Raptoreum
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
27
Chi phí
0.2%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
114
Hashrate của mỏ
203.51 Kh/s
Nỗ lực
12.13%
Độ khó về mạng
0.212
Hashrate của mạng
7.54 Mh/s
Giá
0.0005$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
26%
0%
0%
128
25%
0%
0%
256
25%
0%
0%
512
26%
0%
0%
1024
26%
0%
0%
  0 h/s10 Mh/s20 Mh/s30 Mh/s40 Mh/s28.05
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 837943
  Khối: fe640acd653f84d9****55071342167e25a2
  Trình khai thác:RTR****e3PL
  Thời gian: 28.05.24, 23:21
  Nỗ lực:141%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837887
  Khối: 44e2496ea211c02b****fd16ffdf4c33d021
  Trình khai thác:RW9****QWEb
  Thời gian: 28.05.24, 21:47
  Nỗ lực:47%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837870
  Khối: cdb6102561697c75****3d9c7798b61c9efd
  Trình khai thác:R9S****8pzT
  Thời gian: 28.05.24, 21:19
  Nỗ lực:141%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837831
  Khối: 269fe051a2e5bbe5****28001f86e59dfa23
  Trình khai thác:RTR****e3PL
  Thời gian: 28.05.24, 19:34
  Nỗ lực:172%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837757
  Khối: e64f88ac0579c733****457f207f5acd8067
  Trình khai thác:RS1****f8G4
  Thời gian: 28.05.24, 17:06
  Nỗ lực:73%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837728
  Khối: ef594808dd62c0b3****fe5970adfd698bda
  Trình khai thác:RS1****f8G4
  Thời gian: 28.05.24, 16:09
  Nỗ lực:146%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837671
  Khối: 0935a7ddcda50e29****eadefbef586b428a
  Trình khai thác:RNH****ktXy
  Thời gian: 28.05.24, 14:17
  Nỗ lực:77%
  Phần thưởng:3645.014
  Con số: 837642
  Khối: d99617b91facc4cb****af5a2314b8b8bd7f
  Trình khai thác:RU9****3EUH
  Thời gian: 28.05.24, 13:16
  Nỗ lực:165%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837592
  Khối: 98f8f95cdf0eb6b9****c85146dc4e693eb3
  Trình khai thác:REJ****i8pg
  Thời gian: 28.05.24, 11:34
  Nỗ lực:139%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837546
  Khối: 7e799f800788e19b****cf351907a981ad78
  Trình khai thác:RWJ****Tfe2
  Thời gian: 28.05.24, 10:04
  Nỗ lực:83%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837522
  Khối: 6f34285b3c2bb35f****5344f1a512146ec3
  Trình khai thác:RWJ****Tfe2
  Thời gian: 28.05.24, 08:56
  Nỗ lực:151%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837464
  Khối: 20d568e6b7659701****9ddaff54fe13d666
  Trình khai thác:RUh****k5qJ
  Thời gian: 28.05.24, 07:13
  Nỗ lực:34%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837451
  Khối: e1a7f35444b498c1****c6b466455d8f1257
  Trình khai thác:REJ****i8pg
  Thời gian: 28.05.24, 06:47
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837438
  Khối: dc2389a51e634e34****ecae82423c84c66f
  Trình khai thác:RUF****k6CX
  Thời gian: 28.05.24, 06:19
  Nỗ lực:19%
  Phần thưởng:3645
  Con số: 837429
  Khối: 4ab6616d2135b84d****cad953e443254644
  Trình khai thác:RTR****e3PL
  Thời gian: 28.05.24, 06:06
  Nỗ lực:66%
  Phần thưởng:3645
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Raptoreum (RTM)

  Cách đào Raptoreum (RTM)

  Raptoreum là một loại tiền điện tử kháng ASIC / FPGA. Thuật toán Ghostrider được tạo đặc biệt để khai thác CPU. Nền tảng tài sản và hỗ trợ cho các hợp đồng thông minh. RTM cũng có khả năng bảo vệ 51% chống lại các cuộc tấn công chi tiêu gấp đôi.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  XMRig (cho Intel AMD)

  Thanh toán

  Raptoreum Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán RTM ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Raptoreum (ticker - RTM) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  RTM Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác RTM không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.