Novo
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
15833
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
12
Hashrate của mỏ
94.39 Gh/s
Nỗ lực
121.68%
Độ khó về mạng
32.604 K
Hashrate của mạng
0.88 Th/s
Giá
0$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
80%
0%
0%
128
64%
0%
0%
256
56%
0%
0%
512
54%
0%
0%
1024
47%
0%
0%
  0 h/s1 Th/s2 Th/s3 Th/s4 Th/s24.0225.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 488269
  Khối: 0000000000006cad****087d7b664354c642
  Trình khai thác:12C****NAq2
  Thời gian: 25.02.24, 00:17
  Nỗ lực:834%
  Phần thưởng:500556
  Con số: 488216
  Khối: 0000000000006fad****bb461caa6062b6a5
  Trình khai thác:1AG****8UDf
  Thời gian: 24.02.24, 21:23
  Nỗ lực:272%
  Phần thưởng:500000
  Con số: 488188
  Khối: 00000000000044aa****e77440275a8ed9bc
  Trình khai thác:1AG****8UDf
  Thời gian: 24.02.24, 20:26
  Nỗ lực:56%
  Phần thưởng:500000
  Con số: 488180
  Khối: 0000000000006c27****0dd73f0602fd1016
  Trình khai thác:15y****cBsc
  Thời gian: 24.02.24, 20:15
  Nỗ lực:197%
  Phần thưởng:500000
  Con số: 488162
  Khối: 000000000000594b****85552127070f405d
  Trình khai thác:15E****JrKw
  Thời gian: 24.02.24, 19:33
  Nỗ lực:447%
  Phần thưởng:500000
  Con số: 488123
  Khối: 0000000000008b94****f48be57f212019c0
  Trình khai thác:12C****NAq2
  Thời gian: 24.02.24, 17:59
  Nỗ lực:65%
  Phần thưởng:500000
  Con số: 488117
  Khối: 000000000000668b****eb7aa79f11788d3b
  Trình khai thác:12C****NAq2
  Thời gian: 24.02.24, 17:47
  Nỗ lực:224%
  Phần thưởng:500013.60
  Con số: 488095
  Khối: 0000000000000c19****e76c71602bdb12ec
  Trình khai thác:1AG****8UDf
  Thời gian: 24.02.24, 16:59
  Nỗ lực:122%
  Phần thưởng:500568.15
  Con số: 488086
  Khối: 000000000000233e****6d8d43f8db2b4678
  Trình khai thác:15y****cBsc
  Thời gian: 24.02.24, 16:34
  Nỗ lực:106%
  Phần thưởng:500017.85
  Con số: 488075
  Khối: 00000000000088d8****b3536a02f92c950d
  Trình khai thác:15y****cBsc
  Thời gian: 24.02.24, 16:12
  Nỗ lực:183%
  Phần thưởng:500062.95
  Con số: 488063
  Khối: 00000000000046da****513e17cd6f394116
  Trình khai thác:1UR****M5aV
  Thời gian: 24.02.24, 15:35
  Nỗ lực:150%
  Phần thưởng:500000
  Con số: 488040
  Khối: 000000000000807d****e1899098c1cff6c1
  Trình khai thác:1Nx****ZdU9
  Thời gian: 24.02.24, 15:03
  Nỗ lực:68%
  Phần thưởng:500000
  Con số: 488032
  Khối: 0000000000005ff7****fb6090745f56ba9e
  Trình khai thác:1UR****M5aV
  Thời gian: 24.02.24, 14:49
  Nỗ lực:235%
  Phần thưởng:500000
  Con số: 488006
  Khối: 000000000000242f****2f895f0544c11f8f
  Trình khai thác:14b****AuVe
  Thời gian: 24.02.24, 14:00
  Nỗ lực:179%
  Phần thưởng:500000
  Con số: 487992
  Khối: 0000000000006f55****f2e12ab0be423acf
  Trình khai thác:14b****AuVe
  Thời gian: 24.02.24, 13:26
  Nỗ lực:180%
  Phần thưởng:500000
  Không có dữ liệu để hiển thị