Vertcoin
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
137
Hashrate của mỏ
0.40 Gh/s
Nỗ lực
12.63%
Độ khó về mạng
24.334
Hashrate của mạng
0.71 Gh/s
Giá
0.0269$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
34%
0%
0%
128
35%
0%
0%
256
32%
0%
0%
512
31%
0%
0%
1024
30%
0%
0%
  1 Gh/s1.5 Gh/s2 Gh/s2.5 Gh/s3 Gh/s20.0921.09
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 2054279
  Khối: 8934d575c5a3a28e****ccffd680fe080961
  Trình khai thác:vtc1****zxae2
  Thời gian: 21.09.23, 07:43
  Nỗ lực:252%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054277
  Khối: 1942a2ceefaf01a4****4677e239ecb28455
  Trình khai thác:vtc1****va6te
  Thời gian: 21.09.23, 07:33
  Nỗ lực:65%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054276
  Khối: 3036c9e883901ef3****5fe93a479b8752ee
  Trình khai thác:vtc1****huktx
  Thời gian: 21.09.23, 07:30
  Nỗ lực:131%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054275
  Khối: 7f4ecd0c26abcc10****0c3c509acd9f7d44
  Trình khai thác:vtc1****va6te
  Thời gian: 21.09.23, 07:24
  Nỗ lực:9%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054273
  Khối: acc457965f695a89****375b3291872475bf
  Trình khai thác:vtc1****tpd6x
  Thời gian: 21.09.23, 07:23
  Nỗ lực:59%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054272
  Khối: df78beecb4e0f2d3****ebe125bde932f1c7
  Trình khai thác:vtc1****huktx
  Thời gian: 21.09.23, 07:21
  Nỗ lực:106%
  Phần thưởng:12.504
  Con số: 2054271
  Khối: b116c54282112eef****7460e9a0423eab98
  Trình khai thác:vtc1****rz486
  Thời gian: 21.09.23, 07:16
  Nỗ lực:342%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054268
  Khối: 02078f5083fd512a****f600b88cc97fc5d2
  Trình khai thác:vtc1****huktx
  Thời gian: 21.09.23, 07:01
  Nỗ lực:78%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054266
  Khối: 098b0ae58d7e6706****c748fa89869ac85c
  Trình khai thác:vtc1****huktx
  Thời gian: 21.09.23, 06:57
  Nỗ lực:114%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054263
  Khối: 5e94582aef460788****990ce8760bbd045b
  Trình khai thác:vtc1****srl50
  Thời gian: 21.09.23, 06:53
  Nỗ lực:83%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054262
  Khối: f21f26a0860d7325****e81159e8443ce256
  Trình khai thác:vtc1****p6r8a
  Thời gian: 21.09.23, 06:49
  Nỗ lực:45%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054261
  Khối: cf2da03c2c81c069****cb9a1fee7c44e2dc
  Trình khai thác:vtc1****va6te
  Thời gian: 21.09.23, 06:47
  Nỗ lực:250%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054257
  Khối: 74afd87df1449341****cd8bd04d611e23be
  Trình khai thác:vtc1****huktx
  Thời gian: 21.09.23, 06:36
  Nỗ lực:145%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054255
  Khối: 3a65428f7007640d****3ff1d836659cf8a7
  Trình khai thác:Vuf****aRES
  Thời gian: 21.09.23, 06:30
  Nỗ lực:1%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2054254
  Khối: 590dbdd5b5e74103****4b73e5e1e8da0d41
  Trình khai thác:vtc1****huktx
  Thời gian: 21.09.23, 06:30
  Nỗ lực:12%
  Phần thưởng:12.50
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Vertcoin (VTC)

  Cách đào Vertcoin (VTC)

  Có thể được khai thác trên cả Nvidia và AMD. Nó cũng đáng để khai thác với một GPU cũ như GTX970, GTX1050 hoặc R9 290. Tệp VTC dag nhỏ và cố định trên 1,2 Gb. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi trong khi người khai thác của bạn tạo tệp dag. Được hỗ trợ bởi nhiều sàn giao dịch.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Verthash Miner (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  Vertcoin Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  750ti - 100 kH/s
  960 - 175 kH/s
  970 - 350 kH/s
  1030 - 100 kH/s
  1050 - 190 kH/s
  1050ti - 193 kH/s
  1050ti - 193 kH/s
  1060 3GB - 333 kH/s
  1060 6GB - 333 kH/s
  1060 6GB - 333 kH/s
  1060 6GB - 333 kH/s
  1650 - 285 kH/s
  1650ti - 350 kH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 380 kH/s
  1660S - 517 kH/s
  1660S - 517 kH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 517 kH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 482 kH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 482 kH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 482 kH/s
  1070 - 430 kH/s
  1070ti - 437 kH/s
  1080 - 490 kH/s
  1080ti - 615 kH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 510 kH/s
  2060 - 510 kH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 507 kH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 675 kH/s
  2060S - 675 kH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 581 kH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 630 kH/s
  2080S - 590 kH/s
  2080ti - 850 kH/s
  3060 - 440 kH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 440 kH/s
  3060ti - 445 kH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 445 kH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 445 kH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 1285 kH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 1050 kH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 635 kH/s
  3080 Micron GDDR6X - 800 kH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 1100 kH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 800 kH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 1100 kH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 1200 kH/s
  3090 Micron GDDR6X - 1500 kH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 1550 kH/s
  4080 Micron GDDR6X - 1450 kH/s
  50HX Micron GDDR6 - 820 kH/s
  70HX - 1280 kH/s
  90HX Micron GDDR6X - 1570 kH/s
  AMD:
  R9 280 - 410 kH/s
  R9 290 - 410 kH/s
  R9 380 2GB - 300 kH/s
  R9 390 - 420 kH/s
  RX460 - 180 kH/s
  RX470 4GB - 535 kH/s
  RX470 4GB - 535 kH/s
  RX470 4GB - 535 kH/s
  RX470 4GB - 535 kH/s
  RX470 4GB - 535 kH/s
  RX470 4GB - 535 kH/s
  RX470 8GB - 535 kH/s
  RX470 8GB - 535 kH/s
  RX470 8GB - 535 kH/s
  RX470 8GB - 535 kH/s
  RX470 8GB - 535 kH/s
  RX470 8GB - 535 kH/s
  RX480 4GB - 535 kH/s
  RX480 8GB - 535 kH/s
  RX480 8GB - 535 kH/s
  RX550 - 300 kH/s
  RX560 - 300 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  Vega56 - 667 kH/s
  Vega56 - 667 kH/s
  Vega64 - 840 kH/s
  RX5500 - 370 kH/s
  RX5600XT - 570 kH/s
  RX5700 - 720 kH/s
  RX5700 - 720 kH/s
  RX5700XT - 720 kH/s
  RX5700XT - 720 kH/s
  RX6800 - 950 kH/s
  RX6800XT - 950 kH/s
  RX6900XT - 973 kH/s
  RX6950XT - 973 kH/s
  VII - 1200 kH/s

  Thanh toán

  Vertcoin Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán VTC ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Vertcoin (ticker - VTC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  VTC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác VTC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.