Ethereum Classic
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0.09
Chi phí
0.8%
Lần thanh toán cuối
30.07.21, 21:52
Trực tuyến
47
Hashrate của mỏ
4.86 Gh/s
Nỗ lực
250.93%
Độ khó về mạng
262.262 T
Hashrate của mạng
18.93 Th/s
Giá
?
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
60%
0%
2%
128
65%
0%
2%
256
82%
0%
3%
512
80%
0%
5%
1024
86%
0%
5%
  0 h/s10 Th/s20 Th/s30 Th/s29.0730.07
  Khối [713]
  Trình khai thác [36]
  Sẵn sàng [713]
  Đang chờ [0]
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 13222897
  Khối: 0x5e1b58c5ba7b74****33b52209f2cfde4ed
  Trình khai thác:0x49****fF104
  Thời gian: 29.07.21, 05:01
  Nỗ lực:12%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13222438
  Khối: 0xb3ced73993699e****0d58e2cea3e0bafc2
  Trình khai thác:0xf4****EC02b
  Thời gian: 29.07.21, 03:19
  Nỗ lực:265%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13211201
  Khối: 0xd99d09f9463a28****3bd3005163fd72f8a
  Trình khai thác:0x40****695b8
  Thời gian: 27.07.21, 09:59
  Nỗ lực:33%
  Phần thưởng:3.204
  Con số: 13209934
  Khối: 0x8b08bcbb5d547f****4d743b014dc637ef7
  Trình khai thác:0x78****c6c59
  Thời gian: 27.07.21, 05:06
  Nỗ lực:7%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13209661
  Khối: 0xc71bb059580fce****fbae5a8f77d901d53
  Trình khai thác:0x04****09d32
  Thời gian: 27.07.21, 04:08
  Nỗ lực:26%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13208642
  Khối: 0x9bdc4b4c145489****0e2ea0f5f3b027ebe
  Trình khai thác:0xd5****62679
  Thời gian: 27.07.21, 00:17
  Nỗ lực:211%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13200574
  Khối: 0x770e7c80b9b9fb****336e7fef4ac458c4c
  Trình khai thác:0x9b****33588
  Thời gian: 25.07.21, 18:26
  Nỗ lực:21%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13199920
  Khối: 0x15d37bb95fd79d****62aa881a1c831eea5
  Trình khai thác:0x78****c6c59
  Thời gian: 25.07.21, 16:01
  Nỗ lực:108%
  Phần thưởng:3.209
  Con số: 13196704
  Khối: 0xb050cbe52c9128****bdff30de434ae9528
  Trình khai thác:0x3D****4be17
  Thời gian: 25.07.21, 04:05
  Nỗ lực:6%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13196497
  Khối: 0x938cd2966cb016****868ae817ae920c781
  Trình khai thác:WP****Y29t
  Thời gian: 25.07.21, 03:24
  Nỗ lực:171%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13190875
  Khối: 0xab79c1ab4c14de****f9dd40cb87226c380
  Trình khai thác:0xd5****C03C9
  Thời gian: 24.07.21, 06:33
  Nỗ lực:236%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13183049
  Khối: 0x686d19709db7c7****94b1ef09fc10fd5ab
  Trình khai thác:0x3D****4be17
  Thời gian: 23.07.21, 01:19
  Nỗ lực:71%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13180487
  Khối: 0x4f70cf758c4310****16b17323c9e274725
  Trình khai thác:0x4b****b570d
  Thời gian: 22.07.21, 15:55
  Nỗ lực:20%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13179740
  Khối: 0xf417081690c7b6****852e739fd20f570fa
  Trình khai thác:0x78****c6c59
  Thời gian: 22.07.21, 13:13
  Nỗ lực:81%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13176666
  Khối: 0x3310ac75fa8fc5****f3392534f3723207a
  Trình khai thác:0x3e****433f9
  Thời gian: 22.07.21, 01:40
  Nỗ lực:53%
  Phần thưởng:3.20
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Ethereum Classic (ETC)

  Khai thác Ethereum Classic

  Ethereum Classic is one of the cryptocurrencies that supports mining on 4 GB GPU. More details below.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  ETC Danh sách hashrate

  Nvidia:
  1050ti - 15 mh/s
  1066 - 23 mh/s
  1070 - 31 mh/s
  1070ti - 31 mh/s
  P104-100 - 39 mh/s
  1080 - 39 mh/s
  1080ti - 50 mh/s
  1660s/ti - 30-32 mh/s
  2060 - 30 mh/s
  2070 - 41 mh/s
  2080 - 42 mh/s
  2080ti - 57 mh/s
  3060ti - 62 mh/s
  3070 - 62 mh/s
  3080 - 100 mh/s
  3090 - 120 mh/s
  AMD:
  RX470 4gb - 27 mh/s
  RX480 4gb - 29 mh/s
  RX470 8gb - 27 mh/s
  RX480 8gb - 29 mh/s
  RX570 4gb - 29 mh/s
  RX570 4gb - 29 mh/s
  RX580 8gb - 32 mh/s
  RX590 8gb - 34 mh/s
  Vega56 - 47 mh/s
  Vega64 - 48 mh/s
  RX5700 - 55-60 mh/s
  RX6800 - 65 mh/s
  Radeon VII - 95 mh/s

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Ethereum Classic (ticker - ETC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ETC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ETC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  ETC Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.