Cortex
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
2
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
181
Hashrate của mỏ
2.67 KGp/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
6.731 K
Hashrate của mạng
20.53 KGp/s
Giá
0.0505$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
45%
0%
7%
128
40%
0%
5%
256
41%
0%
5%
512
43%
0%
5%
1024
45%
0%
4%
  0 Gp/s20 KGp/s40 KGp/s60 KGp/s80 KGp/s26.1127.11
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 7410480
  Khối: 0x767294124e954a****988a8fea8d0a3faa8
  Trình khai thác:0xec****0ab04
  Thời gian: 27.11.22, 16:44
  Nỗ lực:136%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7410471
  Khối: 0xe15a170cc2dd27****79df57189a5d4f383
  Trình khai thác:0x48****f7728
  Thời gian: 27.11.22, 16:42
  Nỗ lực:125%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7410459
  Khối: 0xb1b1dd8c6790f3****4c0a8537a841d9f8c
  Trình khai thác:0x4f****b29f5
  Thời gian: 27.11.22, 16:39
  Nỗ lực:81%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7410451
  Khối: 0x5df477b86f2092****a0d68f2ed6915f4d9
  Trình khai thác:0x03****01387
  Thời gian: 27.11.22, 16:38
  Nỗ lực:107%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7410443
  Khối: 0x8063aa62106664****d760c6a5d327c87d9
  Trình khai thác:0xfd****4ffbc
  Thời gian: 27.11.22, 16:36
  Nỗ lực:141%
  Phần thưởng:6.125
  Con số: 7410428
  Khối: 0x9f150490e63ba1****77453719b71d912bb
  Trình khai thác:0xb7****73aaf
  Thời gian: 27.11.22, 16:34
  Nỗ lực:133%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7410420
  Khối: 0xe32d32fd67063d****65ba1c3363ddc4b86
  Trình khai thác:0xe3****c28a2
  Thời gian: 27.11.22, 16:31
  Nỗ lực:1%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7410419
  Khối: 0xa47e62de0be03b****ecfb825026746bc04
  Trình khai thác:0x6f****ee16d
  Thời gian: 27.11.22, 16:31
  Nỗ lực:271%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7410402
  Khối: 0x622b667315c68b****4c8aac521d8f1d2dd
  Trình khai thác:0x0c****fa73f
  Thời gian: 27.11.22, 16:27
  Nỗ lực:76%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7410397
  Khối: 0xce86e4c1f49439****6b886e7bc35b9b7b7
  Trình khai thác:0x66****21c73
  Thời gian: 27.11.22, 16:25
  Nỗ lực:58%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7410391
  Khối: 0x5b3e223360d2a3****5f6168a84cb21b6b1
  Trình khai thác:0x2c****55080
  Thời gian: 27.11.22, 16:24
  Nỗ lực:19%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7410389
  Khối: 0x0afe0fcaf01c73****698acc1663dd6d8bf
  Trình khai thác:0x45****bbfe4
  Thời gian: 27.11.22, 16:24
  Nỗ lực:103%
  Phần thưởng:5.25
  Con số: 7410375
  Khối: 0x901c1e789e08d6****a1ab48cd3297e13d2
  Trình khai thác:0x97****35fa2
  Thời gian: 27.11.22, 16:22
  Nỗ lực:282%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7410360
  Khối: 0x155ccb3de9ddae****35317b06fcc5ebc42
  Trình khai thác:0x49****6a74e
  Thời gian: 27.11.22, 16:17
  Nỗ lực:90%
  Phần thưởng:7
  Con số: 7410358
  Khối: 0x109bae2ac4b509****0ff4541b899ed55a2
  Trình khai thác:0xb0****ecd94
  Thời gian: 27.11.22, 16:16
  Nỗ lực:25%
  Phần thưởng:7
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Cortex (CTXC)

  Khai thác Cortex

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Gminer (cho Nvidia)
  Lolminer (cho AMD)

  CTXC Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 1.6 Gp/s
  P102-100 - 2.8 Gp/s
  1070 - 1.5 Gp/s
  1070ti - 1.6 Gp/s
  1080 - 1.6 Gp/s
  1080ti - 3 Gp/s
  2060S Samsung GDDR6 - 2.3 Gp/s
  2060S - 2.3 Gp/s
  2070 - 2.8 Gp/s
  2070S - 3 Gp/s
  2070S - 3 Gp/s
  2080 Samsung GDDR6 - 2.85 Gp/s
  2080S - 3.3 Gp/s
  2080ti - 4.8 Gp/s
  3060 - 2.3 Gp/s
  3060 Samsung GDDR6 - 2.3 Gp/s
  3060 LHR - 2.6 Gp/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 2.75 Gp/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 2.82 Gp/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 2.75 Gp/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 2.82 Gp/s
  3070 Samsung GDDR6 - 3.1 Gp/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 2.9 Gp/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 3.1 Gp/s
  3070ti Micron GDDR6X - 3.75 Gp/s
  3080 Micron GDDR6X - 5 Gp/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 3.2 Gp/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 5 Gp/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 5.7 Gp/s
  3080ti Micron GDDR6X - 6.7 Gp/s
  3090 Micron GDDR6X - 6.8 Gp/s
  3090ti Micron GDDR6X - 7.2 Gp/s
  4080 Micron GDDR6X - 7.5 Gp/s
  4090 Micron GDDR6X - 7.8 Gp/s
  50HX Micron GDDR6 - 3.35 Gp/s
  70HX - 3.3 Gp/s
  90HX Micron GDDR6X - 3.47 Gp/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 3.6 Gp/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 5 Gp/s
  AMD:
  VII - 3.05 Gp/s

  Thanh toán

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Bán Cortex ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Cortex (ticker - CTXC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  CTXC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác CTXC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.