Ergo
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
187
Hashrate của mỏ
128.09 Gh/s
Nỗ lực
19.98%
Độ khó về mạng
0.562 P
Hashrate của mạng
4.98 Th/s
Giá
0.8305$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
37%
0%
0%
128
37%
0%
0%
256
36%
1%
0%
512
34%
0%
0%
1024
36%
0%
0%
  0 h/s5 Th/s10 Th/s15 Th/s20 Th/s10.1211.12
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 1153638
  Khối: 2cbb825efe60e477****425dc420ed6939ee
  Trình khai thác:9g43w****WTezHh
  Thời gian: 11.12.23, 13:00
  Nỗ lực:88%
  Phần thưởng:33.006
  Con số: 1153603
  Khối: 597153a57e5c5f5f****5945797d19463cb6
  Trình khai thác:9i4VN****iSABJs
  Thời gian: 11.12.23, 11:46
  Nỗ lực:27%
  Phần thưởng:33.008
  Con số: 1153594
  Khối: aaf0a8f3c601d20e****4f69fe78309dd504
  Trình khai thác:9hJZz****cceFah
  Thời gian: 11.12.23, 11:23
  Nỗ lực:70%
  Phần thưởng:33.013
  Con số: 1153561
  Khối: 86a77fc31819d234****93c23157ede17c4c
  Trình khai thác:9fCv9****MWo7vd
  Thời gian: 11.12.23, 10:24
  Nỗ lực:54%
  Phần thưởng:33
  Con số: 1153545
  Khối: 7f1bd3db18bf1526****6235a194a47e098e
  Trình khai thác:9ezGh****vGjTgF
  Thời gian: 11.12.23, 09:38
  Nỗ lực:31%
  Phần thưởng:33.003
  Con số: 1153536
  Khối: af35fc0d3cb4cc30****fa3f6707689456d8
  Trình khai thác:9hRLb****FKbhnz
  Thời gian: 11.12.23, 09:12
  Nỗ lực:144%
  Phần thưởng:33.001
  Con số: 1153475
  Khối: af5c7ce60871309f****1f3da3d62a626828
  Trình khai thác:9hRRQ****qdx15C
  Thời gian: 11.12.23, 07:13
  Nỗ lực:81%
  Phần thưởng:33.007
  Con số: 1153435
  Khối: b667c8b95f79cb16****b6b5cdcc16820775
  Trình khai thác:9i6XZ****tFQrhc
  Thời gian: 11.12.23, 06:06
  Nỗ lực:112%
  Phần thưởng:33.012
  Con số: 1153392
  Khối: 35ba78ae8fc87f65****c66fe59717be08ed
  Trình khai thác:9gnVD****jWF2Lt
  Thời gian: 11.12.23, 04:34
  Nỗ lực:124%
  Phần thưởng:33
  Con số: 1153340
  Khối: a487b3a28e1ecd03****7bab939a09cdc2fc
  Trình khai thác:WP****LnJ1
  Thời gian: 11.12.23, 02:52
  Nỗ lực:45%
  Phần thưởng:33.001
  Con số: 1153317
  Khối: 956b17ccc044946e****85927cc711dd6c33
  Trình khai thác:9hJZz****cceFah
  Thời gian: 11.12.23, 02:14
  Nỗ lực:85%
  Phần thưởng:33
  Con số: 1153291
  Khối: 1233605c1a41c010****64b8e04d2db1cb99
  Trình khai thác:9fgxK****U6gFAF
  Thời gian: 11.12.23, 01:11
  Nỗ lực:121%
  Phần thưởng:33
  Con số: 1153249
  Khối: b3d1e9f7739aef9a****7cd4d44b49df18d7
  Trình khai thác:9f8UZ****gdPPUa
  Thời gian: 10.12.23, 23:35
  Nỗ lực:41%
  Phần thưởng:33.011
  Con số: 1153239
  Khối: 5bdeff4ae6dc5701****1383ba972b4da8c9
  Trình khai thác:9hAJJ****dihsbK
  Thời gian: 10.12.23, 23:02
  Nỗ lực:11%
  Phần thưởng:33.005
  Con số: 1153233
  Khối: bfe173e3c554c722****5056b0adc920823e
  Trình khai thác:9fgxK****U6gFAF
  Thời gian: 10.12.23, 22:53
  Nỗ lực:41%
  Phần thưởng:33.001
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Ergo (ERG)

  Cách đào ERGO

  ERG là một viên ngọc quý cho GPU AMD 4 GB. Đồng thời, nó khá tốt cho cả cạc đồ họa Nvidia và AMD.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  TeamRedMiner (cho AMD)
  Nbminer (cho Nvidia, memory tweak support)

  ERG Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-90 - 47 MH/s
  P106-100 - 53 MH/s
  P104-100 - 80 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1060 3GB - 53 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 53 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 53 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 53 MH/s
  1650 - 33 MH/s
  1650S - 38.5 MH/s
  1650ti - 40 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 49 MH/s
  1660S - 67.2 MH/s
  1660S - 67.2 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 67.2 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 62.8 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 62.8 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 62.8 MH/s
  1070 - 70 MH/s
  1070ti - 72 MH/s
  1080 - 73 MH/s
  1080ti - 115 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 64 MH/s
  2060 - 64 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 64 MH/s
  2060 12GB - 70 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 85 MH/s
  2060S - 85 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 80 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 80 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 80 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 84.8 MH/s
  2080S - 85 MH/s
  2080ti - 120 MH/s
  3050 8GB - 45 MH/s
  3060 - 124 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 124 MH/s
  3060 6GB Laptop - 110 MH/s
  3060 LHR - 107 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 130 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 130 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 171 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 165 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 171 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 175 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 220 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 220 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 239 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 264 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 250 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 261 MH/s
  4050 - 48 MH/s
  4070ti - 135 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 182 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 281 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 105 MH/s
  70HX - 170 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 218.5 MH/s
  170HX - 395 MH/s
  A2000 - 105 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 144 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 250 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 50 MH/s
  R9 390 - 52 MH/s
  RX460 - 6 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 57.55 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.55 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 59.43 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 55.02 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 61.49 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 54.12 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 55.02 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 57.55 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.55 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 59.43 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 61.49 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 54.12 MH/s
  RX480 4GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX550 - 6 MH/s
  RX560 - 6 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 56.26 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 58.1 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 55.82 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.2 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 52.23 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 53.61 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 59.33 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 58.39 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 59.33 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 56.26 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 58.1 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 55.82 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.2 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 52.23 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 53.61 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 58.39 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 60.57 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 62.37 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 58.9 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 61.41 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 63 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 60.18 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 60.51 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 61.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 57.98 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 58.9 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 61.23 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 60.57 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 62.37 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 61.41 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 63 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 60.18 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 60.51 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 57.98 MH/s
  RX590 8GB - 64 MH/s
  Vega56 - 134 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 134 MH/s
  Vega64 - 135 MH/s
  RX5500 - 56 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 79.9 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 103.5 MH/s
  RX5700XT - 103.5 MH/s
  RX6500 - 27 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6600XT - 63 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 63 MH/s
  RX6700 - 86 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 90.7 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 115 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 123 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 119 MH/s
  RX6950XT - 125 MH/s
  RX6950 - 110 MH/s
  W5500 - 57 MH/s
  V520 - 140 MH/s
  VII - 245 MH/s

  Thanh toán

  ERG Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán Ergo ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Ergo (ticker - ERG) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ERG Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ERG không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.