Cortex
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
2
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
93
Hashrate của mỏ
1.41 KGp/s
Nỗ lực
66.38%
Độ khó về mạng
5.814 K
Hashrate của mạng
18.94 KGp/s
Giá
0.1793$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
39%
1%
3%
128
43%
0%
4%
256
41%
0%
3%
512
40%
0%
3%
1024
37%
0%
3%
  0 Gp/s20 KGp/s40 KGp/s60 KGp/s14.0415.04
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 10652771
  Khối: 0x7016359491ae25****2e874cb7f636a97cc
  Trình khai thác:0xa9****d3019
  Thời gian: 15.04.24, 11:18
  Nỗ lực:196%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652741
  Khối: 0x7bdaef4458cc7a****03670dd37c61ec395
  Trình khai thác:0xeb****2bac9
  Thời gian: 15.04.24, 11:12
  Nỗ lực:266%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652718
  Khối: 0xe55fa8c6422003****f3a3b3ad842835406
  Trình khai thác:0x44****40f77
  Thời gian: 15.04.24, 11:05
  Nỗ lực:292%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652680
  Khối: 0x5e2c27a15e4eb3****d958eb867449c9080
  Trình khai thác:0xbb****42d5a
  Thời gian: 15.04.24, 10:56
  Nỗ lực:52%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652673
  Khối: 0x2e5d484e68e193****f8221ac682d217aed
  Trình khai thác:0x44****40f77
  Thời gian: 15.04.24, 10:55
  Nỗ lực:26%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652667
  Khối: 0x48c5f863ca4059****3e824e8e9b60ad988
  Trình khai thác:0xd6****9d107
  Thời gian: 15.04.24, 10:54
  Nỗ lực:51%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652661
  Khối: 0x4a7b9c4968ea82****da755c62ae57fbbeb
  Trình khai thác:0xd0****eeca9
  Thời gian: 15.04.24, 10:52
  Nỗ lực:10%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652658
  Khối: 0x3a5800ae53dbc1****978ae71037efe6c01
  Trình khai thác:0x58****112a9
  Thời gian: 15.04.24, 10:52
  Nỗ lực:76%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652651
  Khối: 0x1f520796d523f0****48182d8a33af09bad
  Trình khai thác:0xc3****1bc9d
  Thời gian: 15.04.24, 10:50
  Nỗ lực:250%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652617
  Khối: 0x3ebb043d918a96****8010d3cf419baa81d
  Trình khai thác:0xc5****3b236
  Thời gian: 15.04.24, 10:43
  Nỗ lực:59%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652610
  Khối: 0xaa124e67a0a8a2****4bee3cbd4b573d070
  Trình khai thác:0x50****5a412
  Thời gian: 15.04.24, 10:41
  Nỗ lực:351%
  Phần thưởng:3.062
  Con số: 10652558
  Khối: 0xa22a8f4c7ed880****f2a16ca6276cf1ae2
  Trình khai thác:0xd1****68275
  Thời gian: 15.04.24, 10:31
  Nỗ lực:8%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652556
  Khối: 0xa373ade44f2cf2****670cb72ba406d8b4f
  Trình khai thác:0xd9****c2920
  Thời gian: 15.04.24, 10:30
  Nỗ lực:54%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652549
  Khối: 0x112b9cc30fcd33****152e8dfe6715c5a9b
  Trình khai thác:0x09****a8c4b
  Thời gian: 15.04.24, 10:29
  Nỗ lực:31%
  Phần thưởng:3.50
  Con số: 10652544
  Khối: 0x2896893806da7b****3176d9a31aff8fb7e
  Trình khai thác:0x09****a8c4b
  Thời gian: 15.04.24, 10:28
  Nỗ lực:40%
  Phần thưởng:3.50
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Cortex (CTXC)

  Cách đào Cortex

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Gminer (cho Nvidia)
  Lolminer (cho AMD)

  CTXC Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 1.6 Gp/s
  P102-100 - 2.8 Gp/s
  1070 - 1.5 Gp/s
  1070ti - 1.6 Gp/s
  1080 - 1.6 Gp/s
  1080ti - 3 Gp/s
  2060S Samsung GDDR6 - 2.3 Gp/s
  2060S - 2.3 Gp/s
  2070 Samsung GDDR6 - 2.8 Gp/s
  2070S Samsung GDDR6 - 3 Gp/s
  2070S Micron GDDR6 - 3 Gp/s
  2080 Samsung GDDR6 - 2.85 Gp/s
  2080S - 3.3 Gp/s
  2080ti - 4.8 Gp/s
  3060 - 2.3 Gp/s
  3060 Samsung GDDR6 - 2.3 Gp/s
  3060 LHR - 2.6 Gp/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 2.75 Gp/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 2.82 Gp/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 2.75 Gp/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 2.82 Gp/s
  3070 Samsung GDDR6 - 3.1 Gp/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 2.9 Gp/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 3.1 Gp/s
  3070ti Micron GDDR6X - 3.75 Gp/s
  3080 Micron GDDR6X - 5 Gp/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 3.2 Gp/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 5 Gp/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 5.7 Gp/s
  3080ti Micron GDDR6X - 6.7 Gp/s
  3090 Micron GDDR6X - 6.8 Gp/s
  3090ti Micron GDDR6X - 7.2 Gp/s
  4080 Micron GDDR6X - 7.5 Gp/s
  4090 Micron GDDR6X - 7.8 Gp/s
  50HX Micron GDDR6 - 3.35 Gp/s
  70HX - 3.3 Gp/s
  90HX Micron GDDR6X - 3.47 Gp/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 3.6 Gp/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 5 Gp/s
  AMD:
  VII - 3.05 Gp/s

  Thanh toán

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Bán Cortex ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Cortex (ticker - CTXC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  CTXC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác CTXC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.