Mimble Wimble Coin
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0.04
Chi phí
0.4%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
23
Hashrate của mỏ
282.85 g/s
Nỗ lực
22.54%
Độ khó về mạng
14.424 M
Hashrate của mạng
1.27 Kg/s
Giá
1.498$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
48%
0%
0%
128
40%
0%
0%
256
42%
0%
0%
512
42%
0%
0%
1024
44%
0%
0%
  0 g/s1 Kg/s2 Kg/s3 Kg/s4 Kg/s17.08
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 1430805 C31
  Khối: 000b3519b801b6ca****cd097b445580ecf2
  Trình khai thác:WPHaHR0cD****FkLm9uaW9u
  Thời gian: 17.08.22, 03:30
  Nỗ lực:266%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430796 C31
  Khối: 000cfc7f62cf8d38****58ee595c6be7e73b
  Trình khai thác:WPM****uY29t
  Thời gian: 17.08.22, 03:20
  Nỗ lực:124%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430790 C31
  Khối: 000df19beeb01953****3cc20cc78db2d01c
  Trình khai thác:WPHaHR0cD****FkLm9uaW9u
  Thời gian: 17.08.22, 03:15
  Nỗ lực:115%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430785 C31
  Khối: 000b698f0400138d****41ab8e234a3c413f
  Trình khai thác:WPMb****mNvbQ
  Thời gian: 17.08.22, 03:10
  Nỗ lực:121%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430779 C31
  Khối: 000bcb068eb16d62****fb25e9d58b7cfbd1
  Trình khai thác:mwcmqs****ydH9fWK
  Thời gian: 17.08.22, 03:05
  Nỗ lực:61%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430775 C31
  Khối: 0001a176a9e17b8a****fbdd8229a6145274
  Trình khai thác:WPHaHR0cD****FkLm9uaW9u
  Thời gian: 17.08.22, 03:03
  Nỗ lực:29%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430772 C31
  Khối: 00086c7b4bc99698****4331f2ae3eaffffa
  Trình khai thác:mwcmqs****xaaAC16
  Thời gian: 17.08.22, 03:02
  Nỗ lực:235%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430761 C31
  Khối: 000740d81329609a****5c2627c7fe37af43
  Trình khai thác:mwcmqs****CeKrA1U
  Thời gian: 17.08.22, 02:53
  Nỗ lực:53%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430758 C31
  Khối: 0003c68a1903e092****7dbb9dd2fe976cdc
  Trình khai thác:WPMb****mNvbQ
  Thời gian: 17.08.22, 02:51
  Nỗ lực:225%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430752 C31
  Khối: 00104874e9b32917****7788444f5eb202f6
  Trình khai thác:WPHaHR0cD****FkLm9uaW9u
  Thời gian: 17.08.22, 02:43
  Nỗ lực:35%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430750 C31
  Khối: 000530fb82d93108****26fa86ad4b5a1a40
  Trình khai thác:mwcmqs****CeKrA1U
  Thời gian: 17.08.22, 02:42
  Nỗ lực:121%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430741 C31
  Khối: 0003efbd4d6249a4****771e5fe0fa800210
  Trình khai thác:mwcmqs****ZHuQB8c
  Thời gian: 17.08.22, 02:37
  Nỗ lực:165%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430737 C31
  Khối: 0006a96234107fd5****313233a72caa6363
  Trình khai thác:mwcmqs****ZHuQB8c
  Thời gian: 17.08.22, 02:31
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430735 C31
  Khối: 00073e0cf669837d****57e6bd09aeb5f9e6
  Trình khai thác:WPHaHR0cD****FkLm9uaW9u
  Thời gian: 17.08.22, 02:30
  Nỗ lực:186%
  Phần thưởng:0.15
  Con số: 1430731 C31
  Khối: 0008055ce76a58bd****3ced24d9d9913c02
  Trình khai thác:WPHaHR0cD****FkLm9uaW9u
  Thời gian: 17.08.22, 02:22
  Nỗ lực:207%
  Phần thưởng:0.15
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào MimbleWimbleCoin (MWC)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác MimbleWimbleCoin (ticker - MWC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  MWC Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  1070 - 0.86 g/s
  1070ti - 0.86 g/s
  1080 - 1 g/s
  1080ti - 1.62 g/s
  2060S - 0.8 g/s
  2070 - 1.33 g/s
  2070S - 1.4 g/s
  2080 - 1.65 g/s
  2080ti - 2.45 g/s
  3060 - 1.3 g/s
  3060ti - 2.5 g/s
  3070 - 2.5 g/s
  3070 LHR - 2.5 g/s
  3070ti - 2.6 g/s
  3080 - 2.62 g/s
  3080ti - 3.2 g/s
  3090 - 3 g/s
  50HX - 2.2 g/s
  70HX - 2.5 g/s
  AMD:
  Vega56 - 1.15 g/s
  Vega64 - 1.37 g/s
  VII - 2.05 g/s

  MWC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác MWC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  MWC Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.