Firo
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0.04
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
25.02.24, 05:56
Trực tuyến
26
Hashrate của mỏ
2.72 Gh/s
Nỗ lực
27.12%
Độ khó về mạng
1.237 K
Hashrate của mạng
36.40 Gh/s
Giá
1.0915$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
30%
0%
0%
128
34%
0%
0%
256
35%
0%
0%
512
37%
0%
0%
1024
38%
0%
0%
  0 h/s50 Gh/s100 Gh/s150 Gh/s200 Gh/s24.0225.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 841250
  Khối: 27bd6894b24fd77d****c442f5e20bb403bd
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 25.02.24, 05:09
  Nỗ lực:16%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 841246
  Khối: e247444b47b02b12****2671573f11cf79ea
  Trình khai thác:a1Y****6Y6E
  Thời gian: 25.02.24, 05:03
  Nỗ lực:221%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 841217
  Khối: 70cc8a26f6c55723****23a7f86e44bab623
  Trình khai thác:aFk****Goxt
  Thời gian: 25.02.24, 03:51
  Nỗ lực:123%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 841200
  Khối: 7559418cc91c654d****3a2224d30e4b16ad
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 25.02.24, 03:09
  Nỗ lực:63%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 841189
  Khối: 6c10c526d7a8aaf4****d4b0ef404b531e93
  Trình khai thác:a1Y****6Y6E
  Thời gian: 25.02.24, 02:47
  Nỗ lực:50%
  Phần thưởng:1.563
  Con số: 841179
  Khối: ac62e145a97d9371****90e77d7c811bb1ae
  Trình khai thác:a3a****UUQw
  Thời gian: 25.02.24, 02:31
  Nỗ lực:135%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 841163
  Khối: 799328881d06e863****7008eea51c10e37d
  Trình khai thác:aLX****qz2h
  Thời gian: 25.02.24, 01:45
  Nỗ lực:161%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 841147
  Khối: d98d71585fbc9b34****3624355bba51ddb0
  Trình khai thác:aGD****kpcM
  Thời gian: 25.02.24, 00:49
  Nỗ lực:48%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 841142
  Khối: de4d4a74a20cea8a****d67acd85fc03f706
  Trình khai thác:a9u****4A5L
  Thời gian: 25.02.24, 00:33
  Nỗ lực:45%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 841133
  Khối: 95a069725e59d5a7****56a9e3b2bb520c1a
  Trình khai thác:a62****Sfow
  Thời gian: 25.02.24, 00:18
  Nỗ lực:54%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 841126
  Khối: 96a72e09bf735385****0a29c18b315dbb5f
  Trình khai thác:aEq****AFYi
  Thời gian: 24.02.24, 23:59
  Nỗ lực:197%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 841094
  Khối: f3adf1738cd0a982****be3b9805610eeec3
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 24.02.24, 22:51
  Nỗ lực:114%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 841080
  Khối: eef528ce6df100da****398c147cd27c5ee3
  Trình khai thác:aEM****mu54
  Thời gian: 24.02.24, 22:13
  Nỗ lực:185%
  Phần thưởng:1.562
  Con số: 841055
  Khối: f510520c554cc6e3****9a37c70a6f755965
  Trình khai thác:a3Q****CYQj
  Thời gian: 24.02.24, 21:11
  Nỗ lực:56%
  Phần thưởng:1.575
  Con số: 841051
  Khối: 88c220785fd22eed****5fca863ebe3c6c9a
  Trình khai thác:a2k****dhiD
  Thời gian: 24.02.24, 20:51
  Nỗ lực:1%
  Phần thưởng:1.562
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Firo

  Cách đào Firo

  FIRO được khai thác trên nền ProgPow sửa đổi với GPU Nvidia và AMD. Thuật toán hot và tiêu tốn nhiều năng lượng.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  Firo Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 11 MH/s
  P104-100 - 17 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1650ti - 12 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 12.7 MH/s
  1660S - 13.5 MH/s
  1660S - 13.5 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 13.5 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 14.5 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 14.5 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 14.5 MH/s
  1070 - 14 MH/s
  1070ti - 15 MH/s
  1080 - 17 MH/s
  1080ti - 24 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 16.5 MH/s
  2060 - 16.5 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 16.4 MH/s
  2060 12GB - 19 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 19 MH/s
  2060S - 19 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 21 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 25 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 25.5 MH/s
  2080S - 30 MH/s
  2080ti - 36 MH/s
  3050 8GB - 13.5 MH/s
  3060 - 24.15 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 24.15 MH/s
  3060 6GB Laptop - 24 MH/s
  3060 LHR - 23 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 30.2 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 30.2 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 31.65 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 39.4 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 49.1 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 49.1 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 59.1 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 60.7 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 62.2 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 66.2 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 48.8 MH/s
  30HX - 15 MH/s
  50HX - 33 MH/s
  70HX - 31 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 40 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  RTX 4000 - 17 MH/s
  RTX 5000 - 24 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 11 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
  RX480 8GB - 11 MH/s
  RX480 8GB - 11 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  Vega56 - 22.3 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 22.3 MH/s
  Vega64 - 23 MH/s
  RX5500 - 7 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 20.5 MH/s
  RX5700 - 26 MH/s
  RX5700 - 26 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 26.9 MH/s
  RX5700XT - 26.9 MH/s
  RX6600 - 14 MH/s
  RX6600 - 14 MH/s
  RX6600XT - 17.8 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 17.8 MH/s
  RX6700 - 26 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 25.3 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 34 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6950XT - 31 MH/s
  RX6950 - 37 MH/s
  W5500 - 13 MH/s
  V520 - 27 MH/s
  VII - 38 MH/s

  Thanh toán

  Firo Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán FIRO ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Firo (ticker - FIRO) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Firo Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác FIRO không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.