Raven
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
2
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
39
Hashrate của mỏ
1.39 Gh/s
Nỗ lực
7.07%
Độ khó về mạng
10.786 K
Hashrate của mạng
0.74 Th/s
Giá
0.024$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
24%
1%
0%
128
29%
0%
0%
256
29%
0%
0%
512
31%
0%
0%
1024
32%
0%
0%
  0 h/s1 Th/s2 Th/s3 Th/s17.08
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 2412478
  Khối: 000000000000e952****26c6b6e1c0d8c90b
  Trình khai thác:RHi****ZC2a
  Thời gian: 18.08.22, 01:36
  Nỗ lực:5%
  Phần thưởng:2500.049
  Con số: 2412440
  Khối: 000000000001824f****7ec9fe9b3f0ee4f5
  Trình khai thác:RBx****2H16
  Thời gian: 18.08.22, 01:09
  Nỗ lực:239%
  Phần thưởng:2500
  Con số: 2411151
  Khối: 000000000001bad3****daecf0197355cd7a
  Trình khai thác:RMc****beDU
  Thời gian: 17.08.22, 03:28
  Nỗ lực:19%
  Phần thưởng:2500.139
  Con số: 2411060
  Khối: 0000000000011710****051405b4b87e6427
  Trình khai thác:RXg****eqTp
  Thời gian: 17.08.22, 01:38
  Nỗ lực:59%
  Phần thưởng:2500.054
  Con số: 2410717
  Khối: 000000000000691c****cfd73112e852dc67
  Trình khai thác:RN8****7GuD
  Thời gian: 16.08.22, 20:01
  Nỗ lực:166%
  Phần thưởng:2500
  Con số: 2409796
  Khối: 0000000000002de3****7d30d48214082def
  Trình khai thác:RSP****juDi
  Thời gian: 16.08.22, 04:36
  Nỗ lực:43%
  Phần thưởng:2500
  Con số: 2409585
  Khối: 000000000000b63a****437b9ad4873c03ee
  Trình khai thác:RPm****GUJP
  Thời gian: 16.08.22, 01:16
  Nỗ lực:66%
  Phần thưởng:2500.045
  Con số: 2409266
  Khối: 000000000001acbb****9a0a4c862d7e3ee3
  Trình khai thác:RTf****VAJq
  Thời gian: 15.08.22, 19:43
  Nỗ lực:15%
  Phần thưởng:2500
  Con số: 2409189
  Khối: 000000000001d327****aa95d87a0a1e887f
  Trình khai thác:RXm****bWTY
  Thời gian: 15.08.22, 18:26
  Nỗ lực:105%
  Phần thưởng:2500
  Con số: 2408535
  Khối: 0000000000015cd4****deca6cb613865385
  Trình khai thác:RMC****TNGm
  Thời gian: 15.08.22, 07:35
  Nỗ lực:81%
  Phần thưởng:2500.009
  Con số: 2408082
  Khối: 000000000000220f****b8d143586c09c460
  Trình khai thác:RMD****RDFq
  Thời gian: 14.08.22, 23:59
  Nỗ lực:0%
  Phần thưởng:2500.016
  Con số: 2408080
  Khối: 000000000000900c****b19ceb7b3024b535
  Trình khai thác:RN8****7GuD
  Thời gian: 14.08.22, 23:59
  Nỗ lực:14%
  Phần thưởng:2500.002
  Con số: 2408001
  Khối: 0000000000019d26****d97aeb4ee82a2013
  Trình khai thác:RTB****tsDu
  Thời gian: 14.08.22, 22:46
  Nỗ lực:2%
  Phần thưởng:2500.003
  Con số: 2407989
  Khối: 0000000000016ac3****5682d30960da903c
  Trình khai thác:RBo****Ne2D
  Thời gian: 14.08.22, 22:33
  Nỗ lực:6%
  Phần thưởng:2500.008
  Con số: 2407962
  Khối: 0000000000007bd8****570a48ee0c84ff03
  Trình khai thác:RXm****bWTY
  Thời gian: 14.08.22, 22:01
  Nỗ lực:64%
  Phần thưởng:2500.818
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Ravencoin (RVN)

  Khai thác RVN

  RavenCoin được khai thác trên nền thuật toán KawPow (ProgPow sửa đổi) với GPU Nvidia và AMD. Thuật toán hot và tiêu tốn nhiều năng lượng.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  RVN Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 11 MH/s
  P104-100 - 17 MH/s
  1050ti - 7 MH/s
  1060 5GB - 9.5 MH/s
  1060 6GB - 11 MH/s
  1650 - 8 MH/s
  1650S - 12.5 MH/s
  1650ti - 12 MH/s
  1660 - 10 MH/s
  1660S - 12 MH/s
  1660ti - 15 MH/s
  1070 - 14 MH/s
  1070ti - 15 MH/s
  1080 - 17 MH/s
  1080ti - 24 MH/s
  2060 - 17 MH/s
  2060 12GB - 19 MH/s
  2060S - 21 MH/s
  2070 - 21 MH/s
  2070S - 25 MH/s
  2080 - 28 MH/s
  2080S - 30 MH/s
  2080ti - 36 MH/s
  3050 8GB - 13.5 MH/s
  3060 - 23 MH/s
  3060 6GB Laptop - 24 MH/s
  3060 LHR - 23 MH/s
  3060ti - 31 MH/s
  3060ti LHR - 28 MH/s
  3070 - 30 MH/s
  3070 LHR - 30 MH/s
  3070ti - 38 MH/s
  3080 - 46 MH/s
  3080 LHR - 46 MH/s
  3080 12GB LHR - 56 MH/s
  3080ti - 59 MH/s
  3090 - 50 MH/s
  3090ti - 54 MH/s
  30HX - 15 MH/s
  50HX - 33 MH/s
  70HX - 31 MH/s
  90HX - 40 MH/s
  A2000 - 15 MH/s
  A4000 - 22 MH/s
  A5000 - 45 MH/s
  RTX 4000 - 17 MH/s
  RTX 5000 - 24 MH/s
  AMD:
  RX470 4GB - 10 MH/s
  RX470 8GB - 10 MH/s
  RX480 4GB - 12 MH/s
  RX480 8GB - 12 MH/s
  RX570 4GB - 13 MH/s
  RX570 8GB - 13 MH/s
  RX580 4GB - 14 MH/s
  RX580 8GB - 14 MH/s
  Vega56 - 25 MH/s
  Vega64 - 26 MH/s
  RX5500 - 7 MH/s
  RX5600 - 15 MH/s
  RX5700 - 28 MH/s
  RX6500 - 9 MH/s
  RX6600 - 16 MH/s
  RX6700 - 28 MH/s
  RX6800 - 33 MH/s
  RX6900 - 33 MH/s
  RX6950 - 30 MH/s
  W5500 - 13 MH/s
  R9 290 - 11 MH/s
  V520 - 27 MH/s
  VII - 40 MH/s

  Biểu đồ kích thước DAG:

  Block Height:
  0
  375000
  750000
  1125000
  1500000
  1875000
  2250000
  2625000
  3000000
  3375000
  3750000
  4125000
  4500000
  4875000
  Memory Required (Gb):
  1.493171584
  1.73739904
  1.912601216
  2.751462016
  3.170893184
  3.590324096
  4.9751168
  4.429182848
  4.848612224
  5.268040832
  5.687474048
  6.106906496
  6.526336384

  Thanh toán

  RVN Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán RVN ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác (ticker - RVN) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  RVN Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác RVN không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.