Alephium
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
668
Hashrate của mỏ
2.46 Th/s
Nỗ lực
3.91%
Độ khó về mạng
1.067 P
Hashrate của mạng
16.67 Th/s
Giá
0.1045$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
38%
0%
0%
128
39%
0%
0%
256
37%
0%
0%
512
37%
0%
0%
1024
38%
0%
0%
  0 h/s20 Th/s40 Th/s60 Th/s04.0605.06
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 755727
  Khối: 000000000015f8d7****1747c7e992e3ca69
  Trình khai thác:19rk****CMGRU
  Thời gian: 05.06.23, 12:57
  Nỗ lực:140%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 756135
  Khối: 00000000000ab885****def579b8bf239d0c
  Trình khai thác:1Gz1****Y4x6M
  Thời gian: 05.06.23, 12:56
  Nỗ lực:99%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 756404
  Khối: 0000000000177672****d437371ca253f8ff
  Trình khai thác:1J7v****S2dEq
  Thời gian: 05.06.23, 12:56
  Nỗ lực:24%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 755804
  Khối: 0000000000143e5a****7788d7785d858544
  Trình khai thác:18SG****cz7dr
  Thời gian: 05.06.23, 12:56
  Nỗ lực:51%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 756133
  Khối: 000000000006fefa****5485f9439f1779fc
  Trình khai thác:1Sdj****F2xrt
  Thời gian: 05.06.23, 12:55
  Nỗ lực:171%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 758459
  Khối: 00000000001213ac****f242f99a487dec75
  Trình khai thác:14oY****semoq
  Thời gian: 05.06.23, 12:55
  Nỗ lực:76%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 756703
  Khối: 0000000000171744****258226fb752a2d67
  Trình khai thác:1Faw****QqMXs
  Thời gian: 05.06.23, 12:54
  Nỗ lực:2%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 756218
  Khối: 000000000004268b****b267335b7b059cbe
  Trình khai thác:152c****8P7HY
  Thời gian: 05.06.23, 12:54
  Nỗ lực:26%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 755800
  Khối: 000000000012e765****363756d86b488174
  Trình khai thác:14iF****RY8F3
  Thời gian: 05.06.23, 12:54
  Nỗ lực:148%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 756606
  Khối: 000000000005349c****e6763d23f2938181
  Trình khai thác:14AT****CZQpj
  Thời gian: 05.06.23, 12:53
  Nỗ lực:259%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 756451
  Khối: 0000000000167ade****8982f47f9c650c76
  Trình khai thác:13CQ****STPUw
  Thời gian: 05.06.23, 12:52
  Nỗ lực:136%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 755554
  Khối: 0000000000165487****a815cbddbfdd0948
  Trình khai thác:1Esj****qvAKy
  Thời gian: 05.06.23, 12:52
  Nỗ lực:2%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 758983
  Khối: 000000000008f305****75f5bd55802000ea
  Trình khai thác:15Wx****ef22r
  Thời gian: 05.06.23, 12:52
  Nỗ lực:58%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 756294
  Khối: 000000000015db0f****5738672b0413005b
  Trình khai thác:1Gpg****uq9NL
  Thời gian: 05.06.23, 12:51
  Nỗ lực:215%
  Phần thưởng:2.78
  Con số: 755792
  Khối: 00000000000d7163****1e8a96be1acd4354
  Trình khai thác:18SG****cz7dr
  Thời gian: 05.06.23, 12:50
  Nỗ lực:168%
  Phần thưởng:2.78
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Alephium (ALPH)

  Cách đào Alephium (ALPH)

  Alephium là một trong những đồng tiền đầu tiên, nếu không phải là đồng tiền đầu tiên trên POW yêu cầu hỗ trợ DeFi và dApps. Bạn có thể khai thác trên các thẻ video từ 2 GB, nhưng Nvidia RTX cho giá trị băm trên mỗi watt tốt nhất.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Bzminer (cho Nvidia, AMD)

  Alephium Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-90 - 0.23 GH/s
  P106-100 - 0.42 GH/s
  P104-100 - 0.62 GH/s
  1050ti - 0.3 GH/s
  1050ti - 0.3 GH/s
  1060 3GB - 0.4 GH/s
  1060 5GB - 0.4 GH/s
  1060 6GB - 0.4 GH/s
  1060 6GB - 0.4 GH/s
  1060 6GB - 0.4 GH/s
  1650 - 0.45 GH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 0.66 GH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 0.66 GH/s
  1660S - 0.66 GH/s
  1660S - 0.66 GH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 30.1 GH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 30.1 GH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 0.72 GH/s
  1070 - 0.62 GH/s
  1070ti - 0.77 GH/s
  1080 - 0.9 GH/s
  1080ti - 1.1 GH/s
  2060 - 0.815 GH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 0.815 GH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 0.815 GH/s
  2060 12GB - 0.95 GH/s
  2060S - 0.935 GH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 0.935 GH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 1.1 GH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 1.3 GH/s
  2070S Micron GDDR6 - 1.3 GH/s
  2080 - 1.45 GH/s
  2080S - 1.5 GH/s
  2080ti - 1.9 GH/s
  3050 8GB - 0.65 GH/s
  3060 - 0.86 GH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 0.86 GH/s
  3060 LHR - 1 GH/s
  3060ti - 1.2 GH/s
  3060ti - 1.2 GH/s
  3060ti LHR - 1.2 GH/s
  3060ti LHR - 1.2 GH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 1.27 GH/s
  3070 8GB Laptop - 0.66 GH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 1.27 GH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 1.5 GH/s
  3080 Micron GDDR6X - 2.1 GH/s
  3080 8GB Laptop - 0.67 GH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 2.1 GH/s
  3080 12GB LHR - 2.3 GH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 2.4 GH/s
  3090 Micron GDDR6X - 2.8 GH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 2.95 GH/s
  4070ti - 2.5 GH/s
  4080 Micron GDDR6X - 2.77 GH/s
  4090 Micron GDDR6X - 5.3 GH/s
  50HX Micron GDDR6 - 1.5 GH/s
  90HX - 94.5 GH/s
  A2000 - 0.75 GH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 1.35 GH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 1.85 GH/s
  RTX 4000 - 0.9 GH/s
  AMD:
  RX460 - 0.13 GH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 0.494 GH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 0.494 GH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 0.51 GH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 0.472 GH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 0.527 GH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 0.464 GH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 0.494 GH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 0.494 GH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 0.51 GH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 0.472 GH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 0.527 GH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 0.464 GH/s
  RX480 4GB - 0.4 GH/s
  RX480 8GB - 0.4 GH/s
  RX480 8GB - 0.4 GH/s
  RX550 - 0.1 GH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 0.472 GH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 0.464 GH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 0.435 GH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 0.474 GH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 0.457 GH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 0.453 GH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 0.424 GH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 0.482 GH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 0.472 GH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 0.482 GH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 0.457 GH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 0.453 GH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 0.464 GH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 0.424 GH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 0.435 GH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 0.474 GH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 0.52 GH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 0.505 GH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 0.54 GH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 0.519 GH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 0.497 GH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 0.535 GH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 0.527 GH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 0.516 GH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 0.525 GH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 0.505 GH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 0.54 GH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 0.519 GH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 0.497 GH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 0.52 GH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 0.535 GH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 0.527 GH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 0.516 GH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 0.525 GH/s
  Vega56 - 0.85 GH/s
  Vega56 - 0.85 GH/s
  Vega64 - 0.9 GH/s
  RX6600 - 0.65 GH/s
  RX6600 - 0.65 GH/s
  RX6600XT - 0.65 GH/s
  RX6600XT - 0.65 GH/s
  RX6700 - 0.72 GH/s
  RX6700XT - 0.72 GH/s
  RX6800 - 1.9 GH/s
  RX6800XT - 1.9 GH/s
  RX6900XT - 2 GH/s
  RX6950XT - 2 GH/s

  Thanh toán

  Alephium Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán ALPH ở đâu?

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Alephium (ticker - ALPH) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ALPH Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 1,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ALPH không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.