Cortex
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
0
Hashrate của mỏ
0.00 h/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
0 K
Hashrate của mạng
0.00 h/s
Giá
0.225$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
0%
0%
0%
128
0%
0%
0%
256
0%
0%
0%
512
0%
0%
0%
1024
0%
0%
0%
  0 h/s100 h/s200 h/s300 h/s19.1020.10
  Khối   [0]
  Trình khai thác   [0]
  Sẵn sàng   [0]
  Đang chờ   [0]
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 4827834
  Khối: 0x9410efacbcd331****fae4660e71045f158
  Trình khai thác:0x47****3809f
  Thời gian: 20.10.21, 14:55
  Nỗ lực:180%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4827822
  Khối: 0xcb46e764006364****fc8f7bbe8fea7e036
  Trình khai thác:0xca****c2f31
  Thời gian: 20.10.21, 14:52
  Nỗ lực:11%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4827820
  Khối: 0x41aba425f3b087****7c96e19fba3f59bd2
  Trình khai thác:0x38****afe9d
  Thời gian: 20.10.21, 14:52
  Nỗ lực:94%
  Phần thưởng:6.125
  Con số: 4827816
  Khối: 0x6522f73dca21e3****ed00b87ad18256224
  Trình khai thác:0x38****afe9d
  Thời gian: 20.10.21, 14:51
  Nỗ lực:55%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4827812
  Khối: 0xed3d8800e3646c****a37827b01f9c186d5
  Trình khai thác:0x2f****5e92e
  Thời gian: 20.10.21, 14:50
  Nỗ lực:249%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4827806
  Khối: 0x0080a6d4e3bd5f****83b18c34d96ea3911
  Trình khai thác:0xa9****4e4dd
  Thời gian: 20.10.21, 14:46
  Nỗ lực:6%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4827804
  Khối: 0xa3f140917b748b****416e35e18bc396af5
  Trình khai thác:0x97****cf97f
  Thời gian: 20.10.21, 14:46
  Nỗ lực:147%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4827795
  Khối: 0x7afaea5d38d92f****7955edadf5b97f2e9
  Trình khai thác:0x5c****07495
  Thời gian: 20.10.21, 14:44
  Nỗ lực:86%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4827789
  Khối: 0xd72e7d52cbdc59****3cbaba7f6d9f4d199
  Trình khai thác:0xd4****e0957
  Thời gian: 20.10.21, 14:43
  Nỗ lực:20%
  Phần thưởng:6.125
  Con số: 4827787
  Khối: 0x7eefa2735b534c****d25325d5dfa074322
  Trình khai thác:0x9f****d2a58
  Thời gian: 20.10.21, 14:43
  Nỗ lực:4%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4827786
  Khối: 0x835c1b2f95bb1c****da67f07c9863bff94
  Trình khai thác:0x89****4e958
  Thời gian: 20.10.21, 14:43
  Nỗ lực:36%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4827784
  Khối: 0x719f15fdb93e23****2103daf0e8738ad59
  Trình khai thác:0x38****afe9d
  Thời gian: 20.10.21, 14:42
  Nỗ lực:118%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4827779
  Khối: 0x631027e0c3f1e1****c845fc9deb43d782a
  Trình khai thác:0x11****799da
  Thời gian: 20.10.21, 14:41
  Nỗ lực:100%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4827771
  Khối: 0x6cdc6a2f8fe6e0****7a9f89685e7106a3c
  Trình khai thác:0xca****c2f31
  Thời gian: 20.10.21, 14:39
  Nỗ lực:288%
  Phần thưởng:7
  Con số: 4827758
  Khối: 0xc140531edd4f79****f9622033dd19518f5
  Trình khai thác:WPM****Y29t
  Thời gian: 20.10.21, 14:35
  Nỗ lực:221%
  Phần thưởng:7
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Cortex (CTXC)

  Khai thác Cortex

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Gminer (cho Nvidia)
  Lolminer (cho AMD)

  CTXC Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 1.596 h/s
  P102-100 - 2.814 h/s
  1070 - 1.512 h/s
  1070ti - 1.596 h/s
  1080 - 1.596 h/s
  1080ti - 2.982 h/s
  2060S - 2.52 h/s
  2070 - 2.814 h/s
  2070S - 2.982 h/s
  2080 - 3.108 h/s
  2080S - 3.318 h/s
  2080ti - 4.788 h/s
  3060 - 2.814 h/s
  3060 LHR - 2.604 h/s
  3060ti - 3.318 h/s
  3060ti LHR - 3.318 h/s
  3070 - 3.318 h/s
  3070 LHR - 3.318 h/s
  3070ti - 3.696 h/s
  3080 - 5.586 h/s
  3080 LHR - 4.998 h/s
  3080ti - 6.51 h/s
  3090 - 6.594 h/s
  50HX - 4.284 h/s
  70HX - 3.318 h/s
  A5000 - 5.166 h/s
  AMD:
  RX470 8GB - 1.092 h/s
  RX480 8GB - 1.26 h/s
  RX570 8GB - 1.26 h/s
  RX580 8GB - 1.26 h/s
  RX590 8GB - 1.26 h/s
  Vega56 - 2.016 h/s
  Vega64 - 2.184 h/s
  RX5700 - 1.848 h/s
  VII - 3.066 h/s

  Thanh toán

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Bán Cortex ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Cortex (ticker - CTXC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  CTXC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác CTXC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.