Grin
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
1
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
12
Hashrate của mỏ
36.40 g/s
Nỗ lực
82.7%
Độ khó về mạng
78.783 M
Hashrate của mạng
3.36 Kg/s
Giá
0.0382$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
30%
1%
0%
128
28%
0%
0%
256
28%
0%
0%
512
28%
0%
0%
1024
28%
0%
0%
  0 g/s5 Kg/s10 Kg/s15 Kg/s20 Kg/s29.09
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 1940384 C32
  Khối: 00010019fd661b4b****ac0b1981deaf7290
  Trình khai thác:grin1q****q27tm8g
  Thời gian: 29.09.22, 01:13
  Nỗ lực:220%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1940076 C32
  Khối: 00020838822957e6****50047054851182b7
  Trình khai thác:grin1q****q27tm8g
  Thời gian: 28.09.22, 19:34
  Nỗ lực:59%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1939977 C32
  Khối: 000049274f887956****2fe7ef1f95df7030
  Trình khai thác:WPM****cnU
  Thời gian: 28.09.22, 17:53
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1939912 C32
  Khối: 0001558c44a6a4df****313365418a581fd0
  Trình khai thác:grin12****slfuuet
  Thời gian: 28.09.22, 16:45
  Nỗ lực:36%
  Phần thưởng:60.033
  Con số: 1939838 C32
  Khối: 00032d3c7e29fbc9****db492948e9575e5a
  Trình khai thác:grin1n****q65ahjm
  Thời gian: 28.09.22, 15:43
  Nỗ lực:29%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1939791 C32
  Khối: 0001bad67236cd52****d363d4e90e064bca
  Trình khai thác:grin1q****q27tm8g
  Thời gian: 28.09.22, 14:57
  Nỗ lực:42%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1939721 C32
  Khối: 00014c0ce8a553dc****d2f77174c587620d
  Trình khai thác:grin1m****qsk3yeu
  Thời gian: 28.09.22, 13:49
  Nỗ lực:184%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1939179 C32
  Khối: 0001cde5aaa797a8****87421a81ae0e0f84
  Trình khai thác:WPM****cnU
  Thời gian: 28.09.22, 04:29
  Nỗ lực:71%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1938794 C32
  Khối: 000361f1c71f087f****59e41fab04e9b7ab
  Trình khai thác:WPM****cnU
  Thời gian: 27.09.22, 22:21
  Nỗ lực:92%
  Phần thưởng:60.023
  Con số: 1938267 C32
  Khối: 0002d29ffb653e90****cc280988dfacd2b0
  Trình khai thác:grin1k****sn5zvce
  Thời gian: 27.09.22, 13:36
  Nỗ lực:402%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1936001 C32
  Khối: 00035d3d7fad85ca****e1d0a94e5b471497
  Trình khai thác:WP****nJ1
  Thời gian: 25.09.22, 23:25
  Nỗ lực:130%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1935771 C32
  Khối: 000280c8e25f874c****cf55973965efebd1
  Trình khai thác:grin12****slfuuet
  Thời gian: 25.09.22, 20:05
  Nỗ lực:1%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1935768 C32
  Khối: 0003cf5a53fd912d****4e6ab834d7a70e66
  Trình khai thác:WP****nJ1
  Thời gian: 25.09.22, 20:04
  Nỗ lực:105%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1935624 C32
  Khối: 0001ea5d78857a8f****978e6953c5ce019a
  Trình khai thác:WPM****jb20
  Thời gian: 25.09.22, 17:22
  Nỗ lực:257%
  Phần thưởng:60
  Con số: 1935236 C32
  Khối: 0003559bdcb842ae****9d0223e392130aa1
  Trình khai thác:grin17****qazw84f
  Thời gian: 25.09.22, 11:03
  Nỗ lực:271%
  Phần thưởng:60
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Grin

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Grin (ticker - GRIN) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Grin Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  1660S - 0.26 g/s
  1660S - 0.26 g/s
  1660S - 0.26 g/s
  1660ti - 0.26 g/s
  1660ti - 0.26 g/s
  1660ti - 0.26 g/s
  1070ti - 0.27 g/s
  1080 - 0.33 g/s
  1080ti - 0.56 g/s
  2060S - 0.33 g/s
  2060S - 0.33 g/s
  2070S - 0.42 g/s
  2070S - 0.42 g/s
  2080 - 0.48 g/s
  2080S - 0.62 g/s
  2080ti - 0.81 g/s
  3060 - 0.5 g/s
  3060 - 0.5 g/s
  3060ti - 0.65 g/s
  3060ti - 0.65 g/s
  3060ti LHR - 0.65 g/s
  3060ti LHR - 0.65 g/s
  3070 - 0.71 g/s
  3070 LHR - 0.71 g/s
  3070ti - 0.63 g/s
  3080 - 0.95 g/s
  3080 LHR - 0.95 g/s
  3080 12GB LHR - 0.95 g/s
  3080ti - 1.2 g/s
  3090 - 1.06 g/s
  50HX - 0.73 g/s
  70HX - 0.71 g/s
  AMD:
  Vega56 - 0.42 g/s
  Vega56 - 0.42 g/s
  Vega64 - 0.5 g/s
  RX5600XT - 0.24 g/s
  RX6900XT - 0.95 g/s
  VII - 0.77 g/s

  Grin Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác GRIN không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  GRIN Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.