Ethereum Classic
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0.04
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
103
Hashrate của mỏ
18.70 Gh/s
Nỗ lực
92.25%
Độ khó về mạng
0.602 P
Hashrate của mạng
46.07 Th/s
Giá
11.602$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
38%
1%
0%
128
35%
1%
0%
256
37%
1%
1%
512
40%
1%
1%
1024
42%
1%
1%
  0 h/s50 Th/s100 Th/s150 Th/s200 Th/s31.0501.06
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 17633984
  Khối: 0x3da0e3a4b34396****514de027d10721726
  Trình khai thác:0x39****460a2
  Thời gian: 31.05.23, 14:18
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17633034
  Khối: 0xf148280f1a6a49****c1a607b52c128d263
  Trình khai thác:0x5f****88d6d
  Thời gian: 31.05.23, 10:50
  Nỗ lực:54%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17631772
  Khối: 0x594b3a12b29892****459f23e7f8652d21b
  Trình khai thác:0x13****79489
  Thời gian: 31.05.23, 06:06
  Nỗ lực:74%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17630031
  Khối: 0x1cdd6c59114096****369a6479406760127
  Trình khai thác:0xf6****9869B
  Thời gian: 30.05.23, 23:42
  Nỗ lực:43%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17629061
  Khối: 0x8eecea3071d72c****da5a4cde9cfdc3608
  Trình khai thác:0xe8****DB3B9
  Thời gian: 30.05.23, 19:59
  Nỗ lực:19%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17628571
  Khối: 0x026d20db66c933****a0d7d278e8821f8cd
  Trình khai thác:0xC1****Bb39c
  Thời gian: 30.05.23, 18:16
  Nỗ lực:76%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17626730
  Khối: 0x8a2847e9adbf27****916237b815f51e837
  Trình khai thác:0x4c****e251e
  Thời gian: 30.05.23, 11:35
  Nỗ lực:136%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17623618
  Khối: 0x1afbf3bf80becd****4a504ba307e78dac9
  Trình khai thác:WPM****NvbQ
  Thời gian: 30.05.23, 00:04
  Nỗ lực:33%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17622885
  Khối: 0x0436f52b95269a****b48a5643901e16b88
  Trình khai thác:0x9c****70789
  Thời gian: 29.05.23, 21:17
  Nỗ lực:76%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17621075
  Khối: 0xba930dee62ab29****0f5d013085cb8c648
  Trình khai thác:0x13****936b8
  Thời gian: 29.05.23, 14:38
  Nỗ lực:328%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17613050
  Khối: 0x5574cc19b7b3e1****3dea22c617d395601
  Trình khai thác:0x22****6ce11
  Thời gian: 28.05.23, 09:00
  Nỗ lực:9%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17612851
  Khối: 0x222b4d5208d729****a7dba808cda10cfef
  Trình khai thác:0xac****22926
  Thời gian: 28.05.23, 08:12
  Nỗ lực:236%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17607225
  Khối: 0x130f1a2b8a7695****8b308ef242151bbec
  Trình khai thác:0x13****79489
  Thời gian: 27.05.23, 11:41
  Nỗ lực:46%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17606087
  Khối: 0x63d683cf8ce230****9484b66b9b7d94939
  Trình khai thác:0xf6****9869B
  Thời gian: 27.05.23, 07:21
  Nỗ lực:411%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 17596412
  Khối: 0x876f448ff41f5a****b30d45380297704e4
  Trình khai thác:0xb8****fb163
  Thời gian: 25.05.23, 19:50
  Nỗ lực:190%
  Phần thưởng:-
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Ethereum Classic (ETC)

  Cách đào Ethereum Classic

  Ethereum Classic is one of the cryptocurrencies that supports mining on 4 GB GPU. More details below.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  ETC Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 23 MH/s
  P104-100 - 39 MH/s
  1050ti Micron GDDR5 - 15.15 MH/s
  1050ti Samsung GDDR5 - 14.02 MH/s
  1060 3GB Micron GDDR5 - 22.34 MH/s
  1060 5GB - 19.5 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 23 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 23 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 23 MH/s
  1650 - 18 MH/s
  1650S - 19.9 MH/s
  1650ti - 20 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 24.5 MH/s
  1660S - 34.3 MH/s
  1660S - 34.3 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 34.3 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 32 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 32 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 32 MH/s
  1070 - 29 MH/s
  1070ti - 30 MH/s
  1080 - 37 MH/s
  1080ti Micron GDDR5X - 51.91 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 33.65 MH/s
  2060 - 33.75 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 33.75 MH/s
  2060 12GB - 37 MH/s
  2060S - 42 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 42 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 42 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 44 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 44 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  2080S - 44 MH/s
  2080ti - 60 MH/s
  3050 8GB - 27 MH/s
  3060 - 49.1 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 49.1 MH/s
  3060 6GB Laptop - 49 MH/s
  3060 LHR - 49 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.1 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 78.1 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.6 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 108 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 119 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 123 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 130 MH/s
  4050 - 30 MH/s
  4070ti - 64 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 93 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 133 MH/s
  30HX - 31 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 54 MH/s
  70HX - 82 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 97.2 MH/s
  170HX - 165 MH/s
  A2000 - 40 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 62.5 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 106 MH/s
  A6000 - 130 MH/s
  RTX 4000 - 37 MH/s
  RTX 5000 - 37 MH/s
  RTX 6000 - 53 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 27 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 29.38 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 29.38 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 30.34 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 28.09 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 31.39 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 27.63 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 29.38 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 29.38 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 30.34 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 28.09 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 31.39 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 27.63 MH/s
  RX480 4GB - 29 MH/s
  RX480 8GB - 29 MH/s
  RX480 8GB - 29 MH/s
  RX560 - 14.5 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 30.88 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 31.89 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 30.64 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.4 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 28.67 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 29.43 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 32.57 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 32.05 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 30.88 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 31.89 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 30.64 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.4 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 28.67 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 29.43 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 32.57 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 32.05 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 30.92 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 31.84 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 30.07 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 31.35 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 32.16 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 30.72 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 30.89 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.26 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 29.6 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 31.35 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 30.92 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 31.84 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 30.07 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 32.16 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 30.72 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 30.89 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.26 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 29.6 MH/s
  RX590 8GB - 34 MH/s
  Vega56 Hynix HBM2 - 45.58 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 49.98 MH/s
  Vega64 - 53 MH/s
  RX5500 - 27 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 41.39 MH/s
  RX5700 - 58 MH/s
  RX5700 - 58 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 54.48 MH/s
  RX5700XT Micron GDDR6 - 53.67 MH/s
  RX6500 - 14 MH/s
  RX6600 - 30 MH/s
  RX6600 - 30 MH/s
  RX6600XT - 33.31 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 33.31 MH/s
  RX6700 - 47 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 46.36 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 58.9 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 61.62 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 61.3 MH/s
  RX6950XT - 63 MH/s
  RX6950 - 56 MH/s
  RX7900XT - 97 MH/s
  W5500 - 29 MH/s
  V520 - 72 MH/s
  VII - 95 MH/s

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Ethereum Classic (ticker - ETC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ETC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ETC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  ETC Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.