Cortex
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
1
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
175
Hashrate của mỏ
3.09 KGp/s
Nỗ lực
7.33%
Độ khó về mạng
8.628 K
Hashrate của mạng
24.95 KGp/s
Giá
0.1525$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
29%
0%
3%
128
26%
0%
2%
256
26%
0%
2%
512
27%
0%
2%
1024
27%
0%
2%
  0 Gp/s50 KGp/s100 KGp/s150 KGp/s200 KGp/s23.0324.03
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 8160131
  Khối: 0x40890755f749b5****81763e1fe10186176
  Trình khai thác:0x86****38d19
  Thời gian: 24.03.23, 11:54
  Nỗ lực:142%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160120
  Khối: 0xf14d574ad987b6****1167de7c53f20db5f
  Trình khai thác:0x58****112a9
  Thời gian: 24.03.23, 11:51
  Nỗ lực:20%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160117
  Khối: 0xaef8a9b1e0f2c9****228801d6163d38045
  Trình khai thác:0xf2****d6cc1
  Thời gian: 24.03.23, 11:51
  Nỗ lực:9%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160115
  Khối: 0xa7a12d6cf30802****833602e1078cacbeb
  Trình khai thác:0x88****0afc8
  Thời gian: 24.03.23, 11:50
  Nỗ lực:181%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160101
  Khối: 0x2bf16b3af24cd9****21f1ab91021afb9bf
  Trình khai thác:0x62****ceb44
  Thời gian: 24.03.23, 11:47
  Nỗ lực:1%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160100
  Khối: 0x46d7ae04b562e4****9bbe1b4cb59eb2090
  Trình khai thác:0x17****bb49d
  Thời gian: 24.03.23, 11:47
  Nỗ lực:48%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160093
  Khối: 0x132e89708ad7cc****6d6cd7e4af20c0a9f
  Trình khai thác:0xaf****6872e
  Thời gian: 24.03.23, 11:46
  Nỗ lực:9%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160092
  Khối: 0x1708a9e0382cc8****fc07cacf6f0a83eed
  Trình khai thác:0x66****861ce
  Thời gian: 24.03.23, 11:46
  Nỗ lực:218%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160074
  Khối: 0x19b8a990ea3c1a****c59279a52a649a15e
  Trình khai thác:0x44****40f77
  Thời gian: 24.03.23, 11:41
  Nỗ lực:302%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160053
  Khối: 0xbae64d4d75e03e****102a4061490ce9730
  Trình khai thác:0x13****e1e1f
  Thời gian: 24.03.23, 11:36
  Nỗ lực:58%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160049
  Khối: 0x6011757291ca0a****5593b356914d9ec97
  Trình khai thác:0x04****92c89
  Thời gian: 24.03.23, 11:34
  Nỗ lực:98%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160046
  Khối: 0xc1b1f3565d0e3d****7af13063fdee14c88
  Trình khai thác:0x8e****7c38f
  Thời gian: 24.03.23, 11:33
  Nỗ lực:24%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160043
  Khối: 0x5fef28731959bc****7f6dab189ea54f320
  Trình khai thác:0xda****d039c
  Thời gian: 24.03.23, 11:32
  Nỗ lực:72%
  Phần thưởng:7
  Con số: 8160039
  Khối: 0xbba613a7898aed****1f2e3533078ba4dae
  Trình khai thác:0x13****e1e1f
  Thời gian: 24.03.23, 11:31
  Nỗ lực:205%
  Phần thưởng:6.125
  Con số: 8160028
  Khối: 0x132c6376decab6****fda9e2c5d69494c3a
  Trình khai thác:0xa4****799fc
  Thời gian: 24.03.23, 11:27
  Nỗ lực:19%
  Phần thưởng:6.125
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Cortex (CTXC)

  Cách đào Cortex

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Gminer (cho Nvidia)
  Lolminer (cho AMD)

  CTXC Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 1.6 Gp/s
  P102-100 - 2.8 Gp/s
  1070 - 1.5 Gp/s
  1070ti - 1.6 Gp/s
  1080 - 1.6 Gp/s
  1080ti - 3 Gp/s
  2060S Samsung GDDR6 - 2.3 Gp/s
  2060S - 2.5 Gp/s
  2070 Samsung GDDR6 - 2.8 Gp/s
  2070S Samsung GDDR6 - 3 Gp/s
  2070S Micron GDDR6 - 3 Gp/s
  2080 Samsung GDDR6 - 2.85 Gp/s
  2080S - 3.3 Gp/s
  2080ti - 4.8 Gp/s
  3060 - 2.8 Gp/s
  3060 Samsung GDDR6 - 2.3 Gp/s
  3060 LHR - 2.6 Gp/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 2.75 Gp/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 2.82 Gp/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 2.75 Gp/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 2.82 Gp/s
  3070 Samsung GDDR6 - 3.1 Gp/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 2.9 Gp/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 3.1 Gp/s
  3070ti Micron GDDR6X - 3.75 Gp/s
  3080 Micron GDDR6X - 5 Gp/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 3.2 Gp/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 5 Gp/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 5.7 Gp/s
  3080ti Micron GDDR6X - 6.7 Gp/s
  3090 Micron GDDR6X - 6.8 Gp/s
  3090ti Micron GDDR6X - 7.2 Gp/s
  4080 Micron GDDR6X - 7.5 Gp/s
  4090 Micron GDDR6X - 7.8 Gp/s
  50HX Micron GDDR6 - 3.35 Gp/s
  70HX - 3.3 Gp/s
  90HX Micron GDDR6X - 3.47 Gp/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 3.6 Gp/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 5 Gp/s
  AMD:
  VII - 3.05 Gp/s

  Thanh toán

  Thuật toán sửa đổi CuckoCycle. Win10 không hỗ trợ khai thác bằng cạc đồ họa 8gb. Bạn chỉ có thể khai thác Ctxc bằng 1070, 1070ti hoặc 1080 trên Win7 hoặc Linux. Gminer hiển thị cho bạn hashrate theo gps, mạng Cortex hiển thị hps. hps=gps/42 Ví dụ: nếu bạn có 42 gps thì mỏ thiết bị của bạn sẽ hiển thị cho bạn là 1 hps.

  Bán Cortex ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Cortex (ticker - CTXC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  CTXC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác CTXC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.