Raptoreum
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
18
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
280
Hashrate của mỏ
0.38 Mh/s
Nỗ lực
1.55%
Độ khó về mạng
0.618
Hashrate của mạng
19.28 Mh/s
Giá
0.0012$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
33%
0%
0%
128
35%
0%
0%
256
38%
0%
0%
512
40%
0%
0%
1024
38%
0%
0%
  0 h/s20 Mh/s40 Mh/s60 Mh/s80 Mh/s100 Mh/s02.0203.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 498765
  Khối: 5c1873ad7d8f3abe****0c059167c5146aac
  Trình khai thác:RMA****Yvug
  Thời gian: 03.02.23, 06:45
  Nỗ lực:302%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 498642
  Khối: 243d1ce6a84163f7****6f4dda6fb1da5b00
  Trình khai thác:RSd****FcFh
  Thời gian: 03.02.23, 02:40
  Nỗ lực:144%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 498588
  Khối: 81ad70d732d34ff0****97abd66bb4e8af82
  Trình khai thác:RVB****i4pt
  Thời gian: 03.02.23, 00:42
  Nỗ lực:7%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 498584
  Khối: 94cebcf188f4e70b****52c20dd21bf33219
  Trình khai thác:REs****pcMY
  Thời gian: 03.02.23, 00:36
  Nỗ lực:0%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 498583
  Khối: ef55db919c63dec0****a8677a675de5cb9a
  Trình khai thác:RNY****uhn3
  Thời gian: 03.02.23, 00:36
  Nỗ lực:4%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 498580
  Khối: 71b01334a1a39ef6****31c5a891c3512a27
  Trình khai thác:RDP****rLyX
  Thời gian: 03.02.23, 00:33
  Nỗ lực:150%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 498520
  Khối: b917e879a721b7bc****3339e3fe79cd7ad3
  Trình khai thác:R9P****SPej
  Thời gian: 02.02.23, 22:19
  Nỗ lực:294%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 498376
  Khối: 7cd5898d34cb60e0****6ef9d89d4dfd78e2
  Trình khai thác:RDg****fTNX
  Thời gian: 02.02.23, 16:52
  Nỗ lực:83%
  Phần thưởng:3750.001
  Con số: 498308
  Khối: 8ba6940558c443ea****2fc5b146874c85b1
  Trình khai thác:RHC****3bDX
  Thời gian: 02.02.23, 14:40
  Nỗ lực:361%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 498088
  Khối: 5341800a6550575a****b8cfceff1cbae61e
  Trình khai thác:RQm****tEJj
  Thời gian: 02.02.23, 07:44
  Nỗ lực:62%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 498057
  Khối: 166c8f636d5da99c****12344c4b64552039
  Trình khai thác:REP****gT4G
  Thời gian: 02.02.23, 06:48
  Nỗ lực:43%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 498034
  Khối: 98e9fcaa5462b5dc****5c3251e3c1cde1dd
  Trình khai thác:RS1****f8G4
  Thời gian: 02.02.23, 06:15
  Nỗ lực:135%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 497990
  Khối: 2b6a113bb6729342****1d836ddaccae68fa
  Trình khai thác:RUh****GoRv
  Thời gian: 02.02.23, 03:45
  Nỗ lực:2%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 497988
  Khối: 6fb942206848b2d1****eb91bc29ecf650b7
  Trình khai thác:RYQ****FsXQ
  Thời gian: 02.02.23, 03:44
  Nỗ lực:12%
  Phần thưởng:3750
  Con số: 497981
  Khối: 788cd0c7a48f6758****dbf2051e73d3d5a9
  Trình khai thác:RQi****sNxU
  Thời gian: 02.02.23, 03:29
  Nỗ lực:116%
  Phần thưởng:3750
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Raptoreum (RTM)

  Cách đào Raptoreum (RTM)

  Raptoreum là một loại tiền điện tử kháng ASIC / FPGA. Thuật toán Ghostrider được tạo đặc biệt để khai thác CPU. Nền tảng tài sản và hỗ trợ cho các hợp đồng thông minh. RTM cũng có khả năng bảo vệ 51% chống lại các cuộc tấn công chi tiêu gấp đôi.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  XMRig (cho Intel AMD)

  Thanh toán

  Raptoreum Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán RTM ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Raptoreum (ticker - RTM) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  RTM Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác RTM không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.