Cortex
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
1
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
82
Hashrate của mỏ
1.58 KGp/s
Nỗ lực
36.59%
Độ khó về mạng
6.436 K
Hashrate của mạng
21.85 KGp/s
Giá
0.0747$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
29%
1%
1%
128
32%
0%
2%
256
30%
0%
3%
512
30%
0%
3%
1024
31%
0%
3%
  0 Gp/s20 KGp/s40 KGp/s60 KGp/s80 KGp/s29.09
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 7035002
  Khối: 0xdbe65aa0b0c5f4****8a207ffe0310cd9e3
  Trình khai thác:0x49****c46ca
  Thời gian: 30.09.22, 01:56
  Nỗ lực:15%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7035000
  Khối: 0x3bccaf1e0fa60d****e8389ad29e6125018
  Trình khai thác:0xb4****95564
  Thời gian: 30.09.22, 01:55
  Nỗ lực:113%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7034980
  Khối: 0x662e626dc213a6****9c2a9784ffadd8a14
  Trình khai thác:0xd0****bf89d
  Thời gian: 30.09.22, 01:52
  Nỗ lực:124%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7034964
  Khối: 0xcc61391a003bf0****529fdb9ac888b50ab
  Trình khai thác:0x5f****43716
  Thời gian: 30.09.22, 01:48
  Nỗ lực:206%
  Phần thưởng:6.125
  Con số: 7034938
  Khối: 0x5004a056d1098a****fda5b95405b48103b
  Trình khai thác:0xb4****95564
  Thời gian: 30.09.22, 01:43
  Nỗ lực:137%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7034911
  Khối: 0xa611b28cd44def****2d00082f323f9f3f3
  Trình khai thác:0xb4****95564
  Thời gian: 30.09.22, 01:39
  Nỗ lực:93%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7034901
  Khối: 0x93b54badbaf7be****1c696e168f5b33404
  Trình khai thác:0xb4****95564
  Thời gian: 30.09.22, 01:36
  Nỗ lực:1%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7034900
  Khối: 0x579f9bd3946498****847d5c4010a2b9116
  Trình khai thác:0xd0****bf89d
  Thời gian: 30.09.22, 01:36
  Nỗ lực:132%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7034883
  Khối: 0xf32f4ab1c1a93d****5af9a1d210c271d7b
  Trình khai thác:0x1d****88108
  Thời gian: 30.09.22, 01:32
  Nỗ lực:146%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7034867
  Khối: 0xa061f908dea4ce****3dc2b209f70585f97
  Trình khai thác:0xd7****8eced
  Thời gian: 30.09.22, 01:28
  Nỗ lực:197%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7034839
  Khối: 0x70348dae8d60e8****14d8ac14a129174a5
  Trình khai thác:0x1d****88108
  Thời gian: 30.09.22, 01:22
  Nỗ lực:1%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7034838
  Khối: 0x97103a5df967db****1d1a319b3003af8e8
  Trình khai thác:0xb4****95564
  Thời gian: 30.09.22, 01:22
  Nỗ lực:27%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7034832
  Khối: 0x17149e7141105f****f5535b8c98bdb969b
  Trình khai thác:0x87****9f6f4
  Thời gian: 30.09.22, 01:21
  Nỗ lực:24%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7034831
  Khối: 0xd811007d76d2f8****6a048d7f941aa7474
  Trình khai thác:0xb4****95564
  Thời gian: 30.09.22, 01:21
  Nỗ lực:13%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7034830
  Khối: 0x8dae4c6fd80f9f****d329effa83a52c0bd
  Trình khai thác:0x2c****7d093
  Thời gian: 30.09.22, 01:20
  Nỗ lực:14%
  Phần thưởng:7
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Cortex (CTXC)

  Khai thác Cortex

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Gminer (cho Nvidia)
  Lolminer (cho AMD)

  CTXC Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 1.6 Gp/s
  P102-100 - 2.8 Gp/s
  1070 - 1.5 Gp/s
  1070ti - 1.6 Gp/s
  1080 - 1.6 Gp/s
  1080ti - 3 Gp/s
  2060S - 2.5 Gp/s
  2060S - 2.5 Gp/s
  2070 - 2.8 Gp/s
  2070S - 3 Gp/s
  2070S - 3 Gp/s
  2080 Samsung GDDR6 - 2.85 Gp/s
  2080S - 3.3 Gp/s
  2080ti - 4.8 Gp/s
  3060 - 2.8 Gp/s
  3060 - 2.8 Gp/s
  3060 LHR - 2.6 Gp/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 2.75 Gp/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 2.82 Gp/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 2.75 Gp/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 2.82 Gp/s
  3070 Samsung GDDR6 - 3.1 Gp/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 2.9 Gp/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 3.1 Gp/s
  3070ti Micron GDDR6X - 3.75 Gp/s
  3080 Micron GDDR6X - 5 Gp/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 3.2 Gp/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 5 Gp/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 5.7 Gp/s
  3080ti - 6.5 Gp/s
  3090 Micron GDDR6X - 6.8 Gp/s
  3090ti Micron GDDR6X - 7.2 Gp/s
  50HX - 4.3 Gp/s
  70HX - 3.3 Gp/s
  A5000 - 5.15 Gp/s
  AMD:
  VII - 3.05 Gp/s

  Thanh toán

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Bán Cortex ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Cortex (ticker - CTXC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  CTXC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác CTXC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.