Ergo
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
1
Chi phí
0.7%
Lần thanh toán cuối
30.07.21, 23:07
Trực tuyến
2558
Hashrate của mỏ
0.86 Th/s
Nỗ lực
50.22%
Độ khó về mạng
1.22 P
Hashrate của mạng
10.28 Th/s
Giá
?
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
94%
0%
0%
128
83%
0%
0%
256
82%
0%
0%
512
81%
0%
0%
1024
80%
0%
0%
  0 h/s5 Th/s10 Th/s15 Th/s20 Th/s29.0730.07
  Khối [9539]
  Trình khai thác [1303]
  Sẵn sàng [9481]
  Đang chờ [57]
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 543054
  Khối: 30e6789966b4874d****285b60a73a0c38b6
  Trình khai thác:9hJZz****cceFah
  Thời gian: 29.07.21, 21:27
  Nỗ lực:89%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 543041
  Khối: 24b94172b0265b1a****15a2b8bf43164e62
  Trình khai thác:9eijB****pipCZy
  Thời gian: 29.07.21, 21:05
  Nỗ lực:122%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 543022
  Khối: c5642553681b8c4c****e43a828cb19e4962
  Trình khai thác:9ftoY****shTcgt
  Thời gian: 29.07.21, 20:34
  Nỗ lực:57%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 543012
  Khối: fdfa816e9fdb43bb****5c65724d5e36a1f6
  Trình khai thác:9fVq6****3AwJyr
  Thời gian: 29.07.21, 20:20
  Nỗ lực:4%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 543011
  Khối: 510f1c9b16414e60****7084132a9347d705
  Trình khai thác:9fF9B****3q4FHK
  Thời gian: 29.07.21, 20:19
  Nỗ lực:32%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 543010
  Khối: 6715e4f911e98b52****bb6fcf0550983ba9
  Trình khai thác:9gjzd****ugAbb2
  Thời gian: 29.07.21, 20:11
  Nỗ lực:14%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 543007
  Khối: a7477b48fe32f3e7****cf2bc2c0f28362c9
  Trình khai thác:9gPLR****ZbTP65
  Thời gian: 29.07.21, 20:08
  Nỗ lực:148%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 542992
  Khối: 92802b94db89ec63****bc74b344f3ca97e1
  Trình khai thác:9eijB****pipCZy
  Thời gian: 29.07.21, 19:31
  Nỗ lực:273%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 542967
  Khối: ae6570025da4eeac****266581e96dd0fe84
  Trình khai thác:9ebM5****tiiCy2
  Thời gian: 29.07.21, 18:23
  Nỗ lực:37%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 542961
  Khối: 537b8003601c2a71****17bd90fd6d7fa3b7
  Trình khai thác:9fYZh****vhboaH
  Thời gian: 29.07.21, 18:13
  Nỗ lực:227%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 542934
  Khối: 634a56cea2cf751a****2ec264f3b75d885b
  Trình khai thác:9fHQz****PcwZrX
  Thời gian: 29.07.21, 17:16
  Nỗ lực:212%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 542904
  Khối: 50af666f69c4d988****3c40bd7064e7f6c3
  Trình khai thác:9f1k8****Qjhh6E
  Thời gian: 29.07.21, 16:23
  Nỗ lực:67%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 542892
  Khối: 7e8ceec79b79da29****69d3d2c3bf9ab825
  Trình khai thác:9fPgr****eRnAew
  Thời gian: 29.07.21, 16:05
  Nỗ lực:137%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 542880
  Khối: 8a5bb7b9d1a4687f****59099cebc23f3a16
  Trình khai thác:9hEtm****4i7EDd
  Thời gian: 29.07.21, 15:31
  Nỗ lực:111%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 542869
  Khối: 92f89dd09ac231ea****7622f30fc70fc504
  Trình khai thác:9f4rj****R2KS7K
  Thời gian: 29.07.21, 15:03
  Nỗ lực:72%
  Phần thưởng:67.50
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Ergo (ERG)

  Khai thác ERGO

  ERG là một viên ngọc quý cho GPU AMD 4 GB. Đồng thời, nó khá tốt cho cả cạc đồ họa Nvidia và AMD.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  TeamRedMiner (cho AMD)
  Nbminer (cho Nvidia, memory tweak support)

  ERG Danh sách hashrate

  Nvidia:
  P106-90 - 25 MH/s
  P106-100 - 40 MH/s
  P104-100 - 58 MH/s
  1050ti - 35 MH/s
  1060 - 50 MH/s (Nbminer, with mt parameter)
  1660 - 41 MH/s
  1660s - 63 MH/s
  1070 - 70 MH/s
  1080 - 72 MH/s (Nbminer, with mt parameter)
  1080ti - 115 MH/s (Nbminer, with mt parameter)
  2060S - 75 MH/s
  2070s - 78-84 MH/s
  2080ti - 105 MH/s
  3060 - 115 MH/s
  3060ti - 170 MH/s
  3070 - 170 MH/s
  3080 - 225 MH/s
  3090 - 276 MH/s
  AMD:
  R9 390 - 52 MH/s
  RX460 - 35-37 MH/s
  RX488 - 60-68 MH/s
  RX574 - 60-68 MH/s
  RX550 - 35-37 MH/s
  RX560 - 35-37 MH/s
  RX580 - 60-68 MH/s
  Vega56 - 160-170 MH/s
  RX5700 - 105-110 Mh/s
  RX6800 - 115 Mh/s

  Thanh toán

  ERG Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán Ergo ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Ergo (ticker - ERG) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ERG Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ERG không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.