Ethereum Classic
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
0
Hashrate của mỏ
0.00 Gh/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
0 T
Hashrate của mạng
0.00 Th/s
Giá
55.24$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
0%
0%
0%
128
0%
0%
0%
256
0%
0%
0%
512
0%
0%
0%
1024
0%
0%
0%
  0 h/s10 Th/s20 Th/s30 Th/s19.1020.10
  Khối   [0]
  Trình khai thác   [0]
  Sẵn sàng   [0]
  Đang chờ   [0]
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 13761758
  Khối: 0x2b6ee3d52c23de****f0217ab1949d87043
  Trình khai thác:0xAc****1CE1d
  Thời gian: 20.10.21, 05:27
  Nỗ lực:151%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13756237
  Khối: 0xad00efdb9b8025****58dd494b2d338779b
  Trình khai thác:0x4b****578e5
  Thời gian: 19.10.21, 09:34
  Nỗ lực:56%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13754033
  Khối: 0x908c17a2701d1e****58ed24d02f724d15f
  Trình khai thác:0xd5****C03C9
  Thời gian: 19.10.21, 01:27
  Nỗ lực:42%
  Phần thưởng:3.30
  Con số: 13752402
  Khối: 0x05dfc8b102ee51****c3a9bb188c6188177
  Trình khai thác:0x3f****3be9f
  Thời gian: 18.10.21, 19:38
  Nỗ lực:13%
  Phần thưởng:3.202
  Con số: 13751917
  Khối: 0x15f444768d6a83****6ae73c3519d9bec82
  Trình khai thác:0x5E****52f54
  Thời gian: 18.10.21, 17:48
  Nỗ lực:7%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13751599
  Khối: 0xd4030b8d97008c****1aba175b5667f3b11
  Trình khai thác:0xea****707dc
  Thời gian: 18.10.21, 16:44
  Nỗ lực:14%
  Phần thưởng:0.10
  Con số: 13751034
  Khối: 0x0709782993cd5f****5ad50231982045eaf
  Trình khai thác:0xAc****1CE1d
  Thời gian: 18.10.21, 14:44
  Nỗ lực:128%
  Phần thưởng:3.211
  Con số: 13745687
  Khối: 0x6d4a6449a5c919****24f8158241cd12f4f
  Trình khai thác:0x41****a553a
  Thời gian: 17.10.21, 19:08
  Nỗ lực:227%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13736233
  Khối: 0xf167b3569c4e71****7292922ca1eb94148
  Trình khai thác:WP****vbQ
  Thời gian: 16.10.21, 08:45
  Nỗ lực:72%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13734047
  Khối: 0x367c6a4ca457a4****056acb5c296bef8ff
  Trình khai thác:0x48****7d62d
  Thời gian: 16.10.21, 00:40
  Nỗ lực:25%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13733447
  Khối: 0xa75d81ec4216aa****2169cf2caaf751218
  Trình khai thác:0xce****49D6c
  Thời gian: 15.10.21, 22:27
  Nỗ lực:169%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13729610
  Khối: 0xffcd909808fbee****f40531cb539fed203
  Trình khai thác:0x4b****7beD1
  Thời gian: 15.10.21, 08:22
  Nỗ lực:6%
  Phần thưởng:0.10
  Con số: 13729523
  Khối: 0xf029bc4bd6cf36****9d114c147a086acc6
  Trình khai thác:0x66****B8FC0
  Thời gian: 15.10.21, 08:04
  Nỗ lực:235%
  Phần thưởng:3.203
  Con số: 13725515
  Khối: 0x9b2eb4567598f9****5a0cc54a35d12dcc3
  Trình khai thác:WP****Y29t
  Thời gian: 14.10.21, 17:15
  Nỗ lực:8%
  Phần thưởng:3.20
  Con số: 13725326
  Khối: 0xcd9d56bc21df2b****a8e42b2d83bcfd55a
  Trình khai thác:0x3f****3be9f
  Thời gian: 14.10.21, 16:35
  Nỗ lực:53%
  Phần thưởng:3.20
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Ethereum Classic (ETC)

  Khai thác Ethereum Classic

  Ethereum Classic is one of the cryptocurrencies that supports mining on 4 GB GPU. More details below.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  ETC Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-90 - 24 MH/s
  P106-100 - 23 MH/s
  P104-100 - 39 MH/s
  1050ti - 16 MH/s
  1060 3GB - 20 MH/s
  1060 5GB - 19.5 MH/s
  1060 6GB - 23 MH/s
  1650 - 18 MH/s
  1650S - 19.9 MH/s
  1660 - 21 MH/s
  1660S - 31 MH/s
  1660ti - 28 MH/s
  1070 - 31 MH/s
  1070ti - 31 MH/s
  1080 - 39 MH/s
  1080ti - 50 MH/s
  2060 - 32 MH/s
  2060S - 42 MH/s
  2070 - 42 MH/s
  2070S - 44 MH/s
  2080 - 42 MH/s
  2080S - 44 MH/s
  2080ti - 60 MH/s
  3060 - 47 MH/s
  3060 LHR - 33 MH/s
  3060ti - 62 MH/s
  3060ti LHR - 42 MH/s
  3070 - 62 MH/s
  3070 LHR - 42 MH/s
  3070ti - 54 MH/s
  3080 - 100 MH/s
  3080 LHR - 65 MH/s
  3080ti - 88 MH/s
  3090 - 120 MH/s
  30HX - 31 MH/s
  50HX - 52 MH/s
  70HX - 82 MH/s
  90HX - 100 MH/s
  170HX - 165 MH/s
  A2000 - 40 MH/s
  A4000 - 62 MH/s
  A5000 - 108 MH/s
  A6000 - 130 MH/s
  AMD:
  RX470 4GB - 27 MH/s
  RX470 8GB - 27 MH/s
  RX480 4GB - 29 MH/s
  RX480 8GB - 29 MH/s
  RX570 4GB - 29 MH/s
  RX570 8GB - 29 MH/s
  RX580 4GB - 32 MH/s
  RX580 8GB - 32 MH/s
  RX590 8GB - 34 MH/s
  Vega56 - 51 MH/s
  Vega64 - 53 MH/s
  RX5500 - 27 MH/s
  RX5600 - 43 MH/s
  RX5700 - 58 MH/s
  RX6600 - 30 MH/s
  RX6700 - 58 MH/s
  RX6800 - 62 MH/s
  RX6900 - 63 MH/s
  VII - 95 MH/s
  R9 290 - 27 MH/s
  W5500 - 29 MH/s

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Ethereum Classic (ticker - ETC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ETC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ETC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  ETC Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.