Kaspa
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
37
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
2610
Hashrate của mỏ
119.83 Th/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
2.16 M
Hashrate của mạng
9.56 Ph/s
Giá
0.028$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
33%
0%
0%
128
37%
0%
0%
256
35%
0%
0%
512
37%
0%
0%
1024
38%
0%
0%
  0 h/s10 Ph/s20 Ph/s30 Ph/s24.0925.09
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 59220402
  Khối: c94808bfdb38a175****3620fab9571e0eab
  Trình khai thác:kaspa:****wjh00zr2
  Thời gian: 25.09.23, 15:55
  Nỗ lực:259%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59220174
  Khối: caf60e497bc342b2****42f76683f1d43fa6
  Trình khai thác:kaspa:****x7pwq08z
  Thời gian: 25.09.23, 15:52
  Nỗ lực:63%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59220121
  Khối: 4704bdca3ea36db3****57b746473bc561f7
  Trình khai thác:kaspa:****lqvazt9c
  Thời gian: 25.09.23, 15:51
  Nỗ lực:76%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59220066
  Khối: 06241179229850d4****a5f9d3ac3802ca93
  Trình khai thác:kaspa:****s8upx4na
  Thời gian: 25.09.23, 15:50
  Nỗ lực:332%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59219803
  Khối: d6c8f4d92e05dc5d****c2187b1a68e5550d
  Trình khai thác:kaspa:****rk6hyj57
  Thời gian: 25.09.23, 15:46
  Nỗ lực:185%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59219657
  Khối: 5fa4229f53515456****5b51f561f0493b63
  Trình khai thác:kaspa:****dm4vme4z
  Thời gian: 25.09.23, 15:43
  Nỗ lực:73%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59219603
  Khối: 23e0448d82b504a9****2de963a2f1f84ede
  Trình khai thác:kaspa:****hjf7q3z4
  Thời gian: 25.09.23, 15:42
  Nỗ lực:22%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59219590
  Khối: 98487a6d9f672a08****57ed7027c086c575
  Trình khai thác:kaspa:****ef2kf6t6
  Thời gian: 25.09.23, 15:42
  Nỗ lực:102%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59219509
  Khối: acec49717c8b5686****e1f439f27699a508
  Trình khai thác:kaspa:****e3pa4u02
  Thời gian: 25.09.23, 15:41
  Nỗ lực:17%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59219500
  Khối: 78de1d0a73428ff3****f640f1fef9708c06
  Trình khai thác:kaspa:****srjslyf3
  Thời gian: 25.09.23, 15:41
  Nỗ lực:9%
  Phần thưởng:174.625
  Con số: 59219493
  Khối: 4a17fedb7b9693b8****62013aea4a930e34
  Trình khai thác:kaspa:****wjh00zr2
  Thời gian: 25.09.23, 15:41
  Nỗ lực:40%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59219459
  Khối: ffde327206d6dfec****fc861c420b7b9333
  Trình khai thác:kaspa:****qtszxm7a
  Thời gian: 25.09.23, 15:40
  Nỗ lực:47%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59219424
  Khối: 317095d8f0350202****f0cc5d49bed112d0
  Trình khai thác:kaspa:****qq75wf69
  Thời gian: 25.09.23, 15:39
  Nỗ lực:60%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59219390
  Khối: c4549bafc5148f72****86e33733aba57128
  Trình khai thác:kaspa:****w8mv897x
  Thời gian: 25.09.23, 15:39
  Nỗ lực:59%
  Phần thưởng:174.614
  Con số: 59219347
  Khối: 69312f9c85727bf6****929c084b4ac599e6
  Trình khai thác:kaspa:****cy78q5eh
  Thời gian: 25.09.23, 15:38
  Nỗ lực:195%
  Phần thưởng:174.614
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Kaspa Coin (KAS)

  Cách đào Kaspa Coin (KAS)

  Kaspa Coin được khai thác kép với tiền ETH hoặc ETC. Các khối nhanh chóng, không có orfans trong mạng. Trang web chính thức của dự án nhấn mạnh rằng Kaspa là một dự án cộng đồng, giống như Bitcoin, XMR hoặc Grin. Không có tiền đặt cọc hoặc bất kỳ khoản phí khối nào trong Kaspa. Chúng tôi đã thêm Kaspa vào máy tính của mình và chúc bạn khai thác có lãi!

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Lolminer (cho Nvidia AMD)

  Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-90 - 120 MH/s
  P106-100 - 190 MH/s
  P104-100 - 340 MH/s
  P102-100 - 440 MH/s
  1050ti - 120 MH/s
  1050ti - 120 MH/s
  1060 3GB - 190 MH/s
  1060 5GB - 190 MH/s
  1060 6GB - 190 MH/s
  1060 6GB - 190 MH/s
  1060 6GB - 190 MH/s
  1650S - 200 MH/s
  1650ti - 210 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 268 MH/s
  1660S - 240 MH/s
  1660S - 240 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 268 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 250 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 250 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 292 MH/s
  1070 - 300 MH/s
  1070ti - 340 MH/s
  1080 - 380 MH/s
  1080ti - 500 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 340 MH/s
  2060 - 300 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 340 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 386 MH/s
  2060S - 350 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 400 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 450 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 450 MH/s
  2080 - 500 MH/s
  2080S - 540 MH/s
  2080ti - 750 MH/s
  3050 8GB - 26 MH/s
  3060 Hynix GDDR6 - 348 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 348 MH/s
  3060 LHR - 348 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 471 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 471 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 471 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 471 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 615 MH/s
  3070 8GB Laptop - 61.1 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 615 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 593 MH/s
  3080 - 800 MH/s
  3080 8GB Laptop - 67 MH/s
  3080 LHR - 800 MH/s
  3080 12GB LHR - 105 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 967 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 1026 MH/s
  3090ti - 127 MH/s
  4050 - 28 MH/s
  4070ti - 1050 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 1140 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 1900 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 205 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 93 MH/s
  A2000 - 290 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 550 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 730 MH/s
  AMD:
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 139.09 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 139.09 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 143.635 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 132.983 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 148.606 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 130.805 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 139.09 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 139.09 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 143.635 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 132.983 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 148.606 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 130.805 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 141.21 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 145.83 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 140.11 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 143.59 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 131.1 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 134.58 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 148.94 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 146.56 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 141.21 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 145.83 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 140.11 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 143.59 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 131.1 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 134.58 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 148.94 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 146.56 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 166.34 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 171.29 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 161.77 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 168.66 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 173.01 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 165.27 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 166.18 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 168.17 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 159.24 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 166.34 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 171.29 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 161.77 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 168.66 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 173.01 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 165.27 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 166.18 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 168.17 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 159.24 MH/s
  RX590 8GB - 190 MH/s
  Vega56 - 280 MH/s
  Vega56 - 280 MH/s
  RX5600XT - 43 MH/s
  RX5700XT - 53.01 MH/s
  RX5700XT - 53.01 MH/s
  RX6500 - 240 MH/s
  RX6600 - 360 MH/s
  RX6600 - 360 MH/s
  RX6600XT - 400 MH/s
  RX6600XT - 400 MH/s
  RX6700 - 450 MH/s
  RX6700XT - 500 MH/s
  RX6800 - 730 MH/s
  RX6800XT - 850 MH/s
  RX6900XT - 1040 MH/s
  RX6950XT - 1040 MH/s

  Thanh toán

  Kaspa Coin Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán KASPA ở đâu?

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Kaspa Coin (ticker - KAS) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Kaspa Coin Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác KAS không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.