Warthog
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
665
Hashrate của mỏ
230.90 Gh/s
Nỗ lực
93.69%
Độ khó về mạng
14.913 T
Hashrate của mạng
0.82 Th/s
Giá
0.4252$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
30%
1%
0%
128
33%
0%
0%
256
37%
0%
0%
512
38%
0%
0%
1024
39%
0%
0%
  0 h/s1 Th/s2 Th/s3 Th/s11.0412.04
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 1246523
  Khối: 36fb7e83c383df24****9a8b309b651d2682
  Trình khai thác:bcf2****c2e7db
  Thời gian: 12.04.24, 12:34
  Nỗ lực:94%
  Phần thưởng:-
  Con số: 1246521
  Khối: c6823027f1cc2102****d3a67ad1eeacf5a5
  Trình khai thác:b785****5ee6b0
  Thời gian: 12.04.24, 12:33
  Nỗ lực:16%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246520
  Khối: d9549bc7fef42c96****c5d17889b74696b1
  Trình khai thác:4e9b****20583e
  Thời gian: 12.04.24, 12:32
  Nỗ lực:122%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246518
  Khối: ab074c9c40e802c2****7096baca9557ce2c
  Trình khai thác:301c****2fe77c
  Thời gian: 12.04.24, 12:31
  Nỗ lực:5%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246517
  Khối: b0ad5081ad42af4d****34073bf83fb3fc1c
  Trình khai thác:bfeb****595677
  Thời gian: 12.04.24, 12:31
  Nỗ lực:54%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246514
  Khối: 6f0ea3661ca5e92e****b22117351da1c93a
  Trình khai thác:0ca4****a984b5
  Thời gian: 12.04.24, 12:30
  Nỗ lực:19%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246513
  Khối: 7e86e1c2b4f8ce49****76db32872aa373e8
  Trình khai thác:ef88****b0f56e
  Thời gian: 12.04.24, 12:30
  Nỗ lực:20%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246511
  Khối: 5d43cb3cc4328b72****5c6781e4363c47de
  Trình khai thác:c50c****68ae12
  Thời gian: 12.04.24, 12:30
  Nỗ lực:7%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246510
  Khối: 657bdd9a9eb03f8c****22fba3b8c88c45fe
  Trình khai thác:4157****acb28f
  Thời gian: 12.04.24, 12:30
  Nỗ lực:82%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246507
  Khối: ea1f24b7efb5f709****5f985b2d51625951
  Trình khai thác:f6de****94dd80
  Thời gian: 12.04.24, 12:29
  Nỗ lực:26%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246506
  Khối: cb66894e6931c940****7b79ca63a4343215
  Trình khai thác:b41c****6405b3
  Thời gian: 12.04.24, 12:29
  Nỗ lực:40%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246505
  Khối: ca0674125a72a5d4****f11fec936061ddeb
  Trình khai thác:6860****f95cc6
  Thời gian: 12.04.24, 12:28
  Nỗ lực:37%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246504
  Khối: 6f0a35db7c0dec4d****cfb0d29a2bab9a12
  Trình khai thác:2c6c****5681c2
  Thời gian: 12.04.24, 12:28
  Nỗ lực:58%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246502
  Khối: d5dfc82da695a7fc****70ef2bc263c003c1
  Trình khai thác:9cdc****5965b9
  Thời gian: 12.04.24, 12:27
  Nỗ lực:56%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1246500
  Khối: a0343078a2e9e119****f998d9a10227ecd3
  Trình khai thác:eb3a****1aac58
  Thời gian: 12.04.24, 12:27
  Nỗ lực:17%
  Phần thưởng:3
  Không có dữ liệu để hiển thị