Aion
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
4
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
30.09.22, 00:16
Trực tuyến
117
Hashrate của mỏ
92.12 KSol/s
Nỗ lực
55.96%
Độ khó về mạng
3.748 M
Hashrate của mạng
365.64 KSol/s
Giá
0.0251$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
38%
18%
0%
128
37%
20%
0%
256
37%
21%
0%
512
41%
20%
0%
1024
41%
21%
0%
  0 Sol/s500 KSol/s1 MSol/s1.5 MSol/s2 MSol/s29.09
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 13128794
  Khối: 1c6398a38a0d5dbd****15148a8315000000
  Trình khai thác:0xa0bd****dd1cd49c
  Thời gian: 30.09.22, 00:09
  Nỗ lực:60%
  Phần thưởng:7.042
  Con số: 13128790
  Khối: 528b8024c7ce0589****da818a968f000000
  Trình khai thác:0xa0e7****dd3d8700
  Thời gian: 30.09.22, 00:08
  Nỗ lực:47%
  Phần thưởng:-
  Con số: 13128790
  Khối: feec443205cb961a****c5dd31942a010000
  Trình khai thác:0xa00b****e4e8faad
  Thời gian: 30.09.22, 00:08
  Nỗ lực:216%
  Phần thưởng:4.153
  Con số: 13128776
  Khối: ba522fb9f3957bfe****6490280bb0000000
  Trình khai thác:0xa0c9****25feb390
  Thời gian: 30.09.22, 00:06
  Nỗ lực:271%
  Phần thưởng:5.227
  Con số: 13128766
  Khối: c7546e926c2f5707****d5228dcb6d000000
  Trình khai thác:0xa09b****0a37f8c1
  Thời gian: 30.09.22, 00:04
  Nỗ lực:113%
  Phần thưởng:4.149
  Con số: 13128760
  Khối: 05503a4d8815aca3****e3e4accf3b000000
  Trình khai thác:0xa04a****1694c55a
  Thời gian: 30.09.22, 00:04
  Nỗ lực:70%
  Phần thưởng:3.605
  Con số: 13128754
  Khối: a4a6135f13f15f0d****258152a6a1000000
  Trình khai thác:0xa0e2****5153afe4
  Thời gian: 30.09.22, 00:03
  Nỗ lực:4%
  Phần thưởng:2.88
  Con số: 13128752
  Khối: 4960d265d00264dc****0a2b148a37010000
  Trình khai thác:0xa0e2****5153afe4
  Thời gian: 30.09.22, 00:03
  Nỗ lực:7%
  Phần thưởng:-
  Con số: 13128752
  Khối: 271674d8b5f3acd6****2c45310275000000
  Trình khai thác:0xa093****576e5360
  Thời gian: 30.09.22, 00:03
  Nỗ lực:70%
  Phần thưởng:-
  Con số: 13128750
  Khối: ce2ec11c15c0315b****2dcf2bc06e010000
  Trình khai thác:0xa0c8****de171bd0
  Thời gian: 30.09.22, 00:03
  Nỗ lực:8%
  Phần thưởng:-
  Con số: 13128750
  Khối: d6abf3029c962e51****58718f3e31010000
  Trình khai thác:0xa0e2****2dde558d
  Thời gian: 30.09.22, 00:03
  Nỗ lực:90%
  Phần thưởng:3.783
  Con số: 13128744
  Khối: 7b3c34956e0d53a5****dc969cc580000000
  Trình khai thác:0xa0b3****7001ec49
  Thời gian: 30.09.22, 00:02
  Nỗ lực:5%
  Phần thưởng:-
  Con số: 13128744
  Khối: b156dada29f0bb38****f1b5e9ba9f000000
  Trình khai thác:0xa0e3****0cbe0baa
  Thời gian: 30.09.22, 00:02
  Nỗ lực:215%
  Phần thưởng:4.16
  Con số: 13128734
  Khối: 3b4b66a48f69c2bf****825fccae73000000
  Trình khai thác:0xa066****79ade665
  Thời gian: 30.09.22, 00:01
  Nỗ lực:14%
  Phần thưởng:-
  Con số: 13128734
  Khối: c35ea453d6c499b4****f47ca29e13010000
  Trình khai thác:0xa074****a54142fe
  Thời gian: 30.09.22, 00:00
  Nỗ lực:77%
  Phần thưởng:-
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào AION

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác AION (ticker - AION) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  AION Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 220 Sol/s
  1050ti - 80 Sol/s
  1050ti - 80 Sol/s
  1060 3GB - 135 Sol/s
  1060 6GB - 135 Sol/s
  1060 6GB - 135 Sol/s
  1060 6GB - 135 Sol/s
  1650S - 135 Sol/s
  1650ti - 140 Sol/s
  1660 - 150 Sol/s
  1660S - 150 Sol/s
  1660S - 150 Sol/s
  1660S - 150 Sol/s
  1660ti - 160 Sol/s
  1660ti - 160 Sol/s
  1660ti - 160 Sol/s
  1070 - 215 Sol/s
  1070ti - 225 Sol/s
  1080 - 240 Sol/s
  1080ti - 340 Sol/s
  2060 - 220 Sol/s
  2060 - 220 Sol/s
  2060 - 220 Sol/s
  2060S - 250 Sol/s
  2060S - 250 Sol/s
  2070 - 250 Sol/s
  2070S - 335 Sol/s
  2070S - 335 Sol/s
  2080 Samsung GDDR6 - 282 Sol/s
  2080S - 350 Sol/s
  2080ti - 375 Sol/s
  3060 - 250 Sol/s
  3060 - 250 Sol/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 315 Sol/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 330 Sol/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 315 Sol/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 330 Sol/s
  3070 Samsung GDDR6 - 350 Sol/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 347 Sol/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 350 Sol/s
  3070ti Micron GDDR6X - 410 Sol/s
  3080 Micron GDDR6X - 450 Sol/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 380 Sol/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 450 Sol/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 516 Sol/s
  3080ti - 550 Sol/s
  3090 Micron GDDR6X - 530 Sol/s
  3090ti Micron GDDR6X - 575 Sol/s
  50HX - 338 Sol/s
  70HX - 370 Sol/s
  AMD:
  RX470 4GB - 80 Sol/s
  RX470 4GB - 80 Sol/s
  RX470 4GB - 80 Sol/s
  RX470 4GB - 80 Sol/s
  RX470 4GB - 80 Sol/s
  RX470 4GB - 80 Sol/s
  RX470 8GB - 80 Sol/s
  RX470 8GB - 80 Sol/s
  RX470 8GB - 80 Sol/s
  RX470 8GB - 80 Sol/s
  RX470 8GB - 80 Sol/s
  RX470 8GB - 80 Sol/s
  RX480 4GB - 95 Sol/s
  RX480 8GB - 95 Sol/s
  RX480 8GB - 95 Sol/s
  RX570 4GB - 85 Sol/s
  RX570 4GB - 85 Sol/s
  RX570 4GB - 85 Sol/s
  RX570 4GB - 85 Sol/s
  RX570 4GB - 85 Sol/s
  RX570 4GB - 85 Sol/s
  RX570 4GB - 85 Sol/s
  RX570 4GB - 85 Sol/s
  RX570 8GB - 85 Sol/s
  RX570 8GB - 85 Sol/s
  RX570 8GB - 85 Sol/s
  RX570 8GB - 85 Sol/s
  RX570 8GB - 85 Sol/s
  RX570 8GB - 85 Sol/s
  RX570 8GB - 85 Sol/s
  RX570 8GB - 85 Sol/s
  RX580 4GB - 95 Sol/s
  RX580 4GB - 95 Sol/s
  RX580 4GB - 95 Sol/s
  RX580 4GB - 95 Sol/s
  RX580 4GB - 95 Sol/s
  RX580 4GB - 95 Sol/s
  RX580 4GB - 95 Sol/s
  RX580 4GB - 95 Sol/s
  RX580 4GB - 95 Sol/s
  RX580 8GB - 95 Sol/s
  RX580 8GB - 95 Sol/s
  RX580 8GB - 95 Sol/s
  RX580 8GB - 95 Sol/s
  RX580 8GB - 95 Sol/s
  RX580 8GB - 95 Sol/s
  RX580 8GB - 95 Sol/s
  RX580 8GB - 95 Sol/s
  RX580 8GB - 95 Sol/s
  Vega56 - 130 Sol/s
  Vega56 - 130 Sol/s
  Vega64 - 145 Sol/s
  VII - 160 Sol/s

  AION Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác AION không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  AION Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.