EthereumPoW
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0.03
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
4734
Hashrate của mỏ
1.47 Th/s
Nỗ lực
75.36%
Độ khó về mạng
242.347 T
Hashrate của mạng
17.90 Th/s
Giá
6.8947$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
35%
0%
0%
128
34%
0%
1%
256
35%
0%
1%
512
35%
0%
2%
1024
36%
0%
2%
  0 h/s20 Th/s40 Th/s60 Th/s29.09
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 15635514
  Khối: 0x32ff68c21f5051****3edebb9b2482253c2
  Trình khai thác:0x64****18ac3
  Thời gian: 30.09.22, 02:01
  Nỗ lực:26%
  Phần thưởng:2.065
  Con số: 15635512
  Khối: 0xc5b84b8182618c****cd73cbb4a5e06f23a
  Trình khai thác:0x75****c6090
  Thời gian: 30.09.22, 02:01
  Nỗ lực:274%
  Phần thưởng:2.01
  Con số: 15635478
  Khối: 0xa4f2d6adf8d49b****6bee06a26b211e0d6
  Trình khai thác:0xD6****FABF9
  Thời gian: 30.09.22, 01:53
  Nỗ lực:55%
  Phần thưởng:2.004
  Con số: 15635473
  Khối: 0x7e09edd0cd4011****b34cc7422a747e40e
  Trình khai thác:0xd7****6cf3c
  Thời gian: 30.09.22, 01:52
  Nỗ lực:31%
  Phần thưởng:2.009
  Con số: 15635466
  Khối: 0x5f763c983eabcc****bfad7d61908b526e1
  Trình khai thác:0xE1****d8bdC
  Thời gian: 30.09.22, 01:51
  Nỗ lực:149%
  Phần thưởng:2.026
  Con số: 15635451
  Khối: 0x8d76582d1b033c****e14f7c385fedd96f7
  Trình khai thác:0x6f****4949D
  Thời gian: 30.09.22, 01:47
  Nỗ lực:4%
  Phần thưởng:2.001
  Con số: 15635449
  Khối: 0x1a1f2a4a97cf74****207fb775944db09ec
  Trình khai thác:0xf5****c9598
  Thời gian: 30.09.22, 01:46
  Nỗ lực:185%
  Phần thưởng:2.001
  Con số: 15635428
  Khối: 0x87a46f1a8ce804****39e9382a56344b2c4
  Trình khai thác:0xfC****b6F4c
  Thời gian: 30.09.22, 01:41
  Nỗ lực:3%
  Phần thưởng:2.001
  Con số: 15635427
  Khối: 0x22719d0f51ed12****85e07691ef90ee721
  Trình khai thác:0x29****ab8fc
  Thời gian: 30.09.22, 01:41
  Nỗ lực:171%
  Phần thưởng:2.001
  Con số: 15635408
  Khối: 0x099cbd8b4bad28****78a3e4420408921b2
  Trình khai thác:0xf5****c9598
  Thời gian: 30.09.22, 01:36
  Nỗ lực:2%
  Phần thưởng:2.07
  Con số: 15635407
  Khối: 0xed6a27a198ee87****53bd273d0712ef044
  Trình khai thác:0x1b****35216
  Thời gian: 30.09.22, 01:36
  Nỗ lực:34%
  Phần thưởng:2
  Con số: 15635404
  Khối: 0xa6a7b7abf15d2a****989946210a71516c4
  Trình khai thác:0x6b****1e4fe
  Thời gian: 30.09.22, 01:35
  Nỗ lực:173%
  Phần thưởng:2.111
  Con số: 15635382
  Khối: 0x0133274c7922cc****dc474f8dc7639e131
  Trình khai thác:0x32****B73CE
  Thời gian: 30.09.22, 01:31
  Nỗ lực:31%
  Phần thưởng:2
  Con số: 15635375
  Khối: 0xd7d1a693fddafb****485f3053bea4ed295
  Trình khai thác:0xF0****A6ae6
  Thời gian: 30.09.22, 01:30
  Nỗ lực:225%
  Phần thưởng:2.001
  Con số: 15635343
  Khối: 0x5dfa50d804611c****995f6e41ed0814cfd
  Trình khai thác:0xdE****E1726
  Thời gian: 30.09.22, 01:23
  Nỗ lực:189%
  Phần thưởng:2.001
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào EthereumPOW (ETHW)

  Khai thác EthereumPOW

  EthereumPOW (ETHW) là một fork được hình thành sau quá trình chuyển đổi ETH sang POS. Nó được khai thác trên cùng một thuật toán với ETH ban đầu.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  ETHW Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 23 MH/s
  P104-100 - 35 MH/s
  P102-100 - 40 MH/s
  1060 5GB - 19.5 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 21.38 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 22.95 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 22.44 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 21.57 MH/s
  1660S Micron GDDR6 - 30.16 MH/s
  1660S Samsung GDDR6 - 31.81 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 35.34 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 31.31 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 29.5 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 31.55 MH/s
  1070 Micron GDDR5 - 25.56 MH/s
  1070ti Micron GDDR5 - 31.83 MH/s
  1080 Micron GDDR5X - 31.89 MH/s
  1080ti Micron GDDR5X - 39.82 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 33.12 MH/s
  2060 Micron GDDR6 - 33.1 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 30.21 MH/s
  2060 12GB - 37 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 43.48 MH/s
  2060S Micron GDDR6 - 42.99 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 42.06 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 43.7 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 42.53 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  2080S - 44 MH/s
  2080ti - 60 MH/s
  3050 8GB - 27 MH/s
  3060 Hynix GDDR6 - 43.72 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 46.24 MH/s
  3060 6GB Laptop - 49 MH/s
  3060 LHR - 49 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.1 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 78.1 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.6 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 108 MH/s
  3080ti - 120 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 123 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 130 MH/s
  4050 - 30 MH/s
  4090 - 140 MH/s
  30HX - 31 MH/s
  50HX - 57 MH/s
  70HX - 82 MH/s
  90HX - 100 MH/s
  170HX - 165 MH/s
  A2000 - 40 MH/s
  A4000 - 62 MH/s
  A5000 - 103 MH/s
  A6000 - 130 MH/s
  RTX 4000 - 37 MH/s
  RTX 5000 - 37 MH/s
  RTX 6000 - 53 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 15 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 29.38 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 29.38 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 30.34 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 28.09 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 31.39 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 27.63 MH/s
  RX480 8GB Samsung K4G80325FB - 30.54 MH/s
  RX480 8GB Micron MT51J256M3 - 29.97 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 30.88 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 31.89 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 30.64 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.4 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 28.67 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 29.43 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 32.57 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 32.05 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 30.92 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 31.84 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 30.07 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 31.35 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 32.16 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 30.72 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 30.89 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.26 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 29.6 MH/s
  RX590 8GB - 30 MH/s
  Vega56 Hynix HBM2 - 45.58 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 49.98 MH/s
  Vega64 - 52 MH/s
  RX5500 - 14 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 41.39 MH/s
  RX5700 Samsung GDDR6 - 53.6 MH/s
  RX5700 Micron GDDR6 - 54.67 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 54.48 MH/s
  RX5700XT Micron GDDR6 - 53.67 MH/s
  RX6600 Hynix GDDR6 - 26.34 MH/s
  RX6600 Micron GDDR6 - 28.78 MH/s
  RX6600XT Micron GDDR6 - 32.35 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 33.31 MH/s
  RX6700 - 47 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 46.36 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 58.9 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 61.62 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 61.3 MH/s
  RX6950XT - 63 MH/s
  RX6950 - 56 MH/s
  W5500 - 29 MH/s
  W5700 - 49 MH/s
  V520 - 72 MH/s
  VII - 100 MH/s

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác EthereumPOW (ticker - ETHW) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ETHW Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ETHW không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  ETHW Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.