Cortex
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
4
Chi phí
0.7%
Lần thanh toán cuối
30.07.21, 22:55
Trực tuyến
80
Hashrate của mỏ
21.94 h/s
Nỗ lực
160.79%
Độ khó về mạng
1.622 K
Hashrate của mạng
124.73 h/s
Giá
?
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
85%
0%
5%
128
87%
0%
4%
256
82%
0%
6%
512
79%
0%
8%
1024
77%
0%
7%
  0 h/s50 h/s100 h/s150 h/s200 h/s29.0730.07
  Khối [714172]
  Trình khai thác [54]
  Sẵn sàng [714167]
  Đang chờ [5]
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 4307542
  Khối: 0x5486d282cbf6f7****e8ef8e404e1734af0
  Trình khai thác:0xde****aa69d
  Thời gian: 30.07.21, 22:44
  Nỗ lực:145%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307535
  Khối: 0x5d3595ed5324c0****eed861438f842368c
  Trình khai thác:0xb4****fb1cc
  Thời gian: 30.07.21, 22:42
  Nỗ lực:123%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307533
  Khối: 0x21d4fd2319c301****6ef48e99145e7a555
  Trình khai thác:0xb6****b8b45
  Thời gian: 30.07.21, 22:40
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307530
  Khối: 0xd255d38125cfce****a3d4ac6235a5ff628
  Trình khai thác:0x75****d7e26
  Thời gian: 30.07.21, 22:40
  Nỗ lực:339%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307514
  Khối: 0x1c0c30545d8b6d****483ca26319f95f774
  Trình khai thác:0x41****8d761
  Thời gian: 30.07.21, 22:36
  Nỗ lực:86%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307509
  Khối: 0xc1f665713cfcc7****f3e6ca48253839f9d
  Trình khai thác:0xb6****b8b45
  Thời gian: 30.07.21, 22:35
  Nỗ lực:2%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307508
  Khối: 0x70803a44882827****aa41146ee61837593
  Trình khai thác:0xb6****b8b45
  Thời gian: 30.07.21, 22:35
  Nỗ lực:218%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307501
  Khối: 0xb37fedbd4ea0d0****5d3861b01d466249d
  Trình khai thác:0x4b****9167f
  Thời gian: 30.07.21, 22:32
  Nỗ lực:88%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307494
  Khối: 0x4dc175b3554523****884e5fe9e69f8f616
  Trình khai thác:0xc4****5ed6c
  Thời gian: 30.07.21, 22:31
  Nỗ lực:249%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307485
  Khối: 0x5f045e356041b7****da690a49f2dd21f5a
  Trình khai thác:0xbe****c396e
  Thời gian: 30.07.21, 22:28
  Nỗ lực:219%
  Phần thưởng:6.125
  Con số: 4307478
  Khối: 0x7e4e8251887d59****4c5fcfab568bdb467
  Trình khai thác:0xb6****b8b45
  Thời gian: 30.07.21, 22:25
  Nỗ lực:130%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307471
  Khối: 0x9a8229f5c8253d****9d7ce716fe2110cac
  Trình khai thác:0xb6****b8b45
  Thời gian: 30.07.21, 22:24
  Nỗ lực:45%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307470
  Khối: 0xc752b8244eef6e****040a6e6fefd92c461
  Trình khai thác:0x75****d7e26
  Thời gian: 30.07.21, 22:23
  Nỗ lực:6%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307469
  Khối: 0xbc8da10b54dc55****48a6716cf496a7ab0
  Trình khai thác:0x4b****9167f
  Thời gian: 30.07.21, 22:23
  Nỗ lực:23%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4307467
  Khối: 0x6bc0ecb77733fe****aeb6b21010513e37a
  Trình khai thác:0xb6****b8b45
  Thời gian: 30.07.21, 22:23
  Nỗ lực:31%
  Phần thưởng:7
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Cortex (CTXC)

  Khai thác Cortex

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Gminer (cho Nvidia)
  Lolminer (cho AMD)

  CTXC Danh sách hashrate

  Nvidia:
  1070 - 1.5 g/s (0.036 h/s)
  1070ti - 1.6 g/s (0.038 h/s)
  104-100 - 1.6 g/s (0.038 h/s)
  1080 - 1.6 g/s (0.038 h/s)
  102-100 - 2.8 g/s (0.066 h/s)
  1080ti - 3 g/s (0.071 h/s)
  2060s - 2.5 gps (0.059 h/s)
  2070 - 2.8 g/s (0.066 h/s)
  2070s - 3 gps (0.071 h/s)
  2080s - 3.3 gps (0.078 h/s)
  2080ti - 4.8 g/s (0.114 h/s)
  3060ti - 3.3 gps (0.078 h/s)
  3070 - 3.3 gps (0.078 h/s)
  3080 - 5.6 g/s (0.13 h/s)
  3090 - 6.6 g/s (0.157 h/s)
  AMD:
  Radeon VII - 3.05 g/s (0.073 h/s)
  Vega 64 - 2.2 g/s (0.053 h/s)
  Vega 56 - 2.0 g/s (0.048 h/s)
  RX 5700 - 1.85 g/s (0.044 h/s)
  RX 580 - 1.25 g/s (0.030 h/s)

  Thanh toán

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Bán Cortex ở đâu?

  Binance.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Cortex (ticker - CTXC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  CTXC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác CTXC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.