Conflux
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.2%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
142
Hashrate của mỏ
25.82 Gh/s
Nỗ lực
4.59%
Độ khó về mạng
93.215 G
Hashrate của mạng
186.43 Gh/s
Giá
0.039$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
25%
0%
9%
128
23%
0%
9%
256
24%
0%
10%
512
23%
0%
10%
1024
24%
0%
11%
  0 h/s200 Gh/s400 Gh/s600 Gh/s800 Gh/s17.08
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 51895815
  Khối: 0xed78075f03966e****ba3583dbc1c42acae
  Trình khai thác:cfx:****c7banx
  Thời gian: 18.08.22, 03:32
  Nỗ lực:284%
  Phần thưởng:2.01
  Con số: 51895800
  Khối: 0xc07e2cbe78daed****cc5848de5f37e57ba
  Trình khai thác:cfx:****y0y6he
  Thời gian: 18.08.22, 03:31
  Nỗ lực:380%
  Phần thưởng:2.038
  Con số: 51895785
  Khối: 0xf68b731254e7cb****fe31083090143ef8d
  Trình khai thác:cfx:****tu9xed
  Thời gian: 18.08.22, 03:31
  Nỗ lực:242%
  Phần thưởng:2.017
  Con số: 51895779
  Khối: 0x63ff8edfaee37f****15bf2f7a1f062a903
  Trình khai thác:cfx:****3gmmt1
  Thời gian: 18.08.22, 03:31
  Nỗ lực:8%
  Phần thưởng:1.996
  Con số: 51895778
  Khối: 0x782df1df3cfc8a****07bd31880457d9cbc
  Trình khai thác:cfx:****0x5h16
  Thời gian: 18.08.22, 03:31
  Nỗ lực:45%
  Phần thưởng:1.998
  Con số: 51895777
  Khối: 0xa3e4f98de02b53****343432b255e1d3a68
  Trình khai thác:cfx:****mm3es1
  Thời gian: 18.08.22, 03:31
  Nỗ lực:51%
  Phần thưởng:1.996
  Con số: 51895775
  Khối: 0x757f9e108276c1****0242ba6dacce6f340
  Trình khai thác:cfx:****ast3bm
  Thời gian: 18.08.22, 03:31
  Nỗ lực:205%
  Phần thưởng:2.011
  Con số: 51895767
  Khối: 0x89fd3bbb3f6ff8****7c7b0c6623a4fbe96
  Trình khai thác:cfx:****0az6zv
  Thời gian: 18.08.22, 03:31
  Nỗ lực:56%
  Phần thưởng:1.994
  Con số: 51895765
  Khối: 0x035c4216afee5d****e2d10e9d4ff35a26c
  Trình khai thác:cfx:****xptnbh
  Thời gian: 18.08.22, 03:31
  Nỗ lực:29%
  Phần thưởng:1.988
  Con số: 51895764
  Khối: 0x07daef22c52d06****a2a76fec11f030be3
  Trình khai thác:cfx:****c7banx
  Thời gian: 18.08.22, 03:31
  Nỗ lực:89%
  Phần thưởng:1.998
  Con số: 51895759
  Khối: 0xb8b1f118881339****bf6b81170a5d049e1
  Trình khai thác:WP****ucnU
  Thời gian: 18.08.22, 03:31
  Nỗ lực:207%
  Phần thưởng:1.994
  Con số: 51895751
  Khối: 0x7b8c19f0fbce1a****02809501a88557240
  Trình khai thác:cfx:****absa0k
  Thời gian: 18.08.22, 03:30
  Nỗ lực:172%
  Phần thưởng:1.999
  Con số: 51895746
  Khối: 0x82d12b8bb23ca4****7199a56b405eb8874
  Trình khai thác:cfx:****j279fj
  Thời gian: 18.08.22, 03:30
  Nỗ lực:45%
  Phần thưởng:1.996
  Con số: 51895744
  Khối: 0xf3fea1c51b787c****b0ff3e63067ce1511
  Trình khai thác:WP****Y29t
  Thời gian: 18.08.22, 03:30
  Nỗ lực:115%
  Phần thưởng:2.011
  Con số: 51895740
  Khối: 0xd2d042c06be8d8****fb3f5bbe155565172
  Trình khai thác:cfx:****gt6mga
  Thời gian: 18.08.22, 03:30
  Nỗ lực:21%
  Phần thưởng:2.006
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Conflux Coin (CFX)

  Khai thác Conflux Coin

  Conflux được khai thác bằng thuật toán Octopus ban đầu của riêng nó. CFX đặc biệt tốt cho dòng Nvidia GTX 16 và RTX 20/30. Không đáng để khai thác nó bằng một GPU cũ.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  Nbminer (cho Nvidia)

  CFX Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  1070 - 7 MH/s
  1070ti - 8 MH/s
  1080 - 10 MH/s
  1080ti - 14 MH/s
  2060 12GB - 40 MH/s
  2060S - 42 MH/s
  2070 - 47 MH/s
  2070S - 52 MH/s
  2080 - 52 MH/s
  2080S - 57 MH/s
  2080ti - 75 MH/s
  3050 8GB - 26 MH/s
  3060 - 46 MH/s
  3060 6GB Laptop - 46 MH/s
  3060 LHR - 44 MH/s
  3060ti - 55 MH/s
  3060ti LHR - 54 MH/s
  3070 - 58 MH/s
  3070 LHR - 58 MH/s
  3070ti - 72 MH/s
  3080 - 92 MH/s
  3080 LHR - 92 MH/s
  3080 12GB LHR - 98 MH/s
  3080ti - 105 MH/s
  3090 - 93 MH/s
  30HX - 27 MH/s
  50HX - 68 MH/s
  70HX - 55 MH/s
  90HX - 60 MH/s
  A2000 - 30 MH/s
  A4000 - 45 MH/s
  A5000 - 88 MH/s
  AMD:
  RX580 8GB - 2.4 MH/s

  Thanh toán

  CFX Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán Conflux ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)
  MXC.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Conflux (ticker - CFX) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  CFX Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác CFX không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.