Ergo
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.4%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
1472
Hashrate của mỏ
0.54 Th/s
Nỗ lực
11.52%
Độ khó về mạng
1.148 P
Hashrate của mạng
8.81 Th/s
Giá
9.71$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
42%
1%
0%
128
44%
0%
0%
256
45%
0%
0%
512
44%
0%
0%
1024
41%
0%
0%
  0 h/s10 Th/s20 Th/s30 Th/s19.1020.10
  Khối   [5794]
  Trình khai thác   [837]
  Sẵn sàng   [5793]
  Đang chờ   [1]
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 602021
  Khối: 667fe3be0c96c28c****bb35c17437e4fd8d
  Trình khai thác:9i9Le****qJqAf2
  Thời gian: 20.10.21, 12:38
  Nỗ lực:44%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 602012
  Khối: 26c1735ccba8b989****5d5dca7f12ed20b1
  Trình khai thác:9fgDQ****RtADFh
  Thời gian: 20.10.21, 12:22
  Nỗ lực:55%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 602001
  Khối: 82fc5822fc05c5a2****6b96314edeb7f05d
  Trình khai thác:9fGWu****pLGLRX
  Thời gian: 20.10.21, 12:03
  Nỗ lực:104%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 601987
  Khối: c3bc6ce946aedf81****9285e96b78e46d79
  Trình khai thác:9gzBP****i7aVdx
  Thời gian: 20.10.21, 11:26
  Nỗ lực:156%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 601966
  Khối: c3f061963ecb9b98****4a8202fc632daa05
  Trình khai thác:9hgfd****NxAm9j
  Thời gian: 20.10.21, 10:31
  Nỗ lực:82%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 601955
  Khối: 05fb7a460d9f703f****d71642993d64076e
  Trình khai thác:9gBvP****6iWzBn
  Thời gian: 20.10.21, 10:02
  Nỗ lực:60%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 601946
  Khối: ad107b0e78bb8020****51b94d3972646cb8
  Trình khai thác:9fsJ6****fcEgZR
  Thời gian: 20.10.21, 09:41
  Nỗ lực:42%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 601941
  Khối: e35663bf3642f94d****7bd553463d842277
  Trình khai thác:9hEx4****hE9Ui9
  Thời gian: 20.10.21, 09:26
  Nỗ lực:174%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 601916
  Khối: 4b4f1ca780901458****90ab9db76b4835c0
  Trình khai thác:9hLTi****m8wZLn
  Thời gian: 20.10.21, 08:24
  Nỗ lực:5%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 601915
  Khối: 0c3d810d73fb60af****4561e16fc38669a7
  Trình khai thác:9fx2C****Z6CGer
  Thời gian: 20.10.21, 08:23
  Nỗ lực:53%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 601909
  Khối: 6f2aa0eee8f18a95****6fc6607f32e6a0a5
  Trình khai thác:9gjzd****ugAbb2
  Thời gian: 20.10.21, 08:04
  Nỗ lực:6%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 601907
  Khối: b68c450354c892f5****d5409ad0b528719c
  Trình khai thác:9hsRS****xTYPFt
  Thời gian: 20.10.21, 08:02
  Nỗ lực:363%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 601830
  Khối: 6dc7bcce082b5c68****f1a57b0a1444cc66
  Trình khai thác:9gLxW****u89npm
  Thời gian: 20.10.21, 05:52
  Nỗ lực:65%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 601812
  Khối: 154cc0cd7be4680b****21a7f74056ebd32b
  Trình khai thác:9ho8x****cPCHdS
  Thời gian: 20.10.21, 05:29
  Nỗ lực:43%
  Phần thưởng:67.50
  Con số: 601807
  Khối: d51f7233baec29fe****78e0c74b7b5900b8
  Trình khai thác:9eqye****Zk9nhv
  Thời gian: 20.10.21, 05:14
  Nỗ lực:189%
  Phần thưởng:67.50
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Ergo (ERG)

  Khai thác ERGO

  ERG là một viên ngọc quý cho GPU AMD 4 GB. Đồng thời, nó khá tốt cho cả cạc đồ họa Nvidia và AMD.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  TeamRedMiner (cho AMD)
  Nbminer (cho Nvidia, memory tweak support)

  ERG Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-90 - 47 MH/s
  P106-100 - 53 MH/s
  P104-100 - 80 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1060 3GB - 53 MH/s
  1060 6GB - 53 MH/s
  1650 - 33 MH/s
  1650S - 38.5 MH/s
  1660 - 47 MH/s
  1660S - 62 MH/s
  1660ti - 48 MH/s
  1070 - 70 MH/s
  1070ti - 72 MH/s
  1080 - 73 MH/s
  1080ti - 115 MH/s
  2060 - 64 MH/s
  2060S - 75 MH/s
  2070 - 80 MH/s
  2070S - 80 MH/s
  2080 - 85 MH/s
  2080S - 85 MH/s
  2080ti - 120 MH/s
  3060 - 115 MH/s
  3060 LHR - 107 MH/s
  3060ti - 170 MH/s
  3060ti LHR - 130 MH/s
  3070 - 170 MH/s
  3070 LHR - 95 MH/s
  3070ti - 180 MH/s
  3080 - 225 MH/s
  3080 LHR - 210 MH/s
  3080ti - 265 MH/s
  3090 - 276 MH/s
  50HX - 108 MH/s
  70HX - 170 MH/s
  90HX - 224 MH/s
  A4000 - 170 MH/s
  A5000 - 260 MH/s
  AMD:
  R9 390 - 52 MH/s
  RX460 - 36 MH/s
  RX470 4GB - 64 MH/s
  RX470 8GB - 64 MH/s
  RX480 4GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX550 - 36 MH/s
  RX560 - 36 MH/s
  RX570 4GB - 64 MH/s
  RX570 8GB - 64 MH/s
  RX580 4GB - 64 MH/s
  RX580 8GB - 64 MH/s
  RX590 8GB - 64 MH/s
  Vega56 - 175 MH/s
  Vega64 - 175 MH/s
  RX5500 - 56 MH/s
  RX5600 - 79 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6700 - 86 MH/s
  RX6800 - 115 MH/s
  RX6900 - 125 MH/s
  VII - 245 MH/s
  R9 290 - 50 MH/s
  W5500 - 57 MH/s

  Thanh toán

  ERG Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán Ergo ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Ergo (ticker - ERG) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ERG Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ERG không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.