MeowCoin
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Chi phí
?
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
?
Hashrate của mỏ
?
Nỗ lực
?
Độ khó về mạng
?
Hashrate của mạng
?
Giá
0.0001$
Dữ liệu không có sẵn
Dữ liệu không có sẵn
Sẵn sàng
Đang chờ
Không có dữ liệu để hiển thị

Đào MeowCoin (MEWC)

Cách đào MeowCoin (MEWC)

MeowCoin là một loại tiền điện tử POW nhằm mục đích cứu càng nhiều mèo càng tốt thông qua các hoạt động quyên góp từ thiện. MeowCoin được khai thác trên thuật toán Kawpow và phù hợp với cả thẻ Nvidia và AMD.

Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

T-rex (cho Nvidia)
TeamRedMiner (cho AMD)

Danh sách hashrate

NVIDIA:
P106-100 - 11 MH/s
P104-100 - 17 MH/s
1050ti - 7 MH/s
1050ti - 7 MH/s
1060 5GB - 9.5 MH/s
1060 6GB Samsung GDDR5 - 11 MH/s
1060 6GB Micron GDDR5 - 11 MH/s
1060 6GB Hynix GDDR5 - 11 MH/s
1650 - 8 MH/s
1650S - 12.5 MH/s
1650ti - 12 MH/s
1660 Samsung GDDR5 - 12.7 MH/s
1660S - 13.5 MH/s
1660S - 13.5 MH/s
1660S Hynix GDDR6 - 13.5 MH/s
1660ti Micron GDDR6 - 14.5 MH/s
1660ti Hynix GDDR6 - 14.5 MH/s
1660ti Samsung GDDR6 - 14.5 MH/s
1070 - 14 MH/s
1070ti - 15 MH/s
1080 - 17 MH/s
1080ti - 24 MH/s
2060 Samsung GDDR6 - 16.5 MH/s
2060 - 16.5 MH/s
2060 Hynix GDDR6 - 16.5 MH/s
2060 12GB - 19 MH/s
2060S Samsung GDDR6 - 19 MH/s
2060S - 19 MH/s
2070 Samsung GDDR6 - 21 MH/s
2070S Samsung GDDR6 - 25 MH/s
2070S Micron GDDR6 - 25 MH/s
2080 Samsung GDDR6 - 25.2 MH/s
2080S - 30 MH/s
2080ti - 36 MH/s
3050 8GB - 13.5 MH/s
3060 - 24.25 MH/s
3060 Samsung GDDR6 - 24.25 MH/s
3060 6GB Laptop - 24 MH/s
3060 LHR - 23 MH/s
3060ti Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
3060ti Samsung GDDR6 - 30 MH/s
3060ti LHR Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
3060ti LHR Samsung GDDR6 - 30 MH/s
3070 Samsung GDDR6 - 31 MH/s
3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 31.2 MH/s
3070 LHR Samsung GDDR6 - 31 MH/s
3070ti Micron GDDR6X - 39 MH/s
3080 Micron GDDR6X - 49 MH/s
3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 33 MH/s
3080 LHR Micron GDDR6X - 49 MH/s
3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 59 MH/s
3080ti Micron GDDR6X - 60.6 MH/s
3090 Micron GDDR6X - 62 MH/s
3090ti Micron GDDR6X - 66 MH/s
4050 - 16 MH/s
4070ti - 32 MH/s
4080 Micron GDDR6X - 49.2 MH/s
4090 Micron GDDR6X - 67.8 MH/s
30HX - 15 MH/s
50HX Micron GDDR6 - 28 MH/s
70HX - 31 MH/s
90HX Micron GDDR6X - 42 MH/s
A2000 - 15 MH/s
A4000 Samsung GDDR6 - 25 MH/s
A5000 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
RTX 4000 - 17 MH/s
RTX 5000 - 24 MH/s
AMD:
R9 290 - 11 MH/s
RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
RX480 8GB - 12 MH/s
RX480 8GB - 12 MH/s
RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
Vega56 - 22.3 MH/s
Vega56 Samsung HBM2 - 22.3 MH/s
Vega64 - 26 MH/s
RX5500 - 7 MH/s
RX5600XT Samsung GDDR6 - 20.5 MH/s
RX5700 - 28 MH/s
RX5700 - 28 MH/s
RX5700XT Samsung GDDR6 - 26.9 MH/s
RX5700XT - 26.9 MH/s
RX6500 - 9 MH/s
RX6600 - 16 MH/s
RX6600 - 16 MH/s
RX6600XT - 17.8 MH/s
RX6600XT Samsung GDDR6 - 17.8 MH/s
RX6700 - 28 MH/s
RX6700XT Samsung GDDR6 - 25.3 MH/s
RX6800 Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
RX6800XT Samsung GDDR6 - 34 MH/s
RX6900XT Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
RX6950XT - 33 MH/s
RX6950 - 30 MH/s
W5500 - 13 MH/s
V520 - 27 MH/s
VII - 40 MH/s

Thanh toán

MEWC các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

Bán MeowCoin ở đâu?

Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

MeowCoin mỏ khai thác (ticker - MEWC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

MEWC Phí mỏ

Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

Ping của mỏ

Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác MEWC không quá 100 ms.

Độ khó của cổ phần

Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.