Kaspa
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
45
Chi phí
0.4%
Lần thanh toán cuối
03.02.23, 08:37
Trực tuyến
21612
Hashrate của mỏ
60.50 Th/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
34.754 K
Hashrate của mạng
146.41 Th/s
Giá
0.0038$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
47%
0%
0%
128
45%
0%
0%
256
44%
0%
0%
512
45%
0%
0%
1024
44%
0%
0%
  100 Th/s200 Th/s300 Th/s400 Th/s02.0203.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 38966607
  Khối: f644e4765d6b6509****106cf635a358f4b6
  Trình khai thác:kaspa:****437kxzts
  Thời gian: 03.02.23, 08:33
  Nỗ lực:0%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966607
  Khối: f084ab910166dd1b****5895b423eef061b7
  Trình khai thác:kaspa:****cknejnw3
  Thời gian: 03.02.23, 08:33
  Nỗ lực:146%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966603
  Khối: dc78e368b2719e0f****1b6b648a21b4c35f
  Trình khai thác:kaspa:****zmqzz00e
  Thời gian: 03.02.23, 08:33
  Nỗ lực:221%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966597
  Khối: 5938f403470683b5****5dda11d467597cce
  Trình khai thác:kaspa:****zxqrlpnu
  Thời gian: 03.02.23, 08:32
  Nỗ lực:166%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966593
  Khối: 6c26d0a09b9d5ec5****94439fd082a1e28e
  Trình khai thác:kaspa:****sn3xpp8h
  Thời gian: 03.02.23, 08:32
  Nỗ lực:70%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966591
  Khối: cddb9ceabba41391****6e952dd3e15fa3d5
  Trình khai thác:kaspa:****fp2kcs6c
  Thời gian: 03.02.23, 08:32
  Nỗ lực:108%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966590
  Khối: 38100747c0741138****9d35a3f761f095f5
  Trình khai thác:kaspa:****drqtlm0l
  Thời gian: 03.02.23, 08:32
  Nỗ lực:83%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966587
  Khối: a8469afa506ac10a****48d670ea8e26eb0b
  Trình khai thác:kaspa:****5xv70zkh
  Thời gian: 03.02.23, 08:32
  Nỗ lực:20%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966585
  Khối: d71728a3cf52f02e****a6beac121062e37f
  Trình khai thác:kaspa:****ejray3qa
  Thời gian: 03.02.23, 08:32
  Nỗ lực:23%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966585
  Khối: f67ca514f0a6f21a****4b770c3d1cca2936
  Trình khai thác:kaspa:****mye8zz2h
  Thời gian: 03.02.23, 08:32
  Nỗ lực:72%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966584
  Khối: 4c623d2f857c313e****9a69ff1e3bdbff0e
  Trình khai thác:kaspa:****zmqzz00e
  Thời gian: 03.02.23, 08:32
  Nỗ lực:65%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966583
  Khối: ad2734768685ccb9****43fc5fefc01bb78b
  Trình khai thác:kaspa:****g66f4eg5
  Thời gian: 03.02.23, 08:32
  Nỗ lực:115%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966581
  Khối: c39a871fdbf8ae04****fddf9016a6736be1
  Trình khai thác:kaspa:****ejray3qa
  Thời gian: 03.02.23, 08:32
  Nỗ lực:125%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966579
  Khối: 51396de6b588cdfa****42ffefa0ae991952
  Trình khai thác:kaspa:****g6n3j0vj
  Thời gian: 03.02.23, 08:32
  Nỗ lực:223%
  Phần thưởng:277.182
  Con số: 38966572
  Khối: 0b47039328a104f8****eef323f305212d3c
  Trình khai thác:kaspa:****3j2qp4xj
  Thời gian: 03.02.23, 08:32
  Nỗ lực:48%
  Phần thưởng:277.182
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Kaspa Coin (KAS)

  Cách đào Kaspa Coin (KAS)

  Kaspa Coin được khai thác kép với tiền ETH hoặc ETC. Các khối nhanh chóng, không có orfans trong mạng. Trang web chính thức của dự án nhấn mạnh rằng Kaspa là một dự án cộng đồng, giống như Bitcoin, XMR hoặc Grin. Không có tiền đặt cọc hoặc bất kỳ khoản phí khối nào trong Kaspa. Chúng tôi đã thêm Kaspa vào máy tính của mình và chúc bạn khai thác có lãi!

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Lolminer (cho Nvidia AMD)

  Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-90 - 120 MH/s
  P106-100 - 190 MH/s
  P104-100 - 340 MH/s
  P102-100 - 440 MH/s
  1050ti - 120 MH/s
  1050ti - 120 MH/s
  1060 3GB - 190 MH/s
  1060 5GB - 190 MH/s
  1060 6GB - 190 MH/s
  1060 6GB - 190 MH/s
  1060 6GB - 190 MH/s
  1650S - 200 MH/s
  1650ti - 210 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 268 MH/s
  1660S - 240 MH/s
  1660S - 240 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 268 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 250 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 250 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 292 MH/s
  1070 - 300 MH/s
  1070ti - 340 MH/s
  1080 - 380 MH/s
  1080ti - 500 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 340 MH/s
  2060 - 300 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 340 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 386 MH/s
  2060S - 350 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 400 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 450 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 450 MH/s
  2080 - 500 MH/s
  2080S - 540 MH/s
  2080ti - 750 MH/s
  3050 8GB - 26 MH/s
  3060 Hynix GDDR6 - 348 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 348 MH/s
  3060 LHR - 348 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 471 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 471 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 471 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 471 MH/s
  3070 - 500 MH/s
  3070 8GB Laptop - 61.1 MH/s
  3070 LHR - 500 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 593 MH/s
  3080 - 800 MH/s
  3080 8GB Laptop - 67 MH/s
  3080 LHR - 800 MH/s
  3080 12GB LHR - 105 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 967 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 1026 MH/s
  3090ti - 127 MH/s
  4050 - 28 MH/s
  4070ti - 1050 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 1140 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 1900 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 205 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 93 MH/s
  A2000 - 290 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 550 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 730 MH/s
  AMD:
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 139.09 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 139.09 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 143.635 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 132.983 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 148.606 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 130.805 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 139.09 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 139.09 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 143.635 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 132.983 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 148.606 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 130.805 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 141.21 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 145.83 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 140.11 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 143.59 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 131.1 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 134.58 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 148.94 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 146.56 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 141.21 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 145.83 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 140.11 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 143.59 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 131.1 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 134.58 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 148.94 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 146.56 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 166.34 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 171.29 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 161.77 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 168.66 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 173.01 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 165.27 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 166.18 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 168.17 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 159.24 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 166.34 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 171.29 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 161.77 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 168.66 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 173.01 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 165.27 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 166.18 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 168.17 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 159.24 MH/s
  RX590 8GB - 190 MH/s
  Vega56 - 280 MH/s
  Vega56 - 280 MH/s
  RX5600XT - 43 MH/s
  RX5700XT - 53.01 MH/s
  RX5700XT - 53.01 MH/s
  RX6500 - 240 MH/s
  RX6600 - 400 MH/s
  RX6600 - 400 MH/s
  RX6600XT - 400 MH/s
  RX6600XT - 400 MH/s
  RX6700 - 500 MH/s
  RX6700XT - 500 MH/s
  RX6800 - 850 MH/s
  RX6800XT - 850 MH/s
  RX6900XT - 1040 MH/s
  RX6950XT - 1040 MH/s

  Thanh toán

  Kaspa Coin Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán KASPA ở đâu?

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Kaspa Coin (ticker - KAS) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Kaspa Coin Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác KAS không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.