Cortex
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
2
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
189
Hashrate của mỏ
3.35 KGp/s
Nỗ lực
5.21%
Độ khó về mạng
9.519 K
Hashrate của mạng
29.22 KGp/s
Giá
0.1478$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
29%
0%
2%
128
34%
0%
2%
256
32%
0%
2%
512
32%
0%
2%
1024
32%
0%
2%
  0 Gp/s50 KGp/s100 KGp/s150 KGp/s200 KGp/s28.03
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 8188910
  Khối: 0x13d5738da0605e****d99d5be5610e9e768
  Trình khai thác:0xc5****8bf94
  Thời gian: 28.03.23, 23:17
  Nỗ lực:0%
  Phần thưởng:6.125
  Con số: 8188910
  Khối: 0xa76656e5df808e****0a107d5f368068c2c
  Trình khai thác:0x74****bb784
  Thời gian: 28.03.23, 23:17
  Nỗ lực:70%
  Phần thưởng:7.006
  Con số: 8188906
  Khối: 0xef6d294d65760e****9d1c262896703c62b
  Trình khai thác:0x44****40f77
  Thời gian: 28.03.23, 23:15
  Nỗ lực:8%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8188904
  Khối: 0xc629f6f8398c93****a3328349b09429c1a
  Trình khai thác:0x8b****0a48d
  Thời gian: 28.03.23, 23:15
  Nỗ lực:14%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8188903
  Khối: 0x0786e6e26d5599****81fd68f650a95f001
  Trình khai thác:0x44****40f77
  Thời gian: 28.03.23, 23:15
  Nỗ lực:49%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8188897
  Khối: 0xc6afa20e00d819****d08b44a979236b3d1
  Trình khai thác:0x9f****6aaef
  Thời gian: 28.03.23, 23:14
  Nỗ lực:34%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8188892
  Khối: 0xc3d283d88cebcf****213f4feefb4fd0b32
  Trình khai thác:0x6e****cbac3
  Thời gian: 28.03.23, 23:13
  Nỗ lực:25%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8188888
  Khối: 0x48efa5de0e31cb****9a7366ef33f212f54
  Trình khai thác:0xda****d039c
  Thời gian: 28.03.23, 23:13
  Nỗ lực:118%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8188880
  Khối: 0xbab7e75313b1fe****0a58d2238f1410ead
  Trình khai thác:0xff****598d3
  Thời gian: 28.03.23, 23:10
  Nỗ lực:102%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8188872
  Khối: 0xa8c3b42f9c505f****bf9bc166141a79e61
  Trình khai thác:0x9f****6aaef
  Thời gian: 28.03.23, 23:08
  Nỗ lực:289%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8188842
  Khối: 0xad4680d6d53dc7****93003c129c0c2922e
  Trình khai thác:0x5c****32e90
  Thời gian: 28.03.23, 23:03
  Nỗ lực:79%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8188833
  Khối: 0x7f8b62a1f29754****02bc23931e60c89ed
  Trình khai thác:0x5c****32e90
  Thời gian: 28.03.23, 23:01
  Nỗ lực:148%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8188821
  Khối: 0x28821c94dfbcd1****2692d3ba4ff4b7959
  Trình khai thác:0x8e****7c38f
  Thời gian: 28.03.23, 22:58
  Nỗ lực:232%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8188797
  Khối: 0xc4e5f3de1e361f****d12ec6ee775f8e12a
  Trình khai thác:0x9a****6beb6
  Thời gian: 28.03.23, 22:54
  Nỗ lực:150%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8188778
  Khối: 0xbbdcf8163dd77d****a32bdcf7e14062e0e
  Trình khai thác:0x66****861ce
  Thời gian: 28.03.23, 22:51
  Nỗ lực:19%
  Phần thưởng:7
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Cortex (CTXC)

  Cách đào Cortex

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Gminer (cho Nvidia)
  Lolminer (cho AMD)

  CTXC Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 1.6 Gp/s
  P102-100 - 2.8 Gp/s
  1070 - 1.5 Gp/s
  1070ti - 1.6 Gp/s
  1080 - 1.6 Gp/s
  1080ti - 3 Gp/s
  2060S Samsung GDDR6 - 2.3 Gp/s
  2060S - 2.3 Gp/s
  2070 Samsung GDDR6 - 2.8 Gp/s
  2070S Samsung GDDR6 - 3 Gp/s
  2070S Micron GDDR6 - 3 Gp/s
  2080 Samsung GDDR6 - 2.85 Gp/s
  2080S - 3.3 Gp/s
  2080ti - 4.8 Gp/s
  3060 - 2.3 Gp/s
  3060 Samsung GDDR6 - 2.3 Gp/s
  3060 LHR - 2.6 Gp/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 2.75 Gp/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 2.82 Gp/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 2.75 Gp/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 2.82 Gp/s
  3070 Samsung GDDR6 - 3.1 Gp/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 2.9 Gp/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 3.1 Gp/s
  3070ti Micron GDDR6X - 3.75 Gp/s
  3080 Micron GDDR6X - 5 Gp/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 3.2 Gp/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 5 Gp/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 5.7 Gp/s
  3080ti Micron GDDR6X - 6.7 Gp/s
  3090 Micron GDDR6X - 6.8 Gp/s
  3090ti Micron GDDR6X - 7.2 Gp/s
  4080 Micron GDDR6X - 7.5 Gp/s
  4090 Micron GDDR6X - 7.8 Gp/s
  50HX Micron GDDR6 - 3.35 Gp/s
  70HX - 3.3 Gp/s
  90HX Micron GDDR6X - 3.47 Gp/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 3.6 Gp/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 5 Gp/s
  AMD:
  VII - 3.05 Gp/s

  Thanh toán

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Bán Cortex ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Cortex (ticker - CTXC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  CTXC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác CTXC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.