Aeternity
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
3
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
22
Hashrate của mỏ
0.49 KGp/s
Nỗ lực
39.8%
Độ khó về mạng
63.448 K
Hashrate của mạng
14.80 KGp/s
Giá
0.034$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
33%
1%
0%
128
32%
0%
0%
256
36%
0%
0%
512
33%
0%
0%
1024
34%
0%
0%
  0 Gp/s20 KGp/s40 KGp/s60 KGp/s80 KGp/s04.0605.06
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 781113
  Khối: kh_y5LJy8Kj1c****43KVvCkrf5kbm
  Trình khai thác:ak_MA****NCNL9P
  Thời gian: 04.06.23, 23:49
  Nỗ lực:314%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 781009
  Khối: kh_ErA7c6XyfE****qbERAXDtC8j3W
  Trình khai thác:ak_MA****NCNL9P
  Thời gian: 04.06.23, 18:40
  Nỗ lực:125%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780968
  Khối: kh_D3LrXz4c5F****KRpnQPmYx4bQg
  Trình khai thác:ak_2o****NBufBB
  Thời gian: 04.06.23, 16:31
  Nỗ lực:68%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780940
  Khối: kh_2S8JuPx6kL****9rw4usZ2PzSMgj
  Trình khai thác:ak_2S****DJfKtZ
  Thời gian: 04.06.23, 15:23
  Nỗ lực:96%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780914
  Khối: kh_2G2WCFAWaA****yTSjZyRJMs9apJ
  Trình khai thác:ak_2V****fFrkrc
  Thời gian: 04.06.23, 13:34
  Nỗ lực:17%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780910
  Khối: kh_2ahuwX9ikj****XKoTKuxLo5jAdU
  Trình khai thác:ak_MA****NCNL9P
  Thời gian: 04.06.23, 13:16
  Nỗ lực:40%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780887
  Khối: kh_iyHHaWVot3****ioWJiG5yMoqGa
  Trình khai thác:ak_ZN****DGzYtN
  Thời gian: 04.06.23, 12:40
  Nỗ lực:52%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780878
  Khối: kh_jRCoiJASaU****JsVffouGKJKb9
  Trình khai thác:ak_2u****gct9Zq
  Thời gian: 04.06.23, 11:52
  Nỗ lực:1%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780877
  Khối: kh_2q7UqqFmoU****jzY3bXA3us3iuL
  Trình khai thác:WP****ucnU
  Thời gian: 04.06.23, 11:51
  Nỗ lực:19%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780872
  Khối: kh_24jDqffVjW****Wp2wQAxReDJU5E
  Trình khai thác:ak_MA****NCNL9P
  Thời gian: 04.06.23, 11:32
  Nỗ lực:43%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780859
  Khối: kh_2ASEcb1u61****jciF1pd1EA6ijg
  Trình khai thác:ak_2C****ekC7C1
  Thời gian: 04.06.23, 10:48
  Nỗ lực:76%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780833
  Khối: kh_2sfPftsARS****XdS8bHp4BTWLyL
  Trình khai thác:ak_2F****1F7MHy
  Thời gian: 04.06.23, 09:38
  Nỗ lực:261%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780738
  Khối: kh_2FPEDXczG3****z4s8z6NtH9NSj5
  Trình khai thác:ak_2S****DJfKtZ
  Thời gian: 04.06.23, 05:01
  Nỗ lực:162%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780691
  Khối: kh_ZAJZNGYQmv****ws8nkedekAqBj
  Trình khai thác:ak_2S****DJfKtZ
  Thời gian: 04.06.23, 02:23
  Nỗ lực:111%
  Phần thưởng:60.588
  Con số: 780657
  Khối: kh_2QtKzBStNx****H2PZvxRofcmNsL
  Trình khai thác:ak_2F****1F7MHy
  Thời gian: 04.06.23, 00:40
  Nỗ lực:106%
  Phần thưởng:60.588
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Aeternity (AE)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Aeternity (ticker - AE) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Aeternity Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 6 Gp/s
  1660 Samsung GDDR5 - 3.86 Gp/s
  1660S Hynix GDDR6 - 4 Gp/s
  1660S - 4 Gp/s
  1660S - 4 Gp/s
  1660ti Micron GDDR6 - 4.18 Gp/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 4.18 Gp/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 4.18 Gp/s
  1070 - 5 Gp/s
  1070ti - 6.2 Gp/s
  1080 - 6 Gp/s
  1080ti - 8 Gp/s
  2060 Samsung GDDR6 - 5.65 Gp/s
  2060 - 5.65 Gp/s
  2060 Hynix GDDR6 - 5.55 Gp/s
  2060S Samsung GDDR6 - 6.7 Gp/s
  2060S - 6.7 Gp/s
  2070 Samsung GDDR6 - 7.5 Gp/s
  2070S Samsung GDDR6 - 8.2 Gp/s
  2070S Micron GDDR6 - 8.2 Gp/s
  2080 Samsung GDDR6 - 8.7 Gp/s
  2080S - 9.5 Gp/s
  2080ti - 11 Gp/s
  3060 - 5.75 Gp/s
  3060 Samsung GDDR6 - 5.75 Gp/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 8 Gp/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 7.5 Gp/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 8 Gp/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 7.5 Gp/s
  3070 Samsung GDDR6 - 10 Gp/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 7.6 Gp/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 10 Gp/s
  3070ti Micron GDDR6X - 11.55 Gp/s
  3080 Micron GDDR6X - 11.7 Gp/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 8.2 Gp/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 11.7 Gp/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 12 Gp/s
  3080ti Micron GDDR6X - 12 Gp/s
  3090 Micron GDDR6X - 12.2 Gp/s
  3090ti Micron GDDR6X - 13 Gp/s
  4080 Micron GDDR6X - 16.7 Gp/s
  4090 Micron GDDR6X - 17.7 Gp/s
  50HX Micron GDDR6 - 10.5 Gp/s
  70HX - 9.6 Gp/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 9.6 Gp/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 12.6 Gp/s
  AMD:
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX480 8GB - 2 Gp/s
  RX480 8GB - 2 Gp/s
  Vega56 - 3.2 Gp/s
  Vega56 - 3.2 Gp/s
  Vega64 - 4.4 Gp/s
  RX6800 - 8.9 Gp/s
  RX6800XT - 8.9 Gp/s
  RX6900XT - 8.9 Gp/s
  RX6950XT - 8.9 Gp/s
  VII - 5 Gp/s

  AE Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác Aeternity không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  AE Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.