MeowCoin
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
37
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
25.02.24, 06:11
Trực tuyến
118
Hashrate của mỏ
7.93 Gh/s
Nỗ lực
32.2%
Độ khó về mạng
290.848
Hashrate của mạng
20.57 Gh/s
Giá
0.0001$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
40%
0%
0%
128
34%
0%
0%
256
34%
0%
0%
512
36%
0%
0%
1024
36%
0%
0%
  10 Gh/s30 Gh/s50 Gh/s70 Gh/s24.0225.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 768685
  Khối: 0000000000444f76****94cb6c00df7c1fad
  Trình khai thác:MMj****GrBS
  Thời gian: 25.02.24, 04:25
  Nỗ lực:50%
  Phần thưởng:3000.029
  Con số: 768683
  Khối: 0000000000091df8****d2ee388001a15425
  Trình khai thác:MK9****8JVY
  Thời gian: 25.02.24, 04:23
  Nỗ lực:3%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 768682
  Khối: 00000000002c77a1****6a81dd2bf59e73cd
  Trình khai thác:MJ1****UpMt
  Thời gian: 25.02.24, 04:23
  Nỗ lực:176%
  Phần thưởng:3000.226
  Con số: 768679
  Khối: 0000000000093c72****2eae5eb74152819d
  Trình khai thác:MUL****4KdA
  Thời gian: 25.02.24, 04:19
  Nỗ lực:256%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 768674
  Khối: 00000000000fb657****c2d0817f7cbfff2e
  Trình khai thác:MQA****gXf7
  Thời gian: 25.02.24, 04:12
  Nỗ lực:204%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 768668
  Khối: 000000000025dcc8****9f159a230fdd7fdc
  Trình khai thác:MLx****4Cwp
  Thời gian: 25.02.24, 04:07
  Nỗ lực:211%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 768661
  Khối: 000000000027cc29****f535e74c5db4461e
  Trình khai thác:MHS****Whr9
  Thời gian: 25.02.24, 04:02
  Nỗ lực:78%
  Phần thưởng:3000.158
  Con số: 768658
  Khối: 0000000000511ed7****7e01731919151b45
  Trình khai thác:MMj****GrBS
  Thời gian: 25.02.24, 04:00
  Nỗ lực:151%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 768656
  Khối: 0000000000386fd2****12e3b3aba437e426
  Trình khai thác:MXA****huRn
  Thời gian: 25.02.24, 03:56
  Nỗ lực:122%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 768653
  Khối: 00000000000102dd****862bcbb4518b2cde
  Trình khai thác:MTV****4mHX
  Thời gian: 25.02.24, 03:53
  Nỗ lực:53%
  Phần thưởng:3000.308
  Con số: 768651
  Khối: 0000000000140359****404205f031f95f1c
  Trình khai thác:MRt****UcV6
  Thời gian: 25.02.24, 03:52
  Nỗ lực:191%
  Phần thưởng:3000.088
  Con số: 768649
  Khối: 000000000042e51f****ed44a9103fb855f5
  Trình khai thác:MEg****GQCG
  Thời gian: 25.02.24, 03:47
  Nỗ lực:61%
  Phần thưởng:3000.096
  Con số: 768648
  Khối: 000000000014de09****e6658cf7c2a9223a
  Trình khai thác:MTX****zoUp
  Thời gian: 25.02.24, 03:46
  Nỗ lực:56%
  Phần thưởng:3000.052
  Con số: 768646
  Khối: 00000000002d7bc0****47cbc58bf1d54df7
  Trình khai thác:MA8****oLRg
  Thời gian: 25.02.24, 03:44
  Nỗ lực:243%
  Phần thưởng:3000.145
  Con số: 768643
  Khối: 000000000004bc1b****8f5dceba02a7ec92
  Trình khai thác:M8u****K5Vq
  Thời gian: 25.02.24, 03:38
  Nỗ lực:162%
  Phần thưởng:3000
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào MeowCoin (MEWC)

  Cách đào MeowCoin (MEWC)

  MeowCoin là một loại tiền điện tử POW nhằm mục đích cứu càng nhiều mèo càng tốt thông qua các hoạt động quyên góp từ thiện. MeowCoin được khai thác trên thuật toán Kawpow và phù hợp với cả thẻ Nvidia và AMD.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 11 MH/s
  P104-100 - 17 MH/s
  1050ti - 7 MH/s
  1050ti - 7 MH/s
  1060 5GB - 9.5 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 11 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 11 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 11 MH/s
  1650 - 8 MH/s
  1650S - 12.5 MH/s
  1650ti - 12 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 12.7 MH/s
  1660S - 13.5 MH/s
  1660S - 13.5 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 13.5 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 14.5 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 14.5 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 14.5 MH/s
  1070 - 14 MH/s
  1070ti - 15 MH/s
  1080 - 17 MH/s
  1080ti - 24 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 16.5 MH/s
  2060 - 16.5 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 16.5 MH/s
  2060 12GB - 19 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 19 MH/s
  2060S - 19 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 21 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 25 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 25.2 MH/s
  2080S - 30 MH/s
  2080ti - 36 MH/s
  3050 8GB - 13.5 MH/s
  3060 - 24.25 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 24.25 MH/s
  3060 6GB Laptop - 24 MH/s
  3060 LHR - 23 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 30 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 30 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 31.2 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 39 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 49 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 33 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 49 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 59 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 60.6 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 62 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 66 MH/s
  4050 - 16 MH/s
  4070ti - 32 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 49.2 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 67.8 MH/s
  30HX - 15 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 28 MH/s
  70HX - 31 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 42 MH/s
  A2000 - 15 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  RTX 4000 - 17 MH/s
  RTX 5000 - 24 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 11 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
  RX480 4GB - 12 MH/s
  RX480 8GB - 12 MH/s
  RX480 8GB - 12 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  Vega56 - 22.3 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 22.3 MH/s
  Vega64 - 26 MH/s
  RX5500 - 7 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 20.5 MH/s
  RX5700 - 28 MH/s
  RX5700 - 28 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 26.9 MH/s
  RX5700XT - 26.9 MH/s
  RX6500 - 9 MH/s
  RX6600 - 16 MH/s
  RX6600 - 16 MH/s
  RX6600XT - 17.8 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 17.8 MH/s
  RX6700 - 28 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 25.3 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 34 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6950XT - 33 MH/s
  RX6950 - 30 MH/s
  W5500 - 13 MH/s
  V520 - 27 MH/s
  VII - 40 MH/s

  Thanh toán

  MEWC các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán MeowCoin ở đâu?

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  MeowCoin mỏ khai thác (ticker - MEWC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  MEWC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác MEWC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.