Conflux
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
2553
Hashrate của mỏ
0.76 Th/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
1.471 T
Hashrate của mạng
2.94 Th/s
Giá
0.2132$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
36%
0%
0%
128
43%
0%
7%
256
42%
0%
10%
512
43%
0%
13%
1024
43%
0%
15%
  2 Th/s4 Th/s6 Th/s8 Th/s10 Th/s28.03
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 68249821
  Khối: 0x74592d8feb0d44****5013c1cf3e9214c46
  Trình khai thác:cfx:****0g9s8p
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:245%
  Phần thưởng:1.004
  Con số: 68249817
  Khối: 0x7edc33e1efc70c****b671090783cf1e7d4
  Trình khai thác:cfx:****2exzp5
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:1.006
  Con số: 68249816
  Khối: 0x738e6f01c94bc4****af3d2b928e619c8bd
  Trình khai thác:cfx:****s64uy4
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:28%
  Phần thưởng:1.003
  Con số: 68249816
  Khối: 0x179e0fb629bc1b****864c8644b763dce9c
  Trình khai thác:cfx:****2exzp5
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:64%
  Phần thưởng:1.003
  Con số: 68249815
  Khối: 0xf173acc1e31cbe****b4ab081eda91073a2
  Trình khai thác:cfx:****2exzp5
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:290%
  Phần thưởng:1.08
  Con số: 68249812
  Khối: 0xab5eeba5822884****18315d2e39beba4f0
  Trình khai thác:cfx:****dmk718
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:52%
  Phần thưởng:1.006
  Con số: 68249811
  Khối: 0xee4c64f4a5b08e****4a1e466ac8d022bd5
  Trình khai thác:cfx:****2exzp5
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:40%
  Phần thưởng:1.001
  Con số: 68249811
  Khối: 0xb78da10706711f****cb4ebe00fd4bde5ce
  Trình khai thác:cfx:****xpyr6r
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:154%
  Phần thưởng:1.002
  Con số: 68249808
  Khối: 0xff8810cf905b83****0aad195aaaec04e40
  Trình khai thác:cfx:****uw25y3
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:434%
  Phần thưởng:1.004
  Con số: 68249804
  Khối: 0xa57d20707c160b****78ad6d7bb474a5ff5
  Trình khai thác:cfx:****ffnvf5
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:99%
  Phần thưởng:1.004
  Con số: 68249803
  Khối: 0xa78e64e650584f****5a437d9b5d811875d
  Trình khai thác:cfx:****2exzp5
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:54%
  Phần thưởng:1.002
  Con số: 68249802
  Khối: 0x88f62b6385c98b****7ed339d37f6a8e45f
  Trình khai thác:cfx:****2exzp5
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:314%
  Phần thưởng:0.996
  Con số: 68249798
  Khối: 0xbbc087eb54452c****bd2442618b3d7d9cc
  Trình khai thác:cfx:****2exzp5
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:122%
  Phần thưởng:1.003
  Con số: 68249796
  Khối: 0x519c15758c7c57****c6cacc7a5e268e160
  Trình khai thác:cfx:****mxk6nz
  Thời gian: 28.03.23, 23:32
  Nỗ lực:114%
  Phần thưởng:1.002
  Con số: 68249794
  Khối: 0xcac1454e17b713****634ec67fdaecbf722
  Trình khai thác:cfx:****2exzp5
  Thời gian: 28.03.23, 23:31
  Nỗ lực:99%
  Phần thưởng:1.005
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Conflux Coin (CFX)

  Cách đào Conflux Coin

  Conflux được khai thác bằng thuật toán Octopus ban đầu của riêng nó. CFX đặc biệt tốt cho dòng Nvidia GTX 16 và RTX 20/30. Không đáng để khai thác nó bằng một GPU cũ.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  Nbminer (cho Nvidia)

  CFX Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  1070 - 7 MH/s
  1070ti - 8 MH/s
  1080 - 10 MH/s
  1080ti - 14 MH/s
  2060 12GB - 40 MH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 50.4 MH/s
  2060S - 50.4 MH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 47 MH/s
  2070S Samsung GDDR6 - 52 MH/s
  2070S Micron GDDR6 - 52 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 51.5 MH/s
  2080S - 57 MH/s
  2080ti - 75 MH/s
  3050 8GB - 26 MH/s
  3060 - 45.35 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 45.35 MH/s
  3060 LHR - 44 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 54.6 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 57.8 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 54.6 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 57.8 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 58 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 57.6 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 58 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 72.3 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 92.4 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 62 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 92.4 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 110 MH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 113.5 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 115 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 124 MH/s
  4050 - 28 MH/s
  4080 Micron GDDR6X - 91.4 MH/s
  4090 Micron GDDR6X - 130 MH/s
  30HX - 27 MH/s
  50HX - 68 MH/s
  70HX - 55 MH/s
  90HX Micron GDDR6X - 59.5 MH/s
  A2000 - 30 MH/s
  A4000 - 45 MH/s
  A5000 - 88 MH/s
  AMD:

  Thanh toán

  CFX Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán Conflux ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)
  MXC.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Conflux (ticker - CFX) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  CFX Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác CFX không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.