EthereumPoW
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0.04
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
812
Hashrate của mỏ
243.54 Gh/s
Nỗ lực
16.56%
Độ khó về mạng
81.663 T
Hashrate của mạng
5.39 Th/s
Giá
2.7959$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
53%
1%
2%
128
48%
0%
2%
256
47%
1%
1%
512
48%
1%
1%
1024
47%
0%
2%
  0 h/s5 Th/s10 Th/s15 Th/s20 Th/s02.0203.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 16455816
  Khối: 0xb073196823cd3a****93ca7d1099cbee8c2
  Trình khai thác:0x92****ba396
  Thời gian: 03.02.23, 09:39
  Nỗ lực:42%
  Phần thưởng:2.009
  Con số: 16455807
  Khối: 0x652b37b36ad069****f8e4980d74abb3f9f
  Trình khai thác:0x10****6509a
  Thời gian: 03.02.23, 09:37
  Nỗ lực:134%
  Phần thưởng:2.004
  Con số: 16455775
  Khối: 0xd5cfbdccf379c7****ce3133d35c68f9458
  Trình khai thác:0xcA****ffc05
  Thời gian: 03.02.23, 09:29
  Nỗ lực:3%
  Phần thưởng:1.75
  Con số: 16455773
  Khối: 0xbfa31ae102ba0b****ecf13da7bd5910bbe
  Trình khai thác:0x5c****8a915
  Thời gian: 03.02.23, 09:29
  Nỗ lực:189%
  Phần thưởng:2
  Con số: 16455738
  Khối: 0x47cc983c876a03****7d1c6f58f79604e3a
  Trình khai thác:0x5d****b77A7
  Thời gian: 03.02.23, 09:18
  Nỗ lực:239%
  Phần thưởng:2
  Con số: 16455682
  Khối: 0x2ce0c67bf289c5****f2c86c2a80558508d
  Trình khai thác:0x0c****4df04
  Thời gian: 03.02.23, 09:04
  Nỗ lực:30%
  Phần thưởng:2.001
  Con số: 16455675
  Khối: 0xdb5d1417b3ef5c****f732f75ea4159565c
  Trình khai thác:0x06****e1DD4
  Thời gian: 03.02.23, 09:03
  Nỗ lực:49%
  Phần thưởng:2.015
  Con số: 16455662
  Khối: 0x1d07fc04c2ce81****d85146099c0c63453
  Trình khai thác:0x02****C1340
  Thời gian: 03.02.23, 09:00
  Nỗ lực:162%
  Phần thưởng:2
  Con số: 16455615
  Khối: 0x3e254d258fe07a****9eaac424cfb32ffa4
  Trình khai thác:0xfd****F8Ba8
  Thời gian: 03.02.23, 08:50
  Nỗ lực:174%
  Phần thưởng:2.008
  Con số: 16455574
  Khối: 0xa46e47a59515fe****32fba0876bcd9c485
  Trình khai thác:0x10****914eb
  Thời gian: 03.02.23, 08:40
  Nỗ lực:42%
  Phần thưởng:2.007
  Con số: 16455567
  Khối: 0x2f4ab394ae3d73****d64703985dc79251c
  Trình khai thác:0x04****79E76
  Thời gian: 03.02.23, 08:38
  Nỗ lực:260%
  Phần thưởng:2.007
  Con số: 16455506
  Khối: 0xaaf10f3df072dd****4afaa2555ee301778
  Trình khai thác:0xf6****e6269
  Thời gian: 03.02.23, 08:23
  Nỗ lực:267%
  Phần thưởng:2
  Con số: 16455435
  Khối: 0xa6769b52ca534a****6face3dc091443771
  Trình khai thác:WPM****cnU
  Thời gian: 03.02.23, 08:07
  Nỗ lực:5%
  Phần thưởng:2
  Con số: 16455433
  Khối: 0xb5199fd6ceded7****f232cba6bce186c95
  Trình khai thác:0x34****fc205
  Thời gian: 03.02.23, 08:07
  Nỗ lực:11%
  Phần thưởng:2
  Con số: 16455427
  Khối: 0x4f1fdb1ffdb48d****6a404d05eeb6551df
  Trình khai thác:0x74****8ea45
  Thời gian: 03.02.23, 08:06
  Nỗ lực:122%
  Phần thưởng:2
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Ethereum POW (ETHW)

  Cách đào Ethereum POW

  Ethereum POW (ETHW) là một fork được hình thành sau quá trình chuyển đổi ETH sang POS. Nó được khai thác trên cùng một thuật toán với ETH ban đầu.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  ETHW Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 23 MH/s
  P104-100 - 35 MH/s
  P102-100 - 40 MH/s
  1060 5GB - 19.5 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 21.38 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 22.95 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 22.44 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 24.5 MH/s
  1660S Micron GDDR6 - 30.16 MH/s
  1660S Samsung GDDR6 - 31.81 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 34.3 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 31.31 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 29.5 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 32 MH/s
  1070 Micron GDDR5 - 25.56 MH/s
  1070ti Micron GDDR5 - 31.83 MH/s
  1080 Micron GDDR5X - 31.89 MH/s
  1080ti Micron GDDR5X - 39.82 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 33.65 MH/s
  2060 Micron GDDR6 - 33.1 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 33.75 MH/s
  2060 12GB - 37 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 42 MH/s
  2060S Micron GDDR6 - 42.99 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 42 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 43.7 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 42.53 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  2080S - 44 MH/s
  2080ti - 60 MH/s
  3050 8GB - 27 MH/s
  3060 Hynix GDDR6 - 43.72 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 49.1 MH/s
  3060 6GB Laptop - 49 MH/s
  3060 LHR - 49 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.1 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 78.1 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.6 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 108 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 119 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 123 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 130 MH/s
  4050 - 30 MH/s
  4070ti - 64 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 93 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 133 MH/s
  30HX - 31 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 54 MH/s
  70HX - 82 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 97.2 MH/s
  170HX - 165 MH/s
  A2000 - 40 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 62.5 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 106 MH/s
  A6000 - 130 MH/s
  RTX 4000 - 37 MH/s
  RTX 5000 - 37 MH/s
  RTX 6000 - 53 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 15 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 29.38 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 29.38 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 30.34 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 28.09 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 31.39 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 27.63 MH/s
  RX480 8GB Samsung K4G80325FB - 30.54 MH/s
  RX480 8GB Micron MT51J256M3 - 29.97 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 30.88 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 31.89 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 30.64 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.4 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 28.67 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 29.43 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 32.57 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 32.05 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 30.92 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 31.84 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 30.07 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 31.35 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 32.16 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 30.72 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 30.89 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.26 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 29.6 MH/s
  RX590 8GB - 30 MH/s
  Vega56 Hynix HBM2 - 45.58 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 49.98 MH/s
  Vega64 - 52 MH/s
  RX5500 - 14 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 41.39 MH/s
  RX5700 Samsung GDDR6 - 53.6 MH/s
  RX5700 Micron GDDR6 - 54.67 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 54.48 MH/s
  RX5700XT Micron GDDR6 - 53.67 MH/s
  RX6600 Hynix GDDR6 - 26.34 MH/s
  RX6600 Micron GDDR6 - 28.78 MH/s
  RX6600XT Micron GDDR6 - 32.35 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 33.31 MH/s
  RX6700 - 47 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 46.36 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 58.9 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 61.62 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 61.3 MH/s
  RX6950XT - 63 MH/s
  RX6950 - 56 MH/s
  RX7900XT - 97 MH/s
  W5500 - 29 MH/s
  W5700 - 49 MH/s
  V520 - 72 MH/s
  VII - 100 MH/s

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác EthereumPOW (ticker - ETHW) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ETHW Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ETHW không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  ETHW Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.