Aeternity
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
0
Hashrate của mỏ
0.00 Gp/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
0 K
Hashrate của mạng
0.00 KGp/s
Giá
0.126$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
0%
0%
0%
128
0%
0%
0%
256
0%
0%
0%
512
0%
0%
0%
1024
0%
0%
0%
  0 Gp/s10 KGp/s20 KGp/s30 KGp/s19.1020.10
  Khối   [0]
  Trình khai thác   [0]
  Sẵn sàng   [0]
  Đang chờ   [0]
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 503852
  Khối: kh_2Vuw4rXN2J****TLLkEke8fwm1iz
  Trình khai thác:ak_2k****SGutSD
  Thời gian: 20.10.21, 05:25
  Nỗ lực:27%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503846
  Khối: kh_wLixbBmv6d****yqaw6HvDAV1ce
  Trình khai thác:ak_2V****qkdw6Q
  Thời gian: 20.10.21, 04:59
  Nỗ lực:37%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503843
  Khối: kh_2YufFiBNmp****j5vF1ntEkSWmwm
  Trình khai thác:ak_2d****p8Sn2Z
  Thời gian: 20.10.21, 04:24
  Nỗ lực:80%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503819
  Khối: kh_Q9QrFHfibR****hdHjrntKB9dfm
  Trình khai thác:ak_2k****SGutSD
  Thời gian: 20.10.21, 03:13
  Nỗ lực:130%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503775
  Khối: kh_ss6YXMhsPt****m5yLtWZwCTehV
  Trình khai thác:ak_2V****qkdw6Q
  Thời gian: 20.10.21, 01:08
  Nỗ lực:277%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503685
  Khối: kh_2N6jwpc3ib****RX22CLsQr1sqch
  Trình khai thác:ak_8v****2VoYmW
  Thời gian: 19.10.21, 20:52
  Nỗ lực:72%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503678
  Khối: kh_2pb5QyPF8u****i7wuzLgioWQVha
  Trình khai thác:ak_2k****SGutSD
  Thời gian: 19.10.21, 19:39
  Nỗ lực:126%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503629
  Khối: kh_pPQnNEzoBQ****2FGA3EeR2qLH8
  Trình khai thác:ak_2k****SGutSD
  Thời gian: 19.10.21, 17:48
  Nỗ lực:56%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503621
  Khối: kh_pDsSuAyQY1****XHSpSAaiqT1wT
  Trình khai thác:ak_2d****p8Sn2Z
  Thời gian: 19.10.21, 16:51
  Nỗ lực:42%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503600
  Khối: kh_2euMqh69LH****ikoYDhY5rqab5j
  Trình khai thác:ak_8v****2VoYmW
  Thời gian: 19.10.21, 16:05
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503593
  Khối: kh_2foAvysEyC****eKrCBFtJE1Hdb3
  Trình khai thác:ak_2k****SGutSD
  Thời gian: 19.10.21, 15:26
  Nỗ lực:192%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503524
  Khối: kh_2wStS6Jz5i****dXEEGH1Bt2t7ep
  Trình khai thác:ak_2k****SGutSD
  Thời gian: 19.10.21, 12:13
  Nỗ lực:299%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503422
  Khối: kh_LEWXT64YEF****vZVY6giEvRwX2
  Trình khai thác:ak_8v****2VoYmW
  Thời gian: 19.10.21, 06:56
  Nỗ lực:155%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503368
  Khối: kh_29EPu8qoX1****JfsHzU193d9vhL
  Trình khai thác:ak_2d****p8Sn2Z
  Thời gian: 19.10.21, 04:08
  Nỗ lực:55%
  Phần thưởng:94.446
  Con số: 503347
  Khối: kh_2UkNvyE39b****JXZ26oiDyxW2Tb
  Trình khai thác:ak_2d****p8Sn2Z
  Thời gian: 19.10.21, 03:15
  Nỗ lực:8%
  Phần thưởng:94.446
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Aeternity (AE)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Aeternity (ticker - AE) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Aeternity Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  1660 - 3.7 Gp/s
  1660S - 4 Gp/s
  1660ti - 4.3 Gp/s
  1070 - 5 Gp/s
  1070ti - 6.2 Gp/s
  1080 - 6 Gp/s
  1080ti - 8 Gp/s
  2060 - 5.9 Gp/s
  2060S - 7.3 Gp/s
  2070 - 7.5 Gp/s
  2070S - 8.2 Gp/s
  2080 - 9 Gp/s
  2080S - 9.5 Gp/s
  2080ti - 11 Gp/s
  3060 - 3.9 Gp/s
  3060ti - 9.6 Gp/s
  3060ti LHR - 9 Gp/s
  3070 - 9.6 Gp/s
  3070 LHR - 9.6 Gp/s
  3070ti - 10.4 Gp/s
  3080 - 10 Gp/s
  3080 LHR - 10 Gp/s
  3080ti - 15.24 Gp/s
  3090 - 10.2 Gp/s
  50HX - 10 Gp/s
  70HX - 9.6 Gp/s
  AMD:
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX480 8GB - 2 Gp/s
  Vega56 - 3.2 Gp/s
  Vega64 - 4.4 Gp/s
  RX6800 - 8.9 Gp/s
  RX6900 - 8.9 Gp/s
  VII - 5 Gp/s

  AE Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác Aeternity không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  AE Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.