Conflux
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
638
Hashrate của mỏ
176.00 Gh/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
0.85 T
Hashrate của mạng
1.70 Th/s
Giá
0.1553$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
36%
0%
14%
128
36%
0%
14%
256
35%
0%
14%
512
36%
0%
16%
1024
37%
0%
16%
  0 h/s2 Th/s4 Th/s6 Th/s14.0415.04
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 93846155
  Khối: 0xf94be38a5f2fb2****0f2a429fce5523dff
  Trình khai thác:cfx:****rdjjsg
  Thời gian: 15.04.24, 11:30
  Nỗ lực:66%
  Phần thưởng:1.006
  Con số: 93846152
  Khối: 0x53ff6e64a3bec3****3f834008767a3030c
  Trình khai thác:cfx:****szd6cy
  Thời gian: 15.04.24, 11:30
  Nỗ lực:103%
  Phần thưởng:1.005
  Con số: 93846149
  Khối: 0x66eb31054a8795****ea10d0c40a60cb098
  Trình khai thác:cfx:****7efb16
  Thời gian: 15.04.24, 11:30
  Nỗ lực:44%
  Phần thưởng:1.006
  Con số: 93846147
  Khối: 0xc3942be3cd37ed****d39e5a411d31b1da7
  Trình khai thác:cfx:****ukwe49
  Thời gian: 15.04.24, 11:30
  Nỗ lực:203%
  Phần thưởng:1.004
  Con số: 93846137
  Khối: 0xd0aa8668d682df****47bbf251a63b5c669
  Trình khai thác:cfx:****nkyc7r
  Thời gian: 15.04.24, 11:30
  Nỗ lực:259%
  Phần thưởng:1.003
  Con số: 93846128
  Khối: 0xe23022d0da890c****6e99e28d42211aca4
  Trình khai thác:cfx:****z6tard
  Thời gian: 15.04.24, 11:30
  Nỗ lực:258%
  Phần thưởng:1.004
  Con số: 93846119
  Khối: 0x55432206d1acde****07d4a585ec08267e5
  Trình khai thác:cfx:****s4ngds
  Thời gian: 15.04.24, 11:30
  Nỗ lực:30%
  Phần thưởng:1.004
  Con số: 93846118
  Khối: 0x83ed2bca8aa0e5****8a81e7876e5f6de59
  Trình khai thác:cfx:****tjmuum
  Thời gian: 15.04.24, 11:30
  Nỗ lực:52%
  Phần thưởng:1.009
  Con số: 93846114
  Khối: 0xc59037c5be5913****9b5d92ada0cb1fe1d
  Trình khai thác:cfx:****wktdpu
  Thời gian: 15.04.24, 11:30
  Nỗ lực:50%
  Phần thưởng:1.005
  Con số: 93846112
  Khối: 0x9451877478e783****6e5411d57e49061d5
  Trình khai thác:cfx:****9s3dth
  Thời gian: 15.04.24, 11:30
  Nỗ lực:176%
  Phần thưởng:1.005
  Con số: 93846108
  Khối: 0x2eda062c6c6d36****f52d40be00f4ad502
  Trình khai thác:cfx:****x2w0wy
  Thời gian: 15.04.24, 11:29
  Nỗ lực:96%
  Phần thưởng:1.002
  Con số: 93846104
  Khối: 0x575a8fa7cd53ba****2e5335f969b0c90fc
  Trình khai thác:cfx:****jb28xk
  Thời gian: 15.04.24, 11:29
  Nỗ lực:107%
  Phần thưởng:1.005
  Con số: 93846101
  Khối: 0xf6cea9e697bf12****841016bfbd5c0e679
  Trình khai thác:cfx:****1ejacm
  Thời gian: 15.04.24, 11:29
  Nỗ lực:158%
  Phần thưởng:1.002
  Con số: 93846094
  Khối: 0x074ddd3017fa47****e084907c129079f10
  Trình khai thác:cfx:****psj6up
  Thời gian: 15.04.24, 11:29
  Nỗ lực:33%
  Phần thưởng:1.002
  Con số: 93846093
  Khối: 0x67c70b04d8bc55****dd3263b79a0fa89f8
  Trình khai thác:cfx:****u5k1s3
  Thời gian: 15.04.24, 11:29
  Nỗ lực:143%
  Phần thưởng:1.005
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Conflux Coin (CFX)

  Cách đào Conflux Coin

  Conflux được khai thác bằng thuật toán Octopus ban đầu của riêng nó. CFX đặc biệt tốt cho dòng Nvidia GTX 16 và RTX 20/30. Không đáng để khai thác nó bằng một GPU cũ.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  Nbminer (cho Nvidia)

  CFX Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  1070 - 7 MH/s
  1070ti - 8 MH/s
  1080 - 10 MH/s
  1080ti - 14 MH/s
  2060 12GB - 40 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 50.4 MH/s
  2060S - 50.4 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 47 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 52 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 52 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 51.5 MH/s
  2080S - 57 MH/s
  2080ti - 75 MH/s
  3050 8GB - 26 MH/s
  3060 - 45.35 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 45.35 MH/s
  3060 LHR - 44 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 54.6 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 57.8 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 54.6 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 57.8 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 58 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 57.6 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 58 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 72.3 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 92.4 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 62 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 92.4 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 110 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 113.5 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 115 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 124 MH/s
  4050 - 28 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 91.4 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 130 MH/s
  30HX - 27 MH/s
  50HX - 68 MH/s
  70HX - 55 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 59.5 MH/s
  A2000 - 30 MH/s
  A4000 - 45 MH/s
  A5000 - 88 MH/s
  AMD:

  Thanh toán

  CFX Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán Conflux ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)
  MXC.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Conflux (ticker - CFX) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  CFX Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác CFX không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.