Grin
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
0
Hashrate của mỏ
0.00 g/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
0 M
Hashrate của mạng
0.00 Kg/s
Giá
0.401$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
0%
0%
0%
128
0%
0%
0%
256
0%
0%
0%
512
0%
0%
0%
1024
0%
0%
0%
  0 g/s5 Kg/s10 Kg/s15 Kg/s20 Kg/s19.1020.10
  Khối   [0]
  Trình khai thác   [0]
  Sẵn sàng   [0]
  Đang chờ   [0]
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 1442609 C32
  Khối: 000180bd7f751b3d****58d366b18337e8f0
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 17.10.21, 15:11
  Nỗ lực:62%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1440249 C32
  Khối: 000115def1cb6339****bbfde5b7564e1623
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 15.10.21, 23:35
  Nỗ lực:41%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1439527 C32
  Khối: 000084a4a553cd52****bff1659d7ec206f4
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 15.10.21, 11:21
  Nỗ lực:109%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1437593 C32
  Khối: 000084da20144a99****096ec27c26686f32
  Trình khai thác:grin1v****qje3t4t
  Thời gian: 14.10.21, 03:14
  Nỗ lực:117%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1436309 C32
  Khối: 0001b78b04cdb33d****05ee21cd3ad96759
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 13.10.21, 05:43
  Nỗ lực:164%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1434518 C32
  Khối: 0000bbdbff35f8b1****000f2c75a3655aeb
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 12.10.21, 00:18
  Nỗ lực:112%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1433495 C32
  Khối: 0001b95433d43045****41b2d431dbd48fdd
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 11.10.21, 06:50
  Nỗ lực:8%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1433390 C32
  Khối: 00013201f75f2f8f****b2054fa360a3e2fb
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 11.10.21, 05:07
  Nỗ lực:64%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1432614 C32
  Khối: 00004af9526dd055****5f3677b79c40b311
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 10.10.21, 16:03
  Nỗ lực:14%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1432565 C32
  Khối: 00010c97394c94aa****055ac88bfd809eed
  Trình khai thác:WP****ucnU
  Thời gian: 10.10.21, 15:16
  Nỗ lực:89%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1432269 C32
  Khối: 00020f0ac2af8bc9****80d2b72bf7136e64
  Trình khai thác:WP****ucnU
  Thời gian: 10.10.21, 10:08
  Nỗ lực:2%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1432265 C32
  Khối: 0000c91736a26f43****5e8374d09df27379
  Trình khai thác:WP****ucnU
  Thời gian: 10.10.21, 10:02
  Nỗ lực:697%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1429903 C32
  Khối: 000224bc9d47b622****fb5c192aa155dba8
  Trình khai thác:WP****ucnU
  Thời gian: 08.10.21, 18:43
  Nỗ lực:29%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1429844 C32
  Khối: 00008ad28013d6af****befec1db7eabf6cb
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 08.10.21, 17:48
  Nỗ lực:11%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1429827 C32
  Khối: 0001eacfe785f9a7****551b1095260dd425
  Trình khai thác:WP****NvbQ
  Thời gian: 08.10.21, 17:29
  Nỗ lực:8%
  Phần thưởng:60
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Grin

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Grin (ticker - GRIN) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Grin Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  1660S - 0.26 g/s
  1660ti - 0.26 g/s
  1070ti - 0.27 g/s
  1080 - 0.33 g/s
  1080ti - 0.56 g/s
  2060S - 0.33 g/s
  2070S - 0.42 g/s
  2080 - 0.48 g/s
  2080S - 0.62 g/s
  2080ti - 0.81 g/s
  3060 - 0.5 g/s
  3060ti - 0.71 g/s
  3070 - 0.71 g/s
  3070 LHR - 0.71 g/s
  3070ti - 0.63 g/s
  3080 - 0.95 g/s
  3080 LHR - 0.95 g/s
  3080ti - 1.2 g/s
  3090 - 1.06 g/s
  50HX - 0.73 g/s
  70HX - 0.71 g/s
  AMD:
  Vega56 - 0.42 g/s
  Vega64 - 0.5 g/s
  RX5600 - 0.24 g/s
  VII - 0.77 g/s

  Grin Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác GRIN không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  GRIN Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.