EthereumPoW
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0.03
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
369
Hashrate của mỏ
95.00 Gh/s
Nỗ lực
27.85%
Độ khó về mạng
68.876 T
Hashrate của mạng
5.16 Th/s
Giá
1.9039$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
30%
1%
1%
128
34%
1%
1%
256
36%
1%
1%
512
35%
1%
1%
1024
37%
1%
1%
  0 h/s5 Th/s10 Th/s15 Th/s20 Th/s28.03
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 16802877
  Khối: 0x8e055e374cbded****edf9bac25664b1d1c
  Trình khai thác:0x90****e2b8F
  Thời gian: 28.03.23, 23:27
  Nỗ lực:232%
  Phần thưởng:2.019
  Con số: 16802756
  Khối: 0xf8b75cac651e6a****b4933d9a0f863e3ba
  Trình khai thác:0x48****646De
  Thời gian: 28.03.23, 22:59
  Nỗ lực:77%
  Phần thưởng:2.024
  Con số: 16802715
  Khối: 0x6ea4c911c044c5****5fae5db7eef799833
  Trình khai thác:0x31****540D2
  Thời gian: 28.03.23, 22:50
  Nỗ lực:10%
  Phần thưởng:2.018
  Con số: 16802708
  Khối: 0x174981f0f6e1bb****d28e978b7410d39b5
  Trình khai thác:0x63****10547
  Thời gian: 28.03.23, 22:49
  Nỗ lực:55%
  Phần thưởng:2.017
  Con số: 16802676
  Khối: 0x3c7c447a3839a6****5c3a8ba2e23a67cd4
  Trình khai thác:0xec****9bba9
  Thời gian: 28.03.23, 22:42
  Nỗ lực:302%
  Phần thưởng:2.018
  Con số: 16802502
  Khối: 0x02c8c47f9441f5****1253854bdb208bcf3
  Trình khai thác:0x3f****aD3A5
  Thời gian: 28.03.23, 22:06
  Nỗ lực:29%
  Phần thưởng:2.019
  Con số: 16802487
  Khối: 0xcf552fce48b203****ff32455cbd876a000
  Trình khai thác:0x70****f670b
  Thời gian: 28.03.23, 22:03
  Nỗ lực:83%
  Phần thưởng:2.003
  Con số: 16802440
  Khối: 0x372c7db138ee25****6bfb5325b9f74b870
  Trình khai thác:0xb2****634d0
  Thời gian: 28.03.23, 21:53
  Nỗ lực:14%
  Phần thưởng:2.019
  Con số: 16802435
  Khối: 0x7a4e38f9f02cdc****220071bec00eb8758
  Trình khai thác:WP****nJ1
  Thời gian: 28.03.23, 21:51
  Nỗ lực:52%
  Phần thưởng:2.019
  Con số: 16802403
  Khối: 0x65e86d78819934****669e8d3d6c0f180bd
  Trình khai thác:0xec****9bba9
  Thời gian: 28.03.23, 21:45
  Nỗ lực:97%
  Phần thưởng:2.028
  Con số: 16802350
  Khối: 0xfa401f28b17a87****50df98a1a8e36a84f
  Trình khai thác:0x7e****414b3
  Thời gian: 28.03.23, 21:34
  Nỗ lực:47%
  Phần thưởng:2
  Con số: 16802320
  Khối: 0x820d445b4db145****20cdd4021dca86dce
  Trình khai thác:0x97****094B9
  Thời gian: 28.03.23, 21:28
  Nỗ lực:46%
  Phần thưởng:2.018
  Con số: 16802298
  Khối: 0x55da7b25ebfd2d****afeab16c6f1564734
  Trình khai thác:0xd2****1Af08
  Thời gian: 28.03.23, 21:23
  Nỗ lực:19%
  Phần thưởng:2.001
  Con số: 16802291
  Khối: 0x31de01b8ff0e46****bb72f30d89b32c7a3
  Trình khai thác:0x97****094B9
  Thời gian: 28.03.23, 21:20
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:2.023
  Con số: 16802271
  Khối: 0x9cd7642d45fecb****3c78ae1d7893480eb
  Trình khai thác:0x8a****d8708
  Thời gian: 28.03.23, 21:16
  Nỗ lực:295%
  Phần thưởng:2
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Ethereum POW (ETHW)

  Cách đào Ethereum POW

  Ethereum POW (ETHW) là một fork được hình thành sau quá trình chuyển đổi ETH sang POS. Nó được khai thác trên cùng một thuật toán với ETH ban đầu.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  ETHW Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 23 MH/s
  P104-100 - 35 MH/s
  P102-100 - 40 MH/s
  1060 5GB - 19.5 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 21.38 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 22.95 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 22.44 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 24.5 MH/s
  1660S Micron GDDR6 - 30.16 MH/s
  1660S Samsung GDDR6 - 31.81 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 34.3 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 31.31 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 29.5 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 32 MH/s
  1070 Micron GDDR5 - 25.56 MH/s
  1070ti Micron GDDR5 - 31.83 MH/s
  1080 Micron GDDR5X - 31.89 MH/s
  1080ti Micron GDDR5X - 39.82 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 33.65 MH/s
  2060 Micron GDDR6 - 33.1 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 33.75 MH/s
  2060 12GB - 37 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 42 MH/s
  2060S Micron GDDR6 - 42.99 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 42 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 43.7 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 42.53 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  2080S - 44 MH/s
  2080ti - 60 MH/s
  3050 8GB - 27 MH/s
  3060 Hynix GDDR6 - 43.72 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 49.1 MH/s
  3060 6GB Laptop - 49 MH/s
  3060 LHR - 49 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.1 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 78.1 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.6 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 108 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 119 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 123 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 130 MH/s
  4050 - 30 MH/s
  4070ti - 64 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 93 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 133 MH/s
  30HX - 31 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 54 MH/s
  70HX - 82 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 97.2 MH/s
  170HX - 165 MH/s
  A2000 - 40 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 62.5 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 106 MH/s
  A6000 - 130 MH/s
  RTX 4000 - 37 MH/s
  RTX 5000 - 37 MH/s
  RTX 6000 - 53 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 15 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 29.38 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 29.38 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 30.34 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 28.09 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 31.39 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 27.63 MH/s
  RX480 8GB Samsung K4G80325FB - 30.54 MH/s
  RX480 8GB Micron MT51J256M3 - 29.97 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 30.88 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 31.89 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 30.64 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.4 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 28.67 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 29.43 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 32.57 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 32.05 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 30.92 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 31.84 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 30.07 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 31.35 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 32.16 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 30.72 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 30.89 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.26 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 29.6 MH/s
  RX590 8GB - 30 MH/s
  Vega56 Hynix HBM2 - 45.58 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 49.98 MH/s
  Vega64 - 52 MH/s
  RX5500 - 14 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 41.39 MH/s
  RX5700 Samsung GDDR6 - 53.6 MH/s
  RX5700 Micron GDDR6 - 54.67 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 54.48 MH/s
  RX5700XT Micron GDDR6 - 53.67 MH/s
  RX6600 Hynix GDDR6 - 26.34 MH/s
  RX6600 Micron GDDR6 - 28.78 MH/s
  RX6600XT Micron GDDR6 - 32.35 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 33.31 MH/s
  RX6700 - 47 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 46.36 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 58.9 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 61.62 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 61.3 MH/s
  RX6950XT - 63 MH/s
  RX6950 - 56 MH/s
  RX7900XT - 97 MH/s
  W5500 - 29 MH/s
  W5700 - 49 MH/s
  V520 - 72 MH/s
  VII - 100 MH/s

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác EthereumPOW (ticker - ETHW) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ETHW Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ETHW không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  ETHW Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.