Cortex
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
2
Chi phí
0.4%
Lần thanh toán cuối
02.12.23, 13:52
Trực tuyến
121
Hashrate của mỏ
1.98 KGp/s
Nỗ lực
14.36%
Độ khó về mạng
6.479 K
Hashrate của mạng
19.62 KGp/s
Giá
0.2192$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
50%
0%
2%
128
45%
0%
3%
256
49%
0%
3%
512
46%
0%
3%
1024
44%
0%
3%
  0 Gp/s20 KGp/s40 KGp/s60 KGp/s01.1202.12
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 9785466
  Khối: 0x0593e5fd862ead****31b913cf227b1f05c
  Trình khai thác:0x09****a8c4b
  Thời gian: 02.12.23, 13:45
  Nỗ lực:65%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785454
  Khối: 0x05473a96d7f271****ab4104aa7289ee5ad
  Trình khai thác:0x38****bbdf8
  Thời gian: 02.12.23, 13:44
  Nỗ lực:51%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785449
  Khối: 0x839c763ecc3bed****27577669620489eb6
  Trình khai thác:0x38****bbdf8
  Thời gian: 02.12.23, 13:43
  Nỗ lực:363%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785404
  Khối: 0x1694db5b30763b****ae027ed78245ba556
  Trình khai thác:0xe1****fe0b8
  Thời gian: 02.12.23, 13:34
  Nỗ lực:77%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785401
  Khối: 0x75f37016cd4d37****89848d641d2339b14
  Trình khai thác:0x6c****30bcd
  Thời gian: 02.12.23, 13:32
  Nỗ lực:34%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785398
  Khối: 0x41ce3b2de0072e****32e2caefb3d1ea9f4
  Trình khai thác:0x4c****3252f
  Thời gian: 02.12.23, 13:32
  Nỗ lực:14%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785397
  Khối: 0x7475aeeeceee0c****8b7d8847686f5c893
  Trình khai thác:0x96****8a85c
  Thời gian: 02.12.23, 13:31
  Nỗ lực:226%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785373
  Khối: 0x47a711714a546d****662069f0a1c9bf487
  Trình khai thác:0x5a****ba84d
  Thời gian: 02.12.23, 13:26
  Nỗ lực:194%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785353
  Khối: 0x34ba2419804e92****cb2605fb825fe02df
  Trình khai thác:0x7c****f2667
  Thời gian: 02.12.23, 13:22
  Nỗ lực:38%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785349
  Khối: 0xf1928ae576430b****203798ddc827830dd
  Trình khai thác:0xe9****a7dac
  Thời gian: 02.12.23, 13:21
  Nỗ lực:47%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785341
  Khối: 0x339049699cf8b7****528ff05eaa3adb04b
  Trình khai thác:0x4c****3252f
  Thời gian: 02.12.23, 13:20
  Nỗ lực:460%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785298
  Khối: 0x49234ad1f4ec48****53b092541413ca8c9
  Trình khai thác:0xbb****42d5a
  Thời gian: 02.12.23, 13:09
  Nỗ lực:78%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785289
  Khối: 0x5fa652cb342010****0636631a43a32e82c
  Trình khai thác:0xfe****1aab9
  Thời gian: 02.12.23, 13:07
  Nỗ lực:21%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 9785285
  Khối: 0xb6cc58f1f09547****ea8b35df10ca38b23
  Trình khai thác:0xd4****e0957
  Thời gian: 02.12.23, 13:07
  Nỗ lực:9%
  Phần thưởng:3.062
  Con số: 9785284
  Khối: 0xb2c57210d66707****075cace2bdbada39a
  Trình khai thác:0xd0****ff818
  Thời gian: 02.12.23, 13:06
  Nỗ lực:326%
  Phần thưởng:3.50
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Cortex (CTXC)

  Cách đào Cortex

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Gminer (cho Nvidia)
  Lolminer (cho AMD)

  CTXC Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 1.6 Gp/s
  P102-100 - 2.8 Gp/s
  1070 - 1.5 Gp/s
  1070ti - 1.6 Gp/s
  1080 - 1.6 Gp/s
  1080ti - 3 Gp/s
  2060S Samsung GDDR6 - 2.3 Gp/s
  2060S - 2.3 Gp/s
  2070 Samsung GDDR6 - 2.8 Gp/s
  2070S Samsung GDDR6 - 3 Gp/s
  2070S Micron GDDR6 - 3 Gp/s
  2080 Samsung GDDR6 - 2.85 Gp/s
  2080S - 3.3 Gp/s
  2080ti - 4.8 Gp/s
  3060 - 2.3 Gp/s
  3060 Samsung GDDR6 - 2.3 Gp/s
  3060 LHR - 2.6 Gp/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 2.75 Gp/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 2.82 Gp/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 2.75 Gp/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 2.82 Gp/s
  3070 Samsung GDDR6 - 3.1 Gp/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 2.9 Gp/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 3.1 Gp/s
  3070ti Micron GDDR6X - 3.75 Gp/s
  3080 Micron GDDR6X - 5 Gp/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 3.2 Gp/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 5 Gp/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 5.7 Gp/s
  3080ti Micron GDDR6X - 6.7 Gp/s
  3090 Micron GDDR6X - 6.8 Gp/s
  3090ti Micron GDDR6X - 7.2 Gp/s
  4080 Micron GDDR6X - 7.5 Gp/s
  4090 Micron GDDR6X - 7.8 Gp/s
  50HX Micron GDDR6 - 3.35 Gp/s
  70HX - 3.3 Gp/s
  90HX Micron GDDR6X - 3.47 Gp/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 3.6 Gp/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 5 Gp/s
  AMD:
  VII - 3.05 Gp/s

  Thanh toán

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Bán Cortex ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Cortex (ticker - CTXC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  CTXC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác CTXC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.