Raptoreum
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
35
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
11.12.23, 16:27
Trực tuyến
150
Hashrate của mỏ
229.32 Kh/s
Nỗ lực
41.27%
Độ khó về mạng
0.276
Hashrate của mạng
9.67 Mh/s
Giá
0.0009$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
38%
0%
0%
128
34%
0%
0%
256
33%
0%
0%
512
35%
0%
0%
1024
35%
0%
0%
  0 h/s10 Mh/s20 Mh/s30 Mh/s40 Mh/s10.1211.12
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 718339
  Khối: 2e771e52c437f89b****e02ccce3baada902
  Trình khai thác:RGq****1P6F
  Thời gian: 11.12.23, 12:48
  Nỗ lực:94%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 718299
  Khối: 8a17fa636c777fc3****f088b98f9927b2e3
  Trình khai thác:RS1****f8G4
  Thời gian: 11.12.23, 11:34
  Nỗ lực:41%
  Phần thưởng:3690.001
  Con số: 718290
  Khối: e3a94271305fdc7d****cc5f59a0440ab115
  Trình khai thác:RUF****k6CX
  Thời gian: 11.12.23, 10:53
  Nỗ lực:146%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 718218
  Khối: ed98e3eba99d153a****5713ba4a212bb76a
  Trình khai thác:RW2****w3ib
  Thời gian: 11.12.23, 08:36
  Nỗ lực:136%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 718157
  Khối: 7db1f6678e9e0b82****35f71f9282cb1078
  Trình khai thác:RNj****p2cd
  Thời gian: 11.12.23, 06:37
  Nỗ lực:62%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 718135
  Khối: 17c7d5aa61c71736****c6613178aadb0471
  Trình khai thác:RBH****wwVQ
  Thời gian: 11.12.23, 05:47
  Nỗ lực:2%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 718133
  Khối: 29bff5715b5a8354****dfcaac5824d2141a
  Trình khai thác:RTR****e3PL
  Thời gian: 11.12.23, 05:45
  Nỗ lực:27%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 718122
  Khối: 79fda4341e603ad3****5648af07ce3975fd
  Trình khai thác:RTR****e3PL
  Thời gian: 11.12.23, 05:16
  Nỗ lực:190%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 718044
  Khối: f526888f97b170ba****451e44002ff74345
  Trình khai thác:RWb****w3oq
  Thời gian: 11.12.23, 02:49
  Nỗ lực:137%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 717998
  Khối: 96cc44617f1c3377****d20870aed35765b4
  Trình khai thác:RWJ****Tfe2
  Thời gian: 11.12.23, 01:20
  Nỗ lực:136%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 717952
  Khối: 7420505935c7be7e****bc2c1347016af4f6
  Trình khai thác:RMj****5Ajv
  Thời gian: 10.12.23, 23:46
  Nỗ lực:52%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 717937
  Khối: 665a17cd05283c1e****3669e622a26136eb
  Trình khai thác:RNj****p2cd
  Thời gian: 10.12.23, 23:00
  Nỗ lực:27%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 717931
  Khối: a96868daa9dd0dfc****80dbc022989c15b0
  Trình khai thác:RUF****k6CX
  Thời gian: 10.12.23, 22:44
  Nỗ lực:134%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 717877
  Khối: 8e68a6fb8a0213cc****0a1ac5e0ea3b74d2
  Trình khai thác:REg****2G8n
  Thời gian: 10.12.23, 21:06
  Nỗ lực:1%
  Phần thưởng:3690
  Con số: 717876
  Khối: abe0c60fe4c15f43****f267c161c01e64d3
  Trình khai thác:RNH****ktXy
  Thời gian: 10.12.23, 21:06
  Nỗ lực:6%
  Phần thưởng:3690
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Raptoreum (RTM)

  Cách đào Raptoreum (RTM)

  Raptoreum là một loại tiền điện tử kháng ASIC / FPGA. Thuật toán Ghostrider được tạo đặc biệt để khai thác CPU. Nền tảng tài sản và hỗ trợ cho các hợp đồng thông minh. RTM cũng có khả năng bảo vệ 51% chống lại các cuộc tấn công chi tiêu gấp đôi.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  XMRig (cho Intel AMD)

  Thanh toán

  Raptoreum Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán RTM ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Raptoreum (ticker - RTM) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  RTM Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác RTM không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.