:
272W
Ефективност:
7.35 MH/s
Рентабилност:
0.719$
633.751 rxd
ROI:Информацията не е налична
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
850 MH/s
Енергия:
240W
Ефективност:
3.54 MH/s
Рентабилност:
0.437$
49.81 kas
ROI:Информацията не е налична
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
31.2 MH/s
Енергия:
115W
Ефективност:
0.27 MH/s
Рентабилност:
0.298$
136.119 veil
ROI:Информацията не е налична
Модел:
Цена:
$
Монета:
Heavyhash
Хешрейт:
1040 MH/s
Енергия:
240W
Ефективност:
4.33 MH/s
Рентабилност:
0.535$
60.944 kas
ROI:Информацията не е налична
Модел:
Цена:
$
Монета:
Autolykos
Хешрейт:
105 MH/s
Енергия:
56W
Ефективност:
1.88 MH/s
Рентабилност:
0.151$
0.112 erg
ROI:Информацията не е налична
Модел:
Цена:
$
Монета:
Хешрейт:
165 MH/s
Енергия:
200W
Ефективност:
0.82 MH/s
Рентабилност:
0.404$
0.02 etc
ROI:Информацията не е налична
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
16 MH/s
Енергия:
120W
Ефективност:
0.13 MH/s
Рентабилност:
0.154$
70.28 veil
ROI:Информацията не е налична
Модел:
Цена:
$
Монета:
Octopus
Хешрейт:
27 MH/s
Енергия:
100W
Ефективност:
0.27 MH/s
Рентабилност:
0.128$
4.481 cfx
ROI:Информацията не е налична
Модел:
Цена:
$
Монета:
Sha512256d
Хешрейт:
900 MH/s
Енергия:
0W
Ефективност:
Infinity MH/s
Рентабилност:
0.324$
285.195 rxd
ROI:Информацията не е налична
Модел:
Цена:
$
Монета:
ProgPow
Хешрейт:
31 MH/s
Енергия:
160W
Ефективност:
0.19 MH/s
Рентабилност:
0.296$
135.258 veil
ROI:Информацията не е налична

Най -добър добив на видео карти, класиран през 2022 г., сравнен и сортиран по възвръщаемост на инвестициите

Запомнете - Най -печелившата видеокарта е тази, която се изплаща по -бързо от другите и ви носи повече пари за N време. :)

Относно тази оценка

Този рейтинг представя почти всички графични карти, налични на пазара, използвани в копаенето на криптовалути. Това не е ръчно класиране, ние ги сортираме онлайн по броя на дните, които графична карта се изплаща. В много отношения изплащането зависи от цената на определена криптовалута, ние актуализираме курсовете на всеки 5 минути.

Какви графични карти са включени в тази класация

Този рейтинг включва както Nvidia, така AMD видеокарти.
За да разберем кой графичен процесор (видеокарта) е по -добър за добив, сравняваме неговата цена, хешрейт и консумация. Ако имате нужда от отделно изчисляване на печалбата от различни монети за всяка карта, моля, използвайте нашия калкулатор за добив на видео карти

Какво показваме тук

В допълнение, нашата база данни съдържа информация за годината на издаване, цената към момента на пускане (така че да сте наясно дали си струва да я закупите в момента), гигабайта и вида на паметта.