Raven
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
1
Chi phí
0.2%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
84
Hashrate của mỏ
5.91 Gh/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
46.594 K
Hashrate của mạng
3.73 Th/s
Giá
0.0139$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
30%
0%
0%
128
29%
0%
0%
256
27%
0%
0%
512
27%
0%
0%
1024
27%
0%
0%
  0 h/s5 Th/s10 Th/s15 Th/s20 Th/s26.1127.11
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 2557950
  Khối: 00000000000059db****af77c664e041f98b
  Trình khai thác:RBZ****uPhj
  Thời gian: 27.11.22, 15:35
  Nỗ lực:113%
  Phần thưởng:2500
  Con số: 2557393
  Khối: 0000000000005845****284453e9faced65f
  Trình khai thác:RS9****TpET
  Thời gian: 27.11.22, 06:18
  Nỗ lực:20%
  Phần thưởng:2500.046
  Con số: 2557298
  Khối: 00000000000000c6****9ba530fab4618ae0
  Trình khai thác:RJb****AEMh
  Thời gian: 27.11.22, 04:38
  Nỗ lực:86%
  Phần thưởng:2500.018
  Con số: 2556905
  Khối: 0000000000006ae0****36054a67c652d244
  Trình khai thác:RTp****5H7U
  Thời gian: 26.11.22, 22:01
  Nỗ lực:195%
  Phần thưởng:2500
  Con số: 2555951
  Khối: 0000000000002e8e****0121cf66f0740046
  Trình khai thác:RS9****TpET
  Thời gian: 26.11.22, 06:20
  Nỗ lực:105%
  Phần thưởng:2500.015
  Con số: 2555485
  Khối: 00000000000051cd****c3beafd8cebaf54e
  Trình khai thác:r7q****HvM2
  Thời gian: 25.11.22, 22:19
  Nỗ lực:322%
  Phần thưởng:2500
  Con số: 2554018
  Khối: 0000000000003ac9****5f14aa04ab46cd2c
  Trình khai thác:RL6****PWdn
  Thời gian: 24.11.22, 21:43
  Nỗ lực:25%
  Phần thưởng:2501.06
  Con số: 2553908
  Khối: 00000000000065c6****309526db60268549
  Trình khai thác:RXT****q7VV
  Thời gian: 24.11.22, 20:02
  Nỗ lực:148%
  Phần thưởng:2503.281
  Con số: 2553253
  Khối: 0000000000003366****854e5371e17bcc85
  Trình khai thác:RJQ****YXUz
  Thời gian: 24.11.22, 08:55
  Nỗ lực:85%
  Phần thưởng:2500.07
  Con số: 2552862
  Khối: 00000000000025af****466b27de878f8472
  Trình khai thác:RLW****ZgzF
  Thời gian: 24.11.22, 02:15
  Nỗ lực:10%
  Phần thưởng:2500.003
  Con số: 2552817
  Khối: 0000000000002cda****fdd3fb186be782ad
  Trình khai thác:RBM****nDr5
  Thời gian: 24.11.22, 01:35
  Nỗ lực:18%
  Phần thưởng:2500.021
  Con số: 2552744
  Khối: 0000000000006392****22fda3678547884a
  Trình khai thác:rHE****otWx
  Thời gian: 24.11.22, 00:16
  Nỗ lực:125%
  Phần thưởng:2500
  Con số: 2552137
  Khối: 0000000000001b10****9a91c1dfd331f36f
  Trình khai thác:RBA****kzEe
  Thời gian: 23.11.22, 13:53
  Nỗ lực:56%
  Phần thưởng:2500.028
  Con số: 2551844
  Khối: 0000000000001cee****25f4ea3b50839782
  Trình khai thác:RYS****5v6V
  Thời gian: 23.11.22, 09:15
  Nỗ lực:56%
  Phần thưởng:2500.069
  Con số: 2551588
  Khối: 0000000000005254****002c4a81404f66a4
  Trình khai thác:RXb****dku5
  Thời gian: 23.11.22, 04:43
  Nỗ lực:106%
  Phần thưởng:2500.022
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Ravencoin (RVN)

  Khai thác RVN

  RavenCoin được khai thác trên nền thuật toán KawPow (ProgPow sửa đổi) với GPU Nvidia và AMD. Thuật toán hot và tiêu tốn nhiều năng lượng.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  RVN Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 11 MH/s
  P104-100 - 17 MH/s
  1050ti - 7 MH/s
  1050ti - 7 MH/s
  1060 5GB - 9.5 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 11 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 11 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 11 MH/s
  1650 - 8 MH/s
  1650S - 12.5 MH/s
  1650ti - 12 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 12.7 MH/s
  1660S - 13.5 MH/s
  1660S - 13.5 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 13.5 MH/s
  1660ti - 14.5 MH/s
  1660ti - 14.5 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 14.5 MH/s
  1070 - 14 MH/s
  1070ti - 15 MH/s
  1080 - 17 MH/s
  1080ti - 24 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 16.5 MH/s
  2060 - 16.5 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 16.5 MH/s
  2060 12GB - 19 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 19 MH/s
  2060S - 19 MH/s
  2070 - 21 MH/s
  2070S - 25 MH/s
  2070S - 25 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 25.2 MH/s
  2080S - 30 MH/s
  2080ti - 36 MH/s
  3050 8GB - 13.5 MH/s
  3060 - 24.25 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 24.25 MH/s
  3060 6GB Laptop - 24 MH/s
  3060 LHR - 23 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 30 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 28.25 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 30 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 31.2 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 31 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 39 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 49 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 33 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 49 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 59 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 60.6 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 62 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 66 MH/s
  4050 - 16 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 49.2 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 67.8 MH/s
  30HX - 15 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 28 MH/s
  70HX - 31 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 42 MH/s
  A2000 - 15 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 25 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  RTX 4000 - 17 MH/s
  RTX 5000 - 24 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 11 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 14.32 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.32 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 14.79 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 13.69 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 15.3 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 13.47 MH/s
  RX480 4GB - 12 MH/s
  RX480 8GB - 12 MH/s
  RX480 8GB - 12 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 14 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 14.45 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 13.89 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 14.23 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 12.99 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 13.34 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 14.76 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 14.53 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 15.07 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 15.52 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 14.65 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 15.28 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 15.67 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 14.97 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 15.05 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 15.23 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 14.43 MH/s
  Vega56 - 22.3 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 22.3 MH/s
  Vega64 - 26 MH/s
  RX5500 - 7 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 20.5 MH/s
  RX5700 - 28 MH/s
  RX5700 - 28 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 26.9 MH/s
  RX5700XT - 26.9 MH/s
  RX6500 - 9 MH/s
  RX6600 - 16 MH/s
  RX6600 - 16 MH/s
  RX6600XT - 17.8 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 17.8 MH/s
  RX6700 - 28 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 25.3 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 34 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 33.5 MH/s
  RX6950XT - 33 MH/s
  RX6950 - 30 MH/s
  W5500 - 13 MH/s
  V520 - 27 MH/s
  VII - 40 MH/s

  Biểu đồ kích thước DAG:

  Block Height:
  0
  375000
  750000
  1125000
  1500000
  1875000
  2250000
  2625000
  3000000
  3375000
  3750000
  4125000
  4500000
  4875000
  Memory Required (Gb):
  1.493171584
  1.73739904
  1.912601216
  2.751462016
  3.170893184
  3.590324096
  4.9751168
  4.429182848
  4.848612224
  5.268040832
  5.687474048
  6.106906496
  6.526336384

  Thanh toán

  RVN Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán RVN ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác (ticker - RVN) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  RVN Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác RVN không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.