Ergo
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
304
Hashrate của mỏ
249.31 Gh/s
Nỗ lực
36.65%
Độ khó về mạng
5.813 P
Hashrate của mạng
8.18 Th/s
Giá
1.5389$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
29%
1%
0%
128
32%
1%
0%
256
35%
0%
0%
512
34%
0%
0%
1024
33%
0%
0%
  0 h/s10 Th/s20 Th/s30 Th/s29.09
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 844288
  Khối: 9d148c932cbde65d****bd29787290b4ab75
  Trình khai thác:9iAUq****wesxSH
  Thời gian: 29.09.22, 17:22
  Nỗ lực:138%
  Phần thưởng:60.337
  Con số: 844258
  Khối: bab21e6c8508e16f****6fdbe01e78b48b4d
  Trình khai thác:9iAUq****wesxSH
  Thời gian: 29.09.22, 08:25
  Nỗ lực:92%
  Phần thưởng:60.022
  Con số: 844228
  Khối: 30d81c1371bfb8b6****5cdd8a6306d63857
  Trình khai thác:9fpnH****fWf8Ya
  Thời gian: 29.09.22, 02:33
  Nỗ lực:13%
  Phần thưởng:60.427
  Con số: 844222
  Khối: 9ec5ba2f52a18721****9f3d96d82fb88a83
  Trình khai thác:9fEdD****6685M1
  Thời gian: 29.09.22, 01:43
  Nỗ lực:43%
  Phần thưởng:60.316
  Con số: 844209
  Khối: 02b90a41de2db62f****a9bda071b3d09292
  Trình khai thác:9iAUq****wesxSH
  Thời gian: 28.09.22, 23:01
  Nỗ lực:18%
  Phần thưởng:60.057
  Con số: 844203
  Khối: fbc4f968095ca6d2****71c882b424838b3d
  Trình khai thác:9iAUq****wesxSH
  Thời gian: 28.09.22, 21:55
  Nỗ lực:241%
  Phần thưởng:60.078
  Con số: 844114
  Khối: 830d0d5d3fdfaca9****4df40e582f3a4067
  Trình khai thác:9f85o****r9KqKP
  Thời gian: 28.09.22, 06:29
  Nỗ lực:162%
  Phần thưởng:48.017
  Con số: 844060
  Khối: f6944ababe685e57****50c5e7eab8434295
  Trình khai thác:9i35K****KE3mRG
  Thời gian: 27.09.22, 20:23
  Nỗ lực:126%
  Phần thưởng:48.061
  Con số: 844017
  Khối: cfd0f798a3f02080****c6704447e8789bc8
  Trình khai thác:9fVq6****3AwJyr
  Thời gian: 27.09.22, 12:50
  Nỗ lực:46%
  Phần thưởng:48.024
  Con số: 844005
  Khối: 2140c20adeddab86****5236644116d1feb8
  Trình khai thác:W****cGw
  Thời gian: 27.09.22, 10:24
  Nỗ lực:254%
  Phần thưởng:48.09
  Con số: 843937
  Khối: edfa5ff052c8391e****1967b92eacc2970c
  Trình khai thác:9gbS5****8Xqkii
  Thời gian: 26.09.22, 21:06
  Nỗ lực:90%
  Phần thưởng:48.009
  Con số: 843904
  Khối: 6ec6ccfe15541585****93ccc41e6abc732d
  Trình khai thác:9hJZz****cceFah
  Thời gian: 26.09.22, 16:25
  Nỗ lực:1%
  Phần thưởng:48.159
  Con số: 843903
  Khối: 4850986df0f0b0fd****23b0cf625dbd0b51
  Trình khai thác:9gC1f****AekgEv
  Thời gian: 26.09.22, 16:20
  Nỗ lực:72%
  Phần thưởng:48.197
  Con số: 843887
  Khối: 42c6874afaf00fa0****b455068901ab208d
  Trình khai thác:9iAUq****wesxSH
  Thời gian: 26.09.22, 12:35
  Nỗ lực:72%
  Phần thưởng:48.033
  Con số: 843865
  Khối: ff5680b05c79ccd5****f5d2fa02d2d7c3d3
  Trình khai thác:9fgxK****U6gFAF
  Thời gian: 26.09.22, 08:59
  Nỗ lực:54%
  Phần thưởng:48.036
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Ergo (ERG)

  Khai thác ERGO

  ERG là một viên ngọc quý cho GPU AMD 4 GB. Đồng thời, nó khá tốt cho cả cạc đồ họa Nvidia và AMD.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  TeamRedMiner (cho AMD)
  Nbminer (cho Nvidia, memory tweak support)

  ERG Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-90 - 47 MH/s
  P106-100 - 53 MH/s
  P104-100 - 80 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1060 3GB - 53 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 53 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 53 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 53 MH/s
  1650 - 33 MH/s
  1650S - 38.5 MH/s
  1650ti - 40 MH/s
  1660 - 47 MH/s
  1660S - 62 MH/s
  1660S - 62 MH/s
  1660S - 62 MH/s
  1660ti - 48 MH/s
  1660ti - 48 MH/s
  1660ti - 48 MH/s
  1070 - 70 MH/s
  1070ti - 72 MH/s
  1080 - 73 MH/s
  1080ti - 115 MH/s
  2060 - 64 MH/s
  2060 - 64 MH/s
  2060 - 64 MH/s
  2060 12GB - 70 MH/s
  2060S - 75 MH/s
  2060S - 75 MH/s
  2070 - 80 MH/s
  2070S - 80 MH/s
  2070S - 80 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 84.8 MH/s
  2080S - 85 MH/s
  2080ti - 120 MH/s
  3050 8GB - 45 MH/s
  3060 - 115 MH/s
  3060 - 115 MH/s
  3060 6GB Laptop - 110 MH/s
  3060 LHR - 107 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 130 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 130 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 171 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 165 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 171 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 175 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 197 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 197 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 239 MH/s
  3080ti - 265 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 250 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 261 MH/s
  4050 - 48 MH/s
  4090 - 400 MH/s
  50HX - 112 MH/s
  70HX - 170 MH/s
  90HX - 224 MH/s
  170HX - 395 MH/s
  A2000 - 105 MH/s
  A4000 - 170 MH/s
  A5000 - 260 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 50 MH/s
  R9 390 - 52 MH/s
  RX460 - 6 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 57.55 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.55 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 59.43 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 55.02 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 61.49 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 54.12 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 57.55 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.55 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 59.43 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 55.02 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 61.49 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 54.12 MH/s
  RX480 4GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX550 - 6 MH/s
  RX560 - 6 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 56.26 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 55.82 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 58.1 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.2 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 52.23 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 53.61 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 59.33 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 58.39 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 58.1 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 56.26 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 55.82 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.2 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 52.23 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 53.61 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 59.33 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 58.39 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 62.37 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 58.9 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 60.57 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 61.41 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 63 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 60.18 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 60.51 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 61.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 57.98 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 60.57 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 62.37 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 58.9 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 63 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 61.41 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 60.18 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 60.51 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 61.23 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 57.98 MH/s
  RX590 8GB - 64 MH/s
  Vega56 - 134 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 134 MH/s
  Vega64 - 135 MH/s
  RX5500 - 56 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 79.9 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 103.5 MH/s
  RX5700XT - 103.5 MH/s
  RX6500 - 27 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6600XT - 63 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 63 MH/s
  RX6700 - 86 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 90.7 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 115 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 123 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 119 MH/s
  RX6950XT - 125 MH/s
  RX6950 - 110 MH/s
  W5500 - 57 MH/s
  V520 - 140 MH/s
  VII - 245 MH/s

  Thanh toán

  ERG Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán Ergo ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Ergo (ticker - ERG) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ERG Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ERG không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.