Aeternity
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
10
Chi phí
0.9%
Lần thanh toán cuối
30.07.21, 21:22
Trực tuyến
7
Hashrate của mỏ
141.05 Gp/s
Nỗ lực
49.55%
Độ khó về mạng
60.717 K
Hashrate của mạng
14.16 KGp/s
Giá
?
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
92%
0%
0%
128
90%
1%
0%
256
87%
0%
0%
512
88%
1%
0%
1024
92%
0%
0%
  0 Gp/s5 KGp/s10 KGp/s15 KGp/s20 KGp/s29.0730.07
  Khối [1310]
  Trình khai thác [6]
  Sẵn sàng [1309]
  Đang chờ [1]
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 465303
  Khối: kh_2tpNABfo5Z****ugezdTZsPYLjMt
  Trình khai thác:ak_25****chcy3A
  Thời gian: 30.07.21, 12:04
  Nỗ lực:84%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 465199
  Khối: kh_HST8MGD9vg****aj5NgzsjZmTjp
  Trình khai thác:ak_XJ****bKuuNB
  Thời gian: 30.07.21, 07:16
  Nỗ lực:58%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 465163
  Khối: kh_2MCom4KGdD****DJjwucjGx74TEw
  Trình khai thác:ak_XJ****bKuuNB
  Thời gian: 30.07.21, 06:01
  Nỗ lực:247%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 464941
  Khối: kh_gCJvJHrKxQ****SU2japPt1NKPm
  Trình khai thác:ak_2V****qkdw6Q
  Thời gian: 29.07.21, 17:55
  Nỗ lực:40%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 464888
  Khối: kh_2X1AY4SyRU****P5aESApBQnF8CB
  Trình khai thác:ak_2V****qkdw6Q
  Thời gian: 29.07.21, 14:51
  Nỗ lực:36%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 464822
  Khối: kh_2v9YNXehz2****pQ5Fn34iY7mozq
  Trình khai thác:ak_2V****qkdw6Q
  Thời gian: 29.07.21, 11:58
  Nỗ lực:22%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 464804
  Khối: kh_daSucUEHf7****cTTubNKFu8pFw
  Trình khai thác:ak_2V****qkdw6Q
  Thời gian: 29.07.21, 10:13
  Nỗ lực:96%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 464638
  Khối: kh_2DKLojKDgC****UqfhNwwrDbN41L
  Trình khai thác:ak_26****vdu5pu
  Thời gian: 29.07.21, 02:05
  Nỗ lực:60%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 464542
  Khối: kh_RhMScPKpxA****1d2xjdg17dYP7
  Trình khai thác:ak_2n****HZGgjQ
  Thời gian: 28.07.21, 22:05
  Nỗ lực:3%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 464540
  Khối: kh_V899M9JtkW****QW7qVPNzKYGMh
  Trình khai thác:ak_2V****qkdw6Q
  Thời gian: 28.07.21, 21:54
  Nỗ lực:78%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 464446
  Khối: kh_2ag5GQCqss****SxQhes37V61fx
  Trình khai thác:ak_2V****qkdw6Q
  Thời gian: 28.07.21, 16:48
  Nỗ lực:312%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 463862
  Khối: kh_kgNCnfT6jf****XJTFLikjxv5Bm
  Trình khai thác:ak_2V****qkdw6Q
  Thời gian: 27.07.21, 10:47
  Nỗ lực:93%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 463598
  Khối: kh_2ucJTSrd4C****BwQbU1TqSzUpgM
  Trình khai thác:ak_2V****qkdw6Q
  Thời gian: 26.07.21, 22:39
  Nỗ lực:126%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 463262
  Khối: kh_2LWKNEJNsq****AvKfdAKAvbEmmB
  Trình khai thác:ak_2V****qkdw6Q
  Thời gian: 26.07.21, 05:13
  Nỗ lực:34%
  Phần thưởng:102.465
  Con số: 463144
  Khối: kh_P4knC1FzHx****ktCGFVWhn5JVe
  Trình khai thác:ak_2V****qkdw6Q
  Thời gian: 25.07.21, 21:56
  Nỗ lực:17%
  Phần thưởng:102.465
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Aeternity (AE)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Aeternity (ticker - AE) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  AE Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác Aeternity không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  AE Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.