Conflux
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
?
Chi phí
?
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
?
Hashrate của mỏ
?
Nỗ lực
?
Độ khó về mạng
?
Hashrate của mạng
?
Giá
?
Dữ liệu không có sẵn
Dữ liệu không có sẵn
Sẵn sàng []
Đang chờ []
Không có dữ liệu để hiển thị
Không có dữ liệu để hiển thị

Mỏ đào Conflux (CFX)

Khai thác Conflux

Conflux được khai thác bằng thuật toán Octopus ban đầu của riêng nó. CFX đặc biệt tốt cho dòng Nvidia GTX 16 và RTX 20/30. Không đáng để khai thác nó bằng một GPU cũ.

Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

T-rex (cho Nvidia)
Nbminer (cho Nvidia)

CFX Danh sách hashrate

NVIDIA:
AMD:

Thanh toán

CFX Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

Bán Conflux ở đâu?

Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)
MXC.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

Mỏ khai thác Conflux (ticker - CFX) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

CFX Phí mỏ

Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

Ping của mỏ

Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác CFX không quá 100 ms.

Độ khó của cổ phần

Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.