Ergo
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
1393
Hashrate của mỏ
1.00 Th/s
Nỗ lực
80.54%
Độ khó về mạng
1.534 P
Hashrate của mạng
12.72 Th/s
Giá
1.05$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
34%
1%
0%
128
32%
1%
0%
256
33%
2%
0%
512
36%
1%
0%
1024
37%
1%
0%
  0 h/s10 Th/s20 Th/s30 Th/s40 Th/s02.0203.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 932221
  Khối: ec815ac694e75521****ae5fdd5ca4c40cc1
  Trình khai thác:9gJZG****NyQWcU
  Thời gian: 03.02.23, 08:56
  Nỗ lực:130%
  Phần thưởng:42.003
  Con số: 932201
  Khối: e7dc405b88ed8fe6****bc9f46828433325b
  Trình khai thác:9fJLb****2w7rnH
  Thời gian: 03.02.23, 08:26
  Nỗ lực:18%
  Phần thưởng:42
  Con số: 932198
  Khối: 58a4f02d87e1fada****9ed53a7a0cda029f
  Trình khai thác:9gJZG****NyQWcU
  Thời gian: 03.02.23, 08:22
  Nỗ lực:83%
  Phần thưởng:42.03
  Con số: 932192
  Khối: ee49e7795065fd8d****f8164016ce2e0329
  Trình khai thác:9faA4****jiSxZo
  Thời gian: 03.02.23, 08:03
  Nỗ lực:27%
  Phần thưởng:42.002
  Con số: 932187
  Khối: 2cadca3ca685701f****f310dcd43a188736
  Trình khai thác:9hH1G****yifEPp
  Thời gian: 03.02.23, 07:57
  Nỗ lực:52%
  Phần thưởng:42.053
  Con số: 932184
  Khối: ad8c4b4489e5602f****f8f20d00b16fb675
  Trình khai thác:9fJLb****2w7rnH
  Thời gian: 03.02.23, 07:45
  Nỗ lực:5%
  Phần thưởng:42.013
  Con số: 932182
  Khối: 4147f4f58fdfd26b****f9cd5bf324a94a76
  Trình khai thác:9gJZG****NyQWcU
  Thời gian: 03.02.23, 07:44
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:42
  Con số: 932180
  Khối: d7beeaf817b35e62****33d4456acf7cd79a
  Trình khai thác:9fJLb****2w7rnH
  Thời gian: 03.02.23, 07:35
  Nỗ lực:99%
  Phần thưởng:42.01
  Con số: 932165
  Khối: 6586a15c147a099b****82f867e3a7d29735
  Trình khai thác:9gzSs****3SCNGp
  Thời gian: 03.02.23, 07:12
  Nỗ lực:28%
  Phần thưởng:42.001
  Con số: 932158
  Khối: 213a3d8c513421aa****446d7adf50092225
  Trình khai thác:9gJZG****NyQWcU
  Thời gian: 03.02.23, 07:05
  Nỗ lực:37%
  Phần thưởng:42.001
  Con số: 932155
  Khối: 20fac6d9c514604c****72fbd50fe1540ff5
  Trình khai thác:9fJLb****2w7rnH
  Thời gian: 03.02.23, 06:57
  Nỗ lực:377%
  Phần thưởng:42
  Con số: 932102
  Khối: e1b08d84b3bc7ea6****3e0ee08f6aa8da8c
  Trình khai thác:9gJZG****NyQWcU
  Thời gian: 03.02.23, 05:31
  Nỗ lực:9%
  Phần thưởng:42.001
  Con số: 932100
  Khối: dfbe59b87b4622f5****2af2c48ddf8252cc
  Trình khai thác:9eYwt****2thiJy
  Thời gian: 03.02.23, 05:29
  Nỗ lực:92%
  Phần thưởng:42.022
  Con số: 932086
  Khối: e12cd21886431e8b****50b44b3ec8fed5ab
  Trình khai thác:9haBP****PPvRt3
  Thời gian: 03.02.23, 05:07
  Nỗ lực:27%
  Phần thưởng:42.001
  Con số: 932082
  Khối: 84a5acfaa078d7a6****f757d95da94e757c
  Trình khai thác:WP****Y29t
  Thời gian: 03.02.23, 04:59
  Nỗ lực:8%
  Phần thưởng:42
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Ergo (ERG)

  Cách đào ERGO

  ERG là một viên ngọc quý cho GPU AMD 4 GB. Đồng thời, nó khá tốt cho cả cạc đồ họa Nvidia và AMD.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  TeamRedMiner (cho AMD)
  Nbminer (cho Nvidia, memory tweak support)

  ERG Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-90 - 47 MH/s
  P106-100 - 53 MH/s
  P104-100 - 80 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1050ti - 34 MH/s
  1060 3GB - 53 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 53 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 53 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 53 MH/s
  1650 - 33 MH/s
  1650S - 38.5 MH/s
  1650ti - 40 MH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 49 MH/s
  1660S - 67.2 MH/s
  1660S - 67.2 MH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 67.2 MH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 62.8 MH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 62.8 MH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 62.8 MH/s
  1070 - 70 MH/s
  1070ti - 72 MH/s
  1080 - 73 MH/s
  1080ti - 115 MH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 64 MH/s
  2060 - 64 MH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 64 MH/s
  2060 12GB - 70 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 85 MH/s
  2060S - 85 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 80 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 80 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 80 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 84.8 MH/s
  2080S - 85 MH/s
  2080ti - 120 MH/s
  3050 8GB - 45 MH/s
  3060 - 124 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 124 MH/s
  3060 6GB Laptop - 110 MH/s
  3060 LHR - 107 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 130 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 130 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 171 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 165 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 171 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 175 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 220 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 167 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 220 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 239 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 264 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 250 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 261 MH/s
  4050 - 48 MH/s
  4070ti - 135 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 182 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 281 MH/s
  50HX Micron GDDR6 - 105 MH/s
  70HX - 170 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 218.5 MH/s
  170HX - 395 MH/s
  A2000 - 105 MH/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 144 MH/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 250 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 50 MH/s
  R9 390 - 52 MH/s
  RX460 - 6 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 57.55 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.55 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 59.43 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 55.02 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 61.49 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 54.12 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.55 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 57.55 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 59.43 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 55.02 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 61.49 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 54.12 MH/s
  RX480 4GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX480 8GB - 64 MH/s
  RX550 - 6 MH/s
  RX560 - 6 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 56.26 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 58.1 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 55.82 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.2 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 52.23 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 53.61 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 59.33 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 58.39 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 56.26 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 55.82 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 52.23 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 59.33 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 58.1 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 57.2 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 53.61 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 58.39 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 60.57 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 58.9 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 62.37 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 61.41 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 63 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 60.18 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 60.51 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 61.23 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 57.98 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 60.57 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 62.37 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 58.9 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 61.41 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 60.18 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 61.23 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 63 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 60.51 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 57.98 MH/s
  RX590 8GB - 64 MH/s
  Vega56 - 134 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 134 MH/s
  Vega64 - 135 MH/s
  RX5500 - 56 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 79.9 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX5700 - 108 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 103.5 MH/s
  RX5700XT - 103.5 MH/s
  RX6500 - 27 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6600 - 60 MH/s
  RX6600XT - 63 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 63 MH/s
  RX6700 - 86 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 90.7 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 115 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 123 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 119 MH/s
  RX6950XT - 125 MH/s
  RX6950 - 110 MH/s
  W5500 - 57 MH/s
  V520 - 140 MH/s
  VII - 245 MH/s

  Thanh toán

  ERG Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán Ergo ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Ergo (ticker - ERG) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ERG Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ERG không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.