Firo
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0.03
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
13
Hashrate của mỏ
1.03 Gh/s
Nỗ lực
2.85%
Độ khó về mạng
1.442 K
Hashrate của mạng
44.01 Gh/s
Giá
0.6765$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
38%
1%
0%
128
38%
0%
0%
256
38%
0%
0%
512
36%
0%
0%
1024
35%
0%
0%
  0 h/s50 Gh/s100 Gh/s150 Gh/s200 Gh/s21.06
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 909116
  Khối: 0612a34e6d0938a2****89644ea899c015d3
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 22.06.24, 00:44
  Nỗ lực:157%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 909065
  Khối: 4f2cf0b337bf0d89****1a696f5945bac434
  Trình khai thác:a62****Sfow
  Thời gian: 21.06.24, 22:29
  Nỗ lực:378%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 908915
  Khối: e236d1cfbd4a0782****942ffc2b46706374
  Trình khai thác:WP****ldA
  Thời gian: 21.06.24, 16:53
  Nỗ lực:347%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 908806
  Khối: 056e5916f0a15fe4****9b935065ad65a1f2
  Trình khai thác:EXX****P9DUh
  Thời gian: 21.06.24, 11:35
  Nỗ lực:173%
  Phần thưởng:1.565
  Con số: 908735
  Khối: 70b40ee1d2925668****bedd70774bc535d0
  Trình khai thác:EXX****P9DUh
  Thời gian: 21.06.24, 08:46
  Nỗ lực:13%
  Phần thưởng:1.567
  Con số: 908729
  Khối: e56a2fa3f3a929c9****70dff08e66a66a12
  Trình khai thác:EXX****YJwpR
  Thời gian: 21.06.24, 08:34
  Nỗ lực:8%
  Phần thưởng:1.563
  Con số: 908727
  Khối: edcd9ee079c71910****73b9befdc68474ec
  Trình khai thác:EXX****P9DUh
  Thời gian: 21.06.24, 08:27
  Nỗ lực:64%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 908708
  Khối: 422f0aecc515750c****2dfbe18c9f309ee5
  Trình khai thác:EXX****jxdVS
  Thời gian: 21.06.24, 07:30
  Nỗ lực:83%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 908686
  Khối: aacca6a5ac3a32b9****5f385efe6ac083d7
  Trình khai thác:a62****Sfow
  Thời gian: 21.06.24, 06:13
  Nỗ lực:123%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 908653
  Khối: 9fcb6b332ce2960d****bba0253ca2b4bf17
  Trình khai thác:a62****Sfow
  Thời gian: 21.06.24, 04:29
  Nỗ lực:149%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 908597
  Khối: 3b920ee08094c74c****a670a7c01efeab28
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 21.06.24, 02:19
  Nỗ lực:99%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 908570
  Khối: 9306507082352deb****3b6fbd4f0aff56c9
  Trình khai thác:aNo****cyAv
  Thời gian: 21.06.24, 00:57
  Nỗ lực:35%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 908553
  Khối: 73e962a5bea550e7****9383ee542b5903b8
  Trình khai thác:EXX****P9DUh
  Thời gian: 21.06.24, 00:26
  Nỗ lực:36%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 908537
  Khối: cbed0dd043fc9b4c****aa9e7ed2fc1fbaca
  Trình khai thác:EXX****YJwpR
  Thời gian: 20.06.24, 23:59
  Nỗ lực:10%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 908535
  Khối: efaec08ad6491c15****3172be3ef112cf06
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 20.06.24, 23:51
  Nỗ lực:6%
  Phần thưởng:1.562
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Firo

  Cách đào Firo

  FIRO được khai thác trên nền ProgPow sửa đổi với GPU Nvidia và AMD. Thuật toán hot và tiêu tốn nhiều năng lượng.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  Firo Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 11 MH/s
  P104-100 - 17 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1650ti - 12 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 12.7 MH/s
  1660S - 12 MH/s
  1660S - 12 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 13.5 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 15 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 15 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 14.5 MH/s
  1070 - 14 MH/s
  1070ti - 15 MH/s
  1080 - 17 MH/s
  1080ti - 24 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 16.5 MH/s
  2060 - 17 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 16.4 MH/s
  2060 12GB - 19 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 19 MH/s
  2060S - 21 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 21 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 25 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 25.5 MH/s
  2080S - 30 MH/s
  2080ti - 36 MH/s
  3050 8GB - 13.5 MH/s
  3060 - 23 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 24.15 MH/s
  3060 6GB Laptop - 24 MH/s
  3060 LHR - 23 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 30.2 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 30.2 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 31.65 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 39.4 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 49.1 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 49.1 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 59.1 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 60.7 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 62.2 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 66.2 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 48.8 MH/s
  30HX - 15 MH/s
  50HX - 33 MH/s
  70HX - 31 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 40 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  RTX 4000 - 17 MH/s
  RTX 5000 - 24 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 11 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
  RX480 8GB - 11 MH/s
  RX480 8GB - 11 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  Vega56 - 22 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 22.3 MH/s
  Vega64 - 23 MH/s
  RX5500 - 7 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 20.5 MH/s
  RX5700 - 26 MH/s
  RX5700 - 26 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 26.9 MH/s
  RX5700XT - 26 MH/s
  RX6600 - 14 MH/s
  RX6600 - 14 MH/s
  RX6600XT - 14 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 17.8 MH/s
  RX6700 - 26 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 25.3 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 34 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6950XT - 31 MH/s
  RX6950 - 37 MH/s
  W5500 - 13 MH/s
  V520 - 27 MH/s
  VII - 38 MH/s

  Thanh toán

  Firo Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán FIRO ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Firo (ticker - FIRO) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Firo Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác FIRO không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.