Firo
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0.03
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
45
Hashrate của mỏ
4.41 Gh/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
2.348 K
Hashrate của mạng
62.12 Gh/s
Giá
1.17$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
40%
0%
0%
128
39%
0%
0%
256
35%
0%
0%
512
34%
0%
0%
1024
34%
0%
0%
  0 h/s100 Gh/s200 Gh/s300 Gh/s26.1127.11
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 580307
  Khối: 0fa21ed53ac2e5fc****6ce62af87a330178
  Trình khai thác:a3q****eXvp
  Thời gian: 27.11.22, 12:37
  Nỗ lực:136%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 580293
  Khối: adf4f5e3c726cf89****adce8c3037fb3019
  Trình khai thác:a8a****tq4D
  Thời gian: 27.11.22, 11:45
  Nỗ lực:383%
  Phần thưởng:1.564
  Con số: 580234
  Khối: 1e8fdbcb5ba7819c****1194b24882bd846d
  Trình khai thác:a3E****V7xT
  Thời gian: 27.11.22, 09:04
  Nỗ lực:181%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 580203
  Khối: 5dda182e614b84b1****aee4c57606d321d6
  Trình khai thác:aHM****nTxc
  Thời gian: 27.11.22, 07:49
  Nỗ lực:9%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 580200
  Khối: fdaf32a810fc41a4****b05d72566e60eeb7
  Trình khai thác:a5n****Lkbd
  Thời gian: 27.11.22, 07:46
  Nỗ lực:100%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 580169
  Khối: 45a5ab57d53533b4****fbb797f562362cdc
  Trình khai thác:a8a****skbh
  Thời gian: 27.11.22, 06:53
  Nỗ lực:9%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 580167
  Khối: b92d025745e6554b****faf1b64bbbcac11b
  Trình khai thác:aEg****Xwr3
  Thời gian: 27.11.22, 06:49
  Nỗ lực:18%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 580162
  Khối: ac52141359b63dd3****d18af69f87363bba
  Trình khai thác:aMY****4R6Y
  Thời gian: 27.11.22, 06:42
  Nỗ lực:218%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 580123
  Khối: 00cbd61904657c2c****1d32582241d79426
  Trình khai thác:aPm****s5fE
  Thời gian: 27.11.22, 05:19
  Nỗ lực:38%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 580111
  Khối: d410ffca4a38f596****464125e25c007610
  Trình khai thác:aEM****Hamy
  Thời gian: 27.11.22, 05:05
  Nỗ lực:327%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 580064
  Khối: e4cb0b44e9811512****885932f94f179354
  Trình khai thác:a6w****5Kep
  Thời gian: 27.11.22, 03:01
  Nỗ lực:98%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 580052
  Khối: 8296607c2fef2b02****71590d50c7904f45
  Trình khai thác:aDz****5KaG
  Thời gian: 27.11.22, 02:22
  Nỗ lực:187%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 580019
  Khối: b2928878f26c00dc****aa3925ad21d8ada7
  Trình khai thác:aNK****gmNk
  Thời gian: 27.11.22, 01:12
  Nỗ lực:192%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 579997
  Khối: 3b35a1ab0bb2a707****ef2f644d01a98cbd
  Trình khai thác:aDz****5KaG
  Thời gian: 26.11.22, 23:59
  Nỗ lực:130%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 579985
  Khối: db0608140910708e****7a7523d4a119ae06
  Trình khai thác:aMX****GdWe
  Thời gian: 26.11.22, 23:08
  Nỗ lực:9%
  Phần thưởng:1.562
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Firo

  Khai thác Firo

  FIRO được khai thác trên nền ProgPow sửa đổi với GPU Nvidia và AMD. Thuật toán hot và tiêu tốn nhiều năng lượng.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  Firo Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 11 MH/s
  P104-100 - 17 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1650ti - 12 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 12.7 MH/s
  1660S - 13.5 MH/s
  1660S - 13.5 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 13.5 MH/s
  1660ti - 14.5 MH/s
  1660ti - 14.5 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 14.5 MH/s
  1070 - 14 MH/s
  1070ti - 15 MH/s
  1080 - 17 MH/s
  1080ti - 24 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 16.5 MH/s
  2060 - 16.5 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 16.4 MH/s
  2060 12GB - 19 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 19 MH/s
  2060S - 19 MH/s
  2070 - 21 MH/s
  2070S - 25 MH/s
  2070S - 25 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 25.5 MH/s
  2080S - 30 MH/s
  2080ti - 36 MH/s
  3050 8GB - 13.5 MH/s
  3060 - 24.15 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 24.15 MH/s
  3060 6GB Laptop - 24 MH/s
  3060 LHR - 23 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 30.2 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 30.2 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 31.65 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 39.4 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 49.1 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 49.1 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 59.1 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 60.7 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 62.2 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 66.2 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 48.8 MH/s
  30HX - 15 MH/s
  50HX - 33 MH/s
  70HX - 31 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 40 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  RTX 4000 - 17 MH/s
  RTX 5000 - 24 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 11 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
  RX480 8GB - 11 MH/s
  RX480 8GB - 11 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  Vega56 - 22.3 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 22.3 MH/s
  Vega64 - 23 MH/s
  RX5500 - 7 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 20.5 MH/s
  RX5700 - 26 MH/s
  RX5700 - 26 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 26.9 MH/s
  RX5700XT - 26.9 MH/s
  RX6600 - 14 MH/s
  RX6600 - 14 MH/s
  RX6600XT - 17.8 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 17.8 MH/s
  RX6700 - 26 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 25.3 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 34 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6950XT - 31 MH/s
  RX6950 - 37 MH/s
  W5500 - 13 MH/s
  V520 - 27 MH/s
  VII - 38 MH/s

  Thanh toán

  Firo Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán FIRO ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Firo (ticker - FIRO) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Firo Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác FIRO không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.