Ethereum
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0.1
Chi phí
0.9%
Lần thanh toán cuối
15.10.21, 09:57
Trực tuyến
230
Hashrate của mỏ
25.16 Gh/s
Nỗ lực
165.03%
Độ khó về mạng
9.769 P
Hashrate của mạng
709.12 Th/s
Giá
4.08K $
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
62%
0%
8%
128
93%
0%
9%
256
104%
0%
5%
512
104%
0%
7%
1024
76%
0%
7%
  0 h/s200 Th/s400 Th/s600 Th/s800 Th/s19.1020.10
  Khối   [239]
  Trình khai thác   [89]
  Sẵn sàng   [239]
  Đang chờ   [0]
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 13421929
  Khối: 0xb70db7862e68f4****ad057614a67073af5
  Trình khai thác:0x50****b8009
  Thời gian: 15.10.21, 09:48
  Nỗ lực:71%
  Phần thưởng:2.089
  Con số: 13405585
  Khối: 0x8510a612aecc78****1f9f1ade230cb434c
  Trình khai thác:0x27****4acb6
  Thời gian: 12.10.21, 19:40
  Nỗ lực:26%
  Phần thưởng:2.017
  Con số: 13399382
  Khối: 0x743af24d133f06****ed09c5a63cd07eecf
  Trình khai thác:0xcB****7245A
  Thời gian: 11.10.21, 20:20
  Nỗ lực:152%
  Phần thưởng:2.108
  Con số: 13360925
  Khối: 0x35d90cd8bea93d****5b1abd4c7b88f0c6f
  Trình khai thác:0x93****6FFe1
  Thời gian: 05.10.21, 19:29
  Nỗ lực:100%
  Phần thưởng:2.16
  Con số: 13331884
  Khối: 0xffb6d3e3a19832****462f2dd3ba079c06d
  Trình khai thác:WP****ucnU
  Thời gian: 01.10.21, 06:40
  Nỗ lực:133%
  Phần thưởng:2.014
  Con số: 13285200
  Khối: 0x0f5b606af82234****2d4eba1a70365b08b
  Trình khai thác:0x92****a001b
  Thời gian: 24.09.21, 00:25
  Nỗ lực:223%
  Phần thưởng:2.355
  Con số: 13193313
  Khối: 0xd40671a36133d5****8b7f335983a7dc090
  Trình khai thác:WPM****jb20
  Thời gian: 09.09.21, 19:02
  Nỗ lực:21%
  Phần thưởng:2.008
  Con số: 13186295
  Khối: 0x42cf407dfe3067****a0dc910e25ec22c9b
  Trình khai thác:0xE0****efF72
  Thời gian: 08.09.21, 16:47
  Nỗ lực:168%
  Phần thưởng:2.022
  Con số: 13120749
  Khối: 0x7fda792d79c4a1****534c437fd9c366f45
  Trình khai thác:0x70****12397
  Thời gian: 29.08.21, 13:56
  Nỗ lực:13%
  Phần thưởng:2.189
  Con số: 13114632
  Khối: 0x1700488faada09****8268ea5f4e4a5b180
  Trình khai thác:0x8b****5cf47
  Thời gian: 28.08.21, 15:13
  Nỗ lực:75%
  Phần thưởng:2.279
  Con số: 13075973
  Khối: 0x42ba1366c6dd65****fcea9121fcd5ee3b0
  Trình khai thác:0x5d****b5f42
  Thời gian: 22.08.21, 15:45
  Nỗ lực:50%
  Phần thưởng:1.75
  Con số: 13046066
  Khối: 0x65ca23c27345f8****75e33cbdfcd90f0f3
  Trình khai thác:0xa1****a1aA8
  Thời gian: 18.08.21, 00:40
  Nỗ lực:77%
  Phần thưởng:2.221
  Con số: 13008668
  Khối: 0x45b8753317ea16****7bc3324527ada6a38
  Trình khai thác:0xca****4f5e6
  Thời gian: 12.08.21, 06:11
  Nỗ lực:108%
  Phần thưởng:2.032
  Con số: 12957989
  Khối: 0xe634e3c281770f****d0e8892f979866158
  Trình khai thác:0xa4****08f5a
  Thời gian: 04.08.21, 10:02
  Nỗ lực:85%
  Phần thưởng:2.41
  Con số: 12922469
  Khối: 0x8411f9a10a3099****725710407045872cc
  Trình khai thác:0x5d****b5f42
  Thời gian: 29.07.21, 19:09
  Nỗ lực:111%
  Phần thưởng:2.532
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Ethereum (ETH)

  Khai thác Ethereum

  Ethereum là loại tiền điện tử phổ biến nhất khai thác bằng GPU. Cả Nvidia và AMD. Trên nhiều model cũ và mới.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  ETH Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-90 - 13 MH/s
  P106-100 - 23 MH/s
  P104-100 - 35 MH/s
  P102-100 - 40 MH/s
  1060 5GB - 19.5 MH/s
  1060 6GB - 23 MH/s
  1660 - 21 MH/s
  1660S - 31 MH/s
  1660ti - 28 MH/s
  1070 - 28 MH/s
  1070ti - 31 MH/s
  1080 - 37 MH/s
  1080ti - 42 MH/s
  2060 - 31 MH/s
  2060S - 42 MH/s
  2070 - 42 MH/s
  2070S - 44 MH/s
  2080 - 42 MH/s
  2080S - 44 MH/s
  2080ti - 60 MH/s
  3060 - 47 MH/s
  3060 LHR - 33 MH/s
  3060ti - 62 MH/s
  3060ti LHR - 42 MH/s
  3070 - 62 MH/s
  3070 LHR - 42 MH/s
  3070ti - 54 MH/s
  3080 - 100 MH/s
  3080 LHR - 65 MH/s
  3080ti - 88 MH/s
  3090 - 120 MH/s
  30HX - 31 MH/s
  50HX - 52 MH/s
  70HX - 82 MH/s
  90HX - 100 MH/s
  170HX - 165 MH/s
  A2000 - 40 MH/s
  A4000 - 62 MH/s
  A5000 - 103 MH/s
  A6000 - 130 MH/s
  AMD:
  RX470 4GB - 14 MH/s
  RX470 8GB - 27 MH/s
  RX480 4GB - 14 MH/s
  RX480 8GB - 29 MH/s
  RX570 4GB - 14 MH/s
  RX570 8GB - 29 MH/s
  RX580 4GB - 14 MH/s
  RX580 8GB - 30 MH/s
  RX590 8GB - 30 MH/s
  Vega56 - 50 MH/s
  Vega64 - 52 MH/s
  RX5500 - 27 MH/s
  RX5600 - 43 MH/s
  RX5700 - 55 MH/s
  RX6600 - 30 MH/s
  RX6700 - 47 MH/s
  RX6800 - 58 MH/s
  RX6900 - 62 MH/s
  VII - 100 MH/s
  R9 290 - 15 MH/s
  W5500 - 29 MH/s
  W5700 - 49 MH/s

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Ethereum (ticker - ETH) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ETH Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ETH không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  ETH Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.