MeowCoin
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
37
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
251
Hashrate của mỏ
21.16 Gh/s
Nỗ lực
96.42%
Độ khó về mạng
0.583 K
Hashrate của mạng
39.09 Gh/s
Giá
0.0001$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
38%
0%
0%
128
41%
0%
0%
256
39%
0%
0%
512
38%
0%
0%
1024
38%
0%
0%
  0 h/s50 Gh/s100 Gh/s150 Gh/s200 Gh/s31.0501.06
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 384236
  Khối: 000000000007ac3e****a7aba1c692842ac2
  Trình khai thác:MV9****ZF19
  Thời gian: 01.06.23, 08:16
  Nỗ lực:51%
  Phần thưởng:3001.007
  Con số: 384235
  Khối: 00000000000ee1f5****68b23f775d043f1b
  Trình khai thác:MPE****TX7U
  Thời gian: 01.06.23, 08:15
  Nỗ lực:12%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 384234
  Khối: 000000000016cc43****bc846ab241f50ca9
  Trình khai thác:MM6****VA9K
  Thời gian: 01.06.23, 08:15
  Nỗ lực:43%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 384233
  Khối: 0000000000023c2f****d09764d9df635e0e
  Trình khai thác:MAv****yQz1
  Thời gian: 01.06.23, 08:14
  Nỗ lực:18%
  Phần thưởng:3000.01
  Con số: 384232
  Khối: 000000000014e4c9****27ac5c40184823c1
  Trình khai thác:MU1****GQRD
  Thời gian: 01.06.23, 08:14
  Nỗ lực:33%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 384231
  Khối: 00000000001b0c09****d2c7e9119672cbd7
  Trình khai thác:MU1****GQRD
  Thời gian: 01.06.23, 08:13
  Nỗ lực:35%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 384230
  Khối: 0000000000112a50****8614d80fafb9c15a
  Trình khai thác:MJs****qpVw
  Thời gian: 01.06.23, 08:12
  Nỗ lực:12%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 384229
  Khối: 0000000000109cb8****6f584dc96d305039
  Trình khai thác:MNo****qN1u
  Thời gian: 01.06.23, 08:12
  Nỗ lực:60%
  Phần thưởng:3000.015
  Con số: 384228
  Khối: 0000000000198def****5419dbeb89042ed6
  Trình khai thác:MU1****GQRD
  Thời gian: 01.06.23, 08:11
  Nỗ lực:296%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 384218
  Khối: 00000000002cd58b****70dce5532da0910e
  Trình khai thác:MH8****ATmg
  Thời gian: 01.06.23, 08:06
  Nỗ lực:201%
  Phần thưởng:3000.003
  Con số: 384215
  Khối: 00000000001061d8****596a094a7dfbc28c
  Trình khai thác:MHS****Whr9
  Thời gian: 01.06.23, 08:03
  Nỗ lực:131%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 384212
  Khối: 00000000000a758b****10b996c146aa0eef
  Trình khai thác:MEV****tk16
  Thời gian: 01.06.23, 08:00
  Nỗ lực:37%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 384211
  Khối: 00000000000b8c2c****7c8217321c3c7a2f
  Trình khai thác:MU1****GQRD
  Thời gian: 01.06.23, 08:00
  Nỗ lực:66%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 384208
  Khối: 00000000002448f4****a18292afeeb27211
  Trình khai thác:MD4****v8Ez
  Thời gian: 01.06.23, 07:59
  Nỗ lực:59%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 384204
  Khối: 0000000000211a13****1468a9a01d0294aa
  Trình khai thác:MU1****GQRD
  Thời gian: 01.06.23, 07:58
  Nỗ lực:120%
  Phần thưởng:3000.037
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào MeowCoin (MEWC)

  Cách đào MeowCoin (MEWC)

  MeowCoin là một loại tiền điện tử POW nhằm mục đích cứu càng nhiều mèo càng tốt thông qua các hoạt động quyên góp từ thiện. MeowCoin được khai thác trên thuật toán Kawpow và phù hợp với cả thẻ Nvidia và AMD.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 11 MH/s
  P104-100 - 17 MH/s
  1050ti - 7 MH/s
  1050ti - 7 MH/s
  1060 5GB - 9.5 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 11 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 11 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 11 MH/s
  1650 - 8 MH/s
  1650S - 12.5 MH/s
  1650ti - 12 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 12.7 MH/s
  1660S - 13.5 MH/s
  1660S - 13.5 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 13.5 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 14.5 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 14.5 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 14.5 MH/s
  1070 - 14 MH/s
  1070ti - 15 MH/s
  1080 - 17 MH/s
  1080ti - 24 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 16.5 MH/s
  2060 - 16.5 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 16.5 MH/s
  2060 12GB - 19 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 19 MH/s
  2060S - 19 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 21 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 25 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 25.2 MH/s
  2080S - 30 MH/s
  2080ti - 36 MH/s
  3050 8GB - 13.5 MH/s
  3060 - 24.25 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 24.25 MH/s
  3060 6GB Laptop - 24 MH/s
  3060 LHR - 23 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 30 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 30 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 31.2 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 39 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 49 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 33 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 49 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 59 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 60.6 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 62 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 66 MH/s
  4050 - 16 MH/s
  4070ti - 32 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 49.2 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 67.8 MH/s
  30HX - 15 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 28 MH/s
  70HX - 31 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 42 MH/s
  A2000 - 15 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  RTX 4000 - 17 MH/s
  RTX 5000 - 24 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 11 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
  RX480 4GB - 12 MH/s
  RX480 8GB - 12 MH/s
  RX480 8GB - 12 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  Vega56 - 22.3 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 22.3 MH/s
  Vega64 - 26 MH/s
  RX5500 - 7 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 20.5 MH/s
  RX5700 - 28 MH/s
  RX5700 - 28 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 26.9 MH/s
  RX5700XT - 26.9 MH/s
  RX6500 - 9 MH/s
  RX6600 - 16 MH/s
  RX6600 - 16 MH/s
  RX6600XT - 17.8 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 17.8 MH/s
  RX6700 - 28 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 25.3 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 34 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6950XT - 33 MH/s
  RX6950 - 30 MH/s
  W5500 - 13 MH/s
  V520 - 27 MH/s
  VII - 40 MH/s

  Thanh toán

  MEWC các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán MeowCoin ở đâu?

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  MeowCoin mỏ khai thác (ticker - MEWC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  MEWC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác MEWC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.