MeowCoin
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
37
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
74
Hashrate của mỏ
4.56 Gh/s
Nỗ lực
31.73%
Độ khó về mạng
299.117
Hashrate của mạng
23.55 Gh/s
Giá
0.0001$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
38%
1%
0%
128
38%
0%
0%
256
37%
0%
0%
512
37%
0%
0%
1024
36%
0%
0%
  10 Gh/s30 Gh/s50 Gh/s70 Gh/s90 Gh/s26.0127.01
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 205819
  Khối: 00000000002e1132****5dab2aec81a1cb81
  Trình khai thác:MAe****S2tN
  Thời gian: 27.01.23, 14:14
  Nỗ lực:200%
  Phần thưởng:-
  Con số: 205772
  Khối: 000000000039e2a1****9c0b2d99d6bf9ffe
  Trình khai thác:MQX****6oE8
  Thời gian: 27.01.23, 13:36
  Nỗ lực:77%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 205766
  Khối: 0000000000222948****af5985eccb8c772e
  Trình khai thác:M7u****mWk6
  Thời gian: 27.01.23, 13:33
  Nỗ lực:85%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 205765
  Khối: 00000000003957ec****9d8ce1352711870f
  Trình khai thác:MTG****UMmJ
  Thời gian: 27.01.23, 13:30
  Nỗ lực:145%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 205759
  Khối: 000000000009617b****ba379306579b674f
  Trình khai thác:MFq****K6vr
  Thời gian: 27.01.23, 13:24
  Nỗ lực:36%
  Phần thưởng:3006.715
  Con số: 205757
  Khối: 00000000004ad291****7ee322a09721aa34
  Trình khai thác:MJu****1Rxt
  Thời gian: 27.01.23, 13:22
  Nỗ lực:25%
  Phần thưởng:3012.668
  Con số: 205756
  Khối: 0000000000064ae2****1608f185ba145aea
  Trình khai thác:MMp****dtes
  Thời gian: 27.01.23, 13:21
  Nỗ lực:139%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 205750
  Khối: 000000000030d3b2****4707a2f7f8670bcb
  Trình khai thác:MJw****uWZS
  Thời gian: 27.01.23, 13:15
  Nỗ lực:180%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 205744
  Khối: 000000000019ae9a****cb4801412e7c9bbe
  Trình khai thác:MPL****Yifk
  Thời gian: 27.01.23, 13:08
  Nỗ lực:57%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 205742
  Khối: 0000000000095981****56a288de8bcde3ec
  Trình khai thác:MJu****1Rxt
  Thời gian: 27.01.23, 13:06
  Nỗ lực:64%
  Phần thưởng:3008.253
  Con số: 205741
  Khối: 000000000055ebc3****c30c1adda779bbf6
  Trình khai thác:M8v****NKQE
  Thời gian: 27.01.23, 13:03
  Nỗ lực:266%
  Phần thưởng:3000.092
  Con số: 205729
  Khối: 00000000002db6db****04fc271f3a2ddac7
  Trình khai thác:MWL****qLRV
  Thời gian: 27.01.23, 12:52
  Nỗ lực:220%
  Phần thưởng:3009.451
  Con số: 205721
  Khối: 0000000000059534****7c8f22b4477de014
  Trình khai thác:MLS****Ph12
  Thời gian: 27.01.23, 12:44
  Nỗ lực:15%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 205720
  Khối: 00000000005084e7****0f51c33f7f6ef4bd
  Trình khai thác:MM4****sdSs
  Thời gian: 27.01.23, 12:43
  Nỗ lực:116%
  Phần thưởng:3000
  Con số: 205717
  Khối: 0000000000169ed3****66e09d3f21d5e371
  Trình khai thác:MWL****qLRV
  Thời gian: 27.01.23, 12:39
  Nỗ lực:73%
  Phần thưởng:3000
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào MeowCoin (MEWC)

  Khai thác MeowCoin (MEWC)

  MeowCoin là một loại tiền điện tử POW nhằm mục đích cứu càng nhiều mèo càng tốt thông qua các hoạt động quyên góp từ thiện. MeowCoin được khai thác trên thuật toán Kawpow và phù hợp với cả thẻ Nvidia và AMD.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 11 MH/s
  P104-100 - 17 MH/s
  1050ti - 7 MH/s
  1050ti - 7 MH/s
  1060 5GB - 9.5 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 11 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 11 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 11 MH/s
  1650 - 8 MH/s
  1650S - 12.5 MH/s
  1650ti - 12 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 12.7 MH/s
  1660S - 12 MH/s
  1660S - 12 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 13.5 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 15 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 15 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 14.5 MH/s
  1070 - 14 MH/s
  1070ti - 15 MH/s
  1080 - 17 MH/s
  1080ti - 24 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 16.5 MH/s
  2060 - 17 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 16.5 MH/s
  2060 12GB - 19 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 19 MH/s
  2060S - 21 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 21 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 25 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 25.2 MH/s
  2080S - 30 MH/s
  2080ti - 36 MH/s
  3050 8GB - 13.5 MH/s
  3060 - 23 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 24.25 MH/s
  3060 6GB Laptop - 24 MH/s
  3060 LHR - 23 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 30 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 30 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 31.2 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 39 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 49 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 33 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 49 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 59 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 60.6 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 62 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 66 MH/s
  4050 - 16 MH/s
  4070ti - 32 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 49.2 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 67.8 MH/s
  30HX - 15 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 28 MH/s
  70HX - 31 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 42 MH/s
  A2000 - 15 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  RTX 4000 - 17 MH/s
  RTX 5000 - 24 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 11 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
  RX480 4GB - 12 MH/s
  RX480 8GB - 12 MH/s
  RX480 8GB - 12 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  Vega56 - 25 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 22.3 MH/s
  Vega64 - 26 MH/s
  RX5500 - 7 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 20.5 MH/s
  RX5700 - 28 MH/s
  RX5700 - 28 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 26.9 MH/s
  RX5700XT - 28 MH/s
  RX6500 - 9 MH/s
  RX6600 - 16 MH/s
  RX6600 - 16 MH/s
  RX6600XT - 16 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 17.8 MH/s
  RX6700 - 28 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 25.3 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 34 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6950XT - 33 MH/s
  RX6950 - 30 MH/s
  W5500 - 13 MH/s
  V520 - 27 MH/s
  VII - 40 MH/s

  Thanh toán

  MEWC các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán MeowCoin ở đâu?

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  MeowCoin mỏ khai thác (ticker - MEWC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  MEWC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác MEWC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.