Karlsen
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
10
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
25.02.24, 07:56
Trực tuyến
1868
Hashrate của mỏ
8.82 Th/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
12.677 K
Hashrate của mạng
54.32 Th/s
Giá
0.0136$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
33%
0%
0%
128
31%
0%
0%
256
34%
0%
0%
512
34%
0%
0%
1024
36%
0%
0%
  0 h/s50 Th/s100 Th/s150 Th/s200 Th/s24.0225.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 9657228
  Khối: 798f0e8c5a20922c****6d05cf6fe6471d62
  Trình khai thác:karlse****d2pccaa0
  Thời gian: 25.02.24, 07:54
  Nỗ lực:179%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657225
  Khối: d8038ea5d54e2066****b6a908fd74e5b556
  Trình khai thác:WPM****Y29t
  Thời gian: 25.02.24, 07:54
  Nỗ lực:20%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657224
  Khối: eda6e8fd1849efea****e47909afc132a3ed
  Trình khai thác:karlse****uxqt6nje
  Thời gian: 25.02.24, 07:54
  Nỗ lực:60%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657223
  Khối: be751d80657a5a83****a6a9f9b2b051b637
  Trình khai thác:karlse****w9dlstm5
  Thời gian: 25.02.24, 07:54
  Nỗ lực:148%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657211
  Khối: 67913885f7257947****c67b39e680fc46e3
  Trình khai thác:karlse****s4vuhav9
  Thời gian: 25.02.24, 07:54
  Nỗ lực:160%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657198
  Khối: da7c499f4ce815ce****28e7e4053f30b060
  Trình khai thác:karlse****mh25fzsd
  Thời gian: 25.02.24, 07:54
  Nỗ lực:7%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657198
  Khối: a7d9fbefc433c217****ea121d779165d55f
  Trình khai thác:karlse****l3w8cqyr
  Thời gian: 25.02.24, 07:54
  Nỗ lực:109%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657189
  Khối: 18716cc2899e2d2d****e9a20c694dc1f9ac
  Trình khai thác:karlse****59qmx20y
  Thời gian: 25.02.24, 07:54
  Nỗ lực:63%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657185
  Khối: e91932ae660e790d****0dbf2319ff36beaa
  Trình khai thác:karlse****d3trz8me
  Thời gian: 25.02.24, 07:54
  Nỗ lực:0%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657183
  Khối: a8edda96cddb18cc****95f32cff04974598
  Trình khai thác:karlse****q7xhfpyy
  Thời gian: 25.02.24, 07:54
  Nỗ lực:400%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657164
  Khối: d6c3a4502d6639e9****0af9ce92ab43dc98
  Trình khai thác:karlse****jg49jvpz
  Thời gian: 25.02.24, 07:53
  Nỗ lực:80%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657159
  Khối: 7f1535942ee1149a****3d07e9545fd3772a
  Trình khai thác:karlse****9xh746uk
  Thời gian: 25.02.24, 07:53
  Nỗ lực:185%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657150
  Khối: 70546fbc4daee104****1dfadb2d3c294c71
  Trình khai thác:karlse****zsykejzh
  Thời gian: 25.02.24, 07:53
  Nỗ lực:23%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657149
  Khối: f61bbae34cb87f53****a2a9ab5b3f5ce04a
  Trình khai thác:karlse****4ez7z88s
  Thời gian: 25.02.24, 07:53
  Nỗ lực:121%
  Phần thưởng:50
  Con số: 9657142
  Khối: 7123b61b2e7db479****b7cf884ce37afa02
  Trình khai thác:karlse****um6www5h
  Thời gian: 25.02.24, 07:53
  Nỗ lực:0%
  Phần thưởng:50
  Không có dữ liệu để hiển thị