Aion
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
5
Chi phí
0.4%
Lần thanh toán cuối
Đang chờ
Trực tuyến
36
Hashrate của mỏ
9.63 KSol/s
Nỗ lực
34.32%
Độ khó về mạng
1.132 M
Hashrate của mạng
136.33 KSol/s
Giá
0.041$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
52%
28%
0%
128
49%
26%
0%
256
46%
24%
0%
512
44%
25%
0%
1024
44%
25%
0%
  0 Sol/s100 KSol/s200 KSol/s300 KSol/s400 KSol/s17.08
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 12755130
  Khối: 3c848d8710cf2091****220ccca07a040000
  Trình khai thác:0xa0eb****41ccf1ba
  Thời gian: 18.08.22, 03:29
  Nỗ lực:121%
  Phần thưởng:4.32
  Con số: 12755116
  Khối: fbab4657111febbd****8c3b1d0c23060000
  Trình khai thác:0xa041****d8e77aff
  Thời gian: 18.08.22, 03:27
  Nỗ lực:15%
  Phần thưởng:-
  Con số: 12755114
  Khối: f85b80b3e1bee1e0****1291b17f3f020000
  Trình khai thác:0xa065****79959037
  Thời gian: 18.08.22, 03:27
  Nỗ lực:10%
  Phần thưởng:-
  Con số: 12755114
  Khối: 83ed5fc674f85e0d****5660d6a28e070000
  Trình khai thác:0xa041****d8e77aff
  Thời gian: 18.08.22, 03:26
  Nỗ lực:211%
  Phần thưởng:-
  Con số: 12755090
  Khối: 5e6ba2ffc4ad8bfd****1662f76578050000
  Trình khai thác:0xa065****79959037
  Thời gian: 18.08.22, 03:22
  Nỗ lực:86%
  Phần thưởng:4.322
  Con số: 12755076
  Khối: f4eb4e49af5d2bb9****62238f76ff070000
  Trình khai thác:0xa091****18d8eda3
  Thời gian: 18.08.22, 03:21
  Nỗ lực:43%
  Phần thưởng:-
  Con số: 12755074
  Khối: 2f0294e4dfdfb740****bbb930948c000000
  Trình khai thác:0xa0aa****b8437cc4
  Thời gian: 18.08.22, 03:20
  Nỗ lực:27%
  Phần thưởng:3.60
  Con số: 12755072
  Khối: d84b2540b1ee91d7****d2aebf0f86010000
  Trình khai thác:0xa012****66d714bb
  Thời gian: 18.08.22, 03:20
  Nỗ lực:58%
  Phần thưởng:-
  Con số: 12755070
  Khối: 06e3a783f69fbcdc****55f00bd2c9070000
  Trình khai thác:0xa027****4f5e661e
  Thời gian: 18.08.22, 03:19
  Nỗ lực:185%
  Phần thưởng:3.06
  Con số: 12755052
  Khối: 523b295cf0af97e9****8536ad3b88010000
  Trình khai thác:0xa017****b3a51146
  Thời gian: 18.08.22, 03:16
  Nỗ lực:92%
  Phần thưởng:-
  Con số: 12755044
  Khối: aa1d750545f885da****c0b3d00cb8050000
  Trình khai thác:0xa065****79959037
  Thời gian: 18.08.22, 03:14
  Nỗ lực:172%
  Phần thưởng:7.20
  Con số: 12755030
  Khối: 5e0d4c8670b3b7b8****c8033d80bd060000
  Trình khai thác:0xa03a****f501e2af
  Thời gian: 18.08.22, 03:11
  Nỗ lực:32%
  Phần thưởng:-
  Con số: 12755028
  Khối: afa294a858391adb****362659d789020000
  Trình khai thác:0xa065****79959037
  Thời gian: 18.08.22, 03:11
  Nỗ lực:272%
  Phần thưởng:-
  Con số: 12755002
  Khối: d4ceb8388d6993c2****fe0ba919ac000000
  Trình khai thác:0xa019****18350bae
  Thời gian: 18.08.22, 03:07
  Nỗ lực:137%
  Phần thưởng:-
  Con số: 12754996
  Khối: c562c326c5ecab2d****50f433eb89070000
  Trình khai thác:0xa024****25e9edfe
  Thời gian: 18.08.22, 03:05
  Nỗ lực:173%
  Phần thưởng:-
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào AION

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác AION (ticker - AION) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  AION Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 220 Sol/s
  1050ti - 80 Sol/s
  1060 3GB - 135 Sol/s
  1060 6GB - 135 Sol/s
  1650S - 135 Sol/s
  1650ti - 140 Sol/s
  1660 - 150 Sol/s
  1660S - 150 Sol/s
  1660ti - 160 Sol/s
  1070 - 215 Sol/s
  1070ti - 225 Sol/s
  1080 - 240 Sol/s
  1080ti - 340 Sol/s
  2060 - 220 Sol/s
  2060S - 250 Sol/s
  2070 - 250 Sol/s
  2070S - 335 Sol/s
  2080 - 335 Sol/s
  2080S - 350 Sol/s
  2080ti - 375 Sol/s
  3060 - 250 Sol/s
  3060ti - 370 Sol/s
  3060ti LHR - 320 Sol/s
  3070 - 390 Sol/s
  3070ti - 419 Sol/s
  3080 - 470 Sol/s
  3080ti - 550 Sol/s
  3090 - 510 Sol/s
  50HX - 338 Sol/s
  70HX - 370 Sol/s
  AMD:
  RX470 4GB - 80 Sol/s
  RX470 8GB - 80 Sol/s
  RX480 4GB - 95 Sol/s
  RX480 8GB - 95 Sol/s
  RX570 4GB - 85 Sol/s
  RX570 8GB - 85 Sol/s
  RX580 4GB - 95 Sol/s
  RX580 8GB - 95 Sol/s
  Vega56 - 130 Sol/s
  Vega64 - 145 Sol/s
  VII - 160 Sol/s

  AION Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác AION không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  AION Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.