Firo
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0.04
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
05.06.23, 11:02
Trực tuyến
45
Hashrate của mỏ
4.10 Gh/s
Nỗ lực
0.64%
Độ khó về mạng
2.329 K
Hashrate của mạng
76.79 Gh/s
Giá
1.176$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
35%
0%
0%
128
36%
0%
0%
256
37%
0%
0%
512
40%
0%
0%
1024
40%
0%
0%
  0 h/s100 Gh/s200 Gh/s300 Gh/s04.0605.06
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 689397
  Khối: 24ae61500a3cf5e5****761bc5c27509104f
  Trình khai thác:aCw****PYda
  Thời gian: 05.06.23, 10:01
  Nỗ lực:11%
  Phần thưởng:1.582
  Con số: 689394
  Khối: 25fbd97c203f7a1b****5817bfecd1f9c9a7
  Trình khai thác:a8u****puaN
  Thời gian: 05.06.23, 09:57
  Nỗ lực:350%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689349
  Khối: cb34c47cc8cdcecd****e26d7789ac78e7bb
  Trình khai thác:aDZ****34zT
  Thời gian: 05.06.23, 07:38
  Nỗ lực:22%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689336
  Khối: e505ad87bdf08f90****f4b65e4c204e4c50
  Trình khai thác:a1T****k97f
  Thời gian: 05.06.23, 07:32
  Nỗ lực:65%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689309
  Khối: 9f4e407b803e8111****0a325eb995a742e3
  Trình khai thác:aAz****ZVMT
  Thời gian: 05.06.23, 07:14
  Nỗ lực:55%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689294
  Khối: 5d08cb07a52ec34c****8fab24684745ddbd
  Trình khai thác:aNW****8za6
  Thời gian: 05.06.23, 06:58
  Nỗ lực:166%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689279
  Khối: 4f27a2fef77cdfbb****fcd5262dc16b9c70
  Trình khai thác:a2k****Xcrq
  Thời gian: 05.06.23, 05:55
  Nỗ lực:64%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689271
  Khối: 3a15adfa281893aa****73dd61cfeb3ecf25
  Trình khai thác:a9A****pxAH
  Thời gian: 05.06.23, 05:31
  Nỗ lực:111%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689258
  Khối: 9df8c41fd9516fd3****a8cd5d665e34e43f
  Trình khai thác:a2k****Xcrq
  Thời gian: 05.06.23, 04:47
  Nỗ lực:24%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689256
  Khối: 51a78b36e9735f27****433cbb5664de6e66
  Trình khai thác:aDZ****34zT
  Thời gian: 05.06.23, 04:37
  Nỗ lực:35%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689251
  Khối: b0f71fe763b88e47****3d786a6a776dcfc6
  Trình khai thác:aKd****zeSV
  Thời gian: 05.06.23, 04:23
  Nỗ lực:33%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689248
  Khối: 3b896562c9a1bcdc****17402e2c116e1b6e
  Trình khai thác:a62****Sfow
  Thời gian: 05.06.23, 04:09
  Nỗ lực:70%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689241
  Khối: ba0fa1972c7b38cf****a67e9e421d80cc45
  Trình khai thác:aFY****o4YW
  Thời gian: 05.06.23, 03:41
  Nỗ lực:134%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689227
  Khối: 4dccd630a60c6df8****f8eabd52b32815b7
  Trình khai thác:a4z****WbPE
  Thời gian: 05.06.23, 02:46
  Nỗ lực:7%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 689226
  Khối: fc5282500de587f0****884c5759e61ad13b
  Trình khai thác:aFk****Goxt
  Thời gian: 05.06.23, 02:43
  Nỗ lực:29%
  Phần thưởng:1.562
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Firo

  Cách đào Firo

  FIRO được khai thác trên nền ProgPow sửa đổi với GPU Nvidia và AMD. Thuật toán hot và tiêu tốn nhiều năng lượng.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  Firo Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 11 MH/s
  P104-100 - 17 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1650ti - 12 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 12.7 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 13.5 MH/s
  1660S - 13.5 MH/s
  1660S - 13.5 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 14.5 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 14.5 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 14.5 MH/s
  1070 - 14 MH/s
  1070ti - 15 MH/s
  1080 - 17 MH/s
  1080ti - 24 MH/s
  2060 - 16.5 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 16.5 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 16.4 MH/s
  2060 12GB - 19 MH/s
  2060S - 19 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 19 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 21 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 25 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 25.5 MH/s
  2080S - 30 MH/s
  2080ti - 36 MH/s
  3050 8GB - 13.5 MH/s
  3060 - 24.15 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 24.15 MH/s
  3060 6GB Laptop - 24 MH/s
  3060 LHR - 23 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 30.2 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 30.2 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 31.65 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 39.4 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 49.1 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 49.1 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 59.1 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 60.7 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 62.2 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 66.2 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 48.8 MH/s
  30HX - 15 MH/s
  50HX - 33 MH/s
  70HX - 31 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 40 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  RTX 4000 - 17 MH/s
  RTX 5000 - 24 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 11 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
  RX480 8GB - 11 MH/s
  RX480 8GB - 11 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  Vega56 - 22.3 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 22.3 MH/s
  Vega64 - 23 MH/s
  RX5500 - 7 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 20.5 MH/s
  RX5700 - 26 MH/s
  RX5700 - 26 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 26.9 MH/s
  RX5700XT - 26.9 MH/s
  RX6600 - 14 MH/s
  RX6600 - 14 MH/s
  RX6600XT - 17.8 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 17.8 MH/s
  RX6700 - 26 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 25.3 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 34 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6950XT - 31 MH/s
  RX6950 - 37 MH/s
  W5500 - 13 MH/s
  V520 - 27 MH/s
  VII - 38 MH/s

  Thanh toán

  Firo Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán FIRO ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Firo (ticker - FIRO) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Firo Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác FIRO không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.